Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • Kesemmällä erinäiset tahot ilmaisivat tuohtumuksensa siihen, että opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmoitti korkeakoulujen rahoituksen perustuvan tulevaisuudessa myös työllistymisen laatuun. Sosiaalisessa mediassa nousseen kohun perusteella tämä yksittäinen rahoitusmallin indikaattorin kehittämisliike romutti sivistysyliopiston ja tuhosi kerralla loputkin akateemiset ideaalit Suomesta.

  Menemättä syvemmälle tähän väittelyyn, pitänee tässä välissä todeta, että kyllä: uskon, että yliopistot voivat vaikuttaa opiskelijoidensa työllistymiseen. Olen myös sitä mieltä, että yliopistojen tulisi osana koulutustehtäväänsä panostaa myös opiskelijoidensa työllistyvyyteen. Pöyristyttävän radikaalina opiskelijan edunvalvojana sanon myös, että valtion tulisi ohjata yliopistoja tekemään näitä panostuksia.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto
  Vapaa julkaistavaksi 30.8.2016

  Suomen hallitus kokoontuu Kesärantaan 31.8.-1.9. päättämään tulevan vuoden budjetista. Budjettiriihessä sinetöidään opiskelijoiden toimeentuloon tehtävät massiiviset opintotukileikkaukset, joista hallitus sopi kevään kehysriihessä. Samaisessa kehysriihessä hallitus päätti opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin.  Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Suomen Lukiolaisten Liitto vaativat, että hallitus vahvistaa budjettiesityksessään kehysriihessä sovitun siirron.

  “Hallituksen päätös leikata rajusti korkea-asteen opiskelijoiden opintotukea on lain hyväksymistä vaille valmis. Kehysriihipäätöksen mukaan hallituksen esitys opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin piti olla valmis budjettiriiheen mennessä. Konkreettisia esityksiä ei kuitenkaan ole tähän mennessä nähty. Onko hallitus taas pettämässä opiskelijoille antamaansa lupauksen?” kysyy SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen.

  » Jatka lukemista

 • Mielipidekirjoitus

  Helsingin Sanomat uutisoi (21.8.2016), kuinka korkeakoulujen hakijamaksut vähensivät ulkomaalaisten halua hakeutua opiskelemaan Suomeen. Hakijoita korkeakouluihin oli noin 2000 vähemmän kuin vuonna 2015.

  Kansainväliset korkeakouluopiskelijat tuovat Suomeen kansainvälisiä verkostoja, kilpailukykyä ja luovat vientiyrityksille toimintaedellytyksiä. Näiden menettämiseen Suomella ei ole varaa. Kansainvälisten opiskelijoiden saaminen ja työllistäminen Suomeen on jokaisen suomalaisen etu.

  » Jatka lukemista

 • Hakuilmoitus 23.8.2016

  Kiinnostaako sinua erityisesti sosiaalinen media, monikanavaviestintä, sisällöntuotanto ja uuden ideoiminen? Hyvä juttu, saatat olla etsimämme henkilö SYL:n ensimmäiseksi viestintäharjoittelijaksi.

  Tehtäviisi kuuluu esimerkiksi viestinnällisen sisällön tuottaminen sosiaalisen median kanaviimme, nettisivujen päivittäminen, viestinnällisten kampanjoiden tekeminen ja tiedottaminen viestintäninjamme Iiriksen ohjauksessa. Lisäksi olet mukana someviestintämme kehittämisessä työkalujen etsimisestä aina datan keruuseen saakka.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote

  frank

  Frank App -applikaation myötä opiskelijuuden voi jatkossa todistaa nopeasti ja luotettavasti digitaalisella opiskelijakortilla.

  Opiskelijoiden oma etupalvelu ja opiskelijatunnisteiden tuottaja Frank lanseeraa tänään maanantaina 22.8. Frank App -mobiiliapplikaation iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. Frank App toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

  “Perinteinen opiskelijakortti, jonka voimassaolo todennetaan tarralla, ei ole juuri muuttunut vuosikymmeniin ja sen saaminen vie 2–3 viikkoa. Nyt opiskelijajärjestön jäsenmaksun maksanut saa digitaalisen kortin käyttöönsä kaikkine etuineen parissa minuutissa.Tunniste on aina ajan tasalla ja kortti kulkee mukana puhelimessa”, kertoo Frankin toimitusjohtaja Tiia Lehtola.

  Ilmainen Frank App on vapaasti ladattavissa Google play -kaupasta ja App Storesta. Opiskelijan on oltava opiskelijajärjestön (opiskelijakunta, ylioppilaskunta, SAKKI tai Suomen Lukiolaisten liitto) jäsen ja läsnäoleva kuluvalla lukukaudella voidakseen aktivoida digitaalisen opiskelijakortin ja hyödyntääkseen opiskelija-alennukset.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote

  Vapaa julkaistavaksi heti

  Huominen ilman pelkoa – Järjestäytynyt rasismi rikoslakiin -kampanjan tukijat vaativat kansanedustajia toimimaan sen puolesta, että järjestäytynyt rasismi kielletään ja siihen osallistuminen kriminalisoidaan Suomen lainsäädännössä. Järjestöt kannustavat kaikkia suomalaisia allekirjoittamaan kampanjan vetoomuksen asian puolesta. Järjestöt kattavat noin puoli miljoonaa suomalaista.

  - Haluamme yhdessä huomisen ilman pelkoa. Haluamme huomisen, jossa pelottelu ja ahdasmielisyys eivät hallitse asenteita yhteiskunnassamme. Huomisen, jossa järjestäytyneille rasistisille joukoille voidaan sanoa yksiselitteisesti ei ja viranomaiset voivat puuttua niiden toimintaan. Rasistiselle toiminnalle ei saa antaa tuumaakaan periksi, vaativat kampanjaa tukevien järjestöjen puheenjohtajat.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 17.8.2016

  Vapaa julkaistavaksi heti
  Valtiovarainministeriö julkaisi 12.8. valtion talousarvioesityksensä vuodelle 2017. Budjettiesityksessä korkeakoulusektorille kohdistetaan 21 miljoonan euron säästö kilpailukykysopimuksen tuomien työnantajakustannusten alenemiseen vedoten.

  Säästöpäätöstä on kritisoitu laajalta rintamalta niin työnantaja- kuin työntekijäpuoleltakin. Myös Suomen yliopistot Unifi ry pitää säästöpäätöstä kilpailukykysopimuksen vastaisena.  Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry sekä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lähettävät terveisensä hallituksen budjettiriiheen: turvatkaa korkeakoulujen kilpailukyky ja perukaa VM:n kaavailemat säästöt!

  “Sipilän hallitus on toteuttanut ennätykselliset koulutusleikkaukset. Korkeakoulut ovat luottaneet siihen, että työnantajakustannusten alenemisesta koituvat säästöt myös jäävät korkeakouluihin ja sitä kautta edes hiukan helpottavat leikkausten keskellä painivia koulutuslaitoksia”, SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä toteaa.

  “Hallituksella on nyt paikka osoittaa luottamuksensa korkeakouluja kohtaan. Kiky-miljoonia todella tarvitaan, ja korkeakoulut vastaavat itse kilpailukykynsä parantamisesta. Jättäkää säästöt tekemättä!”, SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen tiivistää opiskelijajärjestöjen viestin.

  Lisätietoja:

  Heikki Koponen, SYL:n puheenjohtaja, puh. 044 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

  Jemi Heinilä, SAMOKin puheenjohtaja, puh.050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi

   

 • Kannanotto
  Vapaa julkaistavaksi 17.8.2016

  Korkeakoulukaupungeissa opiskelijat etsivät nyt syksyllä kuumeisesti koteja. Uusien opiskelijoiden asuntopula on vuosittain toistuva ilmiö, joka ei osoita laantumisen merkkejä. Opiskelija-asuntojen hakijamäärät ovat tänä vuonna lisääntyneet muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Erilaisia opiskelijoiden hätämajoituksia järjestetään esimerkiksi Tampereella, Turussa ja Joensuussa.

  ”Opiskelija-asuntotuotannon lisääminen tarkoittaisi lisää vapaita asuntoja kasvukeskuksiin. Tämä puolestaan helpottaa sekä Sipilän hallituksen että kasvukeskusten kuntien tavoitteita asuntorakentamisen lisäämisen ja työvoiman liikkuvuuden osalta. SYL on kehittänyt konkreettisia ratkaisuja ja haluaa tarjota keinoja avuksi hallitukselle ja kasvukeskusten kunnille”, toteaa Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Heikki Koponen.

  » Jatka lukemista

 • Sipilän hallitus päätti hallitusohjelmassaan leikata korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta 150 miljoonaa euroa. Leikkauspäätöstä tarkennettiin kehysriihessä keväällä 2016 ja tarkennettujen poliittisten askelmerkkien pohjalta valmisteltu ehdotus uudeksi opintotukilaiksi lähti lausuntokierrokselle heinäkuun alussa.

  Tiivistetysti ehdotettu opintotukilaki muuttaisi korkeakouluopiskelijan opintotukea seuraavilla tavoilla:

  • 1.8.2017 alkaen kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä laskee 250,28 euroon kuukaudessa
  • 1.8.2017 opintonsa aloittavien opiskelijoiden käytössä on kaikkiin korkeakouluopintoihin 54 opintotukikuukautta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen voi saada enimmillään 48 tukikuukautta
  • Opintolainan valtiontakauksen määrä kasvaa kaikilla opiskelijoilla 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalta korkeakouluopiskelijalta. Ulkomailla suoritettaviin opintoihin myönnettävän lainantakauksen määrä nousee 700 eurosta 800 euroon.
  • Opiskelijalle myönnettävän opintolainan määrän kasvaessa opintolainahyvitys heikkenee. Opintolainahyvityksessä ja -vähennyksessä huomioon otettava lainan määrä pysyy nykyisellään: lainanhyvitystä myönnettäessä otetaan huomioon vain 400 euroa opintolainaa kuukaudessa, vaikka opintolainaa voi tulevaisuudessa nostaa 650 euroa kuukaudessa. Opintolainahyvitysjärjestelmän 2500 euron omavastuu pysyy ennallaan.
  • opintotuen tulorajat sidotaan ansiotuloindeksiin
  • opintotuen takaisinperinnän korotus kohtuullistetaan 15 prosentista 7,5 prosenttiin

  SYL lausui opintotukilain muutoksista. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

  Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto opintotuki-lain ja tuloverolain muuttamisesta (ID 11390) (ID 11393)

   

 • Vastine Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen 1.8.2016

   

  Toisin kuin Helsingin Sanomien pääkirjoitus (1.8.) väittää, Suomen yliopistoväki ja opiskelijajärjestöt ovat ottaneet kantaa Turkin tilanteeseen. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry ja Unifi ry ovat julkaisseet kannanottonsa Turkin tilanteen sietämättömyydestä. Esitimme huolemme Turkin tilanteesta kannanotossamme 21.7. ja vaadimme tuolloin Sipilän hallitusta tuomitsemaan koulutuksen ja tutkimuksen polkemisen Turkissa yhdessä muiden EU-maiden kanssa. HS:n pääkirjoitus vetää lisäksi vastenmielisen analogian Suomessa käydyn koulutusleikkauskeskustelun ja Turkin puhdistusten välille.

   

  Suomalainen yliopistoväki, opiskelijat mukaan luettuna, ovat osa kansainvälistä akateemista yhteisöä, ja siksi myös me täällä Suomessa olemme ottaneet asiaan kantaa samalla tavalla kuin muut eurooppalaiset järjestöt. On siis väärin väittää, ettei Suomessa huutoon olisi vastattu.

   

  Heikki Koponen

  puheenjohtaja

   

  Eero Manninen

  pääsihteeri

  Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

   

» Selaa uutisia

 • Kesemmällä erinäiset tahot ilmaisivat tuohtumuksensa siihen, että opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmoitti korkeakoulujen rahoituksen perustuvan tulevaisuudessa myös työllistymisen laatuun. Sosiaalisessa mediassa nousseen kohun perusteella tämä yksittäinen rahoitusmallin indikaattorin kehittämisliike romutti sivistysyliopiston ja tuhosi kerralla loputkin akateemiset ideaalit Suomesta.

  Menemättä syvemmälle tähän väittelyyn, pitänee tässä välissä todeta, että kyllä: uskon, että yliopistot voivat vaikuttaa opiskelijoidensa työllistymiseen. Olen myös sitä mieltä, että yliopistojen tulisi osana koulutustehtäväänsä panostaa myös opiskelijoidensa työllistyvyyteen. Pöyristyttävän radikaalina opiskelijan edunvalvojana sanon myös, että valtion tulisi ohjata yliopistoja tekemään näitä panostuksia.

  » Jatka lukemista

 • Hakuilmoitus 23.8.2016

  Kiinnostaako sinua erityisesti sosiaalinen media, monikanavaviestintä, sisällöntuotanto ja uuden ideoiminen? Hyvä juttu, saatat olla etsimämme henkilö SYL:n ensimmäiseksi viestintäharjoittelijaksi.

  Tehtäviisi kuuluu esimerkiksi viestinnällisen sisällön tuottaminen sosiaalisen median kanaviimme, nettisivujen päivittäminen, viestinnällisten kampanjoiden tekeminen ja tiedottaminen viestintäninjamme Iiriksen ohjauksessa. Lisäksi olet mukana someviestintämme kehittämisessä työkalujen etsimisestä aina datan keruuseen saakka.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 17.8.2016

  Vapaa julkaistavaksi heti
  Valtiovarainministeriö julkaisi 12.8. valtion talousarvioesityksensä vuodelle 2017. Budjettiesityksessä korkeakoulusektorille kohdistetaan 21 miljoonan euron säästö kilpailukykysopimuksen tuomien työnantajakustannusten alenemiseen vedoten.

  Säästöpäätöstä on kritisoitu laajalta rintamalta niin työnantaja- kuin työntekijäpuoleltakin. Myös Suomen yliopistot Unifi ry pitää säästöpäätöstä kilpailukykysopimuksen vastaisena.  Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry sekä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lähettävät terveisensä hallituksen budjettiriiheen: turvatkaa korkeakoulujen kilpailukyky ja perukaa VM:n kaavailemat säästöt!

  “Sipilän hallitus on toteuttanut ennätykselliset koulutusleikkaukset. Korkeakoulut ovat luottaneet siihen, että työnantajakustannusten alenemisesta koituvat säästöt myös jäävät korkeakouluihin ja sitä kautta edes hiukan helpottavat leikkausten keskellä painivia koulutuslaitoksia”, SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä toteaa.

  “Hallituksella on nyt paikka osoittaa luottamuksensa korkeakouluja kohtaan. Kiky-miljoonia todella tarvitaan, ja korkeakoulut vastaavat itse kilpailukykynsä parantamisesta. Jättäkää säästöt tekemättä!”, SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen tiivistää opiskelijajärjestöjen viestin.

  Lisätietoja:

  Heikki Koponen, SYL:n puheenjohtaja, puh. 044 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

  Jemi Heinilä, SAMOKin puheenjohtaja, puh.050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi

   

 • OECD-maiden keskiarvoinen tuloeroilla mitattu eriarvoisuus on kasvanut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Samalla kun länsimaat ovat absoluuttisesti vaurastuneet, ovat hyvinvointi ja varallisuus kasautuneet entistä voimakkaammin. Klassisen trickle down- talousteorian mukaan tuloerot ja eriarvoisuus ovat yhteiskunnan kehityksen kannalta toivottava asia, sillä rikkaille kasautunut varallisuus ropisee lopulta myös yhteiskunnan alemmille luokille. Tällaisen ajattelun mukaan tuloerot tuovat myös insentiivin köyhimmille tavoitella parempaa elintasoa. Silloin yhteiskunnan tulisi olla sellainen, jossa yksilöllä on mahdollisuus sosiaaliseen nousuun, mutta valitettavasti mahdollisuuksien tasa-arvo ei useinkaan toteudu tosielämässä.

  Vierailimme puheenjohtaja Heikin kanssa toukokuun alussa OECD Forumissa, jonka teemana oli eriarvoistumisen vaikutus talouskasvuun ja tuottavuuteen. Forumin viesti yksinkertaisuudessaan oli se, että eriarvoistumiskehitys haittaa paitsi ihmisten henkisiä ja sosiaalisia pyrkimyksiä, on sillä negatiivisia vaikutuksia myös talouskasvuun ja tuottavuuteen. Myös huolia yhteiskunnan radikalisoitumisesta esitettiin. Näköalattomuus, työttömyys ja köyhyys horjuttavat yhteiskuntarauhaa. Koulutuksen merkitys yhteiskunnan kehityksen kannalta on oleellinen.

  » Jatka lukemista

 • kesä16SYL:n toimiston väki lomailee noin juhannuksen ja elokuun toisen viikon välisenä aikana (24.6.–7.8.2016). Kesälomakauden aikana ajan SYL:ssä päivystetään seuraavasti:

  Pääsihteeri Eero Manninen 23.6.-3.7.

  Puheenjohtaja Heikki Koponen 4.7.-10.7.

  Koko hallitus ja pääsihteeri 11.7.-17.7.

  Varapuheenjohtaja Siiri Nousiainen 18.7.-24.7.

  Pääsihteeri Eero Manninen 25.7.-31.7.

  Puheenjohtaja Heikki Koponen 1.8.-7.8.

   

  Päivystysvuorossa olevat henkilöt ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse. SYL:n kuukausitiedote Sylofoni ilmestyy seuraavan kerran elokuussa.Yhteystiedot löydät sivulta http://www.syl.fi/yhteystiedot/.

  Koko SYL:n toimisto toivottaa aurinkoista ja virkistävää kesää!

   

 • SCK_8934

   

  Toimistolla ja päivänpolitiikassa on riittänyt säpinää koko kevään. Tässä tiiviisti vielä muutama nosto, siitä mitä on ollut Lapparilla työn alla.

  » Jatka lukemista

 • SYL:n uudeksi kansainvälisten asioiden sihteeriksi on valittu 30-vuotias yhteiskuntapolitiikkaa ja sosiaalietiikkaa opiskeleva Fatim Diarran. Selvitimme, minkälainen tyyppi Lapparille on tulossa!

  Kerro v12028882_10153285987288731_256187626637948658_oähän taustastasi: Missä opiskelet ja miten olet päätynyt kansainvälisten asioiden  pariin?
  “Olen opiskellut niin Jyväskylässä yhteiskuntapolitiikka kuin nyt aktiivisesti Helsingin yliopistossa teologiaa pääaineena sosiaalietiikka. KV-kärpänen puri mua kun olin lukiossa vaihdossa Kanadassa. Joskus pitää matkusta tarpeeksi kauas, jotta oppii itsestään jotain yllättävää. Kv-hommia olen tehnyt niin Lukiolaisten liitossa, partiossa sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssissa. Ylioppilaskunnista olen toiminut niin JYY:ssä kuin HYYssä. On ollut mahtavaa päästä näkemään kahden hyvin erilaisen ylioppilaskunnan toimintaa ja aika tervettä oppia, ettei asioita tarvitse tehdä vain yhdellä tavalla tehdäkseen ne hyvin. ”

  » Jatka lukemista

 • OTUS_ff7700 (1)Lapinrinteellä pitää majaansa myös tutkimussäätiö Otus, jota mm. SYL on ollut perustamassa. Haastattelimme tutkija Tiiaa siitä, mitä Otuksen arkeen kuuluu ja minkälaista tutkimusta tällä hetkellä tehdään.

  Mikä on Otus ja mitä se tekee?

  Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus on monitieteinen ja voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, joka tietää opiskelijoista kaiken. Ainakin melkein kaiken. Otuksella tehdään opiskeluun liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia sekä näihin perustuvaa kehittämistoimintaa ja koulutusta. Kattavat ja laadukkaat aineistomme pystyvät tuottamaan yleistettävissä olevaa tietoa amisopiskelijoista korkeakouluopiskelijoihin ja kaikenlaisista opiskelun teemoista, koulutuksellisista erityisryhmistä, opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin teemoista, opiskelijoiden työskentelyn ja toimeentulon teemoista, opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista sekä koulutuspolitiikan teemoista.

  Otus on perustettu vuonna 1989. Vuosittain säätiö julkaisee useita opiskelun ja koulutuksen teemaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Otus tekee yhteistyötä opiskelijoiden aseman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi monien eri julkisen sektorin, järjestökentän sekä yritysmaailman organisaatioiden kanssa. Nykyisin Otuksessa työskentelee seitsemän idearikasta tutkija-kehittäjää, joilla on yhteensä 39 vuoden kokemus opiskelun ja koulutuksen asiantuntijoina sekä taustat kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä. Otuksen erityisvahvuutena onkin soveltava ja monipuolinen menetelmäosaaminen.

  » Jatka lukemista

 • IMG_20160509_172447Siiri Nousiainen, Alviina Alametsä ja Cecilia Pellosniemi osallistuivat SYL:n edustajina European Students’ Unionin liittokokoukseen ja Global Student Voice-seminaariin 9.5.2016-14.5.2016 Bergenissä. European Students’ Union (ESU) kokoaa kaksi kertaa vuodessa yhteen eurooppalaisten maiden opiskelijajärjestöt päättämään esimerkiksi yhteisen EU-edunvalvonnan linjoista ja ESU:n hallituksen kokoonpanosta.

  Kello on 01.30 – yöllä. Jäsenyysstrategian hiominen tulevan iltapäivän käsittelyä varten on yhä käynnissä ryhmätapaamisessa. Lyhyeksi jäävien yöunien jälkeen liittokokous jatkuu aamulla. Istun kokoussalissa paria ruokataukoa lukuunottamatta aamusta yöhön asti – yhteensä noin 18 tuntia.

  Erikoisinta on, että se ei oikeastaan haittaa. Tunnelma on iloinen: ystäväni ja kollegani Gramoz Shpendi on juuri valittu eurooppalaisten opiskelijoiden koulutuspoliittisen edunvalvontajärjestön, European Students’ Unionin hallitukseen. Suomalaisilla opiskelijoilla edustajaa ei ole ollut hallituksessa kolmeen vuoteen.

  » Jatka lukemista

 • IMG_20160403_150854SYL:n hallituksen jäsen Alviina Alametsä ja kansainvälisten asioiden sihteeri Cecilia Pellosniemi osallistuivat huhtikuussa viidenteen ASEM Rectors’ Conference and Students’ Forumiin Prahassa. Asia-Europe Foundationin (ASEF) järjestämässä tapahtumassa opiskelijat Aasiasta ja Euroopasta pääsivät kohtaamaan toisensa, työelämän toimijoita ja rehtoreita. Päivät koostuivat workshopeista, paneeleista ja kokemusten jakamisesta. Matkan aikana loimme yhteiset aasialais-eurooppalaiset politiikkasuositukset korkeakoulutuksen, työelämälähtöisyyden ja liikkuvuuden kehittämiseen. Alviina veti yhtä suosituksia luovista työryhmistä, ja Cecilia oli kirjurina saattamassa suosituksia loppuun yötyöryhmässä.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Sipilän hallitus päätti hallitusohjelmassaan leikata korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta 150 miljoonaa euroa. Leikkauspäätöstä tarkennettiin kehysriihessä keväällä 2016 ja tarkennettujen poliittisten askelmerkkien pohjalta valmisteltu ehdotus uudeksi opintotukilaiksi lähti lausuntokierrokselle heinäkuun alussa.

  Tiivistetysti ehdotettu opintotukilaki muuttaisi korkeakouluopiskelijan opintotukea seuraavilla tavoilla:

  • 1.8.2017 alkaen kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä laskee 250,28 euroon kuukaudessa
  • 1.8.2017 opintonsa aloittavien opiskelijoiden käytössä on kaikkiin korkeakouluopintoihin 54 opintotukikuukautta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen voi saada enimmillään 48 tukikuukautta
  • Opintolainan valtiontakauksen määrä kasvaa kaikilla opiskelijoilla 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalta korkeakouluopiskelijalta. Ulkomailla suoritettaviin opintoihin myönnettävän lainantakauksen määrä nousee 700 eurosta 800 euroon.
  • Opiskelijalle myönnettävän opintolainan määrän kasvaessa opintolainahyvitys heikkenee. Opintolainahyvityksessä ja -vähennyksessä huomioon otettava lainan määrä pysyy nykyisellään: lainanhyvitystä myönnettäessä otetaan huomioon vain 400 euroa opintolainaa kuukaudessa, vaikka opintolainaa voi tulevaisuudessa nostaa 650 euroa kuukaudessa. Opintolainahyvitysjärjestelmän 2500 euron omavastuu pysyy ennallaan.
  • opintotuen tulorajat sidotaan ansiotuloindeksiin
  • opintotuen takaisinperinnän korotus kohtuullistetaan 15 prosentista 7,5 prosenttiin

  SYL lausui opintotukilain muutoksista. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

  Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto opintotuki-lain ja tuloverolain muuttamisesta (ID 11390) (ID 11393)

   

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:lta lausuntoa kansainvälisen liikkuvuuden keskus CIMO:n ja Opetushallituksen yhdistämiseen. SYL:n mielestä yhdistämistä ei kannata toteuttaa, koska sillä ei ole riittäviä rahoitukseen tai toimintaan liittyviä perusteita. Sen sijaan yhdistäminen vaarantaa kansainvälisyyden edistämisen tulevaisuudessa. Myös Koulutuksen arviointikeskuksen eli KARVI:n sulauttamista Opetushallitukseen ehdotetaan, mikä on sekin SYL:n mielestä huono ajatus.

  Lausunto kokonaisuudessaan täällä: 160602 – Lausunto sivistysvaliokunnalle CIMOn ja Opetushallituksen yhdistämisestä (ID 11026) .

 • SYL lausui sivistysvaliokunnalle vuosien 2017-2020 julkisen talouden suunnitelman selonteosta sen korkeakoulupolitiikkaa käsitteleviltä osin. SYL:lle olennaisin osa julkisen talouden suunnitelmaa oli siihen kirjatut opintotukileikkaukset. Alla SYL:n lausunto sivistysvaliokunnalle kokonaisuudessaan.

  » Jatka lukemista

 • SYL suhtautuu kielteisesti kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n yhdistämiseen Opetushallitukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SYL:n lausuntoa aiheesta.

  CIMO on erityisesti korkeakoulutuksen, mutta ylipäätään kansainvälistymisen kannalta merkittävä toimija Suomessa. Sen yhdistäminen Opetushallitukseen vaarantaisi kansainvälistymisen tulevaisuuden. SYL ei näe virastojen yhdistämisellä olevan toiminnallisia eikä taloudellisia perusteita. Sama pätee myös lakiluonnoksessa mainittuun Koulutuksen arviointikeskukseen.

  » Jatka lukemista

 • Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislaiksi

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä Sisäministeriölle, ja toteaa sen osalta kunnioittavasti seuraavaa.
  Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia, kansalaisuuslakia, rajavartiolakia sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia.SYL pitää esitystä tiettyjen maahanmuuttohallinnon tehtävien siirrosta poliisilta ja Rajavartiolaitokselta Maahanmuuttovirastolle kannatettavana. Maahantulijoiden kannalta on selkeää, mikäli kansalaisuusasioissa vastuu on kokonaisvaltaisesti yhdellä lupaviranomaisella.

  » Jatka lukemista

 • SYL lausui eilen opetus- ja kulttuuriministeriölle nuorisolain uudistamista pohtineen työryhmän esityksestä uudeksi nuorisolaiksi. SYL lausui nuorisolakiesityksestä, sillä nuorisolailla on suuri vaikutus myös SYL:n toimintaympäristöön sekä nuorisopolitiikkaan ja -työhön.

  Yhteenveto lausunnosta:

  • SYL on huolissaan siitä, että nuorisolain uudistaminen ei ole noussut nuorisojärjestökentän tarpeista tai epäkohdista, vaan puhtaasti hallinnosta käsin. Prosessin missään vaiheessa nuorten edustajille ei tyhjentävästi selitetty uudistustarvetta.
  • Esitetyn nuorisolain tavoitteet ja niiden lähtökohdat ovat hyviä. SYL korostaa erityisesti nuorten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, kansainvälisten sopimuksien mukaista oikeuksien toteutumista sekä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden merkitystä.
  • SYL pitää yläikärajan nostamista selkeyttävänä ja hyvänä muutoksena. SYL näkee nuorisolain soveltamisalan alaikärajan määrittelemisen alkavaksi 7 ikävuodesta erityisen haasteelliseksi, sillä nykyinen nuorisolaki vahvistaa lasten ja nuorten oikeutta tulla kuulluksi, joka turvataan myös perustuslaissa. Epäselväksi jää, miten tämä lakiluonnos tulisi takaamaan alle 7-vuotiaiden lasten yhdenvertaisten osallistumisoikeuksien toteutumisen.
  • SYL näkee, että avustustoimikunnan vastuuna tulevaisuudessakin olisi esityksen antaminen nuorisojärjestöjen osalta.
  • SYL haluaa, että nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen kirjataan lakiin nykyistä luonnosta velvoittavammin.

  » Jatka lukemista

 • SYL lausui viime viikolla opiskelija-asumiseen liittyvistä budjettiasioista valtionvarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaokselle. SYL esitti, että talousarviosta tulisi poistaa huomiot erityisryhmien avustuksien kohdentamisista näiden ryhmien sisällä, sillä hallitus on päättänyt säilyttää opiskelija- ja nuorisoasuntojen oikeuden erityisryhmien investointiavustukseen eikä avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia tulla muuttamaan. SYL toivoi, etteivät erityisryhmät joutuisi keskenään kilpailemaan rahasta, sillä kaikkien ryhmien asuntotilanteessa on parannettavaa. Investointiavustuksen riittävällä määrällä tulee turvata kaikkien ryhmien mahdollisuus laadukkaaseen asumiseen

  Samalla SYL esitti kehitysehdotuksiaan opiskelija-asuntotuotannon lisäämiseksi. Ottamalla opiskelija-asunnot mukaan kaupunkiseutujen MAL-ohjelmiin ja luomalla sitovat tavoitteet kaupungeille opiskelija-asuntotuotannon vauhdittamiseksi voidaan samalla vähentää kilpailua yleisillä vuokramarkkinoilla. Tämä on perusteltua myös sillä, että opiskelija-asuntotuotanto vaatii yhteistä suunnittelua mm. opiskelija-asuntosäätiöiden, kaupunkien ja valtion välillä esimerkiksi tonttipolitiikassa. SYL esittää, että opiskelija-asuntojen uusien opiskelija-asuntojen tuotantotavoitteen saavuttamiseksi tulisi aloittaa ohjelma nuoriso- ja opiskelija-asumisen kehittämiseksi. Ohjelma tukisi tavoitteita kohdentaa valtion tukeman asuntotuotannon painopiste kasvukeskuksiin, sillä opiskelijoiden asunnontarve keskittyy väistämättä suuriin kasvukeskuksiin, joissa oppilaitokset sijaitsevat.

  SYL:n lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=7684

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Turkka Sinisalo, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • SYL:ssa ollaan syksyn aikana ihmetelty Juha Sipilän hallituksen koulutuksen kehittämisen suuntaa tai pikemminkin sen puutetta. Myös me lausuimme Opetus – ja kulttuuriministeriölle hallituksen aikeista luopua kokonaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta eli Kesusta:sta. Katsomme, että sekä koulutuspolitiikkaa tekevillä poliitikoilla ja virkamiehillä että koulutuspolitiikan kohteina olevilla opetuksen järjestäjillä, opiskelijoilla ja oppilailla tulee olla selkeä käsitys koulutuksen tulevaisuudesta

  Sinänsä paperin nimellä ei ole mitään väliä. Nyt jos koskaan olisi kuitenkin tärkeää määritellä ne suuntaviivat, joilla koulutusta kehitetään seuraavien vuosien aikana. Korkeakoulujen muutosta määrittävät mm. rakenteellinen kehittäminen, rahoitusleikkaukset ja toisaalta ihan uudet toimintatavat esimerkiksi digitalisaation ja kansainvälistymisen myötä. Nämä ovat isoja asioita, jotka tulevat vaikuttamaan paitsi koulutuksen sisältöihin myös ihmisten tekemään työhön.

  Muutosjohtamisessa tärkeää on ymmärtää, että muutoksen tekevät aina ihmiset, tässä tapauksessa, opettajat, tutkijat, opiskelijat ja hallintoväki eli siis koko yliopistoyhteisö. Kun tekijöitä ei osallisteta muutokseen eikä heidän toiveita tai huolia kuunnella, syntyy vastarintaa. Tarvitsemme yhteistä näkemystä, osallistavaa, asiantuntevaa suunnittelua ja sitoutumista siihen, että tavoitteena on jatkossakin maailman paras koulutusjärjestelmä.

  Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle: kesu_lausunto_SYL (ID 7702)

  Niina Jurva

  SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri

 • SYL ja SAMOK lausuivat tänään ympäristöministeriölle avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain suunnitelluista muutoksista. Opiskelijajärjestöiltä ei asiaan pyydetty lausuntoa, lakimuutoksella olisi kuitenkin merkittäviä vaikutuksia opiskelijoiden asumistilanteen kannalta, että päätimme tuoda esiin näkemyksemme esitetystä lakimuutoksesta.

  Yhteenveto lausunnosta:

  • SYL ja SAMOK ovat pettyneitä ja huolissaan esityksestä poistaa opiskelija-asuntokohteiden oikeus erityisryhmien investointiavustukseen. Esitys vaikuttaisi suoraan sekä opiskelijoiden asuntotilanteeseen että opiskelija-asuntojen vuokriin.
  • Merkittävin syy tukea opiskelija-asumista investointiavustuksin on oman pääoman avustus, jonka osalta investointiavustuksen poistamisen vaikutuksia ei ole lainkaan arvioitu. Kyseessä on selkeä puute lainvalmistelussa, kun merkittävimmän muutoksen osalta vaikutusten arviointi on jätetty kokonaan tekemättä.
  • Opiskelija-asuntojen uudistuotanto vaatii pitkäjänteistä tukipolitiikkaa, eikä suhdanneluonteisilla tuilla voida kompensoida erityisryhmien investointiavustusta.
  • SYL ja SAMOK edellyttävät, että opiskelijoiden asema erityisryhmänä säilytetään ja että laissa mainitaan vastakin erityisryhmänä opiskelijat. Opiskelijat itsessään ovat sellainen ryhmä, että sen asuminen tarvitsee tukea, sillä opiskelijoiden tulot ovat poikkeuksellisen alhaiset ja asumistilanne heikko.
  • Kokonaisuuden kannalta on järkevää tukea opiskelija-asuntojen rakentamista. Kohtuuhintainen asunto helpottaa sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä opintoihin. Samalla voidaan vähentää kilpailua yleisillä vuokramarkkinoilla.
  • Opiskelijoiden asumistilanteen heikentäminen on tulevaisuuden kannalta kestämätöntä politiikkaa.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 14.8.2015

  Suomi koulutusleikkauksilla ojasta allikkoon #koulutus #budjetti

  Valtiovarainministeriö julkaisi tänään perjantaina 14.8. ehdotuksensa vuoden 2016 budjetiksi. Koulutusleikkausten lista on hirvittävä. Koko sektorin säästöt pelkästään seuraavalle vuodelle ovat 210 miljoonaa euroa ja koulutus on yksi suurimmista kärsijöistä koko budjettiesityksessä. Leikkaukset vaarantavat koko suomalaisen koulutusjärjestelmän ja jokaisen yhdenvertaisen mahdollisuuden kouluttautua taustastaan huolimatta.Toteutuessaan nämä massiiviset leikkaukset uhkaavat rapauttaa koulutukseen ja osaamiseen nojaavan Suomen.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Kannanotto
  Vapaa julkaistavaksi 30.8.2016

  Suomen hallitus kokoontuu Kesärantaan 31.8.-1.9. päättämään tulevan vuoden budjetista. Budjettiriihessä sinetöidään opiskelijoiden toimeentuloon tehtävät massiiviset opintotukileikkaukset, joista hallitus sopi kevään kehysriihessä. Samaisessa kehysriihessä hallitus päätti opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin.  Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Suomen Lukiolaisten Liitto vaativat, että hallitus vahvistaa budjettiesityksessään kehysriihessä sovitun siirron.

  “Hallituksen päätös leikata rajusti korkea-asteen opiskelijoiden opintotukea on lain hyväksymistä vaille valmis. Kehysriihipäätöksen mukaan hallituksen esitys opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin piti olla valmis budjettiriiheen mennessä. Konkreettisia esityksiä ei kuitenkaan ole tähän mennessä nähty. Onko hallitus taas pettämässä opiskelijoille antamaansa lupauksen?” kysyy SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote

  frank

  Frank App -applikaation myötä opiskelijuuden voi jatkossa todistaa nopeasti ja luotettavasti digitaalisella opiskelijakortilla.

  Opiskelijoiden oma etupalvelu ja opiskelijatunnisteiden tuottaja Frank lanseeraa tänään maanantaina 22.8. Frank App -mobiiliapplikaation iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. Frank App toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

  “Perinteinen opiskelijakortti, jonka voimassaolo todennetaan tarralla, ei ole juuri muuttunut vuosikymmeniin ja sen saaminen vie 2–3 viikkoa. Nyt opiskelijajärjestön jäsenmaksun maksanut saa digitaalisen kortin käyttöönsä kaikkine etuineen parissa minuutissa.Tunniste on aina ajan tasalla ja kortti kulkee mukana puhelimessa”, kertoo Frankin toimitusjohtaja Tiia Lehtola.

  Ilmainen Frank App on vapaasti ladattavissa Google play -kaupasta ja App Storesta. Opiskelijan on oltava opiskelijajärjestön (opiskelijakunta, ylioppilaskunta, SAKKI tai Suomen Lukiolaisten liitto) jäsen ja läsnäoleva kuluvalla lukukaudella voidakseen aktivoida digitaalisen opiskelijakortin ja hyödyntääkseen opiskelija-alennukset.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote

  Vapaa julkaistavaksi heti

  Huominen ilman pelkoa – Järjestäytynyt rasismi rikoslakiin -kampanjan tukijat vaativat kansanedustajia toimimaan sen puolesta, että järjestäytynyt rasismi kielletään ja siihen osallistuminen kriminalisoidaan Suomen lainsäädännössä. Järjestöt kannustavat kaikkia suomalaisia allekirjoittamaan kampanjan vetoomuksen asian puolesta. Järjestöt kattavat noin puoli miljoonaa suomalaista.

  - Haluamme yhdessä huomisen ilman pelkoa. Haluamme huomisen, jossa pelottelu ja ahdasmielisyys eivät hallitse asenteita yhteiskunnassamme. Huomisen, jossa järjestäytyneille rasistisille joukoille voidaan sanoa yksiselitteisesti ei ja viranomaiset voivat puuttua niiden toimintaan. Rasistiselle toiminnalle ei saa antaa tuumaakaan periksi, vaativat kampanjaa tukevien järjestöjen puheenjohtajat.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 17.8.2016

  Vapaa julkaistavaksi heti
  Valtiovarainministeriö julkaisi 12.8. valtion talousarvioesityksensä vuodelle 2017. Budjettiesityksessä korkeakoulusektorille kohdistetaan 21 miljoonan euron säästö kilpailukykysopimuksen tuomien työnantajakustannusten alenemiseen vedoten.

  Säästöpäätöstä on kritisoitu laajalta rintamalta niin työnantaja- kuin työntekijäpuoleltakin. Myös Suomen yliopistot Unifi ry pitää säästöpäätöstä kilpailukykysopimuksen vastaisena.  Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry sekä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lähettävät terveisensä hallituksen budjettiriiheen: turvatkaa korkeakoulujen kilpailukyky ja perukaa VM:n kaavailemat säästöt!

  “Sipilän hallitus on toteuttanut ennätykselliset koulutusleikkaukset. Korkeakoulut ovat luottaneet siihen, että työnantajakustannusten alenemisesta koituvat säästöt myös jäävät korkeakouluihin ja sitä kautta edes hiukan helpottavat leikkausten keskellä painivia koulutuslaitoksia”, SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä toteaa.

  “Hallituksella on nyt paikka osoittaa luottamuksensa korkeakouluja kohtaan. Kiky-miljoonia todella tarvitaan, ja korkeakoulut vastaavat itse kilpailukykynsä parantamisesta. Jättäkää säästöt tekemättä!”, SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen tiivistää opiskelijajärjestöjen viestin.

  Lisätietoja:

  Heikki Koponen, SYL:n puheenjohtaja, puh. 044 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

  Jemi Heinilä, SAMOKin puheenjohtaja, puh.050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi

   

 • Kannanotto
  Vapaa julkaistavaksi 17.8.2016

  Korkeakoulukaupungeissa opiskelijat etsivät nyt syksyllä kuumeisesti koteja. Uusien opiskelijoiden asuntopula on vuosittain toistuva ilmiö, joka ei osoita laantumisen merkkejä. Opiskelija-asuntojen hakijamäärät ovat tänä vuonna lisääntyneet muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Erilaisia opiskelijoiden hätämajoituksia järjestetään esimerkiksi Tampereella, Turussa ja Joensuussa.

  ”Opiskelija-asuntotuotannon lisääminen tarkoittaisi lisää vapaita asuntoja kasvukeskuksiin. Tämä puolestaan helpottaa sekä Sipilän hallituksen että kasvukeskusten kuntien tavoitteita asuntorakentamisen lisäämisen ja työvoiman liikkuvuuden osalta. SYL on kehittänyt konkreettisia ratkaisuja ja haluaa tarjota keinoja avuksi hallitukselle ja kasvukeskusten kunnille”, toteaa Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Heikki Koponen.

  » Jatka lukemista

 • Vastine Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen 1.8.2016

   

  Toisin kuin Helsingin Sanomien pääkirjoitus (1.8.) väittää, Suomen yliopistoväki ja opiskelijajärjestöt ovat ottaneet kantaa Turkin tilanteeseen. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry ja Unifi ry ovat julkaisseet kannanottonsa Turkin tilanteen sietämättömyydestä. Esitimme huolemme Turkin tilanteesta kannanotossamme 21.7. ja vaadimme tuolloin Sipilän hallitusta tuomitsemaan koulutuksen ja tutkimuksen polkemisen Turkissa yhdessä muiden EU-maiden kanssa. HS:n pääkirjoitus vetää lisäksi vastenmielisen analogian Suomessa käydyn koulutusleikkauskeskustelun ja Turkin puhdistusten välille.

   

  Suomalainen yliopistoväki, opiskelijat mukaan luettuna, ovat osa kansainvälistä akateemista yhteisöä, ja siksi myös me täällä Suomessa olemme ottaneet asiaan kantaa samalla tavalla kuin muut eurooppalaiset järjestöt. On siis väärin väittää, ettei Suomessa huutoon olisi vastattu.

   

  Heikki Koponen

  puheenjohtaja

   

  Eero Manninen

  pääsihteeri

  Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

   

 • Kannanotto

  Vapaa julkaistavaksi 21.7.2016

   

  Turkin hallitus on hyökännyt rajusti maan koulutusjärjestelmää vastaan. Viikonloppuisen epäonnistuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen hallitus on alkanut systemaattisesti puhdistaa muun muassa maan koulutus- ja oikeusjärjestelmiä. Tähän mennessä 21 000 opettajaa, 15 200 opetushallinnon henkilöä ja 1 577 korkeakoulujohdon edustajaa on erotettu tai muutoin eristetty tehtävistään.

   

  “Autoritääriset hallinnot ovat aiemminkin hyökkänneet koulutusta vastaan. Tällainen toiminta on tuomittava ankarasti kaikkien maiden toimesta”,  puheenjohtaja Heikki Koponen toteaa. “Kannustamme Sipilän hallitusta  tuomitsemaan Turkin hallituksen toimet maan koulutusjärjestelmää vastaan yhdessä muiden EU-maiden kanssa.”, Koponen jatkaa. Euroopan pakolaiskriisin hoitamiseksi Turkin kanssa sovittu yhteistyö ei voi tarkoittaa hiljaisuutta maan ihmisoikeusrikkomusten edessä.

   

  Laadukas koulutus on ehdoton edellytys kansan sivistykselle ja maan kehitykselle.Turkin hallituksen yritys murentaa maan koulutusjärjestelmä on sietämätön ja se tulee tuomita.

   

  Lisätietoja:

  Heikki Koponen, puheenjohtaja, puh. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

  Alviina Alametsä, hallituksen jäsen, puh. 044 906 5003, etunimi.sukunimi@syl.fi

   

 • “Maksuton ehkäisy on keskeinen seksuaalioikeus”, linjaa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtaja Heikki Koponen. Nuorilla on oikeus terveyteen, eikä kenenkään tulisi joutua turvautumaan raskaudenkeskeytykseen. Kuntien ja opiskeluterveydenhuollon tulisi lakisääteisesti  tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Nuorille tulee tarjota maksuttomasti sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 15.7.2016

  Vapaa julkaistavaksi

  Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt  jakavat tänään 15.7. klo 14.20 Porin SuomiAreenan MTV-lavalla eläkekakun kaikille paikalle saapuville. Järjestöt jakavat 178 kakkupalaa, joista jokainen edustaa miljardin euron osuutta työeläkejärjestelmän sijoitusvarallisuudesta.

  » Jatka lukemista

 • kesä16SYL:n toimiston väki lomailee noin juhannuksen ja elokuun toisen viikon välisenä aikana (24.6.–7.8.2016). Kesälomakauden aikana ajan SYL:ssä päivystetään seuraavasti:

  Pääsihteeri Eero Manninen 23.6.-3.7.

  Puheenjohtaja Heikki Koponen 4.7.-10.7.

  Koko hallitus ja pääsihteeri 11.7.-17.7.

  Varapuheenjohtaja Siiri Nousiainen 18.7.-24.7.

  Pääsihteeri Eero Manninen 25.7.-31.7.

  Puheenjohtaja Heikki Koponen 1.8.-7.8.

   

  Päivystysvuorossa olevat henkilöt ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse. SYL:n kuukausitiedote Sylofoni ilmestyy seuraavan kerran elokuussa.Yhteystiedot löydät sivulta http://www.syl.fi/yhteystiedot/.

  Koko SYL:n toimisto toivottaa aurinkoista ja virkistävää kesää!

   

» Selaa uutisia