Suomen ylioppilaskuntien liitto

SYL:n lausunto perusopetuksen yleisistä tavoitteista sekä tuntijaon uudistamisesta

Lausunto 22.3.2012

Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän (OKM 2012:6) ehdotuksista.

Lausunnon keskeinen sisältö

  • SYL kannattaa lämpimästi esitettyä historian ja yhteiskuntaopin opetuksen lisäämistä ja opetuksen aloittamista luokilla 5-6. Tärkeää on myös keskittyä tukemaan oppilaiden aitoa osallisuutta kouluyhteisössä esimerkiksi vakiinnuttamalla oppilaskunnat kaikkiin peruskouluihin.
  • Työryhmän esitysten pohjalta valinnaisuus perusopetuksessa vähenee jonkin verran. Mikäli tämä on edellytys sille, että kaikki peruskoulut pystyvät tarjoamaan todelliset yhdenvertaiset mahdollisuudet, on suunta SYL:n näkemyksen mukaan kannatettava. SYL haluaa kuitenkin myös muistuttaa valinnaisuudella olevan oma osansa oppimiseen ja kouluyhteisöön sitoutumisessa sekä koulussa viihtymisen parantamisessa.
  • Jokaisella lapsella ja nuorella on SYL:n näkemyksen mukaan oltava oikeus riittävään ja yksilölliset tarpeet huomioivaan oppilaanohjaukseen.
  • SYL edellyttää, että hyvää opiskelukykyä edistetään suunnitelmallisesti kaikilla koulutusasteilla yhteistyössä opiskelu- tai oppilasterveydenhuollon sekä oppilaiden kanssa.
  • SYL toivoo, että jo perusopetuksessa huomioidaan painokkaasti oppijakeskeisten opetus- ja opiskelutapojen merkitys oppimiskulttuurin kehittymisessä koko koulutuspolkua ajatellen.
  • SYL kannattaa työryhmän tavoitetta monipuolistaa perusopetuksen kieliohjelmia. Käytössä olevan tiedon varassa SYL:n on kuitenkin vaikea ottaa kantaa siihen, onko esitetty valtion erityisavustukseen perustuva menettely oikea tapa järjestää asia.
  • Nyt käsittelyssä oleva työryhmän tuntijakoehdotus pystyy varsin rajallisesti vielä linjaamaan sinänsä hyvien tavoitteiden konkretisoitumista koulun arjessa. SYL toivoo, että opetussuunnitelman perusteita tuotettaessa pohditaan erittäin konkreettisesti miten esimerkiksi arvokasvatusta voidaan sisällyttää eri oppiaineiden ja niiden rajat ylittävään opetukseen.

Koko lausunto on luettavissa Slidesharessa:

SYL:n lausunto perusopetuksesta OKM:lle

View more documents from SYL.Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen sihteeri Suvi Eriksson, p. 041 515 2231, suvi.eriksson(at)syl.fi


Tämän kirjoituksen on kirjoittanut ja julkaissut riitta.kappi 23.3.2012 kello 12:20. Se on luokiteltu kategoriaan Lausunnot,Viralliset ja merkitty aihesanoilla lausunto perusopetuksesta, , perusopetus, ,  . Voit kommentoida kirjoitusta alapuolella. Voit kirjautua Facebook-, Twitter- tai Disqus-tunnuksilla sekä kommentoida anonyymisti.