Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin (ESU) liittokokoukseen Azerbaidžanin pääkaupungissa, Bakussa, 30.11.-6.12.2014. Vaikka kokouksessa keskusteltiinkin SYL:lle tärkeistä, ESU:n taloutta ja hallintoa koskevista kysymyksistä, jäi SYL:n edustajilta päällimmäisenä mieleen maan ihmisoikeustilanne, ja asian vaikutus kokouksen ilmapiiriin, sen valmisteluun ja jälkipuinteihin.

  Azerbaidžan on erittäin nuori maa, joka on kokenut voimakkaan talouskasvun viime vuosina. Avajaisseremoniassa puhunut nuoriso- ja urheiluministeri korostikin, että opiskelijoiden asiat kuuluvat maan tärkeimpiin prioriteetteihin, ja maan opiskelijajärjestöt ovat huomattavan lähellä hallitusta. Azerbaidžanin kaksi jäsenjärjestöä ovat olleet ESU:n täysivaltaisia jäseniä vuodesta 2012, ja heille myönnettiin viime vuonna oikeus järjestää ESU:n liittokokous sillä ehdolla, että kokouksen seminaariosuus käsittelee ihmisoikeuksia. Aihe oli erittäin arkaluonteinen, sillä maan hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin viime vuosina. Vaikka suoranaista vastakkainasettelua vältettiin kovasti, mainittiin keskusteluissa mm. poliittisten vankien tilanne ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamat vaikeudet. Paikalliset liitot vastasivat asiaan voimakkain sanankääntein, mikä aiheutti kiusallisen tilanteen kokoussalissa.

  » Jatka lukemista

 • Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on rikki. Yli sadasta erilaisesta etuusmuodosta koostettu tilkkutäkki on vuosien saatossa muuttunut niin vaikeaselkoiseksi, että tuen tarvitsijan on vaikea tietää oikeuksiaan. Noin puolelta toimeentulotukeen oikeutetuista jää tuki saamatta esimerkiksi tiedonpuutteen vuoksi. Turvaverkko ei enää kannattele sen varaan joutuneita.

  Vähimmäisturvan varaan päädyttäessä on myös ansiotuloilla oman toimeentulonsa parantaminen tehty liki mahdottomaksi sosiaaliturvajärjestelmän kannustinloukkujen vuoksi. Pähkinänkuoressa: Jos esimerkiksi saat työmarkkinatukea, yleistä asumistukea ja toimeentulotukea ja otat vastaan osa-aikaisen työn, josta tienaat 500 € kuukaudessa, voi käteen tuosta ansiotulosta jäädä verojen ja etuuksien leikkautumisen jälkeen alle 100 €.

  Nämä ongelmat on poliittisessa keskustelussa tunnistettu jo moneen otteeseen, mutta ratkaisujen etsiminen on usein johtanut vain vaisuihin kompromisseihin, kuten vuonna 2007 työnsä aloittaneen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta pohtineen Sata-komitean tapauksessa.

  SYL on ollut liittokokouksesta 2013 asti mukana kasvavassa joukossa tahoja, jotka kannattavat perustuloa ratkaisuksi sosiaaliturvajärjestelmän ongelmakohtiin. Kaikille suomalaisen sosiaaliturvan piirissä oleville aikuisille maksettava perustulo mahdollistaisi ansiotulojen ja sosiaaliturvan paremman yhdistämisen, vähentäisi tukiviidakosta aiheutuvaa byrokratiaa ja parantaisi erityisesti pienituloisten asemaa yhteiskunnassa.

  Kuluneella hallituskaudella on jo otettu kiitettäviä askeleita kohti perustuloa. Työmarkkinatukeen ja yleiseen asumistukeen on otettu käyttöön 300 euron suojaosa, joka mahdollistaa pienet ansiotulot ilman, että nämä leikkaavat muita tukia. Toimeentulotuen perusosan käsittelyn siirto Kelalle on myös odotettu uusi askel, joka toteutuu vuonna 2017.

  SYL haluaa, että ensi hallituskaudella jatketaan sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä kohti perustuloa askel kerrallaan. Tätä varten SYL on koonnut toimenpide-ehdotuksia, joilla perustulon suuntaan voidaan kulkea. SYL:n askeleet kohti perustuloa pitävät sisällään muun muassa olemassa olevien etuusmuotojen vähimmäistasojen ja ennen pitkää tiettyjen tukimuotojen yhdistämisen, etuuksien yksilökohtaistamisen ja etuuksien tulovähenteisyyden lieventämisen. SYL:n askeleihin kohti perustuloa voit tutustua tarkemmin täällä.

  Yksi merkittävimpiä askeleita matkalla kohti perustuloa on toteuttaa Suomessa perustulokokeilu. Tällöin poliittista päätöksentekoa tukemaan olisi käytännön kokemusta siitä, miten perustulomallinen sosiaaliturva ja siihen liittyvä verotus vaikuttaisi esimerkiksi ihmisten työllisyyteen ja hyvinvointiin. Kanadassa 70-luvulla toteutetussa perustulokokeilussa saatiin yllättäviäkin tuloksia, kuten sairaalakäyntien määrän ja mielenterveyssyistä johtuvien sairaalajaksojen merkittävä väheneminen.

  Minkälaisella tutkimusasetelmalla perustuloa sitten voitaisiin kokeilla? Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on esimerkiksi ehdottanut alueellista kuntatason kokeilua. Kuntatason perustulokokeilussa muodostuu ongelmaksi kahden toisiaan riittävästi vastaavan kunnan löytäminen, yksi kokeilukunnaksi ja yksi verrokkikunnaksi. Tulosten vertailtavuus kuntien välillä voi olla heikko ja esimerkiksi yhden tehtaan lopettaminen toisessa kunnassa kokeilun aikana voi viedä pohjan koko kokeilulta. Myös muuttoliike kuntaan tai sieltä pois voi sekoittaa alueellisesta perustulokokeilusta saatavia tuloksia.

  Ajatushautomo Tänk on puolestaan esittänyt marraskuussa julkaisemassaan selvityksessä “Miten testata perustulon vaikutuksia?” yksilökohtaista satunnaiskoeasetelmaa. Tässä asetelmassa kokeiltavan perustulomallin piiriin valitaan henkilöt satunnaisotannalla. Verrokkiryhmään valitaan satunnaisesti henkilöitä, joilla vero- ja sosiaaliturvajärjestelmä säilyy nykyisellään. Tällainen koeasetelma korjaisi monet alueellisen perustulokokeilun ongelmat, mutta olisi voimakkaammin ristiriidassa perustuslain yhdenmukaisuusvaatimuksen kanssa. Perustulokokeilun toteuttaminen vaatisikin Tänkin mukaan perustuslakivaliokunnan kannan siihen, millä ehdoin satunnaistaminen voitaisiin väliaikaisessa kokeilussa toteuttaa.

  Vaikka esitetyt kokeilutavat eivät ole täysin ongelmattomia, toimivat ne erinomaisena keskustelunavauksena relevanttia ja vertailukelpoista tietoa tarjoavan perustulokokeilun toteuttamiseen. Seuraavalla hallituksella onkin korkea aika ottaa askeleita kohti yhdenvertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa sosiaaliturvajärjestelmää!

  SYL:n Askeleet kohti perustuloa -tiekartta: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6138
  Askeleet kohti perustuloa -taustamuistio: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6142

  Marko Rosenholm
  Kirjoittaja on SYL:n hallituksen jäsen 2014

 • Uutiskirje 12.12.2014

  Sylofoni jää lomalle, seuraava ilmestyy tammikuussa 2015.

  Tässä Sylofonissa:
  1. Liittokokous valitsi Jari Järvenpään SYL:n puheenjohtajaksi
  2. Lukukausimaksut eivät toteudu
  3. Tuore julkaisu Erkanevat koulutuspolut tarkastelee koulutuksen tasa-arvon nykytilaa
  4. SYL:n toimisto joululomailee ja lähettää sesonkiluonteisia terveisiä
  5. SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin liittokokoukseen Bakussa
  6. SYL:n kehitysyhteistyössä painopiste entistä vahvemmin koulutukseen
  7. Kehitysyhteistyöviikko keräsi runsaasti osallistujia
  8. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana opintotukilaista
  9. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistoindeksin puolittamisesta
  10. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana erikoistumiskoulutusten uudistamisesta
  11. SYL lausui OKM:lle erikoistumiskoulutukseen liittyvistä asetusmuutoksista
  12. SYL lausui OKM:lle lukukausimaksuja koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta
  13. SYL kommentoi OKM:lle eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tulevaisuuslinjauksista
  14. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle opiskelijavalintauudistuksesta
  15. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle erikoislääkärikoulutuksesta

  » Jatka lukemista

 • joulupallot_kuvituskuva_morguefile_540x362px_netti12.12.2014

  SYL:n toimisto vetäytyy viettämään joulua ja välipäiviä viikon 51 aikana, osa toimiston väestä jää lomalle jo
  alkuviikosta pitämään pois tuntikertymiä. SYL:n hallitus pitää viimeisen kokouksensa perjantaina 19.12. ja siirtyy sen jälkeen loman viettoon.

  Tohina toimistolla alkaa jälleen viikolla 2, kun uusi hallitus starttailee toimintaansa loppiaisen jälkeen, eli keskiviikkona 7. tammikuuta lähtien. Sihteeristöstä osa palaa joululomilta viikon 2 aikana ja osa viikon 3 alussa.

  SYL:n toimiston väki kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein hyvää, rauhallista ja rentouttavaa joulun aikaa sekä mitä erinomaisinta uutta vuotta!

  » Jatka lukemista

 • Guatemala4_web_540x343pxTiedote 10.12.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on päivittänyt kehityspoliittisen strategiansa vuosille 2015–2019. Seuraavan viisivuotiskauden aikana kehitysyhteistyöhankkeiden painopisteenä on nykyistä vahvemmin koulutus ja sen kehittäminen.

  SYL uskoo kehitysyhteistyössäkin koulutuksen yksilöä voimaannuttavaan sekä yhteiskuntaa kehittävään vaikutukseen. Tämän vuoksi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeissa keskitytään jatkossa koulutuksen saavutettavuuteen ja koulutusjärjestelmän kattavuuden parantamiseen kehittyvissä maissa.

  ”Globaalin vastuun kantaminen on yksi merkittävä tapa, jolla ylioppilasliike valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen yliopistolain määrittämällä tavalla. SYL:n tekemä kehitysyhteistyö täydentää hyvin muuta julkisin varoin tehtävää kehitysyhteistyötä”, kommentoi hallituksen kehitysyhteistyövastaava Petra Peltonen.

  » Jatka lukemista

 • SYL kävi tänään eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana viimeisimmistä opintotukilakiin ehdotetuista muutoksista. Toimme muun muassa esille toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamisesitykseen (pykälä 6a) liittyvät ongelmat ja painotimme, että tämän säästöesityksen hyväksyminen rajaisi yksilöiden mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen eikä sen tekeminen nykyisen epävarman työllisyystilanteen vuoksi ole järkevää. Emme kannata hallituksen esitystä ja emmekä hyväksy sitä, että hallitus esittää opintotukioikeuden menettämistä myös siinä tapauksessa, jossa opiskelija ei ole käyttänyt ensimmäiseenkään tutkintoonsa yhtään tukikuukautta. Opiskelijoilla tulisi olla oikeus päättää, mihin tutkintoon he tukea käyttävät. Muistutimme valiokuntaa myös siitä, että opintotuen muutoksilla ei muuteta korkeakoulutuksen järjestämistä. Kerroimme, että amk- ja yliopistotutkinnot poikkeavat toisistaan ja niihin tulisi myöntää tukea erikseen. Nyt hallituksen esityksessä esimerkiksi amk-tutkinto ja yliopiston kanditutkinto rinnastetaan toisiinsa.

  Valiokunnassa käytiin hyvä keskustelu aiheesta. SYL:oa kuulemistilaisuudessa edusti sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva.

  Lue koko lausunto aiheesta täältä https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6129

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA5.12.2014

  Opiskelijajärjestöt ovat näkyvästi edustettuina tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla lauantaina 6.12.2014. Myös Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtajalla Piia Kuosmasella on ilo olla kutsuttujen joukossa.

  Piia Kuosmaselle itsenäisyyspäivä on hyvä muistutus ennen kaikkea siitä, että jokainen on taustastaan riippumatta yhteiskunnan arvostettu ja täysivaltainen jäsen. Suomelle ehdoton vahvuus on se, että jokainen saa kouluttautua niin pitkälle kuin kyvyt ja motivaatio riittävät.

  “Suomi on hieno maa, ja se pitää antaa tuleville sukupolville yhtä hyvässä – ja paremmassa – kunnossa kuin sen on itse saanut”, Piia Kuosmanen sanoo.

  » Jatka lukemista

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi yliopistoindeksin puolittamisesta. SYL on aiemmin ottanut asiaan kantaa tänä vuonna lausunnoissaan ja kannanotoissaan koskien valtion talousarviota vuodelle 2015.

  SYL ymmärtää yliopistoindeksin taittamisen vaikeassa taloustilanteessa. On kuitenkin huomattava koulutusjärjestelmään ja yliopistoihin kuluneella vaalikaudella kohdistuneet merkittävät säästöt. Yliopistoindeksin puolituksella leikataan korkeimmasta koulutuksesta jälleen, ja leikkausten vaikutukset näkyvät vielä pitkään tulevaisuudessa. Yliopistoindeksi tulisikin jatkossa säilyttää täysimääräisenä, kuten yliopistolaissa säädetään.

  Koko kirjallinen lausunto on luettavissa osoitteessa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6012 .

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi, aiheena erikoistumiskoulutusten uudistaminen. SYL lausui aiheesta jo luonnosvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriölle heinäkuussa 2014.

  SYL on pääosin tyytyväinen lakiesityksen tavoitteisiin ja toteutustapoihin. Erityisesti opiskelijan oikeusturvan huomioiminen ja koulutusten julkinen listaus nähtiin hyvänä. Sen sijaan SYL:n mielestä erikoistumiskoulutuksia ei tulisi lisätä yliopistojen rahoitusmalliin rahoitusindikaattoriksi. Myös opiskelijalta perittävien maksujen suuruus on ongelmallinen, ja SYL toivoikin määritettäväksi jonkinlaista kattosummaa, jonka puitteissa valtioneuvosto voisi asetuksella säätää yksilöön kohdistuvan maksun maksimisuuruudesta.

  Kirjallinen lausunto nähtävissä SYL:n materiaalipankissa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6030 .

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutuksen uudistamista koskeviin asetusmuutoksiin. Muutokset liittyvät tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävään lainsäädäntöön, josta SYL on lausunut jo aiemmin heinäkuussa 2014.

  Keskeisintä asetusmuutoksissa on erikoistumiskoulutuksista sekä avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävien maksujen enimmäissuuruuden korottaminen. SYL hyväksyy korotukset, mutta painottaa, että yksilöön kohdistuvien maksujen korotuksen täytyy näkyä lupausten mukaisesti sekä koulutuksen tarjonnan laajuudessa että laadussa.

  Koko lausunto löytyy osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6132 .

» Selaa uutisia

 • SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin (ESU) liittokokoukseen Azerbaidžanin pääkaupungissa, Bakussa, 30.11.-6.12.2014. Vaikka kokouksessa keskusteltiinkin SYL:lle tärkeistä, ESU:n taloutta ja hallintoa koskevista kysymyksistä, jäi SYL:n edustajilta päällimmäisenä mieleen maan ihmisoikeustilanne, ja asian vaikutus kokouksen ilmapiiriin, sen valmisteluun ja jälkipuinteihin.

  Azerbaidžan on erittäin nuori maa, joka on kokenut voimakkaan talouskasvun viime vuosina. Avajaisseremoniassa puhunut nuoriso- ja urheiluministeri korostikin, että opiskelijoiden asiat kuuluvat maan tärkeimpiin prioriteetteihin, ja maan opiskelijajärjestöt ovat huomattavan lähellä hallitusta. Azerbaidžanin kaksi jäsenjärjestöä ovat olleet ESU:n täysivaltaisia jäseniä vuodesta 2012, ja heille myönnettiin viime vuonna oikeus järjestää ESU:n liittokokous sillä ehdolla, että kokouksen seminaariosuus käsittelee ihmisoikeuksia. Aihe oli erittäin arkaluonteinen, sillä maan hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin viime vuosina. Vaikka suoranaista vastakkainasettelua vältettiin kovasti, mainittiin keskusteluissa mm. poliittisten vankien tilanne ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamat vaikeudet. Paikalliset liitot vastasivat asiaan voimakkain sanankääntein, mikä aiheutti kiusallisen tilanteen kokoussalissa.

  » Jatka lukemista

 • Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on rikki. Yli sadasta erilaisesta etuusmuodosta koostettu tilkkutäkki on vuosien saatossa muuttunut niin vaikeaselkoiseksi, että tuen tarvitsijan on vaikea tietää oikeuksiaan. Noin puolelta toimeentulotukeen oikeutetuista jää tuki saamatta esimerkiksi tiedonpuutteen vuoksi. Turvaverkko ei enää kannattele sen varaan joutuneita.

  Vähimmäisturvan varaan päädyttäessä on myös ansiotuloilla oman toimeentulonsa parantaminen tehty liki mahdottomaksi sosiaaliturvajärjestelmän kannustinloukkujen vuoksi. Pähkinänkuoressa: Jos esimerkiksi saat työmarkkinatukea, yleistä asumistukea ja toimeentulotukea ja otat vastaan osa-aikaisen työn, josta tienaat 500 € kuukaudessa, voi käteen tuosta ansiotulosta jäädä verojen ja etuuksien leikkautumisen jälkeen alle 100 €.

  Nämä ongelmat on poliittisessa keskustelussa tunnistettu jo moneen otteeseen, mutta ratkaisujen etsiminen on usein johtanut vain vaisuihin kompromisseihin, kuten vuonna 2007 työnsä aloittaneen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta pohtineen Sata-komitean tapauksessa.

  SYL on ollut liittokokouksesta 2013 asti mukana kasvavassa joukossa tahoja, jotka kannattavat perustuloa ratkaisuksi sosiaaliturvajärjestelmän ongelmakohtiin. Kaikille suomalaisen sosiaaliturvan piirissä oleville aikuisille maksettava perustulo mahdollistaisi ansiotulojen ja sosiaaliturvan paremman yhdistämisen, vähentäisi tukiviidakosta aiheutuvaa byrokratiaa ja parantaisi erityisesti pienituloisten asemaa yhteiskunnassa.

  Kuluneella hallituskaudella on jo otettu kiitettäviä askeleita kohti perustuloa. Työmarkkinatukeen ja yleiseen asumistukeen on otettu käyttöön 300 euron suojaosa, joka mahdollistaa pienet ansiotulot ilman, että nämä leikkaavat muita tukia. Toimeentulotuen perusosan käsittelyn siirto Kelalle on myös odotettu uusi askel, joka toteutuu vuonna 2017.

  SYL haluaa, että ensi hallituskaudella jatketaan sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä kohti perustuloa askel kerrallaan. Tätä varten SYL on koonnut toimenpide-ehdotuksia, joilla perustulon suuntaan voidaan kulkea. SYL:n askeleet kohti perustuloa pitävät sisällään muun muassa olemassa olevien etuusmuotojen vähimmäistasojen ja ennen pitkää tiettyjen tukimuotojen yhdistämisen, etuuksien yksilökohtaistamisen ja etuuksien tulovähenteisyyden lieventämisen. SYL:n askeleihin kohti perustuloa voit tutustua tarkemmin täällä.

  Yksi merkittävimpiä askeleita matkalla kohti perustuloa on toteuttaa Suomessa perustulokokeilu. Tällöin poliittista päätöksentekoa tukemaan olisi käytännön kokemusta siitä, miten perustulomallinen sosiaaliturva ja siihen liittyvä verotus vaikuttaisi esimerkiksi ihmisten työllisyyteen ja hyvinvointiin. Kanadassa 70-luvulla toteutetussa perustulokokeilussa saatiin yllättäviäkin tuloksia, kuten sairaalakäyntien määrän ja mielenterveyssyistä johtuvien sairaalajaksojen merkittävä väheneminen.

  Minkälaisella tutkimusasetelmalla perustuloa sitten voitaisiin kokeilla? Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on esimerkiksi ehdottanut alueellista kuntatason kokeilua. Kuntatason perustulokokeilussa muodostuu ongelmaksi kahden toisiaan riittävästi vastaavan kunnan löytäminen, yksi kokeilukunnaksi ja yksi verrokkikunnaksi. Tulosten vertailtavuus kuntien välillä voi olla heikko ja esimerkiksi yhden tehtaan lopettaminen toisessa kunnassa kokeilun aikana voi viedä pohjan koko kokeilulta. Myös muuttoliike kuntaan tai sieltä pois voi sekoittaa alueellisesta perustulokokeilusta saatavia tuloksia.

  Ajatushautomo Tänk on puolestaan esittänyt marraskuussa julkaisemassaan selvityksessä “Miten testata perustulon vaikutuksia?” yksilökohtaista satunnaiskoeasetelmaa. Tässä asetelmassa kokeiltavan perustulomallin piiriin valitaan henkilöt satunnaisotannalla. Verrokkiryhmään valitaan satunnaisesti henkilöitä, joilla vero- ja sosiaaliturvajärjestelmä säilyy nykyisellään. Tällainen koeasetelma korjaisi monet alueellisen perustulokokeilun ongelmat, mutta olisi voimakkaammin ristiriidassa perustuslain yhdenmukaisuusvaatimuksen kanssa. Perustulokokeilun toteuttaminen vaatisikin Tänkin mukaan perustuslakivaliokunnan kannan siihen, millä ehdoin satunnaistaminen voitaisiin väliaikaisessa kokeilussa toteuttaa.

  Vaikka esitetyt kokeilutavat eivät ole täysin ongelmattomia, toimivat ne erinomaisena keskustelunavauksena relevanttia ja vertailukelpoista tietoa tarjoavan perustulokokeilun toteuttamiseen. Seuraavalla hallituksella onkin korkea aika ottaa askeleita kohti yhdenvertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa sosiaaliturvajärjestelmää!

  SYL:n Askeleet kohti perustuloa -tiekartta: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6138
  Askeleet kohti perustuloa -taustamuistio: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6142

  Marko Rosenholm
  Kirjoittaja on SYL:n hallituksen jäsen 2014

 • Uutiskirje 12.12.2014

  Sylofoni jää lomalle, seuraava ilmestyy tammikuussa 2015.

  Tässä Sylofonissa:
  1. Liittokokous valitsi Jari Järvenpään SYL:n puheenjohtajaksi
  2. Lukukausimaksut eivät toteudu
  3. Tuore julkaisu Erkanevat koulutuspolut tarkastelee koulutuksen tasa-arvon nykytilaa
  4. SYL:n toimisto joululomailee ja lähettää sesonkiluonteisia terveisiä
  5. SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin liittokokoukseen Bakussa
  6. SYL:n kehitysyhteistyössä painopiste entistä vahvemmin koulutukseen
  7. Kehitysyhteistyöviikko keräsi runsaasti osallistujia
  8. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana opintotukilaista
  9. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistoindeksin puolittamisesta
  10. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana erikoistumiskoulutusten uudistamisesta
  11. SYL lausui OKM:lle erikoistumiskoulutukseen liittyvistä asetusmuutoksista
  12. SYL lausui OKM:lle lukukausimaksuja koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta
  13. SYL kommentoi OKM:lle eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tulevaisuuslinjauksista
  14. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle opiskelijavalintauudistuksesta
  15. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle erikoislääkärikoulutuksesta

  » Jatka lukemista

 • joulupallot_kuvituskuva_morguefile_540x362px_netti12.12.2014

  SYL:n toimisto vetäytyy viettämään joulua ja välipäiviä viikon 51 aikana, osa toimiston väestä jää lomalle jo
  alkuviikosta pitämään pois tuntikertymiä. SYL:n hallitus pitää viimeisen kokouksensa perjantaina 19.12. ja siirtyy sen jälkeen loman viettoon.

  Tohina toimistolla alkaa jälleen viikolla 2, kun uusi hallitus starttailee toimintaansa loppiaisen jälkeen, eli keskiviikkona 7. tammikuuta lähtien. Sihteeristöstä osa palaa joululomilta viikon 2 aikana ja osa viikon 3 alussa.

  SYL:n toimiston väki kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein hyvää, rauhallista ja rentouttavaa joulun aikaa sekä mitä erinomaisinta uutta vuotta!

  » Jatka lukemista

 • SYL kävi tänään eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana viimeisimmistä opintotukilakiin ehdotetuista muutoksista. Toimme muun muassa esille toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamisesitykseen (pykälä 6a) liittyvät ongelmat ja painotimme, että tämän säästöesityksen hyväksyminen rajaisi yksilöiden mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen eikä sen tekeminen nykyisen epävarman työllisyystilanteen vuoksi ole järkevää. Emme kannata hallituksen esitystä ja emmekä hyväksy sitä, että hallitus esittää opintotukioikeuden menettämistä myös siinä tapauksessa, jossa opiskelija ei ole käyttänyt ensimmäiseenkään tutkintoonsa yhtään tukikuukautta. Opiskelijoilla tulisi olla oikeus päättää, mihin tutkintoon he tukea käyttävät. Muistutimme valiokuntaa myös siitä, että opintotuen muutoksilla ei muuteta korkeakoulutuksen järjestämistä. Kerroimme, että amk- ja yliopistotutkinnot poikkeavat toisistaan ja niihin tulisi myöntää tukea erikseen. Nyt hallituksen esityksessä esimerkiksi amk-tutkinto ja yliopiston kanditutkinto rinnastetaan toisiinsa.

  Valiokunnassa käytiin hyvä keskustelu aiheesta. SYL:oa kuulemistilaisuudessa edusti sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva.

  Lue koko lausunto aiheesta täältä https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6129

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi, aiheena erikoistumiskoulutusten uudistaminen. SYL lausui aiheesta jo luonnosvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriölle heinäkuussa 2014.

  SYL on pääosin tyytyväinen lakiesityksen tavoitteisiin ja toteutustapoihin. Erityisesti opiskelijan oikeusturvan huomioiminen ja koulutusten julkinen listaus nähtiin hyvänä. Sen sijaan SYL:n mielestä erikoistumiskoulutuksia ei tulisi lisätä yliopistojen rahoitusmalliin rahoitusindikaattoriksi. Myös opiskelijalta perittävien maksujen suuruus on ongelmallinen, ja SYL toivoikin määritettäväksi jonkinlaista kattosummaa, jonka puitteissa valtioneuvosto voisi asetuksella säätää yksilöön kohdistuvan maksun maksimisuuruudesta.

  Kirjallinen lausunto nähtävissä SYL:n materiaalipankissa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6030 .

 • 21.11.2014

  SYL:n liittokokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa http://new.livestream.com/muunne/SYL.

  Lisäksi liittokokouksen kulusta päivitetään tuoreimmat käänteet SYL:n Facebook-sivulle (http://www.facebook.com/SYL.FIN) ja Twitteriin (http://www.twitter.com/SYL_FIN). Aihetunnuksena sosiaalisessa mediassa on #SYLliittari.

   

   

 • Uutiskirje 13.11.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tapahtumat ja tapaamiset
  21.–22.11. SYL:n liittokokous (Korpilampi, Espoo)

  Tässä Sylofonissa
  1. Tulevaisuuden yliopisto -hanke etenee vauhdikkaasti
  2. Liittokokous lähestyy!
  3. SYL otti kantaa toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamista vastaan
  4. SYL lausui valtiovarainvaliokunnalle opiskeluterveydenhuollosta
  5. Opiskelijoiden etupalvelu Frank hakee toimitusjohtajaa

  » Jatka lukemista

 • Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi SYL:lta kirjallista lausuntoa ensi vuoden budjettiesityksestä ja erityisesti opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveydenhuollon kenttä on kaikkinensa niin suuressa myllerryksessä, ettei opiskeluterveydenhuoltoakaan voi lyhyesti käsitellä. Keskityimme lausunnossamme neljään seikkaan:

  - YTHS:n rahoitus on turvattava ja OKM:n vuokra-avustus YTHS:lle säilytettävä täysimääräisenä tai edes vuodelle 2015 esitetyllä tasolla
  - olemme pettyneitä, kun budjettiin ei varattu rahoja YTHS:n laajentamiselle AMK-opiskelijoille
  - YTHS:n asema on turvattava sote-uudistuksessa
  - terveydenhuollon rahoitusta uudistettaessa YTHS:n on voitava toimia vastakin.

  Näemme toimivan opiskeluterveydenhuollon välttämättömänä edellytyksenä hyvälle opiskelukyvylle ja sitä kautta hyvälle työkyvylle. Pidennettäessä työuria on tärkeä pitää huolta opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista.

  Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5818

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Uutiskirje 31.10.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tapahtumat ja tapaamiset
  21.-22.11. SYL:n liittokokous (Korpilampi, Espoo)

  Tässä Sylofonissa
  1. SYL tyrmäsi lukukausimaksuesityksen yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa
  2. Terveisiä NOM:ista!
  3. SYL lausui vuoden 2015 budjettiesityksen asumisasioista
  4. Liikkuvuus ja työllisyys puhuttivat europarlamentaarikoita
  5. Kehitysyhteistyöviikon anti

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • SYL kävi tänään eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana viimeisimmistä opintotukilakiin ehdotetuista muutoksista. Toimme muun muassa esille toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamisesitykseen (pykälä 6a) liittyvät ongelmat ja painotimme, että tämän säästöesityksen hyväksyminen rajaisi yksilöiden mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen eikä sen tekeminen nykyisen epävarman työllisyystilanteen vuoksi ole järkevää. Emme kannata hallituksen esitystä ja emmekä hyväksy sitä, että hallitus esittää opintotukioikeuden menettämistä myös siinä tapauksessa, jossa opiskelija ei ole käyttänyt ensimmäiseenkään tutkintoonsa yhtään tukikuukautta. Opiskelijoilla tulisi olla oikeus päättää, mihin tutkintoon he tukea käyttävät. Muistutimme valiokuntaa myös siitä, että opintotuen muutoksilla ei muuteta korkeakoulutuksen järjestämistä. Kerroimme, että amk- ja yliopistotutkinnot poikkeavat toisistaan ja niihin tulisi myöntää tukea erikseen. Nyt hallituksen esityksessä esimerkiksi amk-tutkinto ja yliopiston kanditutkinto rinnastetaan toisiinsa.

  Valiokunnassa käytiin hyvä keskustelu aiheesta. SYL:oa kuulemistilaisuudessa edusti sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva.

  Lue koko lausunto aiheesta täältä https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6129

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi yliopistoindeksin puolittamisesta. SYL on aiemmin ottanut asiaan kantaa tänä vuonna lausunnoissaan ja kannanotoissaan koskien valtion talousarviota vuodelle 2015.

  SYL ymmärtää yliopistoindeksin taittamisen vaikeassa taloustilanteessa. On kuitenkin huomattava koulutusjärjestelmään ja yliopistoihin kuluneella vaalikaudella kohdistuneet merkittävät säästöt. Yliopistoindeksin puolituksella leikataan korkeimmasta koulutuksesta jälleen, ja leikkausten vaikutukset näkyvät vielä pitkään tulevaisuudessa. Yliopistoindeksi tulisikin jatkossa säilyttää täysimääräisenä, kuten yliopistolaissa säädetään.

  Koko kirjallinen lausunto on luettavissa osoitteessa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6012 .

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi, aiheena erikoistumiskoulutusten uudistaminen. SYL lausui aiheesta jo luonnosvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriölle heinäkuussa 2014.

  SYL on pääosin tyytyväinen lakiesityksen tavoitteisiin ja toteutustapoihin. Erityisesti opiskelijan oikeusturvan huomioiminen ja koulutusten julkinen listaus nähtiin hyvänä. Sen sijaan SYL:n mielestä erikoistumiskoulutuksia ei tulisi lisätä yliopistojen rahoitusmalliin rahoitusindikaattoriksi. Myös opiskelijalta perittävien maksujen suuruus on ongelmallinen, ja SYL toivoikin määritettäväksi jonkinlaista kattosummaa, jonka puitteissa valtioneuvosto voisi asetuksella säätää yksilöön kohdistuvan maksun maksimisuuruudesta.

  Kirjallinen lausunto nähtävissä SYL:n materiaalipankissa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6030 .

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutuksen uudistamista koskeviin asetusmuutoksiin. Muutokset liittyvät tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävään lainsäädäntöön, josta SYL on lausunut jo aiemmin heinäkuussa 2014.

  Keskeisintä asetusmuutoksissa on erikoistumiskoulutuksista sekä avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävien maksujen enimmäissuuruuden korottaminen. SYL hyväksyy korotukset, mutta painottaa, että yksilöön kohdistuvien maksujen korotuksen täytyy näkyä lupausten mukaisesti sekä koulutuksen tarjonnan laajuudessa että laadussa.

  Koko lausunto löytyy osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6132 .

 • Lausunto 21.11.2014

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle
  Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta yliopistolain ja ammattikorkea- koululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämisestä
  Viite: Dnro OKM/68/010/2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämiseksi, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

  Tiivistelmä

  Suomen ylioppilaskuntien liitto:
  1.    tuomitsee ehdotetut muutokset ankarasti, sillä ne rikkovat maksuttoman koulutuksen periaatteen, joka on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän peruspilari,
  2.    pitää esityksen lainsäädännöllistä asemaa kyseenalaisena ja vaarallisena, ja
  3.    toteaa esityksen perustelut sepitteeksi ja vaikutusten arvioinnin vajaaksi.

  » Jatka lukemista

 • Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi SYL:lta kirjallista lausuntoa ensi vuoden budjettiesityksestä ja erityisesti opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveydenhuollon kenttä on kaikkinensa niin suuressa myllerryksessä, ettei opiskeluterveydenhuoltoakaan voi lyhyesti käsitellä. Keskityimme lausunnossamme neljään seikkaan:

  - YTHS:n rahoitus on turvattava ja OKM:n vuokra-avustus YTHS:lle säilytettävä täysimääräisenä tai edes vuodelle 2015 esitetyllä tasolla
  - olemme pettyneitä, kun budjettiin ei varattu rahoja YTHS:n laajentamiselle AMK-opiskelijoille
  - YTHS:n asema on turvattava sote-uudistuksessa
  - terveydenhuollon rahoitusta uudistettaessa YTHS:n on voitava toimia vastakin.

  Näemme toimivan opiskeluterveydenhuollon välttämättömänä edellytyksenä hyvälle opiskelukyvylle ja sitä kautta hyvälle työkyvylle. Pidennettäessä työuria on tärkeä pitää huolta opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista.

  Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5818

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto pyysi SYL:lta lausuntoa vuoden 2015 budjettiesityksen asumisasioista. Koska korkeakouluopiskelijoiden näkemykset asumisesta ja asumispolitiikasta ovat niin yhtenäiset, päätimme tehdä sisarjärjestömme SAMOKin kanssa yhteisen lausunnon. Lausunossamme keskityimme erityisesti erityisryhmien investointiavustusmäärärahoihin ja opiskelija-asuntokohteiden avustusprosenttiin. Toimme esiin myös huolemme vähenevistä korjausavustusmäärärahoista. Lausunnossa käsitellään hieman laajemminkin näkemyksiämme siitä, miten kohtuuhintaista asumista voisi tukea eli kommentoimme mm. rakennuskohteiden käynnistysavustuksia sekä tonttitarjontaa.

  Koko lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5727

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • SYL toimitti sosiaali- ja terveysministeriöön lausuntonsa hallituksen esityksestä sote-laiksi. Lakiin on kirjattu sote-ryhmän ja sote-sovun tuloksia. Aiheen suuren laajuuden vuoksi on ymmärrettävää, että kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole hioutuneet valmiiksi. SYL muistutti lausunnossaan juuri tällaisesta: pykälätasolle saakka on kirjattava, miten YTHS:n toimintaedellytykset turvataan sote-uudistuksen jälkeenkin. Tämä periaate nimittäin mainitaan lakiesityksen perusteluissa mutta pykäliin sitä ei vielä ole sorvattu. SYL:lla on tähän helppo ratkaisuehdotus. Kirjataan sote-lakiin sama pykälä kuin on nykyisessä terveydenhuoltolaissa:

  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan sote-alueen suostumuksella järjestää myös muulla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla.

  SYL kommentoi lausunnossaan vain toimivan opiskeluterveydenhuollon tärkeyttä eikä ottanut kantaa esitykseen muuten. Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5705. Dokumenttiin on koottu vain ne STM:n lausuntokysymyslomakkeen kysymykset, joihin SYL vastasi.

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Lausunto 2.10.2014

  SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle nuorisotakuusta ja sen osana koulutustakuusta yleisesti. Erityistä huomioita halusimme kiinnittää korkeakoulutettujen työllistymispalveluihin. Lausuntomme keskeinen sisältö oli:

  -   Nuorisotakuun edistämiseksi tehtävää työtä tulee jatkaa riittävin resursoinnein ensi hallituskaudella. Nuoriso- ja koulutustakuun vaikutukset työllisyyteen ovat nähtävissä vasta pidemmän ajan jälkeen.

  -   Koulutustakuun toteutumiseen ja sen yhdenvertaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

  -   Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen nuorten työllistymispalveluiden erityisiä tarpeita ei saa unohtaa.

  Lausunnon kokonaisuudessaan voit lukea täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5656

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 19.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on laatinut yhdessä ylioppilaskuntien kanssa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen kansainvälistysmisstrategian (2009-2015) toteutumisesta. SYL:n strategia-arvioinnissa on käytetty opiskelijoiden antamaa palautetta, haastateltu yliopistojen hallinnon edustajia ja kuunneltu eri sidosryhmien kokemuksia yliopistojen kansainvälistymisen tilasta.

  Erityisen tärkeänä SYL kokee arvioinnissa esille nostamansa kansainvälistymisen uudet tuulet ja niihin panostamisen. Laaja-alainen viranomaisyhteistyö on välttämätöntä Suomen kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Samoin erityistä huomiota vaatii korkeakoulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja opintojen laatuun keskittyminen. Kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhän panostamalla pääsemme puolestamme mukaan olennaiseen kansainväliseen opetus- ja tutkimusyhteisöön.

  SYL on erityisen huolissaan siitä, että OKM ei tekisi uutta strategiaa vaan sen sijaan tyytyisi päivittämään olemassa olevaa strategiaa. Nykyinen strategia on kirjoitettu kuusi vuotta sitten, jonka jälkeen kansainvälistymisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi suomalaisella korkeakoulukentällä. SYL kokee korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet myös vuoden 2015 jälkeen tärkeinä osoituksina yhteisestä päämäärästä edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä.

  Lue SYL:n arvio kokonaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5400

  Lisätietoja:

  SYL:n hallituksen jäsen Hilkka Kemppi, p. 044 906 5003, etunimi.sukunimi(at)syl.fi

» Selaa uutisia

 • SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin (ESU) liittokokoukseen Azerbaidžanin pääkaupungissa, Bakussa, 30.11.-6.12.2014. Vaikka kokouksessa keskusteltiinkin SYL:lle tärkeistä, ESU:n taloutta ja hallintoa koskevista kysymyksistä, jäi SYL:n edustajilta päällimmäisenä mieleen maan ihmisoikeustilanne, ja asian vaikutus kokouksen ilmapiiriin, sen valmisteluun ja jälkipuinteihin.

  Azerbaidžan on erittäin nuori maa, joka on kokenut voimakkaan talouskasvun viime vuosina. Avajaisseremoniassa puhunut nuoriso- ja urheiluministeri korostikin, että opiskelijoiden asiat kuuluvat maan tärkeimpiin prioriteetteihin, ja maan opiskelijajärjestöt ovat huomattavan lähellä hallitusta. Azerbaidžanin kaksi jäsenjärjestöä ovat olleet ESU:n täysivaltaisia jäseniä vuodesta 2012, ja heille myönnettiin viime vuonna oikeus järjestää ESU:n liittokokous sillä ehdolla, että kokouksen seminaariosuus käsittelee ihmisoikeuksia. Aihe oli erittäin arkaluonteinen, sillä maan hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin viime vuosina. Vaikka suoranaista vastakkainasettelua vältettiin kovasti, mainittiin keskusteluissa mm. poliittisten vankien tilanne ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamat vaikeudet. Paikalliset liitot vastasivat asiaan voimakkain sanankääntein, mikä aiheutti kiusallisen tilanteen kokoussalissa.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 12.12.2014

  Sylofoni jää lomalle, seuraava ilmestyy tammikuussa 2015.

  Tässä Sylofonissa:
  1. Liittokokous valitsi Jari Järvenpään SYL:n puheenjohtajaksi
  2. Lukukausimaksut eivät toteudu
  3. Tuore julkaisu Erkanevat koulutuspolut tarkastelee koulutuksen tasa-arvon nykytilaa
  4. SYL:n toimisto joululomailee ja lähettää sesonkiluonteisia terveisiä
  5. SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin liittokokoukseen Bakussa
  6. SYL:n kehitysyhteistyössä painopiste entistä vahvemmin koulutukseen
  7. Kehitysyhteistyöviikko keräsi runsaasti osallistujia
  8. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana opintotukilaista
  9. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistoindeksin puolittamisesta
  10. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana erikoistumiskoulutusten uudistamisesta
  11. SYL lausui OKM:lle erikoistumiskoulutukseen liittyvistä asetusmuutoksista
  12. SYL lausui OKM:lle lukukausimaksuja koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta
  13. SYL kommentoi OKM:lle eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tulevaisuuslinjauksista
  14. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle opiskelijavalintauudistuksesta
  15. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle erikoislääkärikoulutuksesta

  » Jatka lukemista

 • joulupallot_kuvituskuva_morguefile_540x362px_netti12.12.2014

  SYL:n toimisto vetäytyy viettämään joulua ja välipäiviä viikon 51 aikana, osa toimiston väestä jää lomalle jo
  alkuviikosta pitämään pois tuntikertymiä. SYL:n hallitus pitää viimeisen kokouksensa perjantaina 19.12. ja siirtyy sen jälkeen loman viettoon.

  Tohina toimistolla alkaa jälleen viikolla 2, kun uusi hallitus starttailee toimintaansa loppiaisen jälkeen, eli keskiviikkona 7. tammikuuta lähtien. Sihteeristöstä osa palaa joululomilta viikon 2 aikana ja osa viikon 3 alussa.

  SYL:n toimiston väki kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein hyvää, rauhallista ja rentouttavaa joulun aikaa sekä mitä erinomaisinta uutta vuotta!

  » Jatka lukemista

 • Guatemala4_web_540x343pxTiedote 10.12.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on päivittänyt kehityspoliittisen strategiansa vuosille 2015–2019. Seuraavan viisivuotiskauden aikana kehitysyhteistyöhankkeiden painopisteenä on nykyistä vahvemmin koulutus ja sen kehittäminen.

  SYL uskoo kehitysyhteistyössäkin koulutuksen yksilöä voimaannuttavaan sekä yhteiskuntaa kehittävään vaikutukseen. Tämän vuoksi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeissa keskitytään jatkossa koulutuksen saavutettavuuteen ja koulutusjärjestelmän kattavuuden parantamiseen kehittyvissä maissa.

  ”Globaalin vastuun kantaminen on yksi merkittävä tapa, jolla ylioppilasliike valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen yliopistolain määrittämällä tavalla. SYL:n tekemä kehitysyhteistyö täydentää hyvin muuta julkisin varoin tehtävää kehitysyhteistyötä”, kommentoi hallituksen kehitysyhteistyövastaava Petra Peltonen.

  » Jatka lukemista

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA5.12.2014

  Opiskelijajärjestöt ovat näkyvästi edustettuina tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla lauantaina 6.12.2014. Myös Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtajalla Piia Kuosmasella on ilo olla kutsuttujen joukossa.

  Piia Kuosmaselle itsenäisyyspäivä on hyvä muistutus ennen kaikkea siitä, että jokainen on taustastaan riippumatta yhteiskunnan arvostettu ja täysivaltainen jäsen. Suomelle ehdoton vahvuus on se, että jokainen saa kouluttautua niin pitkälle kuin kyvyt ja motivaatio riittävät.

  “Suomi on hieno maa, ja se pitää antaa tuleville sukupolville yhtä hyvässä – ja paremmassa – kunnossa kuin sen on itse saanut”, Piia Kuosmanen sanoo.

  » Jatka lukemista

 • Kommentti 3.12.2014

  Sekä mediassa että sosiaalisessa mediassa on tänään levinnyt tieto, että valtioneuvosto ei ole tällä hallituskaudella esittämässä lukukausimaksuja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille.[1] Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry ovat onnellisia tästä päätöksestä.

  “Tämä on hieno uutinen! Kiitos valtioneuvostolle! Nämä lukukausimaksut olisivat olleet myrkkyä niin korkeakoulujen rahoitukselle ja kansainvälistymiselle kuin koko kansantaloudelle. Olen tyytyväinen että valtioneuvosto hylkäsi maksut”, kiittelee SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  “Toivottavasti seuraavissa hallitusneuvotteluissa puolueet ovat yhtä viisaita ja säilyttävät koulutuksen maksuttomana myös tulevaisuudessa“, toivoo SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen.

  Lausuntokierroksella marraskuussa ollut hallituksen esityksen luonnos lukukausimaksuista sai voimakasta kritiikkiä korkeakoulujen henkilökunnalta ja opiskelijoilta, ja korkeakoulut suhtautuivat esitykseen ristiriitaisesti.

  » Jatka lukemista

 • koulutuspolut_banneri_851x315
  Tiedote 3.12.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL) julkaisee tänään artikkelikokoelman “Erkanevat koulutuspolut – Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvulla”. Teoksessa tarkastellaan koulutuksellista tasa-arvoa moniulotteisesti. Julkaisun artikkeleissa ja tarinoissa kartoitetaan vastausta siihen, mitkä tekijät vaikuttavat yksilöiden koulutusvalintoihin. Ilmiöiden kuvaamisen lisäksi kirjoittajat esittävät myös toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon edistämiseksi.

  Teoksesta käy muun muassa ilmi, että yleinen sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen heikentää myös mahdollisuuksia menestyä koulutiellä. Tuloerojen kasvu, yhteiskunnan segregoituminen, asuinalueiden eriarvoistuminen, perheneuvonnan ja sosiaalityön riittämättömyys ja tuen puute alemmilla koulutusasteilla vaikuttavat merkittävästi niin menestymiseen kuin myös syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen. Koulutusjärjestelmä on tasa-arvon toteutumisessa keskeisessä roolissa, koska se joko kasvattaa tai tasoittaa taustasta kumpuavia eroja. Esimerkiksi sukupuolten välisiä stereotypioita ruokitaan heti päiväkodista lähtien aivan huomaamatta, ja ammatinvalintaan mennessä erot yksilöiden mahdollisuuksissa ovat jo kasvaneet varsin suuriksi. Kiivasta keskustelua herättää myös erilaisten oppijoiden asema: palveleeko heitä oma ryhmä vai osallistuminen siihen mitä muutkin tekevät?

  “Kuten teokseen kootuista henkilökohtaisista tarinoista konkreettisesti huomataan, myös vanhempien ja opettajien asenteilla on suuri vaikutus yksilön valintoihin. Tuen ja hyväksynnän puute näkyy yksilön heikompana menestyksenä koulutuspolulla. Koulutusjärjestelmämme on tunnettu erinomaisuudestaan, mutta siitä huolimatta esimerkiksi koulutusvalinnat ja sitä kautta Suomen työmarkkinat ovat Euroopan sukupuolittuneimpia”, SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen sanoo.

  » Jatka lukemista

 • 141201_SYL_MKP_FB_ei_tule_rahaa
  Kannanotto 1.12.2014

  Maksuttoman koulutuksen päivää vietetään maanantaina 1. joulukuuta. Opiskelijaliike haluaa teemapäivällä kiinnittää huomion kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin opiskella suomalaisissa korkeakouluissa.

  Maksuton koulutus on ainoa tapa turvata aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen. Maksuttoman koulutuksen periaatetta ollaan nyt murtamassa, kun ulkomaisille opiskelijoille ollaan tuomassa lukukausimaksuja.

  “Lukukausimaksut ovat kestämätön ajatus, joka perustuu harhaisiin käsityksiin lisätuloista ja ideologisiin näkemyksiin koulutuksen kaupallistamisesta. Sen sijaan maksuton koulutus myös kansainvälisille opiskelijoille on hyvä sijoitus paitsi korkeakoulutuksen kansainvälistymisen ja kotikansainvälistymisen kannalta, myös Suomen kansainvälistymisen, vientiteollisuuden kilpalukyvyn ja kestävyysvajeen korjaamisen näkökulmista”, muistuttavat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat yhteen ääneen.

  » Jatka lukemista

 • 141128_SYL_MKP_ilmapallot_FB

  Tiedote 27.11.2014

  Maanantaina 1.12. vietetään Maksuttoman koulutuksen päivää. Opiskelijaliike haluaa teemapäivällä kiinnittää huomion kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin opiskella suomalaisissa korkeakouluissa.

  Teemapäivä näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa tempaistaan jakamalla koulutusaiheisia kuvia ja kertomalla, miksi maksuton koulutus kannattaa. Aihetunnus on #maksutonkoulutus.

  Teemapäivässä ovat mukana Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto yhdessä opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 22.11.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous vaatii korkeakoulupolitiikalta pitkäjänteistä osaamis- ja sisältölähtöistä koulutusjärjestelmän kehittämistä. Laadukas koulutus ja tutkimus ovat Suomen kilpailukyvyn rakentumisen edellytys, minkä tulee näkyä eduskuntavaaleissa 2015.

  Yliopisto-opiskelijat toivovat puolueilta konkreettisia keskustelunavauksia siitä, mihin koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen kehittämistä tulisi viedä tulevalla vaalikaudella. Avoin keskustelu linjoista on välttämätöntä jo ennen vaaleja, jotta äänestäjillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa tulevan hallituksen koulutuspolitiikan sisältöön. Pitkäjänteisen ajattelun tulee näkyä myös korkeakouluille suunnatussa rahoituksessa. Valtion tulisi jatkossa antaa korkeakouluille paremmat lähtökohdat opetuksen järjestämiseen. Tämän edellytyksenä on, ettei rahoitus vaihtele yhtä rajusti kuin päättyvällä vaalikaudella. Tämän sijaan sovitaan tietyt raamit ja pysytään niissä.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia