Suomen ylioppilaskuntien liitto

Nytt

 • Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) har utnämnt politices magister Niina Jurva, 30, till koordinator för samhällelig påverkan. Jurva jobbar nu som utbildningspolitisk sekreterare vid FSF och utnämningen är en ny position som tillkommer hens tidigare arbetsbeskrivning.

  Koordinatorn för samhällspåverkan ansvarar för schemaläggningen av förbundets intressebevakningsarbete och stöder särskilt förbundets styrelse i dess påverkansarbete. Under det följande året kommer Jurva att tillsammans med förbundets generalsekreterare, ordförande och intressebevakningssekretariatet utveckla en ny arbetsbeskrivning för FSF.

  Utvecklingsprojektet och den nya positionen är en del av förbundets utvecklingsplan som utarbetades år 2015 utifrån förslagen från en utvecklingsgrupp. Målet är en allt mer effektiv intressebevakning för studerande.

  Mer information:

  FSF:s generalsekreterare Juha Töyrylä, tfn 041 515 2229

  Niina Jurva, tfn  041 515 2230

 • SR0_8990-EditFörebyggande arbete är den bästa och mest kostnadseffektiva hälsovården. Vi kunde avsevärt förbättra folkhälsan genom att modigt ta i bruk nya, digitala metoder samt genom att satsa på hälsovårdstjänster med låg tröskel. Samtidigt kan vi även nå stora besparingar, vilket är avsikten med sote-reformen. Det skulle vara viktigt att göra finansieringsmodellen för sote-reformen tillräckligt sensitiv för producenter så att det skulle bli lönsamt och lockande att satsa på förebyggande arbete.

  Ibland sägs det att förebyggande arbete är jargong som inte egentligen betyder någonting eftersom förebyggande är så beroende av vilka val människor gör själva. En central poäng inom skol- och studerandehälsovården är också att påverka levnadsvanor och individens hälsobeteende.

  I samband med sote-reformen är vi högskolestuderande speciellt intresserade av framtiden för Studenternas hälsovårdsstiftelse. SHVS erbjuder studerande hälsovårdstjänster med låg tröskel och med fokus på just förebyggande. Det är kostnadseffektivt och även bra med avseende på tjänstekvalitet och att öka kunskapen om det går att erbjuda vissa grupper sådana tjänster som särskilt de behöver. Hälsoproblemen hos studerande som inleder ett nytt skede i livet kan vara väldigt liknande. Studerande söker sig till läkare oftast i frågor som rör psykisk hälsa, visdomständer, samt sexuell hälsa. Det lönar sig att sköta de här problemen vid samma, nationella tjänsteleverantör. Att främja hälsan för framtida medborgare är en investering som ger en mångfaldig avkastning.

  » Läs mera

 • SR0_9303-EditStudentrörelsen har en lång tradition av utvecklingssamarbete. Det är många som inte vet att FSF har projekt inom utvecklingssamarbete redan på 1950-talet eller att just universitetsstudenterna var en avgörande faktor i att driva biståndsmålsättningen på 0,7 % i den finska politiken.

  Förra året beslöt regeringen ändå att skära ner anslagen för utvecklingssamarbete med mer än 400 miljoner. Det minskade även tvärt utvecklingssamarbetsorganisationernas anslag med 43 procent. Den här förändringen är chockerande speciellt för att 90 % av finländarna tycker att utvecklingssamarbete är väldigt viktigt eller viktigt (Statistikcentralen 2014). Som jämförelse: redan före nedskärningarna använde finländarna år 2013 mer pengar på pizza på restaurang än staten på organisationernas utvecklingssamarbete (*Kepa 2015).

  Nedskärningarna har även försatt FSF:s utvecklingssamarbete i ett nytt och utmanande läge. Men nedskärningar är även en möjlighet till förnyelse. År 2016 styr FSF in sitt utvecklingssamarbete på nya spår och vi har tillsatt en skild arbetsgrupp för att fundera på hållbara lösningar i den förändrade verksamhetsmiljön. Arbetsgruppen, som består av studerande och expertmedlemmar, har redan kommit med idéer för olika projektmodeller och verksamhetsformer, allt från en utsam-tinder som skulle sammanföra studerande och biståndsfrågor till internationella demokratiprojekt.

  » Läs mera

 • SR0_9376-EditI morse stötte jag på en kompis som också är studentaktivist vid SHVS i Tölö. Jag hade egentligen tänkt hoppa på första bästa buss till Kampen, men det slutade med att vi tillsammans gick till centrum för vi förde en så intressant diskussion.

  Vi diskuterade att det kanske viktigaste universiteten och studentkårerna kan ge den enskilda studenten är en känsla av att kunna påverka. En känsla av att en kan påverka samhället positivt är kanske den starkaste verksamhetsmotorn som finns. Känslan kräver en lämplig miljö: det måste finnas lämpliga verktyg, ett välfungerande nätverk av engagerade människor samt stöd ifall en misslyckas. Då de här bitarna är på plats så föds en passion som räcker långt.

  Ledstjärnan i att utveckla universitetsutbildningen anser jag borde vara att erbjuda de här sakerna. Universitetet, och då avser jag både den formella utbildningen som universitetsgemenskapen mer allmänt, borde sträva efter att erbjuda sina studerande förhållanden som gör att var och en kan blomma upp och utnyttja sina styrkor på bästa möjliga sätt. Universitetet måste lägga ribban och ambitionsnivån tillräckligt högt. Samtidigt ska universitetet erbjuda stöd och sparring så att sannolikheten för att lyckas är större. Då modiga utspel leder till misslyckanden ska universitetet delta i att stöda och uppmuntra till ett nytt försök.

  » Läs mera

 • Arbetsplatsannons 2.5.2016

  liput

  Funderar du ofta på hur internationella trender påverkar den finländska utbildningspolitiken? Skulle du vilja förbättra ställningen för internationella studerande i Finland och främja invandrares möjligheter att studera vid högskolor i Finland? Bultar ditt hjärta för internationellt samarbete? Blir du entusiastisk av tanken på att delta i en hel veckas seminarie- och mötesresa? Är Bryssel dina drömmars förvaltningshuvudstad? Även om du inte svarar ja på riktigt alla frågor kan du vara just den rätta för ta plats som den nyaste medlemmen i vårt engagerade och sakkunniga intressebevakningsteam.

  Vi söker en sekreterare för internationella ärenden för fast anställning fr.o.m. 8.8 eller enligt överenskommelse. Den person vi söker kommer att ansvara särskilt för vår EU-intressebevakning, inter-nationella relationer med andra organisationer och för internationella studerandes intressebevakning. Uppgiften är tidvis väldigt självständig och ansvarsfull, men förutsätter även utmärkt samarbetsförmåga. Arbetet omfattar en hel del resande.

  » Läs mera

 • Meddelande
  Får publiceras 26.4.2016

  Finlands studentkårers förbund (FSF) rf tar fasta på den utmaning som projektet för Finlands 100-årsjubileum slängt ut och inleder ett projekt för att göra Finland till världens centrum för lärande. FSF lämnade igår in en bidragsansökan för samhälleliga projekt som förstärker Finlands framtid kopplade till Finlands 100-årsjubileum.

  » Läs mera

 • Ställningstagande 6.4.2016

  Finlands studentkårers förbund (FSF) är besviket på att ramförhandlingarna inte återtog nedskärningarna i utbildning och studerandenas utkomst. ”Före regeringsförhandlingarna fick studerande två budskap: alla sparbeslut görs på Smolna och det skärs inte i utbildningen. Regeringen kommer inte få något tack från studenthåll för att inte ytterligare nedskärningar gjordes i utbildningen efter de mycket tuffa och förmånsinriktade nedskärningarna”, summerar ordförande Heikki Koponen.

  » Läs mera

 • SR0_9536-EditUniversitetens resultatförhandlingar förs i dystra tecken. Under våren är tanken att beslut ska fattas om högskolornas finansiering samt deras inbördes arbetsfördelning.  De massiva nedskärningarna i utbildningen samt universitetens uppsägningar av personal kastar en lång skugga över förhandlingarna. Än mer otrevligt blir läget av att universiteten redan under många år försökt finna samförstånd om sin inbördes arbetsfördelning, senast genom de branschspecifika arbetsgrupperna förra året.

  FSF har redan under flera år talat för betydande strukturell utveckling. Ett litet land har inte råd att upprätthålla att splittrat högskolenät. Speciellt inte då resurserna tryter. Regionpolitik får inte föras på bekostnad av utbildningspolitiken. Enligt Unifis senaste ställningstagande är kvaliteten och genomslagskraften av forskning och undervisning de viktigaste kriterierna när universitetens verksamhet utvecklas.

  » Läs mera

 • SR0_9422-EditJag vet ärligt talat inte när jag första gången hörde meningen ”tekniken kommer att förändra världen”. Det vet jag ändå, att efter den gången har jag hört olika former av teknikhajpande mer än tillräckligt, bland annat: den digitala klyftan, digitala infödingar, digital media och till och med e-hälsa. Jag har hört framtidsforskare hålla tal där de bedömer att tekniken kommer att omvälva världen så grundligt att vi till och med kan tala om en större samhällelig förändring än den industriella revolutionen var.

  Och det tar inte slut där! Enligt Sitra kommer samtidigt globala megatrender att forma världen: globaliseringen, att världshandeln och stormaktspolitiken blir allt tätare sammankopplade samt hållbarhetskrisen. Vår snart 100-åriga Finlands mö kommer med andra ord att stå inför stora utmaningar, men som tur är tiden för dem inte riktigt ännu inne. Allt det där sker ju sen nån gång, du vet, i den där mystiska och avlägsna ”framtiden”. Right?

  Ju mer jag satt mig in i teknikens utveckling, världspolitiken och till exempel klimatförändringen, desto tydligare blir det faktum att Finland och resten av världen kämpar med de här utmaningarna redan nu. Inte nästa år, om fem eller tio år – NU. Frågan lyder därför: Hur kan Finland klara sig i framtiden och mer än så – till och med nå framgång?

  » Läs mera

 • Eero Manninen blir FSF:s nya generalsekreterare. Han ser med iver fram emot att inleda sin introduktionsperiod i maj. Styrelsens vice ordförande intervjuade den nyvalde Eero.

  Till ny generalsekreterare för FSF valdes 31-åriga filosofie magister Eero Manninen. Eero flyttade för tio år sedan från Vanda till Uleåborg för att studera finska. Han har jobbat som generalsekreterare för studentkåren vid Uleåborgs universitet sedan år 2014. Före det arbetade han bland annat med olika uppgifter och hade förtroendeuppdrag som bl.a. styrelseordförande.

  » Läs mera

» Selaa uutisia

 • Ställningstagande

  Får publiceras må 4.4

   

  De obundna studentorganisationerna är oroliga för den finländska utbildningens framtid. Utbildningsnyheterna har varit dyster läsning det senaste året: Ökningen av utbildningsnivån i Finland har stannat av och sackar efter andra OECD-länder[1], finska ungas läsförmåga har försämrats[2], allt fler har en cynisk inställning till skolan och bland studerande ökar utmattning och psykiska problem. Omfattande nedskärningar kastar en mörk skugga över utbildningsväsendet. Studerandena befarar att även de kommande budgetförhandlingarna ska gå åt utbildningen.

  » Jatka lukemista

 • Ställningstagande

  Får publiceras 30.3.2016 kl. 9

  Studentorganisationerna är oroliga för studerandehälsovårdens ställning vid reformen inom social- och hälsovården. Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande helhet av lagstiftning för studerandehälsovården. Studerandehälsovården ska även i fortsättningen vara en central del av hälsovården.

  Beslutsfattarna måste i samband med sote-reformen se till att studerandehälsovården utgör en egen enhetlig helhet som samlar den bästa expertisen i specialfrågor som gäller studieförmåga och studerandes välmående. Genom starka helheter inom studerandehälsovården kan vi åtgärda den underresursering, bristande åtkomligheten och de splittrade tjänsterna som studerandehälsovården nu lider av.

  Studentorganisationerna anser att alla studerande från och med andra stadiet i framtiden ska omfattas av likvärdiga hälsovårdstjänster. Endast genom en hälsovård av god kvalitet och som omfattar alla stadier av studier kan vi säkerställa att problem effektivt förebyggs och åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. För högskolestuderandenas del är det skäl att verkställa studerandehälsovården genom Studenternas hälsovårdsstiftelse, som är specialiserad på det och har verksamhet i hela landet.

  En studerande som mår bra orkar studera, avlägger examen inom utsatt tid och inleder sin arbetskarriär i ett tidigt skede. Genom att påverka hälsovanor kan vi även förebygga sjukdomar senare i livet. Då studerande i tid får de förebyggande tjänster de behöver inom studerandehälsovården, så är de friskare i arbetslivet och kan ha längre arbetskarriärer. Det medför även mindre statliga utgifter orsakade av dyrare specialhälsovårdstjänsterna, sociala kostnader och uteblivna skatteintäkter.

  Mer information:

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS), tfn 044 277 8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU), tfn 040 966 9966, fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn 0451393051

  fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171, fornamn.efternamn@lukio.fi

  Vice ordförande Sonja Raitamäki (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050 389 1001, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund FSF), p. 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

 • 18.3.2016

  FSF:s kansli stillnar för ungefär en vecka över påsk 21–28.3.2016 då såväl personalen som styrelsen håller ledigt. Vi återvänder till kansliet tisdag 29 mars efter att ha ätit oss mätta på chokladägg.

  I brådskande ärenden kan du kontakta ordförande Heikki Koponen (fornamn.efternamn@syl.fi, tfn 044 906 5007 och från onsdag 23.3 vice ordförande Siiri Nousiainen (fornamn.efternamn@syl.fi, tfn 044 906 5005).

  Vi på FSF önskar er alla en riktigt solig och avslappnande påsk!

 • 151121_SYL_kuva_liittokokous_hallitus2016_540x343px_nettisivuille (ID 10194)

  7.1.2016

  Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) för år 2016 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna.

  Styrelsen fattade även beslut om fadderkårerna. I enlighet med fungerande traditionell praxis håller FSF regelbundet kontakt med sina medlemsorganisationer, studentkårerna. Fadderkårer har utsetts för varje styrelsemedlem. Det är lätt för studentkårens aktiva att kontakta sin styrelsefadder i olika frågor de funderar över.

  » Jatka lukemista

 • Arbetsplatsannons 15.8.2011

  Finlands studentkårers förbund (FSF) rf anställer en planerare som föräldraledighetsvikarie fr.o.m. 10.10.2011 inom ett projekt som främjar studieförmågan.

  Inom Kyky-projektet främjas universitetsstuderandes studieförmåga genom att utveckla verksamheten inom universitetssamfunden. Målet med projektet är att etablera arbetet med att främja studieförmågan i universitetssamfundens verksamhet samt att främja studenternas integration, delaktighet och föreningsaktivitet. Projektet producerar information, kunskap, samarbetsmodeller samt redskap för att främja studieförmågan. Projektet genomförs i samarbete med Aalto-universitetet och Tammerfors universitet samt studentkårerna. Det är en del i projektet Campus Conexus II – studieförmåga och gemenskap i högskolorna. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet är tidsbundet och pågår till slutet av år 2013.

  » Jatka lukemista

 • Ställningstagande 2.8.2011

  Finlands studentkårers förbund (FSF) uppmanar universiteten att uppmärksamma integrationen av nya studerande i studiegemenskapen samt deras engagemang i studierna.

  » Jatka lukemista

 • FPA informerar 1.8.2011

  Praktiklön hindrar inte längre beviljande av studiepenning. Statsgaranti beviljas utan ansökan till högskolestuderande som får studiepenning. En månad för vilken den studerande har fått bostadstillägg blir en stödmånad när man beräknar maximitiden för studiestöd. Begränsningen av maximiantalet stödmånader under läsåret till 9 månader slopas. Resekostnaderna ersätts också till den del som skolresan överstiger 100 kilometer.

  Från och med 1.8.2011 kommer många ändringar till både studiestödet och skolresestödet.

  » Jatka lukemista

 • “SYL: Ei pitene ilman nuoria”
  “SYL: No further without the young”

  Ställningstagande 12.7.2011 (suomeksi / in English)
  Fritt för publicering

  FSF: Inte längre utan unga

  » Jatka lukemista

 • Tasa-arvon toteuduttava myös rakkaudessa

  “Opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Tasa-arvon toteuduttava myös rakkaudessa”
  “Student and youth organisations: Equality for all – also in love”

  Ställningstagande 30.6.2011 (suomeksi / in English)

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) har utnämnt politices magister Niina Jurva, 30, till koordinator för samhällelig påverkan. Jurva jobbar nu som utbildningspolitisk sekreterare vid FSF och utnämningen är en ny position som tillkommer hens tidigare arbetsbeskrivning.

  Koordinatorn för samhällspåverkan ansvarar för schemaläggningen av förbundets intressebevakningsarbete och stöder särskilt förbundets styrelse i dess påverkansarbete. Under det följande året kommer Jurva att tillsammans med förbundets generalsekreterare, ordförande och intressebevakningssekretariatet utveckla en ny arbetsbeskrivning för FSF.

  Utvecklingsprojektet och den nya positionen är en del av förbundets utvecklingsplan som utarbetades år 2015 utifrån förslagen från en utvecklingsgrupp. Målet är en allt mer effektiv intressebevakning för studerande.

  Mer information:

  FSF:s generalsekreterare Juha Töyrylä, tfn 041 515 2229

  Niina Jurva, tfn  041 515 2230

 • Meddelande
  Får publiceras 26.4.2016

  Finlands studentkårers förbund (FSF) rf tar fasta på den utmaning som projektet för Finlands 100-årsjubileum slängt ut och inleder ett projekt för att göra Finland till världens centrum för lärande. FSF lämnade igår in en bidragsansökan för samhälleliga projekt som förstärker Finlands framtid kopplade till Finlands 100-årsjubileum.

  Vi har redan börjat sätta ihop ett team för att förverkliga projektet. Bland andra Akava, Finlands näringsliv EK, FFC och STTK har anmält sitt stöd för projektet. Vi hoppas samla en så mångsidig skara samhälleliga aktörer som möjligt bakom projektet.

  ”Finland är känt som ett av världens ledande länder inom kompetens och utbildning, och det ska vi vara även i framtiden. Vi vill göra Finland till en plats dit folk kommer för att lära sig om lärande”, berättar FSF:s ordförande Heikki Koponen. ”Det första steget är att hösten 2017 arrangera världens mångsidigaste evenemang inom lärande. Evenemanget förverkligas i enlighet med jubileumsårets tema tillsammans med näringslivet, medborgarorganisationer och den offentliga sektorn. Alla är varmt välkomna med i att göra Finland till världens centrum för lärande!”

  Uppbyggnaden av ett världscentrum för lärande fortsätter långsiktigt under flera år. En självständig organisation grundas i anslutning till projektet och den kommer trygga kontinuiteten efter jubileumsåret. Åren 2016–2017 koordinerar FSF projektet och att arrangera evenemanget tillsammans med våra samarbetsparter. Välkommen med!

  Mer information:

  Ordförande Heikki Koponen, (tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi)

   

 • Översättning av pressmeddelande som ursprungligen publicerades 1.4.2016

   

  Filosofie magister Eero Manninen, 31, har valts till generalsekreterare för Finlands studentkårers förbund. Manninen är för närvarande anställd som generalsekreterare för studentkåren vid Uleåborgs universitet. Före sitt nuvarande uppdrag har Manninen skött ett flertal olika uppgifter vid sin studentkår. Hen har även mångsidig erfarenhet av olika förtroende- och styrelseuppdrag. Manninen är känd som en aktiv och omtyckt aktör inom den finska studentrörelsen.

  ”Det är helt super att få jobba för en bättre framtid för studerande tillsammans med de andra på FSF”, ler Manninen. ”FSF och studentrörelsen befinner sig i en väldigt utmanande sits både nu och de närmaste åren. Därför måste vi under de tre kommande åren utveckla vårt förbund och vår verksamhet så vi har ännu större genomslagskraft”, fortsätter hen. ”FSF utför ett arbete som är av avgörande betydelse för hela Finlands framtid och jag vill vara med och utföra det arbetet tillsammans med hela studentrörelsen i god anda.”

  Processen att utse en generalsekreterare hade flera skeden och i lämplighetsbedömningen samarbetade FSF med Mercuri Urval. Styrelsen fattade beslutet utgående från intervjuerna och lämplighetsbedömningarna.

  Generalsekreteraren leder förbundet tillsammans med styrelsen. Hen fokuserar särskilt på intressebevakning, ekonomi, strategisk utveckling samt på att vara chef för våra åtta sakkunniga. Generalsekreterarens mandatperiod är på tre år.

  Manninen inleder introduktionen i arbetet under maj månad. Hen tar över själva posten som generalsekreterare under augusti månad då nuvarande generalsekreteraren Juha Töyrylä avslutar sin tid vid förbundet.

  Mer information:

  ordförande Heikki Koponen, 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

  Eero Manninen, 045 631 7145, eero.manninen@oyy.fi

 • Ställningstagande

  Får publiceras må 4.4

   

  De obundna studentorganisationerna är oroliga för den finländska utbildningens framtid. Utbildningsnyheterna har varit dyster läsning det senaste året: Ökningen av utbildningsnivån i Finland har stannat av och sackar efter andra OECD-länder[1], finska ungas läsförmåga har försämrats[2], allt fler har en cynisk inställning till skolan och bland studerande ökar utmattning och psykiska problem. Omfattande nedskärningar kastar en mörk skugga över utbildningsväsendet. Studerandena befarar att även de kommande budgetförhandlingarna ska gå åt utbildningen.

  ”Politikerna motiverar ofta nedskärningarna genom att säga att de inte vill lämna efter sig skulder som deras barn ska betala av. Vi som representerar de unga befarar att regeringen genom sina beslut eventuellt kan balansera statsfinanserna, men i stället lämnar efter sig en mycket tyngre skuldbörda i form av en utbildningsskuld”, rasar studentorganisationernas ordförande. Att på alla stadier skära i småbarnsfostran och i utbildning medför sämre kvalitet inom den internationellt erkända utbildningen i Finland och naggar framtidens kompetens i kanterna. För de lärare som sägs upp eller studerande som lämnas vind för våg gör det ingen skillnad hur otrevliga besluten känts för dem som fattat dem.

  Tidigare nedskärningar under den förra och den pågående regeringsperioden har utarmat läroanstalter på andra och tredje stadiet runt om i Finland. De som arrangerar utbildning kan inte förnya utbildningssystemet så att det bättre skulle motsvara framtida behov då nya beslut om nedskärningar samtidigt fattas inför varje regeringsprogram och förhandlingar om budget och budgetramar. Det går inte att förnya utbildningssystemet utan adekvata resurser, utan proffs och forskare som är engagerade i utbildningen, utan att satsa tillräckligt på studerandenas studieförmåga och att de klarar sig ekonomiskt.

  ”Vi har bara ett önskemål inför budgetförhandlingarna: återställ studerande ungas framtidstro!” säger ordförandena.

  Organisationerna har jour vid förhandlingarna om budgetramarna och en pop-up-restaurang ”Studentköket”. Beslutsfattarna får smaka på traditionella studentläckerheter kl. 7.30. Via jippot vill organisationerna påminna budgetförhandlarna om vilka konsekvenser nedskärningarna i studiestödet har för studerandenas redan tidigare ohållbart svaga ekonomi.

   

  Mer information:

  Ordförande Henna Hirvonen (Akavan opiskelijat) tfn. 040 768 1365,fornamn.efternamn@akava.fi

  Ordförande Eero Rämö (Finlands Ungdomssamarbete – Allians) tfn 040 539 2737, fornamn.efternamn@alli.fi

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf) tfn. 044 277 8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Bennie Wardi (Studerandenas Idrottsförbund – OLL) tfn 044 780 0211, fornamn.efternamn@oll.fi

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn 045 139 3051, fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171, fornamn.efternamn@lukio.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU Ry) tfn. 044 977 6356, fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jemi Heinilä (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund – FSF), tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

  Ordförande Emma Koskimaa (STTK-Opiskelijat) tfn. 0405487938,fornamn.efternamn@sttk.fi

   

  1) http://www.hs.fi/kotimaa/a1448337176460

  2) http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/07/nuorten-lukutaito-rapistuu-huono-osaisuus-selittava-tekija

 • Ställningstagande

  30.3.2016 kl.

   

  Studentorganisationerna är oroliga för studerandehälsovårdens ställning vid reformen inom social- och hälsovården. Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande helhet av lagstiftning för studerandehälsovården. Studerandehälsovården ska även i fortsättningen vara en central del av hälsovården.

  Beslutsfattarna måste i samband med sote-reformen se till att studerandehälsovården utgör en egen enhetlig helhet som samlar den bästa expertisen i specialfrågor som gäller studieförmåga och studerandes välmående. Genom starka helheter inom studerandehälsovården kan vi åtgärda den underresursering, bristande åtkomligheten och de splittrade tjänsterna som studerandehälsovården nu lider av.

  Studentorganisationerna anser att alla studerande från och med andra stadiet i framtiden ska omfattas av likvärdiga hälsovårdstjänster. Endast genom en hälsovård av god kvalitet och som omfattar alla stadier av studier kan vi säkerställa att problem effektivt förebyggs och åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. För högskolestuderandenas del är det skäl att verkställa studerandehälsovården genom Studenternas hälsovårdsstiftelse, som är specialiserad på det och har verksamhet i hela landet.

  En studerande som mår bra orkar studera, avlägger examen inom utsatt tid och inleder sin arbetskarriär i ett tidigt skede. Genom att påverka hälsovanor kan vi även förebygga sjukdomar senare i livet. Då studerande i tid får de förebyggande tjänster de behöver inom studerandehälsovården, så är de friskare i arbetslivet och kan ha längre arbetskarriärer. Det medför även mindre statliga utgifter orsakade av dyrare specialhälsovårdstjänsterna, sociala kostnader och uteblivna skatteintäkter.

  Mer information:

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS), tfn 044 277

  8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU), tfn 040 966 9966,

  fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn

  fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171,

  fornamn.efternamn@lukio.fi

  Vice ordförande Sonja Raitamäki (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050

  389 1001, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund FSF), p. 044 906 5007,

  fornamn.efternamn@syl.fi

 • Ställningstagande

  Får publiceras 30.3.2016 kl. 9

  Studentorganisationerna är oroliga för studerandehälsovårdens ställning vid reformen inom social- och hälsovården. Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande helhet av lagstiftning för studerandehälsovården. Studerandehälsovården ska även i fortsättningen vara en central del av hälsovården.

  Beslutsfattarna måste i samband med sote-reformen se till att studerandehälsovården utgör en egen enhetlig helhet som samlar den bästa expertisen i specialfrågor som gäller studieförmåga och studerandes välmående. Genom starka helheter inom studerandehälsovården kan vi åtgärda den underresursering, bristande åtkomligheten och de splittrade tjänsterna som studerandehälsovården nu lider av.

  Studentorganisationerna anser att alla studerande från och med andra stadiet i framtiden ska omfattas av likvärdiga hälsovårdstjänster. Endast genom en hälsovård av god kvalitet och som omfattar alla stadier av studier kan vi säkerställa att problem effektivt förebyggs och åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. För högskolestuderandenas del är det skäl att verkställa studerandehälsovården genom Studenternas hälsovårdsstiftelse, som är specialiserad på det och har verksamhet i hela landet.

  En studerande som mår bra orkar studera, avlägger examen inom utsatt tid och inleder sin arbetskarriär i ett tidigt skede. Genom att påverka hälsovanor kan vi även förebygga sjukdomar senare i livet. Då studerande i tid får de förebyggande tjänster de behöver inom studerandehälsovården, så är de friskare i arbetslivet och kan ha längre arbetskarriärer. Det medför även mindre statliga utgifter orsakade av dyrare specialhälsovårdstjänsterna, sociala kostnader och uteblivna skatteintäkter.

  Mer information:

  Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS), tfn 044 277 8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

  Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU), tfn 040 966 9966, fornamn.efternamn@osku.info

  Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn 0451393051

  fornamn.efternamn@sakkinet.fi

  Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171, fornamn.efternamn@lukio.fi

  Vice ordförande Sonja Raitamäki (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050 389 1001, fornamn.efternamn@samok.fi

  Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund FSF), p. 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

 •  

  Ställningstagande
  Får publiceras 9.3.2016

  Finlands studerandekårers förbund SAMOK och Finlands studentkårers förbund FSF demonstrerar idag tillsammans med sina medlemsorganisationer och andra stadiets studentorganisationer mot nedskärningar i studiestödet. Tusentals studenter från runt om i Finland förväntas delta i demonstrationen.

  ”Att skära i studiestödet är att ta från den fattigaste befolkningsgruppen vi har och från Finlands framtid. Att öka studiestödets låneandel plus kraftiga nedskärningar i kombination med den osäkra ekonomin och arbetsmarknaden målar upp en dyster framtidsbild för unga som funderar på yrkeshögskole- och universitetsstudier. Det hjälper inte att ekonomiprofessorer upprepar mantrat att studielån är en bra investering – det är ett budskap som är svårt att svälja. Den här regeringen erbjuder unga väldigt lite framtidstro”, konstaterar SAMOKs ordförande Jemi Heinilä.

  ”Vi kan inte annat än förundra oss över det sätt som man i förhandlingarna om regeringsprogrammet kom överens om nedskärningarna i studiestödet. De besparingar som föreslås i regeringsprogrammet, liksom när de ska ske, har sin grund i finansministeriets förslag, som i sin tur grundar sig på uträkningar och en tidtabell som är felaktiga. Nu då även beslutsfattare insett vad ”studiestödsreformen” de facto innebär så förväntar vi oss att de har ryggrad nog att på nytt se över nedskärningarna”, fastslår FSF:s ordförande Heikki Koponen.

  Högskolestuderandena kräver att studerandena inkluderas i en bred och långsiktig diskussion om den sociala tryggheten för studerande. Nuläget, där studiestödet ändras i samband med varje regeringsprogram och förhandlingar om budgetramar och budget, är helt ohållbart både med avseende på studerandena och på studiestödssystemet.

  Mer information:
  Intervjuförfrågningar koordineras fr.o.m. kl. 11 av Milla Halme  050 389 1018

  ordförande Jemi Heinilä, SAMOK                                         ordförande Heikki Koponen, FSF
  jemi.heinilä@samok.fi                                                              heikki.koponen@syl.fi
  050 389 1000                                                                               044 906 5007

 • Ställningstagande

  Får publiceras 1.3.2016

  Förbunden för högskolestuderandena, Finlands studentkårers förbund FSF och Finlands studerandekårers förbund SAMOK, fördömer nedskärningarna i studiestödet som orimliga. Idag publicerades professor Roope Uusitalos utredning om hur nedskärningarna i studiestödet ska genomföras. Studentorganisationerna anser att nedskärningarna utgör ett nytt, skamligt kapitel i Finlands bildningshistoria. ”Regeringen verkar ha övergett den tanke som i decennier varit grundläggande för finsk samhällspolitik – att satsningar på kunskap och utbildning är nyckeln till ett rikare och mer välmående samhälle. Vårt befintliga studiepenningsbetonade studiestödssystem grundades till exempel på 90-talet i djupaste lågkonjunktur. Då var beslutsfattarna klarsynta nog att se det som lönsamt att investera i högre utbildning för befolkningen. Nu inbillar sig regeringen att den ska nå samma resultat genom helt motsatta åtgärder. Det handlar inte endast om pengar, det handlar om värdeval”, konstaterar studentorganisationerna.

  ”De föreslagna nedskärningarna på 150 miljoner euro är orimliga med avseende på studerandenas utkomst: studerandenas sociala trygghet minskar med närmare 100 euro netto per månad. Dessutom elimineras även det sista av den lilla flexibilitet som funnits för studiestödsmånaderna, studielånskompensationen minskas och samtidigt ökas beloppet på studielånet så att studerande då de tar examen kan ha en lånebörda på upp till 30 000 euro på nacken. Det finns ingen annan befolkningsgrupp vars inkomst regeringen kunde skära ned med 25 % och dessutom ha mage att säga att det ökar samhällelig rättvisa”, säger SAMOKs ordförande Jemi Heinilä.

  Unga studerande är redan nu en befolkningsgrupp som har extremt låga inkomster. Studentorganisationerna är genuint oroliga för att en ökning av studielånets andel av studiestödet förvärrar samhällelig ojämlikhet samt gör barn från mindre bemedlade familjer mindre benägna att söka till högre utbildning. ”Redan nu söker sig barn från de fattigaste familjerna till kortare examensinriktade program som är närmare hemorten och undviker att ta lån i betydligt högre grad än studerande från en i snitt högre socioekonomisk bakgrund”, betonar FSF:s ordförande Heikki Koponen.

  Mer information:

  Jemi Heinilä, SAMOKs ordförande, tfn 050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi

  Heikki Koponen, FSF:s ordförande, tfn 044 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

   

 • Pressmeddelande
  26.2.2016

  Studerandena var nöjda med de tjänster som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjöd och SHVS lämpar sig som modell även för att ordna hälsovården för yrkeshögskolestuderande. Så konstateras det i slutrapporten från gruppen som planerade och genomförde försöket. Slutrapporten överräcktes idag till familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

  Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) betonar att de tillsammans redan länge varit beredda att bredda SHVS högkvalitativa studerandehälsovårdstjänster till att omfatta alla högskolestuderande.

  ”SHVS verksamhetsförutsättningar måste i SOTE-reformen tryggas utgående från det lyckade försöket”, sammanfattar FSF:s ordförande Heikki Koponen. Med avseende på framtiden för högskolestuderandes hälsovård är det viktigt att ansvaret för att ordna tjänsterna tydligt definieras tillfalla en instans som är specialiserad på studerandehälsovård, som har förutsättningar att verka riksomfattande och som kan erbjuda regionalt jämlik service.  SHVS är också en föregångare inom hälsovården i Finland, bland annat inom att utveckla digitala tjänster och egenvård.

  Att högskolestuderandes hälsovård ordnas inom ramen för SHVS är en vettig investering för framtiden. Studerande övergår friska i arbetslivet och gör längre arbetskarriärer om de i tid får de förebyggande tjänster de behöver inom studerandehälsovården. En fungerande studerandehälsovård medför mindre statliga utgifter orsakade av den dyrare specialhälsovården, sociala kostnader och uteblivna skatteintäkter.

  ”Det är möjligt att verkställa all hälsovård för högskolestuderande inom ramen för SHVS. Nu väntar vi bara på att politikerna ska fatta de avgörande besluten”, betonar SAMOKs ordförande Jemi Heinilä.

   

  Mer information:

   

  Jemi Heinilä, SAMOKs ordförande, tfn 050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi

  Jussi-Pekka Rode, socialpolitiskt sakkunnig vid SAMOK, tfn 050 389 1015, jussi-pekka.rode@samok.fi

  Heikki Koponen, FSF:s ordförande, tfn 044 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

  Turkka Sinisalo, socialpolitisk sekreterare vid FSF, tfn 041 515 2227, turkka.sinisalo@syl.fi

 • Ställningstagande 24.2..2016

  Får publiceras

  FSF föreslår allmänt bostadsbidrag för studerande

  Finlands studentkårers förbund (FSF) oroar sig över de kontinuerligt stigande hyreskostnaderna och hur de påverkar studerandes ekonomi. Hyreskostnaderna har stigit med 3 % årligen under de senaste tio åren och höjningen syns särskilt i hyrorna för de små lägenheter som studerande föredrar.

  De stigande boendekostnaderna tär orimligt mycket på studerandes redan svaga ekonomi. ”Bostadstillägget för studerande har inte höjts på mer än tio år och det känns i studerandenas plånböcker. Enligt den senaste studentbarometern betalar högskolestuderande i medeltal mer än 500 euro per månad i hyra. Bostadstillägget på högst 200 euro är helt enkelt otillräckligt. Bostadstillägget för studerande släpar allvarligt efter den allmänna hyresutvecklingen.” påminner FSF:s ordförande Heikki Koponen.

  Kombinationen av ett stöd för boende som inte fungerar och 150 miljoners nedskärningar i studiestödet sätter studerande i en svår situation. ”De just nu mest ekonomiskt utsatta skulle bättre kunna studera på heltid om studerandena flyttades över till det allmänna bostadsbidraget. Enligt FPA skulle det här inte heller medföra några extra utgifter för staten.” konstaterar Koponen.

  Mer information:

  ordförande Heikki Koponen

  fornamn.efternamn@syl.fi

  044 906 5007

  socialpolitisk sekreterare Silja Silvasti

  fornamn.efternamn@syl.fi

  041 515 2233

   

» Selaa uutisia