Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • Tiedote 25.3.2015

  Jos puolueiden vastauksiin on luottaminen, tuleva hallituskausi tulee olemaan edellistä parempi opiskelijoille. Puolueet ovat pääosin SYL:n ja SAMOKin #koulutuslupaus-kampanjan teemojen takana. Laaja tuki yli puoluerajojen löytyi niin opintorahapainotteiselle opintotuelle kuin myös sille, että koulutuksesta ei voi enää leikata. Puolueet olivat täysin yksimielisiä siitä, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on paras vastaamaan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden terveydestä.

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK tekivät puolueille kyselyn #koulutuslupaus-kampanjan tavoitteista ja pyysivät kyllä- ja ei-vastauksia seitsemään opiskeluun, koulutuksen rahoitukseen, opiskelijoiden toimeentuloon ja terveydenhuoltoon liittyvään kysymykseen. Lisäksi puolueet saattoivat perustella vastauksiaan tarkemminkin. Kaikki puolueet vastasivat kyselyyn.

  Kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että YTHS:n palvelut tulee laajentaa kaikille korkeakouluopiskelijoille.

  » Jatka lukemista

 • 20.3.2015

  Wienissä järjestettiin helmikuun lopulla Euroopan tähän asti laajin konferenssi aiheesta korkeakoulutuksen sosiaalinen ulottuvuus Euroopassa. Konferenssissa käsiteltiin esimerkiksi opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä asioita, liikkuvuutta, sosiaalista taustaa ja korkeakoulutukseen hakeutumista ja pääsyä. Konferenssissa julkaistiin viimeisimmän euroopanlaajuisen opiskelijatutkimuksen Eurotudent V:n tulokset ja startattiin uusin Eurostudent VI -tutkimuskierros.

  Julkaistun Eurostudentin mukaan suomalaisten opiskelijoiden tuloista menee verrattain suuri osa asumiseen. Vain Ranskassa asumisen kuluihin kuluu opiskelijalla suhteessa enemmän rahaa kuin Suomessa. Tässä vertailussa on katsottu kanditason opiskelijoiden tilannetta. Tulos ei yllätä, sillä myös suomalaiset opiskelijatutkimukset ovat todenneet samaa. Opiskelijoiden asumislisän tasoa on nostettu viimeksi kymmenen vuotta sitten ja siinä samassa ajassa opiskelijoiden maksamat vuokrat ovat nousseet yli kolmen prosentin vuosivauhdilla.

  » Jatka lukemista

 • 150313_SYL_kuva_opintotuki_mielenosoitus_joukko_web_540x353px20.3.2015

  Kerrataan ensin lopputulos: eduskunta kaatoi viime viikolla hallituksen esityksen toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden rajaamisesta lakiesityksen toisessa käsittelyssään lauantaina 14. maaliskuuta. Tätä ennen tapahtui paljon.

  Lakiesitys sai alkunsa hallituspuolueiden kehysriihessä 2014, jolloin hallitus päätti opintotuen rajaamisesta 10,5 miljoonan euron säästöjen aikaansaamiseksi. Hallituksen tavoitteena oli säästöjen lisäksi jouduttaa opiskelijoiden siirtymistä työmarkkinoille ja näin pidentää työuria.

  Opiskelijaliike on koko ajan pitänyt esitystä järjettömänä. SYL vaikutti lakiesitykseen sen valmistelun jokaisessa käänteessä. Lausuimme lakiluonnoksesta, olimme sivistysvaliokunnan kuultavana, otimme kantaa ja ennen joulua soitimme jokaiselle sivistysvaliokunnan jäsenelle muistuttaaksemme lakiesityksen järjettömyydestä. Myös ylioppilaskunnat ovat olleet aktiivisia vaikuttamistyössä.

  » Jatka lukemista

 • 19.3.2015

  SYL:n liittokokous hyväksyi kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan liiton oman toiminnan kehittämistä koskevan järjestöllisen kehittämisen projektin. Tätä tehtävää varten SYL:n hallitus on nimennyt työryhmän, jonka työnä on tehdä huolellinen analyysi SYL:n toimintaympäristön mahdollisista
  muutoksista sekä siitä, miten SYL kykenee niihin vastaamaan.

  Työryhmän tehtävänä on tarkastella laajasti koko SYL:n toimintaa ja organisaatiota aina vaikuttamis- ja edunvalvontatyöstä sen tukitoimiin, viestintään ja hallintoon. Se laatii tarpeelliset esitykset SYL:n edunvalvonnan toimintatapojen ja organisaation kehittämiseksi.

  » Jatka lukemista

 • 150225_SYL_kuva_koulutuslupaus_HYY_kahvikuppi_540x304px_web18.3.2015

  Korkeakouluopiskelijoiden #koulutuslupaus-eduskuntavaalikampanja on lähtenyt käyntiin ryminällä. Olemme sitä mieltä, että koulutuksella asetetaan kurssi Suomen tulevaisuudelle. Yhteiskuntamme kulmakiviä ovat korkea osaaminen ja kansainvälisesti tunnettu koulutusjärjestelmämme. Panostamalla koulutukseen panostamme Suomen tulevaisuuteen.

  Tavoitteet ovat yksinkertaiset. Kurssin kääntämiseksi koulutuksesta ei voi enää leikata. Meidän on pidettävä huolta myös siitä, että koulutuksen tasa-arvo voi toteutua tulevaisuudessa , ja siksi koulutuksen on jatkossakin oltava maksutonta. Opiskelijoista on pidettävä huolta. Haluamme YTHS:n palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä varmistaa, että opiskelijan sosiaaliturvaa – eli opintotukea – ei enää käytetä koulutuspoliittisena keppihevosena.

  » Jatka lukemista

 • 150304_SYL_kuva_kvsektori_Bryssel_NilsTorvalds17.3.2015

  Opiskelijoiden edunvalvonta Euroopan unionin tasolla on yhä tärkeämpi osa SYL:n toimintaa. Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava, Janne Hälinen, sekä kansainvälisten asioiden sihteeri, Cecilia Pellosniemi, kävivät kartoittamassa EU:n koulutuspoliittista kenttää Brysselissä maaliskuun alussa 3.-4.3.2015. Matkan tarkoituksena oli selvittää, missä keskeisissä lainsäädännöllisissä ja poliittisissa prosesseissa mennään, ja keskeisiin toimijoihin tutustuminen. SYL:ssä on valmisteilla uusi EU-edunvalvonnan strategia, jonka avulla tehostetaan SYL:n vaikutusmahdollisuuksia Brysselissä.

  SYL:n edustajat tapasivat mm. mepeistä Nils Torvaldsin (r. / ALDE), Jussi Halla-ahon (ps. / ECR), Henna Virkkusen (kok. / EPP), Miapetra Kumpula-Natrin (sd. / S&D), Anneli Jäätteenmäen (kesk. / ALDE) sekä Euroopan parlamentin varapuhemiehen, Olli Rehnin (kesk. / ALDE). Tapasimme myös koulutuksesta vastaavan Suomen pysyvän edustuston edustajan, Euroopan komission korkeakoulutusyksikön asiantuntijan, Jyrki Kataisen kabinetin edustajan, korkeakoulupolitiikasta ja laadunvarmistuksesta vastaavat henkilöt European University Association (EUA) -järjestöstä, European Students’ Unionin (ESU) edustajat, European Youth Forumin sekä Erasmus Student Networkin (ESN).

  » Jatka lukemista

 • 16.3.2015

  Helmikuun lopussa ympäristöministeriössä julkaistiin arvio asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuudesta. Virkamiesryhmän arviossa esitettiin lukuisia toimenpiteitä, joista yksi herätti opiskelija-asuntotoimijoiden huolen: ryhmä esittää erityisryhmien asuntokohteiden investointiavustuksen alimman tukiluokan poistamista. Tämä monimutkainen ilmaisu tarkoittaa sitä, että ryhmän ajatuksen mukaan opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista varten ei enää saisi investointiavustusta. Tämä olisi todella suuri heikennys opiskelija- ja nuorisoasumiselle. Jo nyt asunnoista on pulaa ja opiskelijoiden tuloista leijonanosa kuluu asumiseen. Kuinka vaikeaksi tilanne muuttuisi, jos asuntokohteiden rakentamista tuettaisiin nykyistä vähemmän?

  SYL, SAMOK, Suomen opiskelija-asunnot SOA, Nuorisoasuntoliitto sekä Nuorisosäätiö julkaisivat yhdessä kannanoton, jossa jyrkästi vastustetaan tätä esitystä. Asuntoministeri Viitanen totesi jo vastaanottaessaan raporttia, että hän ei ole poliittisesti sitoutunut ryhmän esityksiin ja että moni esityksistä vaatii tarkkaa harkintaa. SYL toivookin, että esitys opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointiavustuksen poistosta kuuluu tähän joukkoon ja poliitikot päättävät unohtaa koko ehdotuksen. Ei heikennetä opiskelijoiden asumistilannetta entisestään.

  Lue järjestöjen yhteiskannanotto ja ministeriön raportti.

  Lisätiedot:

  hallituksen jäsen Lauri Lehtoruusu, p. 044 906 5001
  sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 515 2227
  etunimi.sukunimi@syl.fi

 • Sitoutumattomat opiskelijajärjestöt kaikilta koulutusasteilta vaativat valittavalta eduskunnalta stoppia koulutusleikkauksille. Puheenjohtajat summaavat, että panostamalla koulutukseen panostetaan Suomen tulevaisuuteen. Seuraavan viiden viikon aikana on keskusteltava enemmän koulutuksesta sekä sen kehittämisestä, siksi näistä vaaleista on tehtävä #koulutusvaalit.

   

  » Jatka lukemista

 • 150313_SYL_kuva_mielenosoitus_opintotuki_1Tiedote 13.3.2015

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ovat todella tyytyväisiä siihen, että säästöpäätös opintotukioikeuden rajaamiseksi vain yhteen tutkintoon kaatuu eduskunnassa.

  Tämä peruttu lakiesitys on hyvä muistutus päättäjille siitä, että opintotuki on suuri kokonaisuus, jossa jonkin elementin pieneltä kuulostavan muutoksen seuraukset voivat olla suuria. Näin kävi tälläkin kertaa: opintotukioikeuden epääminen toiselta tutkinnolta olisi vain vaikeuttanut opintopolulla etenemistä.

  “Tämän maaliskuisen 13. päivän perjantain opiskelijat tulevat muistamaan onnenpäivänä. Tänään päättäjät näyttivät, että kanttia muuttaa kantaansa löytyy, kun aihetta on. Opintotukioikeuden eväämisellä toisesta samantasoisesta tutkinnosta olisi ollut ikävät ja kauaskantoiset seuraukset, ja nyt ne osattiin välttää”, iloitsevat puheenjohtajat Jari Järvenpää (SYL) ja Joonas Peltonen (SAMOK).

  » Jatka lukemista

 • SYL:n kansainvälisen sektorin vuosi 2015 on aloitettu strategisemmalla EU-edunvalvonnalla. Työn alla on nyt upouusi, vuoden 2019 eurovaaleihin ulottuva SYL:n sisäinen EU-edunvalvonnan strategia, joka on ensimmäinen laatuaan. Ajatuksena on, että kaikki EU-politiikka on korkeakoulupolitiikkaa, ja SYL:n on seurattava myös muita politiikan aloja, jotta voimme estää meille vahingolliset toimet sekä edistää meille tärkeitä aloitteita. Strategia sisältää kymmenen laajaa tavoitetta, jotka voidaan edelleen jakaa useaan alatavoitteeseen. Mitattavat indikaattorit määrittävät alatavoitteiden saavuttamista. Kymmenen päätavoitetta ovat:

  1. Suomen korkeakoulujärjestelmää ei rapauteta EU-tasolla;
  2. Koulutuspoliittisia elementtejä sisältävät EU-strategiat ja lainsäädäntö vastaavat SYL:n tavoitteita;
  3. SYL on tunnettu ja arvostettu järjestö Brysselissä toimivien suomalaisten poliitikkojen ja korkeakoulutuksen parissa toimivien toimijoiden keskuudessa;
  4. SYL tutustuu vuoden 2015 aikana kaikkiin keskeisiin toimijoihin Brysselissä;
  5. European Students’ Union (ESU) kuuluu EU-edunvalvojien valioliigaan;
  6. SYL:llä on erinomaiset suhteet Brysselin sidosryhmiin;
  7. SYL ja sen jäsenjärjestöt osaavat hyödyntää EU-rahoitusmekanismeja;
  8. EU-politiikkaa koordinoidaan SYL:n työntekijöiden kesken;
  9. SYL:n henkilökunta tietää, missä korkeakoulu-, tutkimus-, sosiaali-, työllisyys-, liikkuvuus-, maahanmuutto- ym. politiikan keskeisissä lainsäädäntöprosesseissa mennään, ja osaa vaikuttaa prosesseihin oikea-aikaisesti;
  10. SYL tiedottaa säännöllisesti ylioppilaskuntia EU-kysymyksistä.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Tiedote 25.3.2015

  Jos puolueiden vastauksiin on luottaminen, tuleva hallituskausi tulee olemaan edellistä parempi opiskelijoille. Puolueet ovat pääosin SYL:n ja SAMOKin #koulutuslupaus-kampanjan teemojen takana. Laaja tuki yli puoluerajojen löytyi niin opintorahapainotteiselle opintotuelle kuin myös sille, että koulutuksesta ei voi enää leikata. Puolueet olivat täysin yksimielisiä siitä, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on paras vastaamaan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden terveydestä.

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK tekivät puolueille kyselyn #koulutuslupaus-kampanjan tavoitteista ja pyysivät kyllä- ja ei-vastauksia seitsemään opiskeluun, koulutuksen rahoitukseen, opiskelijoiden toimeentuloon ja terveydenhuoltoon liittyvään kysymykseen. Lisäksi puolueet saattoivat perustella vastauksiaan tarkemminkin. Kaikki puolueet vastasivat kyselyyn.

  Kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että YTHS:n palvelut tulee laajentaa kaikille korkeakouluopiskelijoille.

  » Jatka lukemista

 • 20.3.2015

  Wienissä järjestettiin helmikuun lopulla Euroopan tähän asti laajin konferenssi aiheesta korkeakoulutuksen sosiaalinen ulottuvuus Euroopassa. Konferenssissa käsiteltiin esimerkiksi opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä asioita, liikkuvuutta, sosiaalista taustaa ja korkeakoulutukseen hakeutumista ja pääsyä. Konferenssissa julkaistiin viimeisimmän euroopanlaajuisen opiskelijatutkimuksen Eurotudent V:n tulokset ja startattiin uusin Eurostudent VI -tutkimuskierros.

  Julkaistun Eurostudentin mukaan suomalaisten opiskelijoiden tuloista menee verrattain suuri osa asumiseen. Vain Ranskassa asumisen kuluihin kuluu opiskelijalla suhteessa enemmän rahaa kuin Suomessa. Tässä vertailussa on katsottu kanditason opiskelijoiden tilannetta. Tulos ei yllätä, sillä myös suomalaiset opiskelijatutkimukset ovat todenneet samaa. Opiskelijoiden asumislisän tasoa on nostettu viimeksi kymmenen vuotta sitten ja siinä samassa ajassa opiskelijoiden maksamat vuokrat ovat nousseet yli kolmen prosentin vuosivauhdilla.

  » Jatka lukemista

 • 150313_SYL_kuva_opintotuki_mielenosoitus_joukko_web_540x353px20.3.2015

  Kerrataan ensin lopputulos: eduskunta kaatoi viime viikolla hallituksen esityksen toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden rajaamisesta lakiesityksen toisessa käsittelyssään lauantaina 14. maaliskuuta. Tätä ennen tapahtui paljon.

  Lakiesitys sai alkunsa hallituspuolueiden kehysriihessä 2014, jolloin hallitus päätti opintotuen rajaamisesta 10,5 miljoonan euron säästöjen aikaansaamiseksi. Hallituksen tavoitteena oli säästöjen lisäksi jouduttaa opiskelijoiden siirtymistä työmarkkinoille ja näin pidentää työuria.

  Opiskelijaliike on koko ajan pitänyt esitystä järjettömänä. SYL vaikutti lakiesitykseen sen valmistelun jokaisessa käänteessä. Lausuimme lakiluonnoksesta, olimme sivistysvaliokunnan kuultavana, otimme kantaa ja ennen joulua soitimme jokaiselle sivistysvaliokunnan jäsenelle muistuttaaksemme lakiesityksen järjettömyydestä. Myös ylioppilaskunnat ovat olleet aktiivisia vaikuttamistyössä.

  » Jatka lukemista

 • 19.3.2015

  SYL:n liittokokous hyväksyi kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan liiton oman toiminnan kehittämistä koskevan järjestöllisen kehittämisen projektin. Tätä tehtävää varten SYL:n hallitus on nimennyt työryhmän, jonka työnä on tehdä huolellinen analyysi SYL:n toimintaympäristön mahdollisista
  muutoksista sekä siitä, miten SYL kykenee niihin vastaamaan.

  Työryhmän tehtävänä on tarkastella laajasti koko SYL:n toimintaa ja organisaatiota aina vaikuttamis- ja edunvalvontatyöstä sen tukitoimiin, viestintään ja hallintoon. Se laatii tarpeelliset esitykset SYL:n edunvalvonnan toimintatapojen ja organisaation kehittämiseksi.

  » Jatka lukemista

 • 150225_SYL_kuva_koulutuslupaus_HYY_kahvikuppi_540x304px_web18.3.2015

  Korkeakouluopiskelijoiden #koulutuslupaus-eduskuntavaalikampanja on lähtenyt käyntiin ryminällä. Olemme sitä mieltä, että koulutuksella asetetaan kurssi Suomen tulevaisuudelle. Yhteiskuntamme kulmakiviä ovat korkea osaaminen ja kansainvälisesti tunnettu koulutusjärjestelmämme. Panostamalla koulutukseen panostamme Suomen tulevaisuuteen.

  Tavoitteet ovat yksinkertaiset. Kurssin kääntämiseksi koulutuksesta ei voi enää leikata. Meidän on pidettävä huolta myös siitä, että koulutuksen tasa-arvo voi toteutua tulevaisuudessa , ja siksi koulutuksen on jatkossakin oltava maksutonta. Opiskelijoista on pidettävä huolta. Haluamme YTHS:n palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä varmistaa, että opiskelijan sosiaaliturvaa – eli opintotukea – ei enää käytetä koulutuspoliittisena keppihevosena.

  » Jatka lukemista

 • 150304_SYL_kuva_kvsektori_Bryssel_NilsTorvalds17.3.2015

  Opiskelijoiden edunvalvonta Euroopan unionin tasolla on yhä tärkeämpi osa SYL:n toimintaa. Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava, Janne Hälinen, sekä kansainvälisten asioiden sihteeri, Cecilia Pellosniemi, kävivät kartoittamassa EU:n koulutuspoliittista kenttää Brysselissä maaliskuun alussa 3.-4.3.2015. Matkan tarkoituksena oli selvittää, missä keskeisissä lainsäädännöllisissä ja poliittisissa prosesseissa mennään, ja keskeisiin toimijoihin tutustuminen. SYL:ssä on valmisteilla uusi EU-edunvalvonnan strategia, jonka avulla tehostetaan SYL:n vaikutusmahdollisuuksia Brysselissä.

  SYL:n edustajat tapasivat mm. mepeistä Nils Torvaldsin (r. / ALDE), Jussi Halla-ahon (ps. / ECR), Henna Virkkusen (kok. / EPP), Miapetra Kumpula-Natrin (sd. / S&D), Anneli Jäätteenmäen (kesk. / ALDE) sekä Euroopan parlamentin varapuhemiehen, Olli Rehnin (kesk. / ALDE). Tapasimme myös koulutuksesta vastaavan Suomen pysyvän edustuston edustajan, Euroopan komission korkeakoulutusyksikön asiantuntijan, Jyrki Kataisen kabinetin edustajan, korkeakoulupolitiikasta ja laadunvarmistuksesta vastaavat henkilöt European University Association (EUA) -järjestöstä, European Students’ Unionin (ESU) edustajat, European Youth Forumin sekä Erasmus Student Networkin (ESN).

  » Jatka lukemista

 • 16.3.2015

  Helmikuun lopussa ympäristöministeriössä julkaistiin arvio asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuudesta. Virkamiesryhmän arviossa esitettiin lukuisia toimenpiteitä, joista yksi herätti opiskelija-asuntotoimijoiden huolen: ryhmä esittää erityisryhmien asuntokohteiden investointiavustuksen alimman tukiluokan poistamista. Tämä monimutkainen ilmaisu tarkoittaa sitä, että ryhmän ajatuksen mukaan opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista varten ei enää saisi investointiavustusta. Tämä olisi todella suuri heikennys opiskelija- ja nuorisoasumiselle. Jo nyt asunnoista on pulaa ja opiskelijoiden tuloista leijonanosa kuluu asumiseen. Kuinka vaikeaksi tilanne muuttuisi, jos asuntokohteiden rakentamista tuettaisiin nykyistä vähemmän?

  SYL, SAMOK, Suomen opiskelija-asunnot SOA, Nuorisoasuntoliitto sekä Nuorisosäätiö julkaisivat yhdessä kannanoton, jossa jyrkästi vastustetaan tätä esitystä. Asuntoministeri Viitanen totesi jo vastaanottaessaan raporttia, että hän ei ole poliittisesti sitoutunut ryhmän esityksiin ja että moni esityksistä vaatii tarkkaa harkintaa. SYL toivookin, että esitys opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointiavustuksen poistosta kuuluu tähän joukkoon ja poliitikot päättävät unohtaa koko ehdotuksen. Ei heikennetä opiskelijoiden asumistilannetta entisestään.

  Lue järjestöjen yhteiskannanotto ja ministeriön raportti.

  Lisätiedot:

  hallituksen jäsen Lauri Lehtoruusu, p. 044 906 5001
  sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 515 2227
  etunimi.sukunimi@syl.fi

 • 150313_SYL_kuva_mielenosoitus_opintotuki_1Tiedote 13.3.2015

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ovat todella tyytyväisiä siihen, että säästöpäätös opintotukioikeuden rajaamiseksi vain yhteen tutkintoon kaatuu eduskunnassa.

  Tämä peruttu lakiesitys on hyvä muistutus päättäjille siitä, että opintotuki on suuri kokonaisuus, jossa jonkin elementin pieneltä kuulostavan muutoksen seuraukset voivat olla suuria. Näin kävi tälläkin kertaa: opintotukioikeuden epääminen toiselta tutkinnolta olisi vain vaikeuttanut opintopolulla etenemistä.

  “Tämän maaliskuisen 13. päivän perjantain opiskelijat tulevat muistamaan onnenpäivänä. Tänään päättäjät näyttivät, että kanttia muuttaa kantaansa löytyy, kun aihetta on. Opintotukioikeuden eväämisellä toisesta samantasoisesta tutkinnosta olisi ollut ikävät ja kauaskantoiset seuraukset, ja nyt ne osattiin välttää”, iloitsevat puheenjohtajat Jari Järvenpää (SYL) ja Joonas Peltonen (SAMOK).

  » Jatka lukemista

 • SYL:n kansainvälisen sektorin vuosi 2015 on aloitettu strategisemmalla EU-edunvalvonnalla. Työn alla on nyt upouusi, vuoden 2019 eurovaaleihin ulottuva SYL:n sisäinen EU-edunvalvonnan strategia, joka on ensimmäinen laatuaan. Ajatuksena on, että kaikki EU-politiikka on korkeakoulupolitiikkaa, ja SYL:n on seurattava myös muita politiikan aloja, jotta voimme estää meille vahingolliset toimet sekä edistää meille tärkeitä aloitteita. Strategia sisältää kymmenen laajaa tavoitetta, jotka voidaan edelleen jakaa useaan alatavoitteeseen. Mitattavat indikaattorit määrittävät alatavoitteiden saavuttamista. Kymmenen päätavoitetta ovat:

  1. Suomen korkeakoulujärjestelmää ei rapauteta EU-tasolla;
  2. Koulutuspoliittisia elementtejä sisältävät EU-strategiat ja lainsäädäntö vastaavat SYL:n tavoitteita;
  3. SYL on tunnettu ja arvostettu järjestö Brysselissä toimivien suomalaisten poliitikkojen ja korkeakoulutuksen parissa toimivien toimijoiden keskuudessa;
  4. SYL tutustuu vuoden 2015 aikana kaikkiin keskeisiin toimijoihin Brysselissä;
  5. European Students’ Union (ESU) kuuluu EU-edunvalvojien valioliigaan;
  6. SYL:llä on erinomaiset suhteet Brysselin sidosryhmiin;
  7. SYL ja sen jäsenjärjestöt osaavat hyödyntää EU-rahoitusmekanismeja;
  8. EU-politiikkaa koordinoidaan SYL:n työntekijöiden kesken;
  9. SYL:n henkilökunta tietää, missä korkeakoulu-, tutkimus-, sosiaali-, työllisyys-, liikkuvuus-, maahanmuutto- ym. politiikan keskeisissä lainsäädäntöprosesseissa mennään, ja osaa vaikuttaa prosesseihin oikea-aikaisesti;
  10. SYL tiedottaa säännöllisesti ylioppilaskuntia EU-kysymyksistä.

  » Jatka lukemista

 • dome_sitaatti_opintotuki11.3.2015

  On hyvin mahdollista, että meiltä suomalaisilta olisivat jääneet sellaiset menestyselokuvat kuin vaikkapa Mielensäpahoittaja, Napapiirin sankarit ja Leijonasydän näkemättä, mikäli elokuvaohjaaja Dome Karukoski ei olisi uskaltanut ottaa riskiä ja kouluttautua alalle, jossa työllistyminen on jopa epävarmaa, kiinni sattumista ja joka tapauksessa usein kausittaista.

  Hallituksen aikeet rajata opintotukioikeus pois toisesta samantasoisesta korkeakoulututkinnosta saivat Karukosken pohtimaan aihetta omassa Facebook-sivullaan:

  Hieman uhkakuvia.

  Mikäli tämä laki olisi ollut voimassa, kun olin 18: Olen kohtuu varma, että minusta ei olisi tullut elokuvaohjaajaa, ei ainakaan sen tason veronmaksajana, jota nyt olen. Taideteollinen korkeakoulu oli toinen opinahjoni ja perheellämme ei olisi ollut varaa kustantaa minun koulutustani.

  Se olisi tarkoittanut opintojen viivästymistä, koska olisin ollut työelämään sidottuna. Se olisi tarkoittanut erittäin paljon vaikeampaa onnistumisen mahdollisuutta tässä erittäin kilpaillussa työssä. Tuotan joka vuosi valtiolle hyvin veroäyrejä kansainvälisellä viennillä, kotimaisilla lipputuloilla ja työllistämisellä. Sen lisäksi, koska teen intohimoammattiani, teen sitä 16 tuntia päivässä. Olen motivoitunut ja sitä kautta tuloni kasvavat. Se taas tuottaa lisää veroäyrejä henkilökohtaisessa verotuksessa.

  Haluaako Suomen valtio, etteivät tulevaisuuden veronmaksajat välttämättä löydä omaa heille sopivinta ammattiaan, joista heistä voisi tulla parhaimmillaan vientiä edistäviä ammattilaisia?

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • SYL:n hallitus hyväksyi tänään lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä ns. sote-laiksi (HE 324/2014). SYL:n ja soten yhteinen taival ei ole ollut aivan yhtä pitkä kuin maan hallituksella mutta pitkään mekin olemme viestiämmme toistaneet: sote-uudistuksen on mahdollistettava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hyvä toiminta vastaisuudessakin. Tätä korostimme valiokuntalausunnossammekin.

  » Jatka lukemista

 • SYL kävi tänään eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana viimeisimmistä opintotukilakiin ehdotetuista muutoksista. Toimme muun muassa esille toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamisesitykseen (pykälä 6a) liittyvät ongelmat ja painotimme, että tämän säästöesityksen hyväksyminen rajaisi yksilöiden mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen eikä sen tekeminen nykyisen epävarman työllisyystilanteen vuoksi ole järkevää. Emme kannata hallituksen esitystä ja emmekä hyväksy sitä, että hallitus esittää opintotukioikeuden menettämistä myös siinä tapauksessa, jossa opiskelija ei ole käyttänyt ensimmäiseenkään tutkintoonsa yhtään tukikuukautta. Opiskelijoilla tulisi olla oikeus päättää, mihin tutkintoon he tukea käyttävät. Muistutimme valiokuntaa myös siitä, että opintotuen muutoksilla ei muuteta korkeakoulutuksen järjestämistä. Kerroimme, että amk- ja yliopistotutkinnot poikkeavat toisistaan ja niihin tulisi myöntää tukea erikseen. Nyt hallituksen esityksessä esimerkiksi amk-tutkinto ja yliopiston kanditutkinto rinnastetaan toisiinsa.

  Valiokunnassa käytiin hyvä keskustelu aiheesta. SYL:oa kuulemistilaisuudessa edusti sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva.

  Lue koko lausunto aiheesta täältä https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6129

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi yliopistoindeksin puolittamisesta. SYL on aiemmin ottanut asiaan kantaa tänä vuonna lausunnoissaan ja kannanotoissaan koskien valtion talousarviota vuodelle 2015.

  SYL ymmärtää yliopistoindeksin taittamisen vaikeassa taloustilanteessa. On kuitenkin huomattava koulutusjärjestelmään ja yliopistoihin kuluneella vaalikaudella kohdistuneet merkittävät säästöt. Yliopistoindeksin puolituksella leikataan korkeimmasta koulutuksesta jälleen, ja leikkausten vaikutukset näkyvät vielä pitkään tulevaisuudessa. Yliopistoindeksi tulisikin jatkossa säilyttää täysimääräisenä, kuten yliopistolaissa säädetään.

  Koko kirjallinen lausunto on luettavissa osoitteessa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6012 .

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi, aiheena erikoistumiskoulutusten uudistaminen. SYL lausui aiheesta jo luonnosvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriölle heinäkuussa 2014.

  SYL on pääosin tyytyväinen lakiesityksen tavoitteisiin ja toteutustapoihin. Erityisesti opiskelijan oikeusturvan huomioiminen ja koulutusten julkinen listaus nähtiin hyvänä. Sen sijaan SYL:n mielestä erikoistumiskoulutuksia ei tulisi lisätä yliopistojen rahoitusmalliin rahoitusindikaattoriksi. Myös opiskelijalta perittävien maksujen suuruus on ongelmallinen, ja SYL toivoikin määritettäväksi jonkinlaista kattosummaa, jonka puitteissa valtioneuvosto voisi asetuksella säätää yksilöön kohdistuvan maksun maksimisuuruudesta.

  Kirjallinen lausunto nähtävissä SYL:n materiaalipankissa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6030 .

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutuksen uudistamista koskeviin asetusmuutoksiin. Muutokset liittyvät tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävään lainsäädäntöön, josta SYL on lausunut jo aiemmin heinäkuussa 2014.

  Keskeisintä asetusmuutoksissa on erikoistumiskoulutuksista sekä avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävien maksujen enimmäissuuruuden korottaminen. SYL hyväksyy korotukset, mutta painottaa, että yksilöön kohdistuvien maksujen korotuksen täytyy näkyä lupausten mukaisesti sekä koulutuksen tarjonnan laajuudessa että laadussa.

  Koko lausunto löytyy osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6132 .

 • Lausunto 21.11.2014

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle
  Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta yliopistolain ja ammattikorkea- koululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämisestä
  Viite: Dnro OKM/68/010/2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämiseksi, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

  Tiivistelmä

  Suomen ylioppilaskuntien liitto:
  1.    tuomitsee ehdotetut muutokset ankarasti, sillä ne rikkovat maksuttoman koulutuksen periaatteen, joka on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän peruspilari,
  2.    pitää esityksen lainsäädännöllistä asemaa kyseenalaisena ja vaarallisena, ja
  3.    toteaa esityksen perustelut sepitteeksi ja vaikutusten arvioinnin vajaaksi.

  » Jatka lukemista

 • Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi SYL:lta kirjallista lausuntoa ensi vuoden budjettiesityksestä ja erityisesti opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveydenhuollon kenttä on kaikkinensa niin suuressa myllerryksessä, ettei opiskeluterveydenhuoltoakaan voi lyhyesti käsitellä. Keskityimme lausunnossamme neljään seikkaan:

  - YTHS:n rahoitus on turvattava ja OKM:n vuokra-avustus YTHS:lle säilytettävä täysimääräisenä tai edes vuodelle 2015 esitetyllä tasolla
  - olemme pettyneitä, kun budjettiin ei varattu rahoja YTHS:n laajentamiselle AMK-opiskelijoille
  - YTHS:n asema on turvattava sote-uudistuksessa
  - terveydenhuollon rahoitusta uudistettaessa YTHS:n on voitava toimia vastakin.

  Näemme toimivan opiskeluterveydenhuollon välttämättömänä edellytyksenä hyvälle opiskelukyvylle ja sitä kautta hyvälle työkyvylle. Pidennettäessä työuria on tärkeä pitää huolta opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista.

  Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5818

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto pyysi SYL:lta lausuntoa vuoden 2015 budjettiesityksen asumisasioista. Koska korkeakouluopiskelijoiden näkemykset asumisesta ja asumispolitiikasta ovat niin yhtenäiset, päätimme tehdä sisarjärjestömme SAMOKin kanssa yhteisen lausunnon. Lausunossamme keskityimme erityisesti erityisryhmien investointiavustusmäärärahoihin ja opiskelija-asuntokohteiden avustusprosenttiin. Toimme esiin myös huolemme vähenevistä korjausavustusmäärärahoista. Lausunnossa käsitellään hieman laajemminkin näkemyksiämme siitä, miten kohtuuhintaista asumista voisi tukea eli kommentoimme mm. rakennuskohteiden käynnistysavustuksia sekä tonttitarjontaa.

  Koko lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5727

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • SYL toimitti sosiaali- ja terveysministeriöön lausuntonsa hallituksen esityksestä sote-laiksi. Lakiin on kirjattu sote-ryhmän ja sote-sovun tuloksia. Aiheen suuren laajuuden vuoksi on ymmärrettävää, että kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole hioutuneet valmiiksi. SYL muistutti lausunnossaan juuri tällaisesta: pykälätasolle saakka on kirjattava, miten YTHS:n toimintaedellytykset turvataan sote-uudistuksen jälkeenkin. Tämä periaate nimittäin mainitaan lakiesityksen perusteluissa mutta pykäliin sitä ei vielä ole sorvattu. SYL:lla on tähän helppo ratkaisuehdotus. Kirjataan sote-lakiin sama pykälä kuin on nykyisessä terveydenhuoltolaissa:

  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan sote-alueen suostumuksella järjestää myös muulla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla.

  SYL kommentoi lausunnossaan vain toimivan opiskeluterveydenhuollon tärkeyttä eikä ottanut kantaa esitykseen muuten. Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5705. Dokumenttiin on koottu vain ne STM:n lausuntokysymyslomakkeen kysymykset, joihin SYL vastasi.

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Lausunto 2.10.2014

  SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle nuorisotakuusta ja sen osana koulutustakuusta yleisesti. Erityistä huomioita halusimme kiinnittää korkeakoulutettujen työllistymispalveluihin. Lausuntomme keskeinen sisältö oli:

  -   Nuorisotakuun edistämiseksi tehtävää työtä tulee jatkaa riittävin resursoinnein ensi hallituskaudella. Nuoriso- ja koulutustakuun vaikutukset työllisyyteen ovat nähtävissä vasta pidemmän ajan jälkeen.

  -   Koulutustakuun toteutumiseen ja sen yhdenvertaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

  -   Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen nuorten työllistymispalveluiden erityisiä tarpeita ei saa unohtaa.

  Lausunnon kokonaisuudessaan voit lukea täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5656

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Tiedote 25.3.2015

  Jos puolueiden vastauksiin on luottaminen, tuleva hallituskausi tulee olemaan edellistä parempi opiskelijoille. Puolueet ovat pääosin SYL:n ja SAMOKin #koulutuslupaus-kampanjan teemojen takana. Laaja tuki yli puoluerajojen löytyi niin opintorahapainotteiselle opintotuelle kuin myös sille, että koulutuksesta ei voi enää leikata. Puolueet olivat täysin yksimielisiä siitä, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on paras vastaamaan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden terveydestä.

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK tekivät puolueille kyselyn #koulutuslupaus-kampanjan tavoitteista ja pyysivät kyllä- ja ei-vastauksia seitsemään opiskeluun, koulutuksen rahoitukseen, opiskelijoiden toimeentuloon ja terveydenhuoltoon liittyvään kysymykseen. Lisäksi puolueet saattoivat perustella vastauksiaan tarkemminkin. Kaikki puolueet vastasivat kyselyyn.

  Kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että YTHS:n palvelut tulee laajentaa kaikille korkeakouluopiskelijoille.

  » Jatka lukemista

 • 20.3.2015

  Wienissä järjestettiin helmikuun lopulla Euroopan tähän asti laajin konferenssi aiheesta korkeakoulutuksen sosiaalinen ulottuvuus Euroopassa. Konferenssissa käsiteltiin esimerkiksi opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä asioita, liikkuvuutta, sosiaalista taustaa ja korkeakoulutukseen hakeutumista ja pääsyä. Konferenssissa julkaistiin viimeisimmän euroopanlaajuisen opiskelijatutkimuksen Eurotudent V:n tulokset ja startattiin uusin Eurostudent VI -tutkimuskierros.

  Julkaistun Eurostudentin mukaan suomalaisten opiskelijoiden tuloista menee verrattain suuri osa asumiseen. Vain Ranskassa asumisen kuluihin kuluu opiskelijalla suhteessa enemmän rahaa kuin Suomessa. Tässä vertailussa on katsottu kanditason opiskelijoiden tilannetta. Tulos ei yllätä, sillä myös suomalaiset opiskelijatutkimukset ovat todenneet samaa. Opiskelijoiden asumislisän tasoa on nostettu viimeksi kymmenen vuotta sitten ja siinä samassa ajassa opiskelijoiden maksamat vuokrat ovat nousseet yli kolmen prosentin vuosivauhdilla.

  » Jatka lukemista

 • 150313_SYL_kuva_opintotuki_mielenosoitus_joukko_web_540x353px20.3.2015

  Kerrataan ensin lopputulos: eduskunta kaatoi viime viikolla hallituksen esityksen toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden rajaamisesta lakiesityksen toisessa käsittelyssään lauantaina 14. maaliskuuta. Tätä ennen tapahtui paljon.

  Lakiesitys sai alkunsa hallituspuolueiden kehysriihessä 2014, jolloin hallitus päätti opintotuen rajaamisesta 10,5 miljoonan euron säästöjen aikaansaamiseksi. Hallituksen tavoitteena oli säästöjen lisäksi jouduttaa opiskelijoiden siirtymistä työmarkkinoille ja näin pidentää työuria.

  Opiskelijaliike on koko ajan pitänyt esitystä järjettömänä. SYL vaikutti lakiesitykseen sen valmistelun jokaisessa käänteessä. Lausuimme lakiluonnoksesta, olimme sivistysvaliokunnan kuultavana, otimme kantaa ja ennen joulua soitimme jokaiselle sivistysvaliokunnan jäsenelle muistuttaaksemme lakiesityksen järjettömyydestä. Myös ylioppilaskunnat ovat olleet aktiivisia vaikuttamistyössä.

  » Jatka lukemista

 • 19.3.2015

  SYL:n liittokokous hyväksyi kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan liiton oman toiminnan kehittämistä koskevan järjestöllisen kehittämisen projektin. Tätä tehtävää varten SYL:n hallitus on nimennyt työryhmän, jonka työnä on tehdä huolellinen analyysi SYL:n toimintaympäristön mahdollisista
  muutoksista sekä siitä, miten SYL kykenee niihin vastaamaan.

  Työryhmän tehtävänä on tarkastella laajasti koko SYL:n toimintaa ja organisaatiota aina vaikuttamis- ja edunvalvontatyöstä sen tukitoimiin, viestintään ja hallintoon. Se laatii tarpeelliset esitykset SYL:n edunvalvonnan toimintatapojen ja organisaation kehittämiseksi.

  » Jatka lukemista

 • 150225_SYL_kuva_koulutuslupaus_HYY_kahvikuppi_540x304px_web18.3.2015

  Korkeakouluopiskelijoiden #koulutuslupaus-eduskuntavaalikampanja on lähtenyt käyntiin ryminällä. Olemme sitä mieltä, että koulutuksella asetetaan kurssi Suomen tulevaisuudelle. Yhteiskuntamme kulmakiviä ovat korkea osaaminen ja kansainvälisesti tunnettu koulutusjärjestelmämme. Panostamalla koulutukseen panostamme Suomen tulevaisuuteen.

  Tavoitteet ovat yksinkertaiset. Kurssin kääntämiseksi koulutuksesta ei voi enää leikata. Meidän on pidettävä huolta myös siitä, että koulutuksen tasa-arvo voi toteutua tulevaisuudessa , ja siksi koulutuksen on jatkossakin oltava maksutonta. Opiskelijoista on pidettävä huolta. Haluamme YTHS:n palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä varmistaa, että opiskelijan sosiaaliturvaa – eli opintotukea – ei enää käytetä koulutuspoliittisena keppihevosena.

  » Jatka lukemista

 • 150304_SYL_kuva_kvsektori_Bryssel_NilsTorvalds17.3.2015

  Opiskelijoiden edunvalvonta Euroopan unionin tasolla on yhä tärkeämpi osa SYL:n toimintaa. Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava, Janne Hälinen, sekä kansainvälisten asioiden sihteeri, Cecilia Pellosniemi, kävivät kartoittamassa EU:n koulutuspoliittista kenttää Brysselissä maaliskuun alussa 3.-4.3.2015. Matkan tarkoituksena oli selvittää, missä keskeisissä lainsäädännöllisissä ja poliittisissa prosesseissa mennään, ja keskeisiin toimijoihin tutustuminen. SYL:ssä on valmisteilla uusi EU-edunvalvonnan strategia, jonka avulla tehostetaan SYL:n vaikutusmahdollisuuksia Brysselissä.

  SYL:n edustajat tapasivat mm. mepeistä Nils Torvaldsin (r. / ALDE), Jussi Halla-ahon (ps. / ECR), Henna Virkkusen (kok. / EPP), Miapetra Kumpula-Natrin (sd. / S&D), Anneli Jäätteenmäen (kesk. / ALDE) sekä Euroopan parlamentin varapuhemiehen, Olli Rehnin (kesk. / ALDE). Tapasimme myös koulutuksesta vastaavan Suomen pysyvän edustuston edustajan, Euroopan komission korkeakoulutusyksikön asiantuntijan, Jyrki Kataisen kabinetin edustajan, korkeakoulupolitiikasta ja laadunvarmistuksesta vastaavat henkilöt European University Association (EUA) -järjestöstä, European Students’ Unionin (ESU) edustajat, European Youth Forumin sekä Erasmus Student Networkin (ESN).

  » Jatka lukemista

 • 16.3.2015

  Helmikuun lopussa ympäristöministeriössä julkaistiin arvio asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuudesta. Virkamiesryhmän arviossa esitettiin lukuisia toimenpiteitä, joista yksi herätti opiskelija-asuntotoimijoiden huolen: ryhmä esittää erityisryhmien asuntokohteiden investointiavustuksen alimman tukiluokan poistamista. Tämä monimutkainen ilmaisu tarkoittaa sitä, että ryhmän ajatuksen mukaan opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista varten ei enää saisi investointiavustusta. Tämä olisi todella suuri heikennys opiskelija- ja nuorisoasumiselle. Jo nyt asunnoista on pulaa ja opiskelijoiden tuloista leijonanosa kuluu asumiseen. Kuinka vaikeaksi tilanne muuttuisi, jos asuntokohteiden rakentamista tuettaisiin nykyistä vähemmän?

  SYL, SAMOK, Suomen opiskelija-asunnot SOA, Nuorisoasuntoliitto sekä Nuorisosäätiö julkaisivat yhdessä kannanoton, jossa jyrkästi vastustetaan tätä esitystä. Asuntoministeri Viitanen totesi jo vastaanottaessaan raporttia, että hän ei ole poliittisesti sitoutunut ryhmän esityksiin ja että moni esityksistä vaatii tarkkaa harkintaa. SYL toivookin, että esitys opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointiavustuksen poistosta kuuluu tähän joukkoon ja poliitikot päättävät unohtaa koko ehdotuksen. Ei heikennetä opiskelijoiden asumistilannetta entisestään.

  Lue järjestöjen yhteiskannanotto ja ministeriön raportti.

  Lisätiedot:

  hallituksen jäsen Lauri Lehtoruusu, p. 044 906 5001
  sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 515 2227
  etunimi.sukunimi@syl.fi

 • Sitoutumattomat opiskelijajärjestöt kaikilta koulutusasteilta vaativat valittavalta eduskunnalta stoppia koulutusleikkauksille. Puheenjohtajat summaavat, että panostamalla koulutukseen panostetaan Suomen tulevaisuuteen. Seuraavan viiden viikon aikana on keskusteltava enemmän koulutuksesta sekä sen kehittämisestä, siksi näistä vaaleista on tehtävä #koulutusvaalit.

   

  » Jatka lukemista

 • 150313_SYL_kuva_mielenosoitus_opintotuki_1Tiedote 13.3.2015

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ovat todella tyytyväisiä siihen, että säästöpäätös opintotukioikeuden rajaamiseksi vain yhteen tutkintoon kaatuu eduskunnassa.

  Tämä peruttu lakiesitys on hyvä muistutus päättäjille siitä, että opintotuki on suuri kokonaisuus, jossa jonkin elementin pieneltä kuulostavan muutoksen seuraukset voivat olla suuria. Näin kävi tälläkin kertaa: opintotukioikeuden epääminen toiselta tutkinnolta olisi vain vaikeuttanut opintopolulla etenemistä.

  “Tämän maaliskuisen 13. päivän perjantain opiskelijat tulevat muistamaan onnenpäivänä. Tänään päättäjät näyttivät, että kanttia muuttaa kantaansa löytyy, kun aihetta on. Opintotukioikeuden eväämisellä toisesta samantasoisesta tutkinnosta olisi ollut ikävät ja kauaskantoiset seuraukset, ja nyt ne osattiin välttää”, iloitsevat puheenjohtajat Jari Järvenpää (SYL) ja Joonas Peltonen (SAMOK).

  » Jatka lukemista

 • SYL:n kansainvälisen sektorin vuosi 2015 on aloitettu strategisemmalla EU-edunvalvonnalla. Työn alla on nyt upouusi, vuoden 2019 eurovaaleihin ulottuva SYL:n sisäinen EU-edunvalvonnan strategia, joka on ensimmäinen laatuaan. Ajatuksena on, että kaikki EU-politiikka on korkeakoulupolitiikkaa, ja SYL:n on seurattava myös muita politiikan aloja, jotta voimme estää meille vahingolliset toimet sekä edistää meille tärkeitä aloitteita. Strategia sisältää kymmenen laajaa tavoitetta, jotka voidaan edelleen jakaa useaan alatavoitteeseen. Mitattavat indikaattorit määrittävät alatavoitteiden saavuttamista. Kymmenen päätavoitetta ovat:

  1. Suomen korkeakoulujärjestelmää ei rapauteta EU-tasolla;
  2. Koulutuspoliittisia elementtejä sisältävät EU-strategiat ja lainsäädäntö vastaavat SYL:n tavoitteita;
  3. SYL on tunnettu ja arvostettu järjestö Brysselissä toimivien suomalaisten poliitikkojen ja korkeakoulutuksen parissa toimivien toimijoiden keskuudessa;
  4. SYL tutustuu vuoden 2015 aikana kaikkiin keskeisiin toimijoihin Brysselissä;
  5. European Students’ Union (ESU) kuuluu EU-edunvalvojien valioliigaan;
  6. SYL:llä on erinomaiset suhteet Brysselin sidosryhmiin;
  7. SYL ja sen jäsenjärjestöt osaavat hyödyntää EU-rahoitusmekanismeja;
  8. EU-politiikkaa koordinoidaan SYL:n työntekijöiden kesken;
  9. SYL:n henkilökunta tietää, missä korkeakoulu-, tutkimus-, sosiaali-, työllisyys-, liikkuvuus-, maahanmuutto- ym. politiikan keskeisissä lainsäädäntöprosesseissa mennään, ja osaa vaikuttaa prosesseihin oikea-aikaisesti;
  10. SYL tiedottaa säännöllisesti ylioppilaskuntia EU-kysymyksistä.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia