Suomen ylioppilaskuntien liitto

SYL ja SAMOK helpottuneita kehysriihen tuloksista

SYL järjesti yhdessä SAMOKin kanssa kehysriihipäivänä 22.3.2012 tempauksen Säätytalon edessä.

Tiedote 22.3.2012

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ovat ottaneet kehysriihestä tulleet uutiset vastaan pääosin helpottunein mielin. Opiskelijat kiittävät hallitusta siitä, että se osoittaa edelleen voimakasta uskoa koulutukseen ja osaamiseen. Opiskelijat iloitsevat erityisesti siitä, että opintotuen sitominen indeksiin 1.9.2014 erikseen kirjattiin kehysbudjetin tekstiosaan, kuten jo hallitusohjelmassakin luvattiin. Opintotuki on opiskelijan tärkein toimeentulon lähde ja turva opiskeluaikana.

SAMOK ja SYL ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että nuorten yhteiskuntatakuuseen tehdään lisäinvestointeja. Nuorten työttömyys ja syrjäytyminen ovat merkittäviä uhkia maamme tulevaisuudelle, ja on ilo havaita hallituksen suhtautuvan asian ratkaisemiseen vakavasti. SYL ja SAMOK kiittävät myös muita työllisyyden ja kasvun kohentamiseen pyrkiviä toimia – näiden avulla hyvinvointiyhteiskunta pystytään rahoittamaan myös tulevaisuudessa nuorten, nykyistä pienempien ikäluokkien voimin.

Opiskelijajärjestöt ovat huolissaan korkeakoulujen rahoitukseen kohdistuvista indeksijäädytyksistä ja näin mahdollisesti aiheutuvista paineista leikata opetuksen laadusta. Opiskelijajärjestöt kehottavat korkeakouluja hakemaan tarvittavat säästöt ensisijaisesti esimerkiksi rakenteellisten uudistusten ja profiloitumisen kautta.

SYL ja SAMOK kiittävät työmarkkinajärjestöjä siitä, että ne pääsivät vihdoin sopuun edes joistakin konkreettisista toimista koskien työurien loppupäätä. Opiskelijajärjestöt kuitenkin huomauttavat, että jälleen kerran useat ratkaisut päästävät suuret ikäluokat kuin koirat veräjästä. Esimerkiksi osa-aikaeläkkeen ikärajan nostaminen koskee vasta ensimmäistä ikäluokkaa, joka on suuruudeltaan alle 90 000 henkilöä (1954). Ratkaisu on tältä osin harmillinen jatko aiemmille eläkeratkaisuille, joissa nuoret ikäluokat joutuvat tulevaisuudessa tinkimään omista eläkkeistään ja kantamaan erittäin raskaan taloudellisen taakan vain siksi, että väestön ikärakenne on vinoutunut, eikä tarvittavia ratkaisuja esimerkiksi eläkemaksujen korotuksista ole saatu aikaan riittävän nopeasti. SYL ja SAMOK vaativat edelleen, että nuorten osallistuminen kaikkeen eläkeasioita koskevaan päätöksentekoon toteutetaan ensi tilassa.

Hallitus päätti kehysriihen yhteydessä, että opintotuen kehittämiseen perustetaan jälleen uusi työryhmä, jonka tavoitteena on parantaa opintotuen kannustavuutta kustannusneutraalisti. Opiskelijajärjestöjen puheenjohtajien mukaan on oltava selvää, että opiskelijoilla on vahva edustus työryhmässä. Puheenjohtajat myös muistuttavat, että opintotuen saamisen ehtoja on jo kiristetty merkittävästi viime vuosina, ja että tuen rakenne käytiin kokonaisuudessaan läpi viimeksi vuonna 2010. Tällöin todettiin, että nykyisen opintotuen suurimmat ongelmat koskevat lähinnä sen riittämättömyyttä. Tämän epäkohdan poistaminen kustannusneutraalisti on varsin haasteellista.

Lisäksi järjestöt muistuttavat, että jo tällä hetkellä on käynnissä useita muiden opintojen nopeuttamiseen pyrkivien toimenpiteiden lisäksi opintolainavähennysjärjestelmän arviointityöryhmä, mikä juurikin liittyy hallituksen peräänkuuluttamaan kannustavuuteen.

“Kaikki opiskelijoita koskevat päätökset on tehtävä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Porkkana on välttämätön edellytys tavoitteessa onnistumiselle – pelkällä kepillä ei pitkälle pötkitä”, SAMOKin puheenjohtaja Elin Blomqvist ja SYL:n puheenjohtaja Jarno Lappalainen huomauttavat.

 

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jarno Lappalainen (SYL), p. 044 906 5007, jarno.lappalainen@syl.fi http://www.syl.fi

 

puheenjohtaja Elin Blomqvist (SAMOK), p. 050 389 1000, elin.blomqvist@samok.fi http://www.samok.fi

 

Linkki valtioneuvoston tiedotteeseen kehysriihestä:

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=353895

 

 

 


Tämän kirjoituksen on kirjoittanut ja julkaissut riitta.kappi 22.3.2012 kello 18:44. Se on luokiteltu kategoriaan Uutiset ja tiedotteet ja merkitty aihesanoilla , opintotuen sitominen indeksiin, , , ,  . Voit kommentoida kirjoitusta alapuolella. Voit kirjautua Facebook-, Twitter- tai Disqus-tunnuksilla sekä kommentoida anonyymisti.