Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • YTHSTiedote 25.4.2015

  Suomen korkeakouluopiskelijat onnittelevat eduskuntaan valittuja kansanedustajia. Ennen vaaleja julkaistun opiskelijoiden tekemän soittokierroksen mukaan ehdokkaiden enemmistö kannatti opiskelijoiden tavoitteita. Läpimenneistä ehdokkaista 63 % eli 125 henkilöä tavoitettiin soittokierroksen aikana, ja heiltä oli saatu vastaukset opiskelijoiden kysymyksiin.

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton – SAMOKin puheenjohtajat ovat pääosin tyytyväisiä uuden eduskunnan kokoonpanon opiskelijamyönteisyyteen.

  Enemmistö läpimenneistä, 106 kansanedustajaa, haluaa panna korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon kuntoon laajentamalla Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) opiskelijaterveydenhuollon palvelut yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. SYL:n ja SAMOKin mukaan juuri nyt pitääkin katsoa viisaasti tulevaisuuteen ja huolehtia siitä, että opiskelijat oppivat pitämään hyvää huolta terveydestään jo opiskeluaikana.

  “Soittokierroksen aikana ei tavoitettu ihan kaikkia, joten pidän hyvin mahdollisena, että YTHS-laajennusta AMK-opiskelijoille kannattaa vielä suurempi joukko kansanedustajista. Opiskelijaterveydenhuollon avulla luodaan pohja työkyvylle ja sitä kautta pidemmille työurille. Laajennus on järkevää tehdä mahdollisimman pian”, sanoo SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen.

  » Jatka lukemista

 • 150423_koulutuslupaus_valokuva_kirje_Juha_SipilalleAvoin kirje 23.4.2015

  Todennäköinen hallitustunnustelija, Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kertoo blogissaan (22.4.2015) käyneensä työmarkkinaosapuolten ja etujärjestöjen kanssa keskusteluja talouden kuntoon saattamisesta ja suomalaisten työmarkkinoiden kilpailukyvyn parantamisesta.

  Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK tarjoutuvat talkooavuksi ja ehdottavat Suomen tulevalle hallitukselle työkaluja työurien pidentämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

  Paras tapa luoda kasvua, kilpailukykyä ja tehokkuutta on koulutus. Korkeakoulutuksella rakennetaan pohja osaamiselle, jota suomalainen työelämä tarvitsee. Tehokkuutta synnytetään lisäksi elinikäisellä oppimisella: jokaisen mahdollisuudella päivittää osaamistaan. Koulutusjärjestelmämme pitää olla sellainen, että mahdollisimman moni pääsee koulutuksen piiriin – eri elämänvaiheissa.

  Syrjäytymisen ehkäisy, tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet sekä toimet nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ovat parhaita keinoja pidentää työuria. Samalla säästyy pitkällä tähtäimellä yhteiskunnan varoja ja inhimillistä kärsimystä. Kaikilla on oltava pääsy koulutukseen ja työuran alkuun.

  Me opiskelijoiden edustajat keskustelemme mielellämme Sipilän kanssa keinoista Suomen kuntoon laittamiseksi. Sujuva eteneminen koulutuksessa, joustavat siirtymät työelämään sekä työn ja opintojen yhteensovittamisen helpottaminen ovat kaikki tavoitteita, joihin meillä opiskelijoilla on parhaat rahkeet löytää ratkaisut yhdessä tulevan hallituksen kanssa.

  Kahvipannut kuumaksi, opiskelijat tuovat kokousviinerit!

  » Jatka lukemista

 • Teksti on julkaistu Tampere3-info -blogissa 20.4.2015

  Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry seuraavat kiinnostuneina Tampereella tehtävää selvitystyötä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston mahdollisesta yhdistymisestä yhdeksi korkeakouluksi. Kansalliset liitot ovat tukeneet tamperelaisia ylioppilas- ja opiskelijakuntia vaikuttamistyössä viime syksystä asti.

  Selvitysprojektin tavoitteena on aivan uudenlainen korkeakoulu. Siinä on paljon mahdollisuuksia kehittää suomalaisesta korkeakoulutuksesta entistä laadukkaampaa, tiivistää yhteistyötä duaalimallin molemmin puolin ja toteuttaa kauan kaivattuja uudistuksia korkeakouluihin. SAMOK ja SYL tahtovat, että korkeakoulujen yhdistyessä tai tiivistäessä yhteistyötä otetaan huomioon opiskelijoille tärkeät asiat. Opiskelijoiden edustuksen säilyminen kaikilla tasoilla on keskeinen osa korkeakouludemokratiaa. Opetuksessa olennaista on maksuttomuus ja joustavuus. Uuden korkeakoulun tutkintojen on oltava tunnistettavia ja tunnustettuja työmarkkinoilla. Tämän lisäksi kaikkien tamperelaisten korkeakouluopiskelijoiden tulee kuulua YTHS:n palveluiden piiriin.

  » Jatka lukemista

 • 150409_koulutuslupaus_puheenjohtajakollaasi_1000x1000px17.4.2015

  Vaalikuhina käy kuumana, ehdokkaiden Juhla Mokka -pannut ovat lämpiminä ja puolueet tekevät viimeistä silaustaan jo pitkään jatkuneille kampanjoilleen. Myös korkeakouluopiskelijoiden eduskuntavaalikampanja #koulutuslupaus on loppumetreillään.

  Kattavuutemme sosiaalisen median puolella on toista miljoonaa, koulutuslupaus-kuvan itsestään antaneita ehdokkaita mukana yli 350 (mukaan lukien kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat) ja soittokierros tavoittanut yli 70 % kaikista eduskuntapuolueiden ehdokkaista.

  » Jatka lukemista

 • Rahoitus_taulukko

  Tiedote 13.4.2015

  Murskaenemmistö eduskuntavaalien ehdokkaista on opiskelijoiden tavoitteiden takana. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton – SAMOKin yhdessä ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa tekemään kyselyyn vastasi 73 % kaikista eduskuntapuolueiden ehdokkaista, 1083 henkilöä.

  91,5 % vastanneista ehdokkaista on sitä mieltä, että korkeakoulutuksen rahoituksesta ei tule leikata enää yhtään. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n palveluiden laajentamista yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille kannattaa 85,1 % vastanneista. Vastaajista 88 % haluaa säilyttää opintotuen nykymuotoisena.

  » Jatka lukemista

 • 150410_koulutuslupaus_SYL_SAMOK_puheenjohtajisto_siksiopiskelen10.4.2015

  Nyt on hyvä hetki kertoa ehdokkaille miksi opiskelee tai miksi on opiskellut, miksi koulutuksesi on tärkeää.

  Osallistu ottamalla itsestäsi kuvan, jossa kerrot, mitä yhteiskunnallista hyötyä koulutuksestasi on. Kuvan voi jakaa Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa aihetunnisteilla #koulutuslupaus ja #siksiopiskelen.

  koulutuslupaus.fi

  http://www.facebook.com/koulutuslupaus

  » Jatka lukemista

 • 150205_SYL_kuva_SiljaSilvasti_studio_vari_120x180px_web10.4.2015

  Jos joku kysyisi, mitä jäi päällimmäisenä mieleen vuodestani ylioppilaskunnan hallituksessa minun olisi purtava kieltäni, etten aloittaisi vastausta sanalla “kiire”. Ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen hallitusvuosi ovat usein toimijoilleen tulikaste yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja työelämään. Vuosi on lyhyt aika, mutta siihen mahtuu paljon uuden oppimista ja henkistä sekä fyysistä kasvua (hallituskilot, kyllä te tiedätte mistä mä puhun).

  » Jatka lukemista

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa valtakunnalliseen opiskelijapalautteeseen liittyen. Kyseessä on asetusmuutos, jonka ajatuksena on helpottaa valtakunnallisen Kandipalautteen keräämistä. Muutos on pieni mutta merkittävä, sillä se vaikuttaa yliopistojen valtionrahoitukseen.

  Voimassaolevan asetuksen mukaan Kandipalaute kerätään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilta, tai kolme vuotta opiskelleilta niillä aloilla, joilla ei suoriteta alempaa tutkintoa. Asetus muuttuisi siten, että palaute kerättäisiin alempaan tutkintoon vaadittavat opinnot suorittaneilta, eli ennen varsinaista tutkinnon suorittamista.

  SYL kannattaa muutosta lämpimästi. Muutos korottaisi merkittävästi vastausprosentteja, kun palautteen kerääminen helpottuu. Kandipalaute on yliopistojen valtionrahoituksen ainoa todella laadullinen indikaattori. Sen muuttuminen nykyistäkin enemmän laatua mittaavaan suuntaan on ilman muuta hyvä asia.

  Mittavaa ja seikkaperäistä lausuntoa voi tarkastella kokonaisuudessaan osoitteessa https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6804 .

  Lisätietoja antaa tarvittaessa koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari (041 515 2231, tapio.heiskari@syl.fi).

 • Niina_Jurva_2013_120x180pxTiedote 7.4.2015

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus on valinnut koulutuspoliittiseksi sihteeriksi yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelijan Niina Jurvan, 29. Hän seuraa tehtävässä Jarmo Kallunkia ja aloittaa työnsä SYL:ssa huhtikuun aikana.

  Niina Jurva on toiminut ylioppilasliikkeessä ja kansalaisjärjestöissä useissa luottamustehtävissä ja viimeistelee parhaillaan koulutuksen sosiaalisia kysymyksiä käsittelevää pro gradu -työtään Tampereen yliopistossa. Vuonna 2013 Jurva vastasi SYL:n hallituksessa kansainvälisistä asioista ja koulutuspolitiikasta. Lisäksi hän on suorittanut korkeakouluharjoittelun opetus- ja kultturiministeriössä korkeakoulutuksen kansainvälistymisselvitystä laatineen tiimin jäsenenä sekä toiminut silloisen Eurooppa-ministeri Stubbin EU:n tulevaisuutta pohtineen nuorten ryhmän jäsenenä.

  Jurvan eduiksi katsottiin muun muassa hyvä edunvalvontaosaaminen sekä laaja, syvä ja ajankohtainen ymmärrys suomalaisesta ja eurooppalaisesta korkeakoulupolitiikasta. Hänellä on paljon kokemusta tehtävän toimialoista.

  » Jatka lukemista

 • Videoblogaus 31.3.2015

  Nyt ne sulkakynät alas ja huomio! Tsekkaa SYL:n puheenjohtajan Jari Järvenpään kolmen pointin lista korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä.  #koulutuslupaus

» Selaa uutisia

 • YTHSTiedote 25.4.2015

  Suomen korkeakouluopiskelijat onnittelevat eduskuntaan valittuja kansanedustajia. Ennen vaaleja julkaistun opiskelijoiden tekemän soittokierroksen mukaan ehdokkaiden enemmistö kannatti opiskelijoiden tavoitteita. Läpimenneistä ehdokkaista 63 % eli 125 henkilöä tavoitettiin soittokierroksen aikana, ja heiltä oli saatu vastaukset opiskelijoiden kysymyksiin.

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton – SAMOKin puheenjohtajat ovat pääosin tyytyväisiä uuden eduskunnan kokoonpanon opiskelijamyönteisyyteen.

  Enemmistö läpimenneistä, 106 kansanedustajaa, haluaa panna korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon kuntoon laajentamalla Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) opiskelijaterveydenhuollon palvelut yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. SYL:n ja SAMOKin mukaan juuri nyt pitääkin katsoa viisaasti tulevaisuuteen ja huolehtia siitä, että opiskelijat oppivat pitämään hyvää huolta terveydestään jo opiskeluaikana.

  “Soittokierroksen aikana ei tavoitettu ihan kaikkia, joten pidän hyvin mahdollisena, että YTHS-laajennusta AMK-opiskelijoille kannattaa vielä suurempi joukko kansanedustajista. Opiskelijaterveydenhuollon avulla luodaan pohja työkyvylle ja sitä kautta pidemmille työurille. Laajennus on järkevää tehdä mahdollisimman pian”, sanoo SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen.

  » Jatka lukemista

 • 150423_koulutuslupaus_valokuva_kirje_Juha_SipilalleAvoin kirje 23.4.2015

  Todennäköinen hallitustunnustelija, Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kertoo blogissaan (22.4.2015) käyneensä työmarkkinaosapuolten ja etujärjestöjen kanssa keskusteluja talouden kuntoon saattamisesta ja suomalaisten työmarkkinoiden kilpailukyvyn parantamisesta.

  Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK tarjoutuvat talkooavuksi ja ehdottavat Suomen tulevalle hallitukselle työkaluja työurien pidentämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

  Paras tapa luoda kasvua, kilpailukykyä ja tehokkuutta on koulutus. Korkeakoulutuksella rakennetaan pohja osaamiselle, jota suomalainen työelämä tarvitsee. Tehokkuutta synnytetään lisäksi elinikäisellä oppimisella: jokaisen mahdollisuudella päivittää osaamistaan. Koulutusjärjestelmämme pitää olla sellainen, että mahdollisimman moni pääsee koulutuksen piiriin – eri elämänvaiheissa.

  Syrjäytymisen ehkäisy, tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet sekä toimet nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ovat parhaita keinoja pidentää työuria. Samalla säästyy pitkällä tähtäimellä yhteiskunnan varoja ja inhimillistä kärsimystä. Kaikilla on oltava pääsy koulutukseen ja työuran alkuun.

  Me opiskelijoiden edustajat keskustelemme mielellämme Sipilän kanssa keinoista Suomen kuntoon laittamiseksi. Sujuva eteneminen koulutuksessa, joustavat siirtymät työelämään sekä työn ja opintojen yhteensovittamisen helpottaminen ovat kaikki tavoitteita, joihin meillä opiskelijoilla on parhaat rahkeet löytää ratkaisut yhdessä tulevan hallituksen kanssa.

  Kahvipannut kuumaksi, opiskelijat tuovat kokousviinerit!

  » Jatka lukemista

 • Teksti on julkaistu Tampere3-info -blogissa 20.4.2015

  Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry seuraavat kiinnostuneina Tampereella tehtävää selvitystyötä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston mahdollisesta yhdistymisestä yhdeksi korkeakouluksi. Kansalliset liitot ovat tukeneet tamperelaisia ylioppilas- ja opiskelijakuntia vaikuttamistyössä viime syksystä asti.

  Selvitysprojektin tavoitteena on aivan uudenlainen korkeakoulu. Siinä on paljon mahdollisuuksia kehittää suomalaisesta korkeakoulutuksesta entistä laadukkaampaa, tiivistää yhteistyötä duaalimallin molemmin puolin ja toteuttaa kauan kaivattuja uudistuksia korkeakouluihin. SAMOK ja SYL tahtovat, että korkeakoulujen yhdistyessä tai tiivistäessä yhteistyötä otetaan huomioon opiskelijoille tärkeät asiat. Opiskelijoiden edustuksen säilyminen kaikilla tasoilla on keskeinen osa korkeakouludemokratiaa. Opetuksessa olennaista on maksuttomuus ja joustavuus. Uuden korkeakoulun tutkintojen on oltava tunnistettavia ja tunnustettuja työmarkkinoilla. Tämän lisäksi kaikkien tamperelaisten korkeakouluopiskelijoiden tulee kuulua YTHS:n palveluiden piiriin.

  » Jatka lukemista

 • 150409_koulutuslupaus_puheenjohtajakollaasi_1000x1000px17.4.2015

  Vaalikuhina käy kuumana, ehdokkaiden Juhla Mokka -pannut ovat lämpiminä ja puolueet tekevät viimeistä silaustaan jo pitkään jatkuneille kampanjoilleen. Myös korkeakouluopiskelijoiden eduskuntavaalikampanja #koulutuslupaus on loppumetreillään.

  Kattavuutemme sosiaalisen median puolella on toista miljoonaa, koulutuslupaus-kuvan itsestään antaneita ehdokkaita mukana yli 350 (mukaan lukien kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat) ja soittokierros tavoittanut yli 70 % kaikista eduskuntapuolueiden ehdokkaista.

  » Jatka lukemista

 • Rahoitus_taulukko

  Tiedote 13.4.2015

  Murskaenemmistö eduskuntavaalien ehdokkaista on opiskelijoiden tavoitteiden takana. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton – SAMOKin yhdessä ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa tekemään kyselyyn vastasi 73 % kaikista eduskuntapuolueiden ehdokkaista, 1083 henkilöä.

  91,5 % vastanneista ehdokkaista on sitä mieltä, että korkeakoulutuksen rahoituksesta ei tule leikata enää yhtään. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n palveluiden laajentamista yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille kannattaa 85,1 % vastanneista. Vastaajista 88 % haluaa säilyttää opintotuen nykymuotoisena.

  » Jatka lukemista

 • 150410_koulutuslupaus_SYL_SAMOK_puheenjohtajisto_siksiopiskelen10.4.2015

  Nyt on hyvä hetki kertoa ehdokkaille miksi opiskelee tai miksi on opiskellut, miksi koulutuksesi on tärkeää.

  Osallistu ottamalla itsestäsi kuvan, jossa kerrot, mitä yhteiskunnallista hyötyä koulutuksestasi on. Kuvan voi jakaa Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa aihetunnisteilla #koulutuslupaus ja #siksiopiskelen.

  koulutuslupaus.fi

  http://www.facebook.com/koulutuslupaus

  » Jatka lukemista

 • 150205_SYL_kuva_SiljaSilvasti_studio_vari_120x180px_web10.4.2015

  Jos joku kysyisi, mitä jäi päällimmäisenä mieleen vuodestani ylioppilaskunnan hallituksessa minun olisi purtava kieltäni, etten aloittaisi vastausta sanalla “kiire”. Ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen hallitusvuosi ovat usein toimijoilleen tulikaste yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja työelämään. Vuosi on lyhyt aika, mutta siihen mahtuu paljon uuden oppimista ja henkistä sekä fyysistä kasvua (hallituskilot, kyllä te tiedätte mistä mä puhun).

  » Jatka lukemista

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa valtakunnalliseen opiskelijapalautteeseen liittyen. Kyseessä on asetusmuutos, jonka ajatuksena on helpottaa valtakunnallisen Kandipalautteen keräämistä. Muutos on pieni mutta merkittävä, sillä se vaikuttaa yliopistojen valtionrahoitukseen.

  Voimassaolevan asetuksen mukaan Kandipalaute kerätään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilta, tai kolme vuotta opiskelleilta niillä aloilla, joilla ei suoriteta alempaa tutkintoa. Asetus muuttuisi siten, että palaute kerättäisiin alempaan tutkintoon vaadittavat opinnot suorittaneilta, eli ennen varsinaista tutkinnon suorittamista.

  SYL kannattaa muutosta lämpimästi. Muutos korottaisi merkittävästi vastausprosentteja, kun palautteen kerääminen helpottuu. Kandipalaute on yliopistojen valtionrahoituksen ainoa todella laadullinen indikaattori. Sen muuttuminen nykyistäkin enemmän laatua mittaavaan suuntaan on ilman muuta hyvä asia.

  Mittavaa ja seikkaperäistä lausuntoa voi tarkastella kokonaisuudessaan osoitteessa https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6804 .

  Lisätietoja antaa tarvittaessa koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari (041 515 2231, tapio.heiskari@syl.fi).

 • Niina_Jurva_2013_120x180pxTiedote 7.4.2015

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus on valinnut koulutuspoliittiseksi sihteeriksi yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelijan Niina Jurvan, 29. Hän seuraa tehtävässä Jarmo Kallunkia ja aloittaa työnsä SYL:ssa huhtikuun aikana.

  Niina Jurva on toiminut ylioppilasliikkeessä ja kansalaisjärjestöissä useissa luottamustehtävissä ja viimeistelee parhaillaan koulutuksen sosiaalisia kysymyksiä käsittelevää pro gradu -työtään Tampereen yliopistossa. Vuonna 2013 Jurva vastasi SYL:n hallituksessa kansainvälisistä asioista ja koulutuspolitiikasta. Lisäksi hän on suorittanut korkeakouluharjoittelun opetus- ja kultturiministeriössä korkeakoulutuksen kansainvälistymisselvitystä laatineen tiimin jäsenenä sekä toiminut silloisen Eurooppa-ministeri Stubbin EU:n tulevaisuutta pohtineen nuorten ryhmän jäsenenä.

  Jurvan eduiksi katsottiin muun muassa hyvä edunvalvontaosaaminen sekä laaja, syvä ja ajankohtainen ymmärrys suomalaisesta ja eurooppalaisesta korkeakoulupolitiikasta. Hänellä on paljon kokemusta tehtävän toimialoista.

  » Jatka lukemista

 • Videoblogaus 31.3.2015

  Nyt ne sulkakynät alas ja huomio! Tsekkaa SYL:n puheenjohtajan Jari Järvenpään kolmen pointin lista korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä.  #koulutuslupaus

» Selaa uutisia

 • SYL:n hallitus hyväksyi tänään lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä ns. sote-laiksi (HE 324/2014). SYL:n ja soten yhteinen taival ei ole ollut aivan yhtä pitkä kuin maan hallituksella mutta pitkään mekin olemme viestiämmme toistaneet: sote-uudistuksen on mahdollistettava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hyvä toiminta vastaisuudessakin. Tätä korostimme valiokuntalausunnossammekin.

  » Jatka lukemista

 • SYL kävi tänään eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana viimeisimmistä opintotukilakiin ehdotetuista muutoksista. Toimme muun muassa esille toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamisesitykseen (pykälä 6a) liittyvät ongelmat ja painotimme, että tämän säästöesityksen hyväksyminen rajaisi yksilöiden mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen eikä sen tekeminen nykyisen epävarman työllisyystilanteen vuoksi ole järkevää. Emme kannata hallituksen esitystä ja emmekä hyväksy sitä, että hallitus esittää opintotukioikeuden menettämistä myös siinä tapauksessa, jossa opiskelija ei ole käyttänyt ensimmäiseenkään tutkintoonsa yhtään tukikuukautta. Opiskelijoilla tulisi olla oikeus päättää, mihin tutkintoon he tukea käyttävät. Muistutimme valiokuntaa myös siitä, että opintotuen muutoksilla ei muuteta korkeakoulutuksen järjestämistä. Kerroimme, että amk- ja yliopistotutkinnot poikkeavat toisistaan ja niihin tulisi myöntää tukea erikseen. Nyt hallituksen esityksessä esimerkiksi amk-tutkinto ja yliopiston kanditutkinto rinnastetaan toisiinsa.

  Valiokunnassa käytiin hyvä keskustelu aiheesta. SYL:oa kuulemistilaisuudessa edusti sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva.

  Lue koko lausunto aiheesta täältä https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6129

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi yliopistoindeksin puolittamisesta. SYL on aiemmin ottanut asiaan kantaa tänä vuonna lausunnoissaan ja kannanotoissaan koskien valtion talousarviota vuodelle 2015.

  SYL ymmärtää yliopistoindeksin taittamisen vaikeassa taloustilanteessa. On kuitenkin huomattava koulutusjärjestelmään ja yliopistoihin kuluneella vaalikaudella kohdistuneet merkittävät säästöt. Yliopistoindeksin puolituksella leikataan korkeimmasta koulutuksesta jälleen, ja leikkausten vaikutukset näkyvät vielä pitkään tulevaisuudessa. Yliopistoindeksi tulisikin jatkossa säilyttää täysimääräisenä, kuten yliopistolaissa säädetään.

  Koko kirjallinen lausunto on luettavissa osoitteessa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6012 .

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi, aiheena erikoistumiskoulutusten uudistaminen. SYL lausui aiheesta jo luonnosvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriölle heinäkuussa 2014.

  SYL on pääosin tyytyväinen lakiesityksen tavoitteisiin ja toteutustapoihin. Erityisesti opiskelijan oikeusturvan huomioiminen ja koulutusten julkinen listaus nähtiin hyvänä. Sen sijaan SYL:n mielestä erikoistumiskoulutuksia ei tulisi lisätä yliopistojen rahoitusmalliin rahoitusindikaattoriksi. Myös opiskelijalta perittävien maksujen suuruus on ongelmallinen, ja SYL toivoikin määritettäväksi jonkinlaista kattosummaa, jonka puitteissa valtioneuvosto voisi asetuksella säätää yksilöön kohdistuvan maksun maksimisuuruudesta.

  Kirjallinen lausunto nähtävissä SYL:n materiaalipankissa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6030 .

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutuksen uudistamista koskeviin asetusmuutoksiin. Muutokset liittyvät tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävään lainsäädäntöön, josta SYL on lausunut jo aiemmin heinäkuussa 2014.

  Keskeisintä asetusmuutoksissa on erikoistumiskoulutuksista sekä avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävien maksujen enimmäissuuruuden korottaminen. SYL hyväksyy korotukset, mutta painottaa, että yksilöön kohdistuvien maksujen korotuksen täytyy näkyä lupausten mukaisesti sekä koulutuksen tarjonnan laajuudessa että laadussa.

  Koko lausunto löytyy osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6132 .

 • Lausunto 21.11.2014

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle
  Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta yliopistolain ja ammattikorkea- koululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämisestä
  Viite: Dnro OKM/68/010/2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämiseksi, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

  Tiivistelmä

  Suomen ylioppilaskuntien liitto:
  1.    tuomitsee ehdotetut muutokset ankarasti, sillä ne rikkovat maksuttoman koulutuksen periaatteen, joka on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän peruspilari,
  2.    pitää esityksen lainsäädännöllistä asemaa kyseenalaisena ja vaarallisena, ja
  3.    toteaa esityksen perustelut sepitteeksi ja vaikutusten arvioinnin vajaaksi.

  » Jatka lukemista

 • Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi SYL:lta kirjallista lausuntoa ensi vuoden budjettiesityksestä ja erityisesti opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveydenhuollon kenttä on kaikkinensa niin suuressa myllerryksessä, ettei opiskeluterveydenhuoltoakaan voi lyhyesti käsitellä. Keskityimme lausunnossamme neljään seikkaan:

  - YTHS:n rahoitus on turvattava ja OKM:n vuokra-avustus YTHS:lle säilytettävä täysimääräisenä tai edes vuodelle 2015 esitetyllä tasolla
  - olemme pettyneitä, kun budjettiin ei varattu rahoja YTHS:n laajentamiselle AMK-opiskelijoille
  - YTHS:n asema on turvattava sote-uudistuksessa
  - terveydenhuollon rahoitusta uudistettaessa YTHS:n on voitava toimia vastakin.

  Näemme toimivan opiskeluterveydenhuollon välttämättömänä edellytyksenä hyvälle opiskelukyvylle ja sitä kautta hyvälle työkyvylle. Pidennettäessä työuria on tärkeä pitää huolta opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista.

  Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5818

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto pyysi SYL:lta lausuntoa vuoden 2015 budjettiesityksen asumisasioista. Koska korkeakouluopiskelijoiden näkemykset asumisesta ja asumispolitiikasta ovat niin yhtenäiset, päätimme tehdä sisarjärjestömme SAMOKin kanssa yhteisen lausunnon. Lausunossamme keskityimme erityisesti erityisryhmien investointiavustusmäärärahoihin ja opiskelija-asuntokohteiden avustusprosenttiin. Toimme esiin myös huolemme vähenevistä korjausavustusmäärärahoista. Lausunnossa käsitellään hieman laajemminkin näkemyksiämme siitä, miten kohtuuhintaista asumista voisi tukea eli kommentoimme mm. rakennuskohteiden käynnistysavustuksia sekä tonttitarjontaa.

  Koko lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5727

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • SYL toimitti sosiaali- ja terveysministeriöön lausuntonsa hallituksen esityksestä sote-laiksi. Lakiin on kirjattu sote-ryhmän ja sote-sovun tuloksia. Aiheen suuren laajuuden vuoksi on ymmärrettävää, että kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole hioutuneet valmiiksi. SYL muistutti lausunnossaan juuri tällaisesta: pykälätasolle saakka on kirjattava, miten YTHS:n toimintaedellytykset turvataan sote-uudistuksen jälkeenkin. Tämä periaate nimittäin mainitaan lakiesityksen perusteluissa mutta pykäliin sitä ei vielä ole sorvattu. SYL:lla on tähän helppo ratkaisuehdotus. Kirjataan sote-lakiin sama pykälä kuin on nykyisessä terveydenhuoltolaissa:

  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan sote-alueen suostumuksella järjestää myös muulla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla.

  SYL kommentoi lausunnossaan vain toimivan opiskeluterveydenhuollon tärkeyttä eikä ottanut kantaa esitykseen muuten. Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5705. Dokumenttiin on koottu vain ne STM:n lausuntokysymyslomakkeen kysymykset, joihin SYL vastasi.

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Lausunto 2.10.2014

  SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle nuorisotakuusta ja sen osana koulutustakuusta yleisesti. Erityistä huomioita halusimme kiinnittää korkeakoulutettujen työllistymispalveluihin. Lausuntomme keskeinen sisältö oli:

  -   Nuorisotakuun edistämiseksi tehtävää työtä tulee jatkaa riittävin resursoinnein ensi hallituskaudella. Nuoriso- ja koulutustakuun vaikutukset työllisyyteen ovat nähtävissä vasta pidemmän ajan jälkeen.

  -   Koulutustakuun toteutumiseen ja sen yhdenvertaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

  -   Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen nuorten työllistymispalveluiden erityisiä tarpeita ei saa unohtaa.

  Lausunnon kokonaisuudessaan voit lukea täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5656

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • YTHSTiedote 25.4.2015

  Suomen korkeakouluopiskelijat onnittelevat eduskuntaan valittuja kansanedustajia. Ennen vaaleja julkaistun opiskelijoiden tekemän soittokierroksen mukaan ehdokkaiden enemmistö kannatti opiskelijoiden tavoitteita. Läpimenneistä ehdokkaista 63 % eli 125 henkilöä tavoitettiin soittokierroksen aikana, ja heiltä oli saatu vastaukset opiskelijoiden kysymyksiin.

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton – SAMOKin puheenjohtajat ovat pääosin tyytyväisiä uuden eduskunnan kokoonpanon opiskelijamyönteisyyteen.

  Enemmistö läpimenneistä, 106 kansanedustajaa, haluaa panna korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon kuntoon laajentamalla Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) opiskelijaterveydenhuollon palvelut yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. SYL:n ja SAMOKin mukaan juuri nyt pitääkin katsoa viisaasti tulevaisuuteen ja huolehtia siitä, että opiskelijat oppivat pitämään hyvää huolta terveydestään jo opiskeluaikana.

  “Soittokierroksen aikana ei tavoitettu ihan kaikkia, joten pidän hyvin mahdollisena, että YTHS-laajennusta AMK-opiskelijoille kannattaa vielä suurempi joukko kansanedustajista. Opiskelijaterveydenhuollon avulla luodaan pohja työkyvylle ja sitä kautta pidemmille työurille. Laajennus on järkevää tehdä mahdollisimman pian”, sanoo SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen.

  » Jatka lukemista

 • 150423_koulutuslupaus_valokuva_kirje_Juha_SipilalleAvoin kirje 23.4.2015

  Todennäköinen hallitustunnustelija, Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kertoo blogissaan (22.4.2015) käyneensä työmarkkinaosapuolten ja etujärjestöjen kanssa keskusteluja talouden kuntoon saattamisesta ja suomalaisten työmarkkinoiden kilpailukyvyn parantamisesta.

  Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK tarjoutuvat talkooavuksi ja ehdottavat Suomen tulevalle hallitukselle työkaluja työurien pidentämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

  Paras tapa luoda kasvua, kilpailukykyä ja tehokkuutta on koulutus. Korkeakoulutuksella rakennetaan pohja osaamiselle, jota suomalainen työelämä tarvitsee. Tehokkuutta synnytetään lisäksi elinikäisellä oppimisella: jokaisen mahdollisuudella päivittää osaamistaan. Koulutusjärjestelmämme pitää olla sellainen, että mahdollisimman moni pääsee koulutuksen piiriin – eri elämänvaiheissa.

  Syrjäytymisen ehkäisy, tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet sekä toimet nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ovat parhaita keinoja pidentää työuria. Samalla säästyy pitkällä tähtäimellä yhteiskunnan varoja ja inhimillistä kärsimystä. Kaikilla on oltava pääsy koulutukseen ja työuran alkuun.

  Me opiskelijoiden edustajat keskustelemme mielellämme Sipilän kanssa keinoista Suomen kuntoon laittamiseksi. Sujuva eteneminen koulutuksessa, joustavat siirtymät työelämään sekä työn ja opintojen yhteensovittamisen helpottaminen ovat kaikki tavoitteita, joihin meillä opiskelijoilla on parhaat rahkeet löytää ratkaisut yhdessä tulevan hallituksen kanssa.

  Kahvipannut kuumaksi, opiskelijat tuovat kokousviinerit!

  » Jatka lukemista

 • 150409_koulutuslupaus_puheenjohtajakollaasi_1000x1000px17.4.2015

  Vaalikuhina käy kuumana, ehdokkaiden Juhla Mokka -pannut ovat lämpiminä ja puolueet tekevät viimeistä silaustaan jo pitkään jatkuneille kampanjoilleen. Myös korkeakouluopiskelijoiden eduskuntavaalikampanja #koulutuslupaus on loppumetreillään.

  Kattavuutemme sosiaalisen median puolella on toista miljoonaa, koulutuslupaus-kuvan itsestään antaneita ehdokkaita mukana yli 350 (mukaan lukien kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat) ja soittokierros tavoittanut yli 70 % kaikista eduskuntapuolueiden ehdokkaista.

  » Jatka lukemista

 • Rahoitus_taulukko

  Tiedote 13.4.2015

  Murskaenemmistö eduskuntavaalien ehdokkaista on opiskelijoiden tavoitteiden takana. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton – SAMOKin yhdessä ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa tekemään kyselyyn vastasi 73 % kaikista eduskuntapuolueiden ehdokkaista, 1083 henkilöä.

  91,5 % vastanneista ehdokkaista on sitä mieltä, että korkeakoulutuksen rahoituksesta ei tule leikata enää yhtään. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n palveluiden laajentamista yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille kannattaa 85,1 % vastanneista. Vastaajista 88 % haluaa säilyttää opintotuen nykymuotoisena.

  » Jatka lukemista

 • 150410_koulutuslupaus_SYL_SAMOK_puheenjohtajisto_siksiopiskelen10.4.2015

  Nyt on hyvä hetki kertoa ehdokkaille miksi opiskelee tai miksi on opiskellut, miksi koulutuksesi on tärkeää.

  Osallistu ottamalla itsestäsi kuvan, jossa kerrot, mitä yhteiskunnallista hyötyä koulutuksestasi on. Kuvan voi jakaa Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa aihetunnisteilla #koulutuslupaus ja #siksiopiskelen.

  koulutuslupaus.fi

  http://www.facebook.com/koulutuslupaus

  » Jatka lukemista

 • 150205_SYL_kuva_SiljaSilvasti_studio_vari_120x180px_web10.4.2015

  Jos joku kysyisi, mitä jäi päällimmäisenä mieleen vuodestani ylioppilaskunnan hallituksessa minun olisi purtava kieltäni, etten aloittaisi vastausta sanalla “kiire”. Ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen hallitusvuosi ovat usein toimijoilleen tulikaste yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja työelämään. Vuosi on lyhyt aika, mutta siihen mahtuu paljon uuden oppimista ja henkistä sekä fyysistä kasvua (hallituskilot, kyllä te tiedätte mistä mä puhun).

  » Jatka lukemista

 • Niina_Jurva_2013_120x180pxTiedote 7.4.2015

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus on valinnut koulutuspoliittiseksi sihteeriksi yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelijan Niina Jurvan, 29. Hän seuraa tehtävässä Jarmo Kallunkia ja aloittaa työnsä SYL:ssa huhtikuun aikana.

  Niina Jurva on toiminut ylioppilasliikkeessä ja kansalaisjärjestöissä useissa luottamustehtävissä ja viimeistelee parhaillaan koulutuksen sosiaalisia kysymyksiä käsittelevää pro gradu -työtään Tampereen yliopistossa. Vuonna 2013 Jurva vastasi SYL:n hallituksessa kansainvälisistä asioista ja koulutuspolitiikasta. Lisäksi hän on suorittanut korkeakouluharjoittelun opetus- ja kultturiministeriössä korkeakoulutuksen kansainvälistymisselvitystä laatineen tiimin jäsenenä sekä toiminut silloisen Eurooppa-ministeri Stubbin EU:n tulevaisuutta pohtineen nuorten ryhmän jäsenenä.

  Jurvan eduiksi katsottiin muun muassa hyvä edunvalvontaosaaminen sekä laaja, syvä ja ajankohtainen ymmärrys suomalaisesta ja eurooppalaisesta korkeakoulupolitiikasta. Hänellä on paljon kokemusta tehtävän toimialoista.

  » Jatka lukemista

 • Videoblogaus 31.3.2015

  Nyt ne sulkakynät alas ja huomio! Tsekkaa SYL:n puheenjohtajan Jari Järvenpään kolmen pointin lista korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä.  #koulutuslupaus

 • 120330_paasiaismunayllatykset2_540x386px_web30.3.2015

  SYL:n toimisto hiljenee pääsiäisen aikana noin viikoksi 1.-6.4., jolloin niin henkilökunta kuin hallituskin pitää vapaata. Suklaamunien syönnistä palaamme takaisin sorvin ääreen tiistaina 7. huhtikuuta.

  Sylliläiset toivottavat kaikille aurinkoista ja rentouttavaa pääsiäistä!

 • technopoliskuva30.3.2015

  Kansainvälisen Technopolis Groupin arviointiryhmän mukaan meidän suomalaisten pitäisi olla ylpeitä hyvin toimivasta ja laadukkaasta korkeakoulujärjestelmästämme. Parannettavaa kuitenkin on, ja toimenpiteet opetuksen modernisoimiseksi, kansainvälisten osaajien integroimiseksi ja opintopolkujen sujuvoittamiseksi pitää aloittaa heti. Suomalaisilla korkeakouluilla ei ole varaa pysähtyä paikoilleen. Kansainvälinen ryhmä olikin kehittämisideoissa SYL:n pitkään peräänkuuluttamilla linjoilla.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia