Suomen ylioppilaskuntien liitto

Opiskelijajärjestöt: Laadukas koulutus paras lääke nuorten syrjäytymiseen

Tiedote 7.2.2012

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt Suomen Ammattiin Opiskelevat – SAKKI, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry haluavat varmistaa, että suunnitteilla olevan nuorten yhteiskuntatakuun ytimessä on toimiva koulutusjärjestelmä. Opiskelijajärjestöt muistuttavat, että laadukas opetus yhdessä opintojen varrella saadun riittävän ohjauksen ja tuen kanssa on parasta lääkettä nuorten syrjäytymiseen. Useiden tutkimusten mukaan esimerkiksi pelkän peruskoulun suorittaneilla on kolme kertaa suurempi riski syrjäytyä kuin ammatillisen tutkinnon suorittaneilla nuorilla.

Nuorten yhteiskuntatakuu on kuluvan hallituskauden tärkein yksittäinen syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävä hanke. Takuun onnistumisen kannalta on välttämätöntä panostaa ennaltaehkäisevään työhön pelkän ongelmien tilkitsemisen sijaan.

“Yhteiskuntatakuun yhteydessä Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus parantaa jo nyt yhtä maailman parhaista koulutusjärjestelmistä”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat painottavat.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista voidaan opiskelijajärjestöjen mukaan edesauttaa seuraavilla toimilla, jotka löytyvät järjestöjen laatimista ”Takuu varmasti” -teeseistä:

1. Ohjauspalveluiden laatu turvataan
Opintojen ohjaus on tärkeässä asemassa nuoren opintopolulla. Valitettavan moni nuori jää isojen valintojensa kanssa yksin. Hyvällä ohjauksella vältetään virhevalinnat ja ehkäistään opiskelun ongelmatilanteita. Hyvä ohjaus on henkilökohtaista ja perustuu ohjaushenkilökunnan tietotaitoon ja auttamishaluun.

2. Opetussisältöjä ajanmukaistetaan
Koulutuksen tarkoitus on valmistaa nuorta jatko-opintoihin tai työelämään sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Hyvä opetus sisältää tulevaisuudessa tarvittavia työelämätaitoja ja -ympäristöjä sekä jättää tilaa myös opiskelijoiden omalle aktiivisuudelle oppilaitosyhteisössään.

3. Opiskelijoiden hyvinvointi taataan
Opiskelijoille tehdyissä kyselyissä korostuvat väsymys ja mielenterveysongelmat. Tällaiset ongelmat siirtyvät opinnoista työelämään ja saattavat johtaa ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen. Terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävät tukipalvelut pohjustavat nuoren hyvää opiskelu- ja työkykyä.

4. Nuorten opintoihin pääsyä tuetaan
Tällä hetkellä liian moni nuori joutuu viettämään tahtomattaan välivuosia jäätyään ilman opiskelupaikkaa. Opiskelijavalintamenettelyiden tulee tukea nuorten koulutukseen pääsyä. Moni nuori jättää opinnot myös kesken opintojen osoittauduttua mielikuvia vastaamattomaksi. Tällöin alan ja oppilaitoksen vaihtaminen on oltava mahdollisimman joustavaa.

Lisätietoja:

Suomen Ammattiin opiskelevien liitto – SAKKI ry
Susanna Haapalainen, puheenjohtaja, 050 337 4650, susanna.haapalainen(at)sakkinet.fi

Suomen Lukiolaisten Liitto
Veera Svahn, puheenjohtaja, 045 129 6812, veera.svahn(at)lukio.fi

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Elin Blomqvist, puheenjohtaja, 050 389 1000, elin.blomqvist(at)samok.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Jarno Lappalainen, puheenjohtaja, 044 906 5007, jarno.lappalainen(at)syl.fi

Nuorten yhteiskuntatakuun toteutusta pohtivan TEM:n, OKM:n ja STM:n yhdessä koordinoiman työryhmän on tarkoitus julkistaa ensimmäiset toimenpide-ehdotukset kustannusvaikutuksineen helmikuun lopulla. Takuun tarkoituksena on taata jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, opiskelu-, kuntoutus- tai harjoittelupaikka.  Takuu astuu voimaan vuoden 2013 alusta. Opiskelijajärjestöt julkaisivat työryhmän työn tueksi 7. helmikuuta ”Takuu varmasti” -teesinsä nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta.


Tämän kirjoituksen on kirjoittanut ja julkaissut riitta.kappi 7.2.2012 kello 14:25. Se on luokiteltu kategoriaan Uutiset ja tiedotteet ja merkitty aihesanoilla nuorten yhteiskuntatakuu, , , , , takuu varmasti -teesit  . Voit kommentoida kirjoitusta alapuolella. Voit kirjautua Facebook-, Twitter- tai Disqus-tunnuksilla sekä kommentoida anonyymisti.