Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • Kannanotto 22.11.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous vaatii korkeakoulupolitiikalta pitkäjänteistä osaamis- ja sisältölähtöistä koulutusjärjestelmän kehittämistä. Laadukas koulutus ja tutkimus ovat Suomen kilpailukyvyn rakentumisen edellytys, minkä tulee näkyä eduskuntavaaleissa 2015.

  Yliopisto-opiskelijat toivovat puolueilta konkreettisia keskustelunavauksia siitä, mihin koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen kehittämistä tulisi viedä tulevalla vaalikaudella. Avoin keskustelu linjoista on välttämätöntä jo ennen vaaleja, jotta äänestäjillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa tulevan hallituksen koulutuspolitiikan sisältöön. Pitkäjänteisen ajattelun tulee näkyä myös korkeakouluille suunnatussa rahoituksessa. Valtion tulisi jatkossa antaa korkeakouluille paremmat lähtökohdat opetuksen järjestämiseen. Tämän edellytyksenä on, ettei rahoitus vaihtele yhtä rajusti kuin päättyvällä vaalikaudella. Tämän sijaan sovitaan tietyt raamit ja pysytään niissä.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 22.11.2014

  Kaikkia Suomen noin 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustavan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous on valinnut hallituksen vuodelle 2015. Kokouksessa päätettiin myös ensi vuoden toimintasuunnitelmasta. Ensi vuoden toiminnan aivan keskeinen painopiste on kevään eduskuntavaaleissa.

  Puheenjohtajaksi valittiin humanististen tieteiden kandidaatti Jari Järvenpää, 29, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta (Tamy).

  Liittokokous valitsi puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuusi jäsentä:

  Janne Hälinen (Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY)

  Lauri Lehtoruusu (Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY)

  Paula Martikainen (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY)

  Jussi Nieminen (Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY)

  Iiris Niinikoski (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY)

  Silja Silvasti (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY)

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 22.11.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous vaatii korkeakoulupolitiikalta pitkäjänteistä osaamis- ja sisältölähtöistä koulutusjärjestelmän kehittämistä. Laadukas koulutus ja tutkimus ovat Suomen kilpailukyvyn rakentumisen edellytys, minkä tulee näkyä eduskuntavaaleissa 2015.

  Yliopisto-opiskelijat toivovat puolueilta konkreettisia keskustelunavauksia siitä, mihin koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen kehittämistä tulisi viedä tulevalla vaalikaudella. Avoin keskustelu linjoista on välttämätöntä jo ennen vaaleja, jotta äänestäjillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa tulevan hallituksen koulutuspolitiikan sisältöön. Pitkäjänteisen ajattelun tulee näkyä myös korkeakouluille suunnatussa rahoituksessa. Valtion tulisi jatkossa antaa korkeakouluille paremmat lähtökohdat opetuksen järjestämiseen. Tämän edellytyksenä on, ettei rahoitus vaihtele yhtä rajusti kuin päättyvällä vaalikaudella. Tämän sijaan sovitaan tietyt raamit ja pysytään niissä.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 22.11.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous toteaa, että koulutuksen tulee aina olla eettistä toimintaa, joka perustuu arvoihin ja päämääriin, joita koulutuksella halutaan edistää. Esimerkiksi yliopistojen eettisiä lähtökohtia ovat yliopistolain mukaan tutkimuksen ja opetuksen vapauden suojeleminen. Laki vaatii yliopistojen noudattavan eettisiä periaatteita tutkimuksessa ja koulutuksessa. SYL:n liittokokouksen mielestä nykyisessä koulutusvientiä ja koulutuksen kaupallistumista koskevassa retoriikassa tämä perusajatus on unohdettu.

  Liittokokous linjaa, että ihmisarvo, sivistys, vapaus, yhdenvertaisuus ja demokratia sekä koulutuksen saavutettavuus ja opiskelijalähtöisyys ovat eettiset perusarvot, joiden kunnioittamisen ja edistämisen varaan hyväksyttävä suomalainen koulutusvienti rakentuu. Sellainen maailmalla kaupattava koulutus, jossa näihin arvoihin ei ole sitouduttu, ei ansaitse suomalaisen koulutuksen nimeä eikä brändiä, oli koulutuksen järjestäjä minkämaalainen tahansa.

  » Jatka lukemista

 • Lausunto 21.11.2014

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle
  Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta yliopistolain ja ammattikorkea- koululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämisestä
  Viite: Dnro OKM/68/010/2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämiseksi, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

  Tiivistelmä

  Suomen ylioppilaskuntien liitto:
  1.    tuomitsee ehdotetut muutokset ankarasti, sillä ne rikkovat maksuttoman koulutuksen periaatteen, joka on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän peruspilari,
  2.    pitää esityksen lainsäädännöllistä asemaa kyseenalaisena ja vaarallisena, ja
  3.    toteaa esityksen perustelut sepitteeksi ja vaikutusten arvioinnin vajaaksi.

  » Jatka lukemista

 • 21.11.2014

  SYL:n liittokokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa http://new.livestream.com/muunne/SYL.

  Lisäksi liittokokouksen kulusta päivitetään tuoreimmat käänteet SYL:n Facebook-sivulle (http://www.facebook.com/SYL.FIN) ja Twitteriin (http://www.twitter.com/SYL_FIN). Aihetunnuksena sosiaalisessa mediassa on #SYLliittari.

   

   

 • Tiedote 18.11.2014

  Kaikkia Suomen noin 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustavan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kaksipäiväinen liittokokous järjestetään Espoon Korpilammella pe–la 21.–22. marraskuuta. Kokous valitsee SYL:lle uuden puheenjohtajan ja kuusi muuta hallituksen jäsentä ensi vuodelle sekä linjaa ensi vuoden tavoitteista ja toiminnasta.

  Kokous alkaa perjantaina kello 10.00. Lauantaina kokous jatkuu klo 9.30, ja tuolloin klo 11.00 saapuu paikalle perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini pitämään liittokokouspuheen. Lauantai-iltapäivällä, arviolta klo 16–17, liittokokous huipentuu hallitus- ja puheenjohtajavaalien tuloksiin.

  Liittokokouksessa ovat edustettuina kaikki 15 ylioppilaskuntaa, ja kokous käyttää SYL:n ylintä päätösvaltaa. Yhteensä ylioppilaskunnat nimeävät 142 varsinaista liittokokousedustajaa, ja kaikkiaan kokouksessa on läsnä noin 300 henkilöä.

  » Jatka lukemista

 • Kutsu 18.11.2014

  Tervetuloa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) teettämän koulutuksen tasa-arvon tilaa 2010-luvulla pohtivan artikkelikokoelman julkaisutilaisuuteen keskiviikkona 3.12. klo 10.00-12.00 (kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen). Tilaisuus järjestetään SYL:n toimistolla Kampissa (Lapinrinne 2, Helsinki), ja se on kaikille avoin.

  Artikkelikokoelmassa “Erkanevat koulutuspolut – Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvulla” tarkastellaan koulutuksellisen tasa-arvon ulottuvuuksia, historiallista kehitystä ja nykytilaa. Näkökulma painottuu korkeakouluopintoja edeltäviin koulutuspolun vaiheisiin.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 13.11.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tapahtumat ja tapaamiset
  21.–22.11. SYL:n liittokokous (Korpilampi, Espoo)

  Tässä Sylofonissa
  1. Tulevaisuuden yliopisto -hanke etenee vauhdikkaasti
  2. Liittokokous lähestyy!
  3. SYL otti kantaa toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamista vastaan
  4. SYL lausui valtiovarainvaliokunnalle opiskeluterveydenhuollosta
  5. Opiskelijoiden etupalvelu Frank hakee toimitusjohtajaa

  » Jatka lukemista

 • Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi SYL:lta kirjallista lausuntoa ensi vuoden budjettiesityksestä ja erityisesti opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveydenhuollon kenttä on kaikkinensa niin suuressa myllerryksessä, ettei opiskeluterveydenhuoltoakaan voi lyhyesti käsitellä. Keskityimme lausunnossamme neljään seikkaan:

  - YTHS:n rahoitus on turvattava ja OKM:n vuokra-avustus YTHS:lle säilytettävä täysimääräisenä tai edes vuodelle 2015 esitetyllä tasolla
  - olemme pettyneitä, kun budjettiin ei varattu rahoja YTHS:n laajentamiselle AMK-opiskelijoille
  - YTHS:n asema on turvattava sote-uudistuksessa
  - terveydenhuollon rahoitusta uudistettaessa YTHS:n on voitava toimia vastakin.

  Näemme toimivan opiskeluterveydenhuollon välttämättömänä edellytyksenä hyvälle opiskelukyvylle ja sitä kautta hyvälle työkyvylle. Pidennettäessä työuria on tärkeä pitää huolta opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista.

  Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5818

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

» Selaa uutisia

 • 21.11.2014

  SYL:n liittokokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa http://new.livestream.com/muunne/SYL.

  Lisäksi liittokokouksen kulusta päivitetään tuoreimmat käänteet SYL:n Facebook-sivulle (http://www.facebook.com/SYL.FIN) ja Twitteriin (http://www.twitter.com/SYL_FIN). Aihetunnuksena sosiaalisessa mediassa on #SYLliittari.

   

   

 • Uutiskirje 13.11.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tapahtumat ja tapaamiset
  21.–22.11. SYL:n liittokokous (Korpilampi, Espoo)

  Tässä Sylofonissa
  1. Tulevaisuuden yliopisto -hanke etenee vauhdikkaasti
  2. Liittokokous lähestyy!
  3. SYL otti kantaa toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamista vastaan
  4. SYL lausui valtiovarainvaliokunnalle opiskeluterveydenhuollosta
  5. Opiskelijoiden etupalvelu Frank hakee toimitusjohtajaa

  » Jatka lukemista

 • Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi SYL:lta kirjallista lausuntoa ensi vuoden budjettiesityksestä ja erityisesti opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveydenhuollon kenttä on kaikkinensa niin suuressa myllerryksessä, ettei opiskeluterveydenhuoltoakaan voi lyhyesti käsitellä. Keskityimme lausunnossamme neljään seikkaan:

  - YTHS:n rahoitus on turvattava ja OKM:n vuokra-avustus YTHS:lle säilytettävä täysimääräisenä tai edes vuodelle 2015 esitetyllä tasolla
  - olemme pettyneitä, kun budjettiin ei varattu rahoja YTHS:n laajentamiselle AMK-opiskelijoille
  - YTHS:n asema on turvattava sote-uudistuksessa
  - terveydenhuollon rahoitusta uudistettaessa YTHS:n on voitava toimia vastakin.

  Näemme toimivan opiskeluterveydenhuollon välttämättömänä edellytyksenä hyvälle opiskelukyvylle ja sitä kautta hyvälle työkyvylle. Pidennettäessä työuria on tärkeä pitää huolta opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista.

  Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5818

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Uutiskirje 31.10.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tapahtumat ja tapaamiset
  21.-22.11. SYL:n liittokokous (Korpilampi, Espoo)

  Tässä Sylofonissa
  1. SYL tyrmäsi lukukausimaksuesityksen yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa
  2. Terveisiä NOM:ista!
  3. SYL lausui vuoden 2015 budjettiesityksen asumisasioista
  4. Liikkuvuus ja työllisyys puhuttivat europarlamentaarikoita
  5. Kehitysyhteistyöviikon anti

  » Jatka lukemista

 • 141027_SYL_kuuleEU_paneeli_panelistit_540x330px_web
  Mepit Liikuttaako Eurooppa? -paneelissa.
  31.10.2014

  Silloin on ollut mielenkiintoinen paneeli, kun europarlamentaarikot hehkuttavat sitä itse somessa. Saimme kerrankin kuulla ideologiaa, konkretiaa ja poliittisia lupauksia. Yleisökin sai peukuttaa pahvipeukuilla mieluisia puheenvuorojaan. Paneelikeskustelussa nähtiinkin komea kaarti: Sari Essayah (KD), Heidi Hautala (VIHR), Merja Kyllönen (VAS), Miapetra Kumpula-Natri (SD), Petri Sarvamaa (KOK) sekä Sampo Terho (PS). Paneeli oli SYL:n ja SAMOK:in viime kevään Hei kuule EU! –eurovaalihankkeen viimeinen tilaisuus.

  » Jatka lukemista

 • Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto pyysi SYL:lta lausuntoa vuoden 2015 budjettiesityksen asumisasioista. Koska korkeakouluopiskelijoiden näkemykset asumisesta ja asumispolitiikasta ovat niin yhtenäiset, päätimme tehdä sisarjärjestömme SAMOKin kanssa yhteisen lausunnon. Lausunossamme keskityimme erityisesti erityisryhmien investointiavustusmäärärahoihin ja opiskelija-asuntokohteiden avustusprosenttiin. Toimme esiin myös huolemme vähenevistä korjausavustusmäärärahoista. Lausunnossa käsitellään hieman laajemminkin näkemyksiämme siitä, miten kohtuuhintaista asumista voisi tukea eli kommentoimme mm. rakennuskohteiden käynnistysavustuksia sekä tonttitarjontaa.

  Koko lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5727

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Uutiskirje 17.10.2014

  Sylofoni on SYL:n uutikirje, joka ilmestyy joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tapahtumat ja tapaamiset
  20.-21.10. Puheenjohtajien ja pääsihteereiden tapaaminen
  21.-22.10. Koulutuspoliittisen sektorin tapaaminen
  27.-28.10. Sosiaalipoliittisen sektorin tapaaminen
  27.10. Liikuttaako Eurooppa? – Mepit opiskelijatentissä

  Tässä Sylofonissa
  1. Liikuttaako Eurooppa? – Mepit tentissä ma 27.10. – myös livelähetys
  2. Tulossa: koulutuksen tasa-arvoa pohtivan julkaisun julkistamistilaisuus pe 14.11.
  3. SYL lausui sote-esityksestä

  » Jatka lukemista

 • 1_kehybanneri_fb_paivitetty

  16.10.2014

  Tällä viikolla useissa ylioppilaskunnissa vietetään kehitysyhteistyöviikkoa. Suomessa joukko ylioppilaskuntia järjestää vuosittain kehitysyhteistyön teemaviikon, joka on yksi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeista. Tänä vuonna viikon teemana on koulutus ja kehitys, sillä koulutus on tehokkain keino edistää kehitystä.

  Kehitysyhteistyöviikko antaa vuosittain useiden ylioppilaskuntien jäsenille mahdollisuuden osallistua ja toteuttaa kehitysyhteistyötä. Hanke saa ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatustukea, sillä sen pyrkimyksenä on levittää tietoa kehitysmaiden tilanteesta. Tämä on niin sanottua globaalikasvatusta, joka voidaan nähdä yhdeksi tavaksi toteuttaa ylioppilaskunnan tehtävää. Yliopistolain mukaanhan ylioppilaskunnan tulee valmistaa jäseniään aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

  » Jatka lukemista

 • SYL toimitti sosiaali- ja terveysministeriöön lausuntonsa hallituksen esityksestä sote-laiksi. Lakiin on kirjattu sote-ryhmän ja sote-sovun tuloksia. Aiheen suuren laajuuden vuoksi on ymmärrettävää, että kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole hioutuneet valmiiksi. SYL muistutti lausunnossaan juuri tällaisesta: pykälätasolle saakka on kirjattava, miten YTHS:n toimintaedellytykset turvataan sote-uudistuksen jälkeenkin. Tämä periaate nimittäin mainitaan lakiesityksen perusteluissa mutta pykäliin sitä ei vielä ole sorvattu. SYL:lla on tähän helppo ratkaisuehdotus. Kirjataan sote-lakiin sama pykälä kuin on nykyisessä terveydenhuoltolaissa:

  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan sote-alueen suostumuksella järjestää myös muulla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla.

  SYL kommentoi lausunnossaan vain toimivan opiskeluterveydenhuollon tärkeyttä eikä ottanut kantaa esitykseen muuten. Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5705. Dokumenttiin on koottu vain ne STM:n lausuntokysymyslomakkeen kysymykset, joihin SYL vastasi.

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Uutiskirje 3.10.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tapahtumat ja tapaamiset
  6.-7.10. Kansainvälisen sektorin tapaaminen
  17.10. Kehitysyhteistyösektorin ja ympäristösektorin tapaaminen
  20.–21.10. Puheenjohtajien ja pääsihteereiden tapaaminen
  21.–22.10. Koulutuspoliittisen sektorin tapaaminen
  27.–28.10. Sosiaalipoliittisen sektorin tapaaminen
  27.10. Opiskelijatentti europarlamentaarikoille (Hei, kuule EU -kampanjan jälkilöylyt Eurooppasalissa, Helsinki)

  Tässä Sylofonissa
  1. SYL:n puheenjohtajuutta tavoittelee kaksi henkilöä
  2. Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikkoa vietetään 13.–19.10. – teemana koulutus ja kehitys
  3. Tuomas Tuure kehitysyhteistyöviikon evaluoijaksi
  4. Tulevaisuuden yliopisto -pilottiin mukaan yhdeksän yliopistoa
  5. Eläkeneuvottelut saatiin vihdoinkin päätökseen – SYL tyytyväinen neuvottelutulokseen
  6. Kuulumisia eurooppalaisen koulutuspolitiikan kentältä
  7. SYL yhteistyökumppanina Väestöliiton Perheystävällisesti töissä -hankkeessa
  8. SYL lausui sivistysvaliokunnalle talousarvioesityksen vaikutuksista nuorisotakuuseen
  9. Tulossa: Mepit opiskelijatentissä ma 27.10.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Lausunto 21.11.2014

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle
  Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta yliopistolain ja ammattikorkea- koululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämisestä
  Viite: Dnro OKM/68/010/2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämiseksi, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

  Tiivistelmä

  Suomen ylioppilaskuntien liitto:
  1.    tuomitsee ehdotetut muutokset ankarasti, sillä ne rikkovat maksuttoman koulutuksen periaatteen, joka on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän peruspilari,
  2.    pitää esityksen lainsäädännöllistä asemaa kyseenalaisena ja vaarallisena, ja
  3.    toteaa esityksen perustelut sepitteeksi ja vaikutusten arvioinnin vajaaksi.

  » Jatka lukemista

 • Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi SYL:lta kirjallista lausuntoa ensi vuoden budjettiesityksestä ja erityisesti opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveydenhuollon kenttä on kaikkinensa niin suuressa myllerryksessä, ettei opiskeluterveydenhuoltoakaan voi lyhyesti käsitellä. Keskityimme lausunnossamme neljään seikkaan:

  - YTHS:n rahoitus on turvattava ja OKM:n vuokra-avustus YTHS:lle säilytettävä täysimääräisenä tai edes vuodelle 2015 esitetyllä tasolla
  - olemme pettyneitä, kun budjettiin ei varattu rahoja YTHS:n laajentamiselle AMK-opiskelijoille
  - YTHS:n asema on turvattava sote-uudistuksessa
  - terveydenhuollon rahoitusta uudistettaessa YTHS:n on voitava toimia vastakin.

  Näemme toimivan opiskeluterveydenhuollon välttämättömänä edellytyksenä hyvälle opiskelukyvylle ja sitä kautta hyvälle työkyvylle. Pidennettäessä työuria on tärkeä pitää huolta opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista.

  Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5818

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto pyysi SYL:lta lausuntoa vuoden 2015 budjettiesityksen asumisasioista. Koska korkeakouluopiskelijoiden näkemykset asumisesta ja asumispolitiikasta ovat niin yhtenäiset, päätimme tehdä sisarjärjestömme SAMOKin kanssa yhteisen lausunnon. Lausunossamme keskityimme erityisesti erityisryhmien investointiavustusmäärärahoihin ja opiskelija-asuntokohteiden avustusprosenttiin. Toimme esiin myös huolemme vähenevistä korjausavustusmäärärahoista. Lausunnossa käsitellään hieman laajemminkin näkemyksiämme siitä, miten kohtuuhintaista asumista voisi tukea eli kommentoimme mm. rakennuskohteiden käynnistysavustuksia sekä tonttitarjontaa.

  Koko lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5727

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • SYL toimitti sosiaali- ja terveysministeriöön lausuntonsa hallituksen esityksestä sote-laiksi. Lakiin on kirjattu sote-ryhmän ja sote-sovun tuloksia. Aiheen suuren laajuuden vuoksi on ymmärrettävää, että kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole hioutuneet valmiiksi. SYL muistutti lausunnossaan juuri tällaisesta: pykälätasolle saakka on kirjattava, miten YTHS:n toimintaedellytykset turvataan sote-uudistuksen jälkeenkin. Tämä periaate nimittäin mainitaan lakiesityksen perusteluissa mutta pykäliin sitä ei vielä ole sorvattu. SYL:lla on tähän helppo ratkaisuehdotus. Kirjataan sote-lakiin sama pykälä kuin on nykyisessä terveydenhuoltolaissa:

  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan sote-alueen suostumuksella järjestää myös muulla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla.

  SYL kommentoi lausunnossaan vain toimivan opiskeluterveydenhuollon tärkeyttä eikä ottanut kantaa esitykseen muuten. Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5705. Dokumenttiin on koottu vain ne STM:n lausuntokysymyslomakkeen kysymykset, joihin SYL vastasi.

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Lausunto 2.10.2014

  SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle nuorisotakuusta ja sen osana koulutustakuusta yleisesti. Erityistä huomioita halusimme kiinnittää korkeakoulutettujen työllistymispalveluihin. Lausuntomme keskeinen sisältö oli:

  -   Nuorisotakuun edistämiseksi tehtävää työtä tulee jatkaa riittävin resursoinnein ensi hallituskaudella. Nuoriso- ja koulutustakuun vaikutukset työllisyyteen ovat nähtävissä vasta pidemmän ajan jälkeen.

  -   Koulutustakuun toteutumiseen ja sen yhdenvertaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

  -   Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen nuorten työllistymispalveluiden erityisiä tarpeita ei saa unohtaa.

  Lausunnon kokonaisuudessaan voit lukea täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5656

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 19.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on laatinut yhdessä ylioppilaskuntien kanssa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen kansainvälistysmisstrategian (2009-2015) toteutumisesta. SYL:n strategia-arvioinnissa on käytetty opiskelijoiden antamaa palautetta, haastateltu yliopistojen hallinnon edustajia ja kuunneltu eri sidosryhmien kokemuksia yliopistojen kansainvälistymisen tilasta.

  Erityisen tärkeänä SYL kokee arvioinnissa esille nostamansa kansainvälistymisen uudet tuulet ja niihin panostamisen. Laaja-alainen viranomaisyhteistyö on välttämätöntä Suomen kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Samoin erityistä huomiota vaatii korkeakoulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja opintojen laatuun keskittyminen. Kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhän panostamalla pääsemme puolestamme mukaan olennaiseen kansainväliseen opetus- ja tutkimusyhteisöön.

  SYL on erityisen huolissaan siitä, että OKM ei tekisi uutta strategiaa vaan sen sijaan tyytyisi päivittämään olemassa olevaa strategiaa. Nykyinen strategia on kirjoitettu kuusi vuotta sitten, jonka jälkeen kansainvälistymisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi suomalaisella korkeakoulukentällä. SYL kokee korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet myös vuoden 2015 jälkeen tärkeinä osoituksina yhteisestä päämäärästä edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä.

  Lue SYL:n arvio kokonaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5400

  Lisätietoja:

  SYL:n hallituksen jäsen Hilkka Kemppi, p. 044 906 5003, etunimi.sukunimi(at)syl.fi

 • Lapinrinteen syksy käynnistyi myös lausuntojen osalta. Hallitus hyväksyi 15.8. lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle opiskeluterveydenhuollon kehittämisryhmän raportista. SYL oli itse mukana ryhmän työssä ja sai monia ajatuksiaan läpi jo siinä vaiheessa. Ryhmän painopiste oli lähinnä toisen asten ammatillisen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoissa ja näihin ryhmiin liittyen esitettiinkin hyviä uudistuksia. SYL keskittyi lausunnossaan kuitenkin vain korkeakouluopiskelijoihin ja toi esille lähinnä kaksi seikkaa: YTHS:n asema on turvattava jatkossakin ja myös AMK-opiskelijat on siirrettävä YTHS:n palvelujen piiriin. Tämän lisäksi SYL painotti lausunossaan opiskeluterveydenhuollon riittävän resurssoinnin tärkeyttä.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5383. Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 5152227, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • OKM pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutusten uudistamisesta. Uudistusten tausta-ajatuksena on vastata muuttuvan työelämän haasteisiin ja pitää yllä työntekijöiden osaamista parantamalla erikoistumiskoulutusten saavutettavuutta sekä varmistamalla tarpeellisten erikoistumiskoulutusten järjestäminen.

  SYL pitää tavoitetta sinänsä hyvänä. Erikoistumiskoulutusten lisääminen rahoitusindikaattoriksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin sen sijaan ei ole toimiva ajatus. Erikoistumiskoulutuksessa opiskelevia ei tule rinnastaa korkeakouluissa opiskeleviin perustutkinto-opiskelijoihin. Myös on varmistettava, että erikoistumiskoulutukset ovat saavutettavia kaikilla aloilla palkkatasosta riippumatta. Koko lausunto osoitteessa https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5361 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, tapio.heiskari@syl.fi, 041 515 2231 .

 • SYL lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle 28.5. opintotukilain 1 ja 7 pykäliä koskevista muutoksista. Esitetyt muutokset koskevat ulkomaille harjoitettaviin opintoihin myönnettävää opintotukea sekä Aasian ja Afrikan kielien ja kulttuurin opiskelua varten myönnettävien opintotukikuukausien enimmäismäärän leikkaamista.

  Lausunnossaan SYL kiittää sitä, että ulkomailla harjoitettaviin opintoihin myönnettävän opintotuen edellytyksiä tarkastellaan ja muutetaan siten, että opiskelijalla voisi olla oikeus opintotukeen myös siinä tapauksessa, jos hänellä on todettavissa elinolosuhteisiin liittyviä kiinteitä siteitä Suomeen, vaikka nykyinen asumisehto ei toteutuisikaan. Kiinteiden siteiden arvioinnin kriteereiksi hallitus on esittänyt perhesuhteita, toimeentuloa, ammatillisia ja muita vastaavia elinolosuhteisiin liittyviä seikkoja. SYL pitää erittäin tärkeänä, että nämä kriteerit kiinteille siteille määritellään yksityiskohtaisemmin ja selkeämmin tuen hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. SYL ei kannata hakijan puolison kotimaan painottamista ensisijaisena kriteerinä opintotuen myöntämiselle.

  SYL ei kannata hallituksen esitystä Aasian ja Afrikan kielien ja kulttuurien opintotukikuukausien leikkaamisesta 64 tukikuukaudesta 55 tukikuukauteen. Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit -koulutuksella on SYL:n mukaan vahvat perusteet pidennettyyn opintotukioikeuteen.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5216

  Lisätietoja: SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 0449065004

 • SYL lausui 28.5. työ- ja elinkeinoministeriölle työttömyysturvalakiin esitettävistä lukuisista muutoksista.

  Lausunnossaan SYL kiinnitti huomiota työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviin. SYL:n mielestä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä on hyvä tarkastella valtakunnallisesti, jotta niiden nykyiset resurssit ja toiminnan laajuus kohtaisivat paremmin. SYL pitää erityisen hyvänä, että palveluihin liittyvää byrokratiaa karsitaan, mutta kantaa kuitenkin huolta siitä, miten TE-toimistoilta karsitut tehtävät voidaan laadukkaasti hoitaa myös tulevaisuudessa.

  Erityistä opetus- tai opiskeluhuollon palveluja saaneen henkilön työmarkkinatuen odotusajan poistamista SYL pitää hyvin kannatettavaa. Näin turvataan näiden nuorten työnhakijoiden yhdenvertainen kohtelu muiden työnhakijoiden kanssa.

  SYL ei kannata opiskelupaikan vastaanottamisen ja opiskelujen aloittamisen pakkoa syksyn yhteishakuun vapaaehtoisesti osallistuneiden osalta. Tämä tulee vaikuttamaan kielteisesti syksyn yhteishakuun osallistuvien opiskelijoiden määrään.

  Työn vastaanottamisvelvollisuuden laajentamisen SYL näkee työnhakijan kannalta kohtuuttomana. Vastaanottamisvelvollisuus vaikeuttaa erityisesti heikossa asemassa olevien työnhakijoiden, kuten yksinhuoltajien, arkea.

  SYL pitää erityisen hyvänä esitystä koulutusta vaille olevan nuoren oikeudesta kulukorvaukseen työkokeilun ajalta. Tämä parantaa selkeästi nuoren työnhakijan toimeentuloa ja kannustaa osallistumaan työkokeiluihin.

  Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan SYL:n materiaalipankissa. Suora linkki: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5235

  Lisätietoja: SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 0449065004

» Selaa uutisia

 • Kannanotto 22.11.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous vaatii korkeakoulupolitiikalta pitkäjänteistä osaamis- ja sisältölähtöistä koulutusjärjestelmän kehittämistä. Laadukas koulutus ja tutkimus ovat Suomen kilpailukyvyn rakentumisen edellytys, minkä tulee näkyä eduskuntavaaleissa 2015.

  Yliopisto-opiskelijat toivovat puolueilta konkreettisia keskustelunavauksia siitä, mihin koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen kehittämistä tulisi viedä tulevalla vaalikaudella. Avoin keskustelu linjoista on välttämätöntä jo ennen vaaleja, jotta äänestäjillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa tulevan hallituksen koulutuspolitiikan sisältöön. Pitkäjänteisen ajattelun tulee näkyä myös korkeakouluille suunnatussa rahoituksessa. Valtion tulisi jatkossa antaa korkeakouluille paremmat lähtökohdat opetuksen järjestämiseen. Tämän edellytyksenä on, ettei rahoitus vaihtele yhtä rajusti kuin päättyvällä vaalikaudella. Tämän sijaan sovitaan tietyt raamit ja pysytään niissä.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 22.11.2014

  Kaikkia Suomen noin 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustavan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous on valinnut hallituksen vuodelle 2015. Kokouksessa päätettiin myös ensi vuoden toimintasuunnitelmasta. Ensi vuoden toiminnan aivan keskeinen painopiste on kevään eduskuntavaaleissa.

  Puheenjohtajaksi valittiin humanististen tieteiden kandidaatti Jari Järvenpää, 29, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta (Tamy).

  Liittokokous valitsi puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuusi jäsentä:

  Janne Hälinen (Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY)

  Lauri Lehtoruusu (Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY)

  Paula Martikainen (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY)

  Jussi Nieminen (Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY)

  Iiris Niinikoski (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY)

  Silja Silvasti (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY)

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 22.11.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous vaatii korkeakoulupolitiikalta pitkäjänteistä osaamis- ja sisältölähtöistä koulutusjärjestelmän kehittämistä. Laadukas koulutus ja tutkimus ovat Suomen kilpailukyvyn rakentumisen edellytys, minkä tulee näkyä eduskuntavaaleissa 2015.

  Yliopisto-opiskelijat toivovat puolueilta konkreettisia keskustelunavauksia siitä, mihin koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen kehittämistä tulisi viedä tulevalla vaalikaudella. Avoin keskustelu linjoista on välttämätöntä jo ennen vaaleja, jotta äänestäjillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa tulevan hallituksen koulutuspolitiikan sisältöön. Pitkäjänteisen ajattelun tulee näkyä myös korkeakouluille suunnatussa rahoituksessa. Valtion tulisi jatkossa antaa korkeakouluille paremmat lähtökohdat opetuksen järjestämiseen. Tämän edellytyksenä on, ettei rahoitus vaihtele yhtä rajusti kuin päättyvällä vaalikaudella. Tämän sijaan sovitaan tietyt raamit ja pysytään niissä.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 22.11.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous toteaa, että koulutuksen tulee aina olla eettistä toimintaa, joka perustuu arvoihin ja päämääriin, joita koulutuksella halutaan edistää. Esimerkiksi yliopistojen eettisiä lähtökohtia ovat yliopistolain mukaan tutkimuksen ja opetuksen vapauden suojeleminen. Laki vaatii yliopistojen noudattavan eettisiä periaatteita tutkimuksessa ja koulutuksessa. SYL:n liittokokouksen mielestä nykyisessä koulutusvientiä ja koulutuksen kaupallistumista koskevassa retoriikassa tämä perusajatus on unohdettu.

  Liittokokous linjaa, että ihmisarvo, sivistys, vapaus, yhdenvertaisuus ja demokratia sekä koulutuksen saavutettavuus ja opiskelijalähtöisyys ovat eettiset perusarvot, joiden kunnioittamisen ja edistämisen varaan hyväksyttävä suomalainen koulutusvienti rakentuu. Sellainen maailmalla kaupattava koulutus, jossa näihin arvoihin ei ole sitouduttu, ei ansaitse suomalaisen koulutuksen nimeä eikä brändiä, oli koulutuksen järjestäjä minkämaalainen tahansa.

  » Jatka lukemista

 • Lausunto 21.11.2014

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle
  Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta yliopistolain ja ammattikorkea- koululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämisestä
  Viite: Dnro OKM/68/010/2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämiseksi, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

  Tiivistelmä

  Suomen ylioppilaskuntien liitto:
  1.    tuomitsee ehdotetut muutokset ankarasti, sillä ne rikkovat maksuttoman koulutuksen periaatteen, joka on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän peruspilari,
  2.    pitää esityksen lainsäädännöllistä asemaa kyseenalaisena ja vaarallisena, ja
  3.    toteaa esityksen perustelut sepitteeksi ja vaikutusten arvioinnin vajaaksi.

  » Jatka lukemista

 • 21.11.2014

  SYL:n liittokokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa http://new.livestream.com/muunne/SYL.

  Lisäksi liittokokouksen kulusta päivitetään tuoreimmat käänteet SYL:n Facebook-sivulle (http://www.facebook.com/SYL.FIN) ja Twitteriin (http://www.twitter.com/SYL_FIN). Aihetunnuksena sosiaalisessa mediassa on #SYLliittari.

   

   

 • Tiedote 18.11.2014

  Kaikkia Suomen noin 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustavan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kaksipäiväinen liittokokous järjestetään Espoon Korpilammella pe–la 21.–22. marraskuuta. Kokous valitsee SYL:lle uuden puheenjohtajan ja kuusi muuta hallituksen jäsentä ensi vuodelle sekä linjaa ensi vuoden tavoitteista ja toiminnasta.

  Kokous alkaa perjantaina kello 10.00. Lauantaina kokous jatkuu klo 9.30, ja tuolloin klo 11.00 saapuu paikalle perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini pitämään liittokokouspuheen. Lauantai-iltapäivällä, arviolta klo 16–17, liittokokous huipentuu hallitus- ja puheenjohtajavaalien tuloksiin.

  Liittokokouksessa ovat edustettuina kaikki 15 ylioppilaskuntaa, ja kokous käyttää SYL:n ylintä päätösvaltaa. Yhteensä ylioppilaskunnat nimeävät 142 varsinaista liittokokousedustajaa, ja kaikkiaan kokouksessa on läsnä noin 300 henkilöä.

  » Jatka lukemista

 • Kutsu 18.11.2014

  Tervetuloa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) teettämän koulutuksen tasa-arvon tilaa 2010-luvulla pohtivan artikkelikokoelman julkaisutilaisuuteen keskiviikkona 3.12. klo 10.00-12.00 (kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen). Tilaisuus järjestetään SYL:n toimistolla Kampissa (Lapinrinne 2, Helsinki), ja se on kaikille avoin.

  Artikkelikokoelmassa “Erkanevat koulutuspolut – Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvulla” tarkastellaan koulutuksellisen tasa-arvon ulottuvuuksia, historiallista kehitystä ja nykytilaa. Näkökulma painottuu korkeakouluopintoja edeltäviin koulutuspolun vaiheisiin.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 13.11.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tapahtumat ja tapaamiset
  21.–22.11. SYL:n liittokokous (Korpilampi, Espoo)

  Tässä Sylofonissa
  1. Tulevaisuuden yliopisto -hanke etenee vauhdikkaasti
  2. Liittokokous lähestyy!
  3. SYL otti kantaa toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamista vastaan
  4. SYL lausui valtiovarainvaliokunnalle opiskeluterveydenhuollosta
  5. Opiskelijoiden etupalvelu Frank hakee toimitusjohtajaa

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 31.10.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tapahtumat ja tapaamiset
  21.-22.11. SYL:n liittokokous (Korpilampi, Espoo)

  Tässä Sylofonissa
  1. SYL tyrmäsi lukukausimaksuesityksen yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa
  2. Terveisiä NOM:ista!
  3. SYL lausui vuoden 2015 budjettiesityksen asumisasioista
  4. Liikkuvuus ja työllisyys puhuttivat europarlamentaarikoita
  5. Kehitysyhteistyöviikon anti

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia