Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • SYL oli aiemmin tällä viikolla kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa eläkeuudistuksesta.  SYL on pääsääntöisesti hyvin tyytyväinen hallituksen esitykseen, koska työmarkkinajärjestöjen aiemmin solmima eläkesopu on pitkälti kantojemme mukainen. Erityisesti eläkeiän nostaminen ja sitominen elinajanodotteeseen sekä eläkkeen karttuminen vastaisuudessa koko palkasta nähtiin hyvinä ja oikeudenmukaisina uudistuksina. Kuulemisessa nostimme esiin kysymyksen siitä, ovatko uudistuksen siirtymäajat turhan pitkiä ja miksi eläkkeen alaikäraja laskee vain 17 vuoteen eikä eläkettä vieläkään kartu heti työuran alusta lähtien. Korostimme sukupolvinäkökulman tärkeyttä. Haluamme nuorille edustajan tuleviin neuvotteluihin ja lakiesityksille systemaattisen sukupolvivaikutusten arvioinnin.

  Seuraavaksi SYL:n mielestä on välttämätöntä kääntää katse työhyvinvointiin ja työelämän laatuun, jotta eläköitymisikä todella saadaan nousuun. Tämän tulee olla kolmikannan seuraava ponnistus. SYL korosti, että eläkejärjestelmän uudistamista tulee jatkossakin tehdä suunnitelmallisesti, siten että eläkejärjestelmän kestävyys taataan ja eläkemaksujen taso on koko ajan sellainen, että se turvaa myös nykyisten nuorten ja tulevien ikäluokkien eläkkeet.

  SYL:n kuulemistilaisuutta varten valmistelema lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=7652

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Turkka Sinisalo, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • 9.10.2015

  SYL:n liittokokouksessa (#SYLliittari) pe-la 20.-21. marraskuuta valitaan SYL:lle seitsenhenkinen hallitus, eli puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Ylioppilaskunnissa pohditaan parhaillaan ehdokasasetteluja, ja muutama ylioppilaskunta on ehtinyt jo asettaa ehdokkaita.

  Ylioppilaskunnat järjestävät yhteistyössä ennen liittokokousta kolme paneelia, joista kaikista tulee livelähetys verkkoon. Kaikissa paneeleissa ovat mukana niin hallitus- kuin puheenjohtajaehdokkaat. Paneeleihin ovat tervetulleita sekä virallisesti ylioppilaskuntien asettamat ehdokkaat että sellaisiksi pyrkivät.

  Tilaisuudet ovat avoimia kaikille, joten myös yleisöksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan mennä. Ensimmäinen ehdokaspaneeli on jo pidetty ma 5.10., ja sen tallenne on katsottavissa YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=vGmvqhBip40.

  » Jatka lukemista

 • IMG_0711Kannanotto 8.10.2015

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kiittää hallitusta ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista siitä, että harkinnan jälkeen hallitus päätti säilyttää opiskelija-asunnoilla oikeuden erityisryhmien investointiavustukseen. Toteutuessaan lakiluonnos olisi vaarantanut opiskelija-asuntotuotannon. On tärkeää, että hallituksella on rohkeutta tarkastella päätöksiään ja niiden vaikutusta erityisesti asuntorakentamiseen ja opiskelijoiden toimeentuloon. Päätös joka jatkossakin mahdollistaa opiskelija-asumisen tuotannon ja opiskelijahintaisen asumisen on todella tervetullut.

  “Tämä on hallitukselta viisas päätös ja hyvä esimerkki, että päätöksiä kannattaa tarkastella uudelleen, kun ne eivät edistä asetettuja tavoitteita. Hallitus on kuunnellut hyvin opiskelijoilta tulleen tärkeän viestin”, kiittelee SYL:n puheenjohtaja Jari Järvenpää.

  » Jatka lukemista

 • kehyviikko_muna+sulka8.10.2015 / #kehyviikko

  Ylioppilaskuntien valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko (#kehyviikko) järjestetään Helsingin, Jyväskylän, Turun, Oulun, Rovaniemen, Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston ylioppilaskuntien voimin viikolla 44, 26.10.2015 alkaen. Viikon teemana tänä vuonna on ”Suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa”.

  Mikä on Suomen ja suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa? Miksi? Miten meidän tekemät päätökset vaikuttavat ihmisiin eripuolilla maapalloa? Tule mukaan kokemaan, keskustelemaan ja löytämään uusia näkökulmia!

  » Jatka lukemista

 • 5.10.2015

  SYL:n Syysseminaarin aikana tapahtui myös Euroopassa: SYL:n kattojärjestö, European Students’ Union (ESU), järjesti puolivuosittaisen European Students’ Conventionin (ESC) Brysselissä (27.9-30.9.2015).  ESC:in aiheet – EU-koulutuspolitiikka, pakolaisten kouluttautuminen, Pariisin julistus, opiskelijakeskeinen oppiminen, Bolognan prosessi ja YK:n kestävän kehityksen tavoiteet – olivat SYL:lle erittäin mielenkiintoisia, ja ESU oli järjestänyt keskusteluja monien EU-koulutuspolitiikan asiantuntijoiden kanssa. Kohokohtana oli tapaaminen EU:n koulutuskomissaarin, Tibor Navracsicsin, kanssa. 

  Komissaarin viesti oli selvä: hän pyysi opiskelijoita löytämään ratkaisuja pakolaiskriisin helpottamiseksi sekä halusi, että opiskelijat pohtivat maksullista koulutusta laadun mahdollistajana ja tulevaisuuden investointina. Ensimmäiseen opiskelijaliike reagoi positiivisesti, mutta jälkimmäinen osoitti, että komissio ottaa yhä voimakkaammin kantaa maksukeskusteluun. SYL esitti kysymyksen komissaarille siitä, miten EU-jäsenvaltioiden hallitukset saadaan sitoutettua komission ratkaisuihin pakolaisongelmaan, kun jäsenvaltiot leikkaavat sekä koulutuspolitiikasta että harjoittavat yhä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Navracsics vakuutti kuitenkin, että hänellä on jäsenvaltioiden tuki takanaan.

  ESU ja koulutuskomissaari Navracsics

  ESU ja koulutuskomissaari Navracsics

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 2.10.2015

  Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on ennättänyt muistuttamaan turvapaikanhakijoiden oikeudesta suomalaiseen esi- ja peruskoulutukseen. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) toivoo, että myös perusasteen jälkeinen koulutus huomioitaisiin ja resursseja lisättäisiin turvapaikanhakijoiden kouluttamiseksi myös korkea-asteella.

  On tärkeää, että turvapaikanhakijat pääsevät mahdollisimman nopeasti kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan ja koulutuksen merkitystä tässä ei voi väheksyä. Tavoitteena tulee olla, että jokainen turvapaikan saanut suorittaa vähintään toisen asteen koulutuksen.  Esimerkiksi syyrialaispakolaisista suuri osa on ollut kirjoilla korkeakouluissa kotimaassaan, mutta konfliktin takia he eivät ole koskaan valmistuneet. Kesken jääneiden korkeakouluopintojen loppuunsaattamista uudessa kotimaassa täytyy tukea ja edistää.

  » Jatka lukemista

 • 25.9.2015

  Yliopisto-opiskelijat ympäri Suomen pääsevät tänä syksynä äänestämään itselleen edustajat ylioppilaskuntien ylimpiin päättäviin elimiin, edustajistoihin. Edustajistovaalit käydään ma-ti 3.-4. marraskuuta yhteensä 13 ylioppilaskunnassa, eli kaikissa muissa ylioppilaskunnissa paitsi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa (HYY). HYYssä on muutettu vaalien järjestämisen rytmi parillisiin vuosiin. Ylioppilaskuntavaalit järjestetään joka toinen vuosi, poikkeuksen muodostaa Svenska Handelshögskolans Studentkår, jossa vaalit pidetään joka vuosi.

  Parhaillaan ylioppilaskunnissa on käynnissä ehdokasasettelu. Vaaleihin tulee käyttöön myös vaalikone, jonka avulla opiskelijat voivat etsiä itselleen sopivimman ehdokkaan. Sosiaalisessa mediassa aihetunnus on #edarivaalit.

 • Kannanotto 24.9.2015

  Sitoutumattomien opiskelija- ja nuorisojärjestöjen puheenjohtajat tyrmäävät eläkeuudistuksen vesittämisen sekä järjestelmän kestävyyden heikentämisen. Puheenjohtajat vaativat sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumista eläkejärjestelmän osalta myös kaikissa työmarkkinajärjestöjen esityksissä yhteiskuntasopimusta korvaavista toimista. SAK esittää omassa “työmarkkinoiden kriisisopimuksessaan” eläkemaksujen määräaikaista alentamista EMU-puskureita hyödyntäen. Tämä uhkaa eläkejärjestelmän kestävyyttä tulevaisuudessa.

  Eläkejärjestelmän rukkaaminen vuosittain rapauttaa nuoren sukupolven uskon eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläkejärjestelmään maksujen alentamisesta kertyvä vaje paikattaisiin SAK:n esityksessä vasta 2020–2023, jolloin suuret ikäluokat ovat jo eläkkeellä ja koko potti jää nuorten maksettavaksi.

  EMU-puskurin käyttö on jo tällä hetkellä mukana rahoituslaskelmissa. Puskuri pienenee minimitasolleen vuoteen 2025 mennessä. Tämän päälle ei puskurissa siten ole ylimääräistä pelivaraa. Lisäalennukset joudutaan myöhemmin rahoittamaan vakaan tason selvästi korkeammilla eläkemaksuilla.

  “Eläkeratkaisu on juuri sovittu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kesken ja Sipilän hallitus on sitoutunut viemään sovitun ratkaisun läpi. Ei ole oikein uhrata kestävää eläkejärjestelmää pikavoittojen toivossa.“, järjestöjen puheenjohtajat muistuttavat työmarkkinajärjestöjen edustajia.

  Akavan opiskelijat, Henna Hirvonen

  Allianssi ry, Eero Rämö

  Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf, Nicholas Kujala

  STTK-Opiskelijat, Emma Koskimaa

  Suomen lukiolaisten liitto, Tatu Koivisto

  Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, Joonas Peltonen

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, Jari Järvenpää

  Suomen Opiskelija-Allianssi -OSKU ry, Kimi Merikukka

 • Madonlukuja, leikkauksia, välikysymys, yt-neuvotteluja ja yliopistovaltauksia. Siinäpä nuo päällimäiset, kun lukee koulutuspolitiikan uutisia tai selailee somea. Ei mikään maailman iloisin meininki aloittaa uutta lukuvuotta, oli sitten eskarissa tai yliopiston fuksi.

  Muistan, kun syksyllä 2009 istuin Tampereen yliopiston alakuppilassa suunnittelemassa uuden yliopistolain vastaisia toimia. Tuolloinkin pidimme mielenosoituksia ja valtasimme yliopistoja. Sittemmin meistä useat päätyivät omien ylioppilaskuntiensa edustajistojen kautta niiden hallituksiin ja ovat jatkaneet koulutuspoliittista vaikuttamista parlamentaarisissa elimissä, ehkä jopa palkkatyössä koulutuspoliittisina sihteereinä tai muina asiantuntijoina. Söikö vallankumous lapsensa?

  Uskallan väittää, että mielipiteet monestakin asiasta ovat sittemmin muuttuneet, mutta yksi varmasti on pysynyt ja se on usko koulutukseen. Myönnän, että omalla kohdallani sivistysyliopiston ihannointi on jäänyt vähemmälle, mutta ajatus siitä, että korkeakoulutus, tutkimus ja innovaatiot ovat lopulta se lääke, millä tämän kurimuksen saisi lopulta käännettyä voitoksi, on voimistunut. Korkeakoulutus on tänä päivänä käytännössä työllistymisen edellytys ja tästä syystä on ihan pakollista, että yliopisto on osa yhteiskuntaa ja keskustelee aktiivisesti niin kansalaisyhteiskunnan kuin elinkeinoelämänkin kanssa.

  Sipilän hallitus on kaikessa dynaamisuudessaan päättänyt olla julkaisematta asetusperustaista, kaikissa koulutusta koskevissa lainsäädännöissä mainittua, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa eli tuttavallisemmin Kesua. Siitä, onko Kesu juuri se paras tapa linjata hallituskauden koulutuspolitiikkaa, voi olla montaa mieltä, mutta on se kuitenkin tähän mennessä tuonut avoimuutta ja antanut koulutustoimijoille mahdollisuuden osallistua valmisteluun. Nyt meillä on kärkihankkeiden osalta linjattuja ranskalaisia viivoja ja “lupaus” siitä, että suunta saattaa vaihtua kesken matkan, jos nämä jutut eivät kohta enää nappaakaan.

  Koulutuspolitiikkaa ohjaavat kärkihankkeet tarjoavat kuitenkin vain vähän konkretiaa eivätkä anna ymmärrystä koko hallituskauden aikaisista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistoimenpiteistä muuten kuin hyvin kapeilla koulutuksen ja tutkimuksen osa-alueilta. Strategisilla rahoitusinstrumenteilla hallitus ohjaa poliittisesti yliopistoja profiloitumaan. Rahalla voi toki ohjata, mutta miten käy niiden alojen, joihin on vaikeampi liittää mediaseksikkäitä etuliitteitä? Pystyvätkö yliopistot sopimaan keskenään koulutusvastuista ja tutkimuksen keskittämisestä aloilla, jotka jäävät strategisten painopistealueiden ulkopuolelle tai reunamille? Innovaatiot eivät synny tiukassa ohjauksessa, kapeiksi määritellyillä reunaehdoilla. Niiden synty edellyttää vapautta ja ennakkoluulottomuutta ja taustalla on usein vuosien pitkäjänteinen perustutkimus.

  Yliopistoilta vaaditaan nyt paljon. Sisäiset sopeuttamistoimet sattuvat varmasti syvälle yliopistoyhteisön kaikilla tasoilla. Samalla pitäisi kyetä vaalimaan laadukasta ja monipuolista yliopistokoulutusta – josta olemme (vielä) tunnettuja maailmalla. Vain laadulla kilpailemme uskottavasti kansainvälisessä tiedemaailmassa. Tässä kaikessa meillä olisi ollut tekemistä ilman megaluokan koulutusleikkauksiakin.

  Niina Jurva
  Kirjoittaja on SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri

 • SYL ja SAMOK lausuivat tänään ympäristöministeriölle avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain suunnitelluista muutoksista. Opiskelijajärjestöiltä ei asiaan pyydetty lausuntoa, lakimuutoksella olisi kuitenkin merkittäviä vaikutuksia opiskelijoiden asumistilanteen kannalta, että päätimme tuoda esiin näkemyksemme esitetystä lakimuutoksesta.

  Yhteenveto lausunnosta:

  • SYL ja SAMOK ovat pettyneitä ja huolissaan esityksestä poistaa opiskelija-asuntokohteiden oikeus erityisryhmien investointiavustukseen. Esitys vaikuttaisi suoraan sekä opiskelijoiden asuntotilanteeseen että opiskelija-asuntojen vuokriin.
  • Merkittävin syy tukea opiskelija-asumista investointiavustuksin on oman pääoman avustus, jonka osalta investointiavustuksen poistamisen vaikutuksia ei ole lainkaan arvioitu. Kyseessä on selkeä puute lainvalmistelussa, kun merkittävimmän muutoksen osalta vaikutusten arviointi on jätetty kokonaan tekemättä.
  • Opiskelija-asuntojen uudistuotanto vaatii pitkäjänteistä tukipolitiikkaa, eikä suhdanneluonteisilla tuilla voida kompensoida erityisryhmien investointiavustusta.
  • SYL ja SAMOK edellyttävät, että opiskelijoiden asema erityisryhmänä säilytetään ja että laissa mainitaan vastakin erityisryhmänä opiskelijat. Opiskelijat itsessään ovat sellainen ryhmä, että sen asuminen tarvitsee tukea, sillä opiskelijoiden tulot ovat poikkeuksellisen alhaiset ja asumistilanne heikko.
  • Kokonaisuuden kannalta on järkevää tukea opiskelija-asuntojen rakentamista. Kohtuuhintainen asunto helpottaa sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä opintoihin. Samalla voidaan vähentää kilpailua yleisillä vuokramarkkinoilla.
  • Opiskelijoiden asumistilanteen heikentäminen on tulevaisuuden kannalta kestämätöntä politiikkaa.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • SYL oli aiemmin tällä viikolla kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa eläkeuudistuksesta.  SYL on pääsääntöisesti hyvin tyytyväinen hallituksen esitykseen, koska työmarkkinajärjestöjen aiemmin solmima eläkesopu on pitkälti kantojemme mukainen. Erityisesti eläkeiän nostaminen ja sitominen elinajanodotteeseen sekä eläkkeen karttuminen vastaisuudessa koko palkasta nähtiin hyvinä ja oikeudenmukaisina uudistuksina. Kuulemisessa nostimme esiin kysymyksen siitä, ovatko uudistuksen siirtymäajat turhan pitkiä ja miksi eläkkeen alaikäraja laskee vain 17 vuoteen eikä eläkettä vieläkään kartu heti työuran alusta lähtien. Korostimme sukupolvinäkökulman tärkeyttä. Haluamme nuorille edustajan tuleviin neuvotteluihin ja lakiesityksille systemaattisen sukupolvivaikutusten arvioinnin.

  Seuraavaksi SYL:n mielestä on välttämätöntä kääntää katse työhyvinvointiin ja työelämän laatuun, jotta eläköitymisikä todella saadaan nousuun. Tämän tulee olla kolmikannan seuraava ponnistus. SYL korosti, että eläkejärjestelmän uudistamista tulee jatkossakin tehdä suunnitelmallisesti, siten että eläkejärjestelmän kestävyys taataan ja eläkemaksujen taso on koko ajan sellainen, että se turvaa myös nykyisten nuorten ja tulevien ikäluokkien eläkkeet.

  SYL:n kuulemistilaisuutta varten valmistelema lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=7652

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Turkka Sinisalo, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • 9.10.2015

  SYL:n liittokokouksessa (#SYLliittari) pe-la 20.-21. marraskuuta valitaan SYL:lle seitsenhenkinen hallitus, eli puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Ylioppilaskunnissa pohditaan parhaillaan ehdokasasetteluja, ja muutama ylioppilaskunta on ehtinyt jo asettaa ehdokkaita.

  Ylioppilaskunnat järjestävät yhteistyössä ennen liittokokousta kolme paneelia, joista kaikista tulee livelähetys verkkoon. Kaikissa paneeleissa ovat mukana niin hallitus- kuin puheenjohtajaehdokkaat. Paneeleihin ovat tervetulleita sekä virallisesti ylioppilaskuntien asettamat ehdokkaat että sellaisiksi pyrkivät.

  Tilaisuudet ovat avoimia kaikille, joten myös yleisöksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan mennä. Ensimmäinen ehdokaspaneeli on jo pidetty ma 5.10., ja sen tallenne on katsottavissa YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=vGmvqhBip40.

  » Jatka lukemista

 • kehyviikko_muna+sulka8.10.2015 / #kehyviikko

  Ylioppilaskuntien valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko (#kehyviikko) järjestetään Helsingin, Jyväskylän, Turun, Oulun, Rovaniemen, Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston ylioppilaskuntien voimin viikolla 44, 26.10.2015 alkaen. Viikon teemana tänä vuonna on ”Suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa”.

  Mikä on Suomen ja suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa? Miksi? Miten meidän tekemät päätökset vaikuttavat ihmisiin eripuolilla maapalloa? Tule mukaan kokemaan, keskustelemaan ja löytämään uusia näkökulmia!

  » Jatka lukemista

 • 5.10.2015

  SYL:n Syysseminaarin aikana tapahtui myös Euroopassa: SYL:n kattojärjestö, European Students’ Union (ESU), järjesti puolivuosittaisen European Students’ Conventionin (ESC) Brysselissä (27.9-30.9.2015).  ESC:in aiheet – EU-koulutuspolitiikka, pakolaisten kouluttautuminen, Pariisin julistus, opiskelijakeskeinen oppiminen, Bolognan prosessi ja YK:n kestävän kehityksen tavoiteet – olivat SYL:lle erittäin mielenkiintoisia, ja ESU oli järjestänyt keskusteluja monien EU-koulutuspolitiikan asiantuntijoiden kanssa. Kohokohtana oli tapaaminen EU:n koulutuskomissaarin, Tibor Navracsicsin, kanssa. 

  Komissaarin viesti oli selvä: hän pyysi opiskelijoita löytämään ratkaisuja pakolaiskriisin helpottamiseksi sekä halusi, että opiskelijat pohtivat maksullista koulutusta laadun mahdollistajana ja tulevaisuuden investointina. Ensimmäiseen opiskelijaliike reagoi positiivisesti, mutta jälkimmäinen osoitti, että komissio ottaa yhä voimakkaammin kantaa maksukeskusteluun. SYL esitti kysymyksen komissaarille siitä, miten EU-jäsenvaltioiden hallitukset saadaan sitoutettua komission ratkaisuihin pakolaisongelmaan, kun jäsenvaltiot leikkaavat sekä koulutuspolitiikasta että harjoittavat yhä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Navracsics vakuutti kuitenkin, että hänellä on jäsenvaltioiden tuki takanaan.

  ESU ja koulutuskomissaari Navracsics

  ESU ja koulutuskomissaari Navracsics

  » Jatka lukemista

 • 25.9.2015

  Yliopisto-opiskelijat ympäri Suomen pääsevät tänä syksynä äänestämään itselleen edustajat ylioppilaskuntien ylimpiin päättäviin elimiin, edustajistoihin. Edustajistovaalit käydään ma-ti 3.-4. marraskuuta yhteensä 13 ylioppilaskunnassa, eli kaikissa muissa ylioppilaskunnissa paitsi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa (HYY). HYYssä on muutettu vaalien järjestämisen rytmi parillisiin vuosiin. Ylioppilaskuntavaalit järjestetään joka toinen vuosi, poikkeuksen muodostaa Svenska Handelshögskolans Studentkår, jossa vaalit pidetään joka vuosi.

  Parhaillaan ylioppilaskunnissa on käynnissä ehdokasasettelu. Vaaleihin tulee käyttöön myös vaalikone, jonka avulla opiskelijat voivat etsiä itselleen sopivimman ehdokkaan. Sosiaalisessa mediassa aihetunnus on #edarivaalit.

 • Kannanotto 24.9.2015

  Sitoutumattomien opiskelija- ja nuorisojärjestöjen puheenjohtajat tyrmäävät eläkeuudistuksen vesittämisen sekä järjestelmän kestävyyden heikentämisen. Puheenjohtajat vaativat sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumista eläkejärjestelmän osalta myös kaikissa työmarkkinajärjestöjen esityksissä yhteiskuntasopimusta korvaavista toimista. SAK esittää omassa “työmarkkinoiden kriisisopimuksessaan” eläkemaksujen määräaikaista alentamista EMU-puskureita hyödyntäen. Tämä uhkaa eläkejärjestelmän kestävyyttä tulevaisuudessa.

  Eläkejärjestelmän rukkaaminen vuosittain rapauttaa nuoren sukupolven uskon eläkejärjestelmän tulevaisuuteen. Eläkejärjestelmään maksujen alentamisesta kertyvä vaje paikattaisiin SAK:n esityksessä vasta 2020–2023, jolloin suuret ikäluokat ovat jo eläkkeellä ja koko potti jää nuorten maksettavaksi.

  EMU-puskurin käyttö on jo tällä hetkellä mukana rahoituslaskelmissa. Puskuri pienenee minimitasolleen vuoteen 2025 mennessä. Tämän päälle ei puskurissa siten ole ylimääräistä pelivaraa. Lisäalennukset joudutaan myöhemmin rahoittamaan vakaan tason selvästi korkeammilla eläkemaksuilla.

  “Eläkeratkaisu on juuri sovittu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kesken ja Sipilän hallitus on sitoutunut viemään sovitun ratkaisun läpi. Ei ole oikein uhrata kestävää eläkejärjestelmää pikavoittojen toivossa.“, järjestöjen puheenjohtajat muistuttavat työmarkkinajärjestöjen edustajia.

  Akavan opiskelijat, Henna Hirvonen

  Allianssi ry, Eero Rämö

  Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf, Nicholas Kujala

  STTK-Opiskelijat, Emma Koskimaa

  Suomen lukiolaisten liitto, Tatu Koivisto

  Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, Joonas Peltonen

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, Jari Järvenpää

  Suomen Opiskelija-Allianssi -OSKU ry, Kimi Merikukka

 • Madonlukuja, leikkauksia, välikysymys, yt-neuvotteluja ja yliopistovaltauksia. Siinäpä nuo päällimäiset, kun lukee koulutuspolitiikan uutisia tai selailee somea. Ei mikään maailman iloisin meininki aloittaa uutta lukuvuotta, oli sitten eskarissa tai yliopiston fuksi.

  Muistan, kun syksyllä 2009 istuin Tampereen yliopiston alakuppilassa suunnittelemassa uuden yliopistolain vastaisia toimia. Tuolloinkin pidimme mielenosoituksia ja valtasimme yliopistoja. Sittemmin meistä useat päätyivät omien ylioppilaskuntiensa edustajistojen kautta niiden hallituksiin ja ovat jatkaneet koulutuspoliittista vaikuttamista parlamentaarisissa elimissä, ehkä jopa palkkatyössä koulutuspoliittisina sihteereinä tai muina asiantuntijoina. Söikö vallankumous lapsensa?

  Uskallan väittää, että mielipiteet monestakin asiasta ovat sittemmin muuttuneet, mutta yksi varmasti on pysynyt ja se on usko koulutukseen. Myönnän, että omalla kohdallani sivistysyliopiston ihannointi on jäänyt vähemmälle, mutta ajatus siitä, että korkeakoulutus, tutkimus ja innovaatiot ovat lopulta se lääke, millä tämän kurimuksen saisi lopulta käännettyä voitoksi, on voimistunut. Korkeakoulutus on tänä päivänä käytännössä työllistymisen edellytys ja tästä syystä on ihan pakollista, että yliopisto on osa yhteiskuntaa ja keskustelee aktiivisesti niin kansalaisyhteiskunnan kuin elinkeinoelämänkin kanssa.

  Sipilän hallitus on kaikessa dynaamisuudessaan päättänyt olla julkaisematta asetusperustaista, kaikissa koulutusta koskevissa lainsäädännöissä mainittua, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa eli tuttavallisemmin Kesua. Siitä, onko Kesu juuri se paras tapa linjata hallituskauden koulutuspolitiikkaa, voi olla montaa mieltä, mutta on se kuitenkin tähän mennessä tuonut avoimuutta ja antanut koulutustoimijoille mahdollisuuden osallistua valmisteluun. Nyt meillä on kärkihankkeiden osalta linjattuja ranskalaisia viivoja ja “lupaus” siitä, että suunta saattaa vaihtua kesken matkan, jos nämä jutut eivät kohta enää nappaakaan.

  Koulutuspolitiikkaa ohjaavat kärkihankkeet tarjoavat kuitenkin vain vähän konkretiaa eivätkä anna ymmärrystä koko hallituskauden aikaisista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistoimenpiteistä muuten kuin hyvin kapeilla koulutuksen ja tutkimuksen osa-alueilta. Strategisilla rahoitusinstrumenteilla hallitus ohjaa poliittisesti yliopistoja profiloitumaan. Rahalla voi toki ohjata, mutta miten käy niiden alojen, joihin on vaikeampi liittää mediaseksikkäitä etuliitteitä? Pystyvätkö yliopistot sopimaan keskenään koulutusvastuista ja tutkimuksen keskittämisestä aloilla, jotka jäävät strategisten painopistealueiden ulkopuolelle tai reunamille? Innovaatiot eivät synny tiukassa ohjauksessa, kapeiksi määritellyillä reunaehdoilla. Niiden synty edellyttää vapautta ja ennakkoluulottomuutta ja taustalla on usein vuosien pitkäjänteinen perustutkimus.

  Yliopistoilta vaaditaan nyt paljon. Sisäiset sopeuttamistoimet sattuvat varmasti syvälle yliopistoyhteisön kaikilla tasoilla. Samalla pitäisi kyetä vaalimaan laadukasta ja monipuolista yliopistokoulutusta – josta olemme (vielä) tunnettuja maailmalla. Vain laadulla kilpailemme uskottavasti kansainvälisessä tiedemaailmassa. Tässä kaikessa meillä olisi ollut tekemistä ilman megaluokan koulutusleikkauksiakin.

  Niina Jurva
  Kirjoittaja on SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri

 • SYL ja SAMOK lausuivat tänään ympäristöministeriölle avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain suunnitelluista muutoksista. Opiskelijajärjestöiltä ei asiaan pyydetty lausuntoa, lakimuutoksella olisi kuitenkin merkittäviä vaikutuksia opiskelijoiden asumistilanteen kannalta, että päätimme tuoda esiin näkemyksemme esitetystä lakimuutoksesta.

  Yhteenveto lausunnosta:

  • SYL ja SAMOK ovat pettyneitä ja huolissaan esityksestä poistaa opiskelija-asuntokohteiden oikeus erityisryhmien investointiavustukseen. Esitys vaikuttaisi suoraan sekä opiskelijoiden asuntotilanteeseen että opiskelija-asuntojen vuokriin.
  • Merkittävin syy tukea opiskelija-asumista investointiavustuksin on oman pääoman avustus, jonka osalta investointiavustuksen poistamisen vaikutuksia ei ole lainkaan arvioitu. Kyseessä on selkeä puute lainvalmistelussa, kun merkittävimmän muutoksen osalta vaikutusten arviointi on jätetty kokonaan tekemättä.
  • Opiskelija-asuntojen uudistuotanto vaatii pitkäjänteistä tukipolitiikkaa, eikä suhdanneluonteisilla tuilla voida kompensoida erityisryhmien investointiavustusta.
  • SYL ja SAMOK edellyttävät, että opiskelijoiden asema erityisryhmänä säilytetään ja että laissa mainitaan vastakin erityisryhmänä opiskelijat. Opiskelijat itsessään ovat sellainen ryhmä, että sen asuminen tarvitsee tukea, sillä opiskelijoiden tulot ovat poikkeuksellisen alhaiset ja asumistilanne heikko.
  • Kokonaisuuden kannalta on järkevää tukea opiskelija-asuntojen rakentamista. Kohtuuhintainen asunto helpottaa sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä opintoihin. Samalla voidaan vähentää kilpailua yleisillä vuokramarkkinoilla.
  • Opiskelijoiden asumistilanteen heikentäminen on tulevaisuuden kannalta kestämätöntä politiikkaa.

  » Jatka lukemista

 • Lauri - asuminen-lowresJulkinen keskustelu korkeakoulupaikkakuntien asuntopulasta on yhtä varma syksyn merkki kuin opiskelijaravintoloiden pitenevät ruokajonot tai fuksiflunssa. Mediassa vertaillaan paikkakuntien asuntojonoja ja hätämajoituskäytäntöjä. Opiskelijoiden jatkuva asuntopula on huolestuttava ja tänä syksynä sitä varjostaa vielä erityinen uhka: hallituksen aikomus poistaa investointiavustus opiskelija-asumiselta.

  Keväällä hallitusohjelmaan kirjattiin, että “erityisryhmien korkeiden investointiavustusten piiristä rajataan pois hyväkuntoiseen väestönosaan kohdentuva toiminta eli normaalit opiskelija-, nuoriso- ja senioriasunnot.” Tällä kryptisellä lauseella voi olla karut vaikutukset tulevien opiskelijapolvien asumisoloihin.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 8.9.2015

  Maan hallitus kokoontuu budjettiriiheen ke-to 9.-10. syyskuuta. Monena vuonna budjettikäsittelyn eri vaiheissa myös korkeakouluopiskelijat ovat kokoontuneet Säätytalon eteen muistuttamaan koulutuksen merkityksestä. Tällä kerralla opiskelijaliike istuu luennolla, eikä valitettavasti pääse valvomaan budjettiriihtä.

  “Toivottavasti hallitus ei kuitenkaan ajattele, että kun olemme poissa näkyvistä, olemme samalla poissa mielestä. Suomen kilpailukyky on yhä suuremmin kiinni osaamisesta. Jos osaamisen tasoa lasketaan ja koulutuksesta säästetään, on sillä suorat ja vakavat seuraukset – ja niitä ei ole nyt ihan loppuun asti ajateltu”, sanoo puheenjohtaja Jari Järvenpää Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL).

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • SYL ja SAMOK lausuivat tänään ympäristöministeriölle avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain suunnitelluista muutoksista. Opiskelijajärjestöiltä ei asiaan pyydetty lausuntoa, lakimuutoksella olisi kuitenkin merkittäviä vaikutuksia opiskelijoiden asumistilanteen kannalta, että päätimme tuoda esiin näkemyksemme esitetystä lakimuutoksesta.

  Yhteenveto lausunnosta:

  • SYL ja SAMOK ovat pettyneitä ja huolissaan esityksestä poistaa opiskelija-asuntokohteiden oikeus erityisryhmien investointiavustukseen. Esitys vaikuttaisi suoraan sekä opiskelijoiden asuntotilanteeseen että opiskelija-asuntojen vuokriin.
  • Merkittävin syy tukea opiskelija-asumista investointiavustuksin on oman pääoman avustus, jonka osalta investointiavustuksen poistamisen vaikutuksia ei ole lainkaan arvioitu. Kyseessä on selkeä puute lainvalmistelussa, kun merkittävimmän muutoksen osalta vaikutusten arviointi on jätetty kokonaan tekemättä.
  • Opiskelija-asuntojen uudistuotanto vaatii pitkäjänteistä tukipolitiikkaa, eikä suhdanneluonteisilla tuilla voida kompensoida erityisryhmien investointiavustusta.
  • SYL ja SAMOK edellyttävät, että opiskelijoiden asema erityisryhmänä säilytetään ja että laissa mainitaan vastakin erityisryhmänä opiskelijat. Opiskelijat itsessään ovat sellainen ryhmä, että sen asuminen tarvitsee tukea, sillä opiskelijoiden tulot ovat poikkeuksellisen alhaiset ja asumistilanne heikko.
  • Kokonaisuuden kannalta on järkevää tukea opiskelija-asuntojen rakentamista. Kohtuuhintainen asunto helpottaa sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä opintoihin. Samalla voidaan vähentää kilpailua yleisillä vuokramarkkinoilla.
  • Opiskelijoiden asumistilanteen heikentäminen on tulevaisuuden kannalta kestämätöntä politiikkaa.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 14.8.2015

  Suomi koulutusleikkauksilla ojasta allikkoon #koulutus #budjetti

  Valtiovarainministeriö julkaisi tänään perjantaina 14.8. ehdotuksensa vuoden 2016 budjetiksi. Koulutusleikkausten lista on hirvittävä. Koko sektorin säästöt pelkästään seuraavalle vuodelle ovat 210 miljoonaa euroa ja koulutus on yksi suurimmista kärsijöistä koko budjettiesityksessä. Leikkaukset vaarantavat koko suomalaisen koulutusjärjestelmän ja jokaisen yhdenvertaisen mahdollisuuden kouluttautua taustastaan huolimatta.Toteutuessaan nämä massiiviset leikkaukset uhkaavat rapauttaa koulutukseen ja osaamiseen nojaavan Suomen.

  » Jatka lukemista

 • SYL lausui tänään opetusministeriölle opintotukilakiin suunnitelluista muutoksista. Lausunnossa kysyttiin opiskeijajärjestöjen kantaa muun muassa opintorahan poistamisesta kansaneläkeindeksistä.

  Yhteenveto lausunnosta

  · SYL ei kannata hallituksen esitystä poistaa opintoraha kansaneläkeindeksistä. Hallituksen esityksessä indeksin poistamista ei perustella mitenkään ja ilmeistä on, että kyseessä on säästöesitys. Kuitenkin indeksin jäädyttäminen toisi samat säästöt kuin sen poistaminen.
  · SYL kannattaa ulkomaille myönnettävän opintotuen myöntämisperusteiden muuttamista hallituksen esityksen mukaisesti.
  · SYL kiittää hallitusta siitä, että se esittää tuen takautuvaa hakemismahdollisuutta siinä tapauksessa, jos opintotuen estävän etuuden hakemus on hylätty. SYL kuitenkin huomauttaa, että muulta osin opintotuessa ei ole takautuvan hakemisen mahdollisuutta. SYL ehdottaa, että lakiin tulisi kirjata kokonaisuudessaan opintotuen takautuvan hakemisen mahdollisuus. Opintotukea voi hakea tällä hetkellä vain sen kuun alusta, jolloin on jättänyt opintotukihakemuksen. Lakia tulisi kuitenkin yhdenmukaistaa muihin etuuksiin nähden niin että myös opintotukea olisi mahdollista hakea takautuvasti.
  · SYL haluaa lisäksi hallituksen kiinnittävän huomiota siihen, että opintotuki on jo tällä hetkellä riittämätön. Opiskelijoiden suurin menoerä on asuminen.

  Tämän lisäksi muistutimme lausunnossamme, että opintotuki on jo tällä hetkellä riittämätön etuus. Opiskelijoiden suurin menoerä on asuminen. Uusimman opiskelijabarometrin ennakkotietojen mukaan opiskelijoiden keskimääräiset asumiskustannukset ovat 512e. Opintotuen asumislisä ei vastaa todellisiin asumiskustannuksiin. Opintotuen asumislisää voi saada maksimissaan 201,60 euroa ja sen vuokrakattoa on korotettu viimeksi 10 vuotta sitten. Tässä ajassa vuokrat ovat nousseet kolmen prosentin vuosivauhdilla. Opiskelijat joutuvat jo nyt käyttämään asumislisän lisäksi muuta opintotukea kattaakseen pelkät asumiskulut.

  Lue lausuntomme kokonaisuudessaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=7361

  Lisätietoja:

  Sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233, asumisen tuki

 • Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti tänään iltapäivällä kuulemistilaisuuden vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Kyse on viimesyksyisen eläkesopimuksen siirtämisestä pykälätasolle ja hallituksen esitykseksi. SYL:n oli helppo käydä kehumassa esitystä, koska eläkesopu on niin pitkälti meidän kantojemme mukainen. Erityisesti eläkeiän nostaminen ja sitominen elinajanodotteeseen sekä eläkkeen karttuminen vastaisuudessa koko palkasta nähtiin hyvinä ja oikeudenmukaisina uudistuksina. Kuulemistilaisuudessa nostimme esiin kysymyksen siitä, ovatko uudistuksen siirtymäajat turhan pitkiä ja miksi eläkkeen alaikäraja laskee vain 17 vuoteen eikä eläkettä vieläkään kartu heti työuran alusta lähtien. Korostimme sukupolvinäkökulman tärkeyttä. Haluamme nuorille edustajan tuleviin neuvotteluihin ja lakiesityksille systemaattisen sukupolvivaikutusten arvioinnin.

  Eläkepakettiin olemme tyytyväisiä. Seuraavaksi SYL:n mielestä on välttämätöntä kääntää katse työhyvinvointiin ja työelämän laatuun, jotta eläköitymisikä todella saadaan nousuun. Tämän tulee olla kolmikannan seuraava ponnistus.

  SYL:n kuulemistilaisuutta varten valmistelema lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=7145

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • SYL lausui tänään asumisasioista ympäristöministeriölle. Kyseessä on lausunto koskien asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuutta.

  Ympäristäministeriössä oli virkamiespohjainen hankeryhmä selvittämässä näitä asioita kansliapäällikkö Hannele Pokan johtamana. SYL:lta ei pyydetty lausuntoa, mutta koska raportissa on monia meidän intresseissä olevia, opiskelija-asumiseen liittyviä asioita, lausuimme siitä heille kuitenkin.

  Yhteenveto lausunnosta:

  • SYL on erittäin huolissaan esityksestä poistaa opiskelija-asuntokohteiden oikeus erityisryhmien investointiavustukseen. Esitys vaikuttaisi suoraan sekä opiskelijoiden asuntotilanteeseen että opiskelija-asuntojen vuokriin.
  • SYL edellyttää, että opiskelijoiden asema erityisryhmänä säilytetään ja että investointiavustuksia koskevassa laissa mainitaan vastakin erityisryhmänä opiskelijat.
  • Raportissa ehdotetaan neljää konkreettista toimenpidettä asumistukiin liittyen, joita kaikkia SYL kannattaa. Kuten hankeryhmä, myös SYL esittää, että ehdotetun eri asumistukijärjestelmien mahdollista yhdistämistä koskevan selvityksen tekemisessä on vahvasti huomioitava nykyisten järjestelmien erityispiirteet, kuten opiskelijoiden asumislisän yksilökohtaisuus ja sen säilyttämisen mahdollisuus.

  Korostimme ympöristöministeriölle myös nykyistä opiskelijoiden asumisen tuen heikkoa tilannetta. Tuen taso on jäänyt  reilusti jälkeen vuokrakustannuskehityksestä. Myös kansainvälisesti vertailtuna Suomessa opiskelijoiden tilanne on hälyyttävä: Opiskelijoiden asuminen Suomessa on Euroopan toiseksi kalleinta! Vain Ranskassa asumisen kuluihin kuluu opiskelijalla suhteessa enemmän rahaa kuin Suomessa (Eurostudent 2012-2015).

  Lue lausuntomme kokonaisuudessaaan täältä  https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=7033

   

  lisätietoja:

  sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233, asumisen tuki

  sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, sini,terava@syl.fi, 041 515 2227, investointiavustukset ja muut asiat

   

   

 • SYL:n hallitus hyväksyi tänään lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä ns. sote-laiksi (HE 324/2014). SYL:n ja soten yhteinen taival ei ole ollut aivan yhtä pitkä kuin maan hallituksella mutta pitkään mekin olemme viestiämmme toistaneet: sote-uudistuksen on mahdollistettava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hyvä toiminta vastaisuudessakin. Tätä korostimme valiokuntalausunnossammekin.

  » Jatka lukemista

 • SYL kävi tänään eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana viimeisimmistä opintotukilakiin ehdotetuista muutoksista. Toimme muun muassa esille toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamisesitykseen (pykälä 6a) liittyvät ongelmat ja painotimme, että tämän säästöesityksen hyväksyminen rajaisi yksilöiden mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen eikä sen tekeminen nykyisen epävarman työllisyystilanteen vuoksi ole järkevää. Emme kannata hallituksen esitystä ja emmekä hyväksy sitä, että hallitus esittää opintotukioikeuden menettämistä myös siinä tapauksessa, jossa opiskelija ei ole käyttänyt ensimmäiseenkään tutkintoonsa yhtään tukikuukautta. Opiskelijoilla tulisi olla oikeus päättää, mihin tutkintoon he tukea käyttävät. Muistutimme valiokuntaa myös siitä, että opintotuen muutoksilla ei muuteta korkeakoulutuksen järjestämistä. Kerroimme, että amk- ja yliopistotutkinnot poikkeavat toisistaan ja niihin tulisi myöntää tukea erikseen. Nyt hallituksen esityksessä esimerkiksi amk-tutkinto ja yliopiston kanditutkinto rinnastetaan toisiinsa.

  Valiokunnassa käytiin hyvä keskustelu aiheesta. SYL:oa kuulemistilaisuudessa edusti sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva.

  Lue koko lausunto aiheesta täältä https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6129

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi yliopistoindeksin puolittamisesta. SYL on aiemmin ottanut asiaan kantaa tänä vuonna lausunnoissaan ja kannanotoissaan koskien valtion talousarviota vuodelle 2015.

  SYL ymmärtää yliopistoindeksin taittamisen vaikeassa taloustilanteessa. On kuitenkin huomattava koulutusjärjestelmään ja yliopistoihin kuluneella vaalikaudella kohdistuneet merkittävät säästöt. Yliopistoindeksin puolituksella leikataan korkeimmasta koulutuksesta jälleen, ja leikkausten vaikutukset näkyvät vielä pitkään tulevaisuudessa. Yliopistoindeksi tulisikin jatkossa säilyttää täysimääräisenä, kuten yliopistolaissa säädetään.

  Koko kirjallinen lausunto on luettavissa osoitteessa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6012 .

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi, aiheena erikoistumiskoulutusten uudistaminen. SYL lausui aiheesta jo luonnosvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriölle heinäkuussa 2014.

  SYL on pääosin tyytyväinen lakiesityksen tavoitteisiin ja toteutustapoihin. Erityisesti opiskelijan oikeusturvan huomioiminen ja koulutusten julkinen listaus nähtiin hyvänä. Sen sijaan SYL:n mielestä erikoistumiskoulutuksia ei tulisi lisätä yliopistojen rahoitusmalliin rahoitusindikaattoriksi. Myös opiskelijalta perittävien maksujen suuruus on ongelmallinen, ja SYL toivoikin määritettäväksi jonkinlaista kattosummaa, jonka puitteissa valtioneuvosto voisi asetuksella säätää yksilöön kohdistuvan maksun maksimisuuruudesta.

  Kirjallinen lausunto nähtävissä SYL:n materiaalipankissa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6030 .

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutuksen uudistamista koskeviin asetusmuutoksiin. Muutokset liittyvät tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävään lainsäädäntöön, josta SYL on lausunut jo aiemmin heinäkuussa 2014.

  Keskeisintä asetusmuutoksissa on erikoistumiskoulutuksista sekä avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävien maksujen enimmäissuuruuden korottaminen. SYL hyväksyy korotukset, mutta painottaa, että yksilöön kohdistuvien maksujen korotuksen täytyy näkyä lupausten mukaisesti sekä koulutuksen tarjonnan laajuudessa että laadussa.

  Koko lausunto löytyy osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6132 .

» Selaa uutisia

 • 9.10.2015

  SYL:n liittokokouksessa (#SYLliittari) pe-la 20.-21. marraskuuta valitaan SYL:lle seitsenhenkinen hallitus, eli puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Ylioppilaskunnissa pohditaan parhaillaan ehdokasasetteluja, ja muutama ylioppilaskunta on ehtinyt jo asettaa ehdokkaita.

  Ylioppilaskunnat järjestävät yhteistyössä ennen liittokokousta kolme paneelia, joista kaikista tulee livelähetys verkkoon. Kaikissa paneeleissa ovat mukana niin hallitus- kuin puheenjohtajaehdokkaat. Paneeleihin ovat tervetulleita sekä virallisesti ylioppilaskuntien asettamat ehdokkaat että sellaisiksi pyrkivät.

  Tilaisuudet ovat avoimia kaikille, joten myös yleisöksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan mennä. Ensimmäinen ehdokaspaneeli on jo pidetty ma 5.10., ja sen tallenne on katsottavissa YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=vGmvqhBip40.

  » Jatka lukemista

 • IMG_0711Kannanotto 8.10.2015

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kiittää hallitusta ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista siitä, että harkinnan jälkeen hallitus päätti säilyttää opiskelija-asunnoilla oikeuden erityisryhmien investointiavustukseen. Toteutuessaan lakiluonnos olisi vaarantanut opiskelija-asuntotuotannon. On tärkeää, että hallituksella on rohkeutta tarkastella päätöksiään ja niiden vaikutusta erityisesti asuntorakentamiseen ja opiskelijoiden toimeentuloon. Päätös joka jatkossakin mahdollistaa opiskelija-asumisen tuotannon ja opiskelijahintaisen asumisen on todella tervetullut.

  “Tämä on hallitukselta viisas päätös ja hyvä esimerkki, että päätöksiä kannattaa tarkastella uudelleen, kun ne eivät edistä asetettuja tavoitteita. Hallitus on kuunnellut hyvin opiskelijoilta tulleen tärkeän viestin”, kiittelee SYL:n puheenjohtaja Jari Järvenpää.

  » Jatka lukemista

 • kehyviikko_muna+sulka8.10.2015 / #kehyviikko

  Ylioppilaskuntien valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko (#kehyviikko) järjestetään Helsingin, Jyväskylän, Turun, Oulun, Rovaniemen, Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston ylioppilaskuntien voimin viikolla 44, 26.10.2015 alkaen. Viikon teemana tänä vuonna on ”Suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa”.

  Mikä on Suomen ja suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa? Miksi? Miten meidän tekemät päätökset vaikuttavat ihmisiin eripuolilla maapalloa? Tule mukaan kokemaan, keskustelemaan ja löytämään uusia näkökulmia!

  » Jatka lukemista

 • 5.10.2015

  SYL:n Syysseminaarin aikana tapahtui myös Euroopassa: SYL:n kattojärjestö, European Students’ Union (ESU), järjesti puolivuosittaisen European Students’ Conventionin (ESC) Brysselissä (27.9-30.9.2015).  ESC:in aiheet – EU-koulutuspolitiikka, pakolaisten kouluttautuminen, Pariisin julistus, opiskelijakeskeinen oppiminen, Bolognan prosessi ja YK:n kestävän kehityksen tavoiteet – olivat SYL:lle erittäin mielenkiintoisia, ja ESU oli järjestänyt keskusteluja monien EU-koulutuspolitiikan asiantuntijoiden kanssa. Kohokohtana oli tapaaminen EU:n koulutuskomissaarin, Tibor Navracsicsin, kanssa. 

  Komissaarin viesti oli selvä: hän pyysi opiskelijoita löytämään ratkaisuja pakolaiskriisin helpottamiseksi sekä halusi, että opiskelijat pohtivat maksullista koulutusta laadun mahdollistajana ja tulevaisuuden investointina. Ensimmäiseen opiskelijaliike reagoi positiivisesti, mutta jälkimmäinen osoitti, että komissio ottaa yhä voimakkaammin kantaa maksukeskusteluun. SYL esitti kysymyksen komissaarille siitä, miten EU-jäsenvaltioiden hallitukset saadaan sitoutettua komission ratkaisuihin pakolaisongelmaan, kun jäsenvaltiot leikkaavat sekä koulutuspolitiikasta että harjoittavat yhä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Navracsics vakuutti kuitenkin, että hänellä on jäsenvaltioiden tuki takanaan.

  ESU ja koulutuskomissaari Navracsics

  ESU ja koulutuskomissaari Navracsics

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 2.10.2015

  Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on ennättänyt muistuttamaan turvapaikanhakijoiden oikeudesta suomalaiseen esi- ja peruskoulutukseen. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) toivoo, että myös perusasteen jälkeinen koulutus huomioitaisiin ja resursseja lisättäisiin turvapaikanhakijoiden kouluttamiseksi myös korkea-asteella.

  On tärkeää, että turvapaikanhakijat pääsevät mahdollisimman nopeasti kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan ja koulutuksen merkitystä tässä ei voi väheksyä. Tavoitteena tulee olla, että jokainen turvapaikan saanut suorittaa vähintään toisen asteen koulutuksen.  Esimerkiksi syyrialaispakolaisista suuri osa on ollut kirjoilla korkeakouluissa kotimaassaan, mutta konfliktin takia he eivät ole koskaan valmistuneet. Kesken jääneiden korkeakouluopintojen loppuunsaattamista uudessa kotimaassa täytyy tukea ja edistää.

  » Jatka lukemista

 • 25.9.2015

  Yliopisto-opiskelijat ympäri Suomen pääsevät tänä syksynä äänestämään itselleen edustajat ylioppilaskuntien ylimpiin päättäviin elimiin, edustajistoihin. Edustajistovaalit käydään ma-ti 3.-4. marraskuuta yhteensä 13 ylioppilaskunnassa, eli kaikissa muissa ylioppilaskunnissa paitsi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa (HYY). HYYssä on muutettu vaalien järjestämisen rytmi parillisiin vuosiin. Ylioppilaskuntavaalit järjestetään joka toinen vuosi, poikkeuksen muodostaa Svenska Handelshögskolans Studentkår, jossa vaalit pidetään joka vuosi.

  Parhaillaan ylioppilaskunnissa on käynnissä ehdokasasettelu. Vaaleihin tulee käyttöön myös vaalikone, jonka avulla opiskelijat voivat etsiä itselleen sopivimman ehdokkaan. Sosiaalisessa mediassa aihetunnus on #edarivaalit.

 • Lauri - asuminen-lowresJulkinen keskustelu korkeakoulupaikkakuntien asuntopulasta on yhtä varma syksyn merkki kuin opiskelijaravintoloiden pitenevät ruokajonot tai fuksiflunssa. Mediassa vertaillaan paikkakuntien asuntojonoja ja hätämajoituskäytäntöjä. Opiskelijoiden jatkuva asuntopula on huolestuttava ja tänä syksynä sitä varjostaa vielä erityinen uhka: hallituksen aikomus poistaa investointiavustus opiskelija-asumiselta.

  Keväällä hallitusohjelmaan kirjattiin, että “erityisryhmien korkeiden investointiavustusten piiristä rajataan pois hyväkuntoiseen väestönosaan kohdentuva toiminta eli normaalit opiskelija-, nuoriso- ja senioriasunnot.” Tällä kryptisellä lauseella voi olla karut vaikutukset tulevien opiskelijapolvien asumisoloihin.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 8.9.2015

  Maan hallitus kokoontuu budjettiriiheen ke-to 9.-10. syyskuuta. Monena vuonna budjettikäsittelyn eri vaiheissa myös korkeakouluopiskelijat ovat kokoontuneet Säätytalon eteen muistuttamaan koulutuksen merkityksestä. Tällä kerralla opiskelijaliike istuu luennolla, eikä valitettavasti pääse valvomaan budjettiriihtä.

  “Toivottavasti hallitus ei kuitenkaan ajattele, että kun olemme poissa näkyvistä, olemme samalla poissa mielestä. Suomen kilpailukyky on yhä suuremmin kiinni osaamisesta. Jos osaamisen tasoa lasketaan ja koulutuksesta säästetään, on sillä suorat ja vakavat seuraukset – ja niitä ei ole nyt ihan loppuun asti ajateltu”, sanoo puheenjohtaja Jari Järvenpää Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL).

  » Jatka lukemista

 • 150828_SYL_kuva_Sanna_Juutinen_Turkka_Sinisalo_540x352px_web (ID 7498)28.8.2015

  SYL on saanut elokuussa joukkoonsa kaksi uutta työntekijää: Sanna Juutinen hallintosihteerinä ja Turkka Sinisalo sosiaalipoliittisena sihteerinä. Keitä he ovat, mitä he tekevät työksensä ja mitä heidän työpöydillänsä on alkaneen syksyn aikana?

  » Jatka lukemista

 • 150828_Frank_logo_boksi_musta (ID 7495)28.8.2015

  Syksy ei ole kiireistä aikaa vain yliopistoilla ja ylioppilaskunnissa. Uusien opiskelijoiden tulon myötä myös opiskelijaetupalveluja tarjoavan Frankin toimistolla riittää vilinää. Alkamassa on on kampuskiertue ja uutta porukkaakin on talossa.

  Heinäkuussa 2015 opiskelijaetupalveluja tarjoavan Frankin uutena toimitusjohtajana aloitti YTM Tiia Lehtola, 28, joka työskenteli aiemmin Grouponin vastaten strategisen myynnin tulosjohtamisesta Pohjoismaissa.

  ”Frank on onnistunut rakentamaan erinomaisen win-win-palvelun, jolla yritysten on mahdollista tavoittaa tehokkaasti tulevaisuuden ostovoimaisin kuluttajaryhmä – kaikki Suomen opiskelijat. Lähden erittäin innoissani kehittämään ja kasvattamaan Frankia yhteistyössä sen laajan omistajapohjan kanssa”, Lehtola kertoo.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia