Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • 140902_SYL_tulevaisuudenyliopisto_pilotti_MariKroger
  Tiedote 2.9.2014

  Millainen on tulevaisuuden yliopisto? Millaista on opetus ja opiskelu tulevaisuudessa? Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) viime vuonna aloittamassa pohdinnassa tulevaisuuden yliopistosta alkaa uusi vaihe. Syyskuun puolivälissä SYL käynnistää yhdessä yliopistojen kanssa Tulevaisuuden yliopisto -pilotin, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja yliopistojen itsensä kartoittamiin kehittämistarpeisiin.

  SYL:n tavoitteena on, että yhteistyössä yliopistojen kanssa edetään kohti sellaista tulevaisuuden yliopistoa, jossa opiskelu on monimuotoista ja monipuolista, ja jossa opiskelijat eivät ole pelkästään tiedon vastaanottajia, vaan aidosti aktiivisia ja yhdenvertaisia yliopistoyhteisön jäseniä.

  “Unelmana on oppimisen renessanssi, kirkastetaan ajatus siitä, että yliopistoon todella mennään oppimaan ja kehittymään. Tärkeimmät kehittämisen kohteet mukaan lähtevissä yliopistoissa lienevät oppimisympäristöjen uudelleen ajattelussa ja toteuttamisessa, saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämisessä sekä opetusteknologioiden ratkaisuissa”, SYL:n hallituksen jäsen Mari Kröger sanoo.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 28.8.2014

  Suomalaiset yliopisto-opiskelijat päästivät budjettiriihen tulosten saavuttua kollektiivisen helpotuksen huokauksen. Valtavat leikkaukset, joita Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoitukseen keväällä aiottiin, saatiin estettyä. Hallitus päätti säilyttää puolet opetus- ja kulttuuriministeriön vuokra-avustuksesta YTHS:lle.

  “Kerrankin saa sanoa rehelliset kiitokset päättäjille. Tietysti olisi parasta, että YTHS:n rahoitusta ei leikattaisi ollenkaan, mutta on hallitukselta suoraselkäistä toimintaa paikata keväällä tekemäänsä päätöstä ja puolittaa leikkaus”, kehuu SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  » Jatka lukemista

 • Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa opasluonnoksesta SORA-lainsäädännön soveltamisesta terveydenhuollossa. SORA eli tuttavallisemmin SOVeltumattomuuden RAtkaisuthan on kokoelma lakipykäliä, joiden tavoitteena on ehkäistä turvallisuus- ja päihdeongelmia toisen ja korkea-asteen koulutuksessa. SYL on ollut jo muutama vuosi sitten tiiviisti mukana lain valmistelussa ja nostamassa esille sen ongelmia ja epäkohtia. Nyt lausunnolla ollut opasluonnos on suunnattu nimenomaan terveydenhuollon käyttöön, joten lausunnossa ei juuri puututa itse lakiin tai esim. korkeakoulujen rooliin sen soveltamisessa.

  SYL pitää erityisen tärkeänä sitä, että hakijan tai opiskelijan terveydentilasta lausunnon antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi ainoastaan sopivuutta koulutukseen, ei terveydentilaa yleensä. Niin ikään terveydenhuollolla tulee olla käytössään kaikki mahdollinen tieto SORA-tutkintoon liittyvästä opiskelusta, harjoittelusta ja työllistymismahdollisuuksista, jotta sopivuutta voidaan oikein perustein arvioida.

  Toisaalta terveydenhuollon tulee kiinnittää huomiota hakijan tai opiskelijan terveydentilaa koskevien arkaluontoisten tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen eteenpäin. Samaten huumausainetestin yhteydessä tehtävä näytteenantajan henkilöllisyyden toteaminen ei voi perustua koulutuksen järjestäjän todistukseen.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5423

 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) toteuttaa yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa ylioppilaskuntien valtakunnallisen kehitysyhteistyöviikon kehittämishankkeen vuosina 2013 ja 2014. Viikkojen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoutta kehitys- ja kehitysmaakysymyksistä, laajentaa kehitysyhteisyöviikoille osallistuvien ylioppilaskuntien määrää ja sekä saada lisää ihmisiä mukaan yliopistojen kehitysyhteistyötoimintaan esimerkiksi osallistamalla ylioppilaskuntien alaisia järjestöjä kehitysyhteistyöviikon tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2013 viikot järjestettiin teemalla ”Työllisyys & kehitys” ja viikkojen järjestämiseen osallistui yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa. Vuoden 2014 teema on ”Koulutus ja kehitys” ja mukana on yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa.

  Nyt SYL etsii evaluoijaa hankkeelle. Hakijalla toivotaan olevan kokemusta hankkeiden evaluoinnin suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.  Ylioppilaskuntatoiminnan, erityisesti ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoiminnan, tunteminen katsotaan hakijan eduksi. Hakijalta odotetaan myös aktiivisuutta, itsenäistä työotetta ja kykyä tuottaa sujuvasti kirjoitettua tekstiä suomeksi.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 25.8.2014

  SYL vetoaa hallitukseen: Älkää leikatko opiskelijoiden terveydestä! #yths #opiskeluterveydenhuolto #budjettiriihi

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) lähettää huolestuneita terveisiä keskiviikkona budjettiriiheen kokoontuvalle valtioneuvostolle. Kevään kehysriihessä hallitus päätti poistaa viidenneksen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoituksesta. Poisto on valtavan suuri ja iskemässä äkkiä: jo ensi vuoden alusta opiskeluterveydenhuollon palvelut heikkenisivät merkittävästi.

  “Minkä tahansa voittoa tavoittelemattoman terveydenhuollon toimijan budjetista viidenneksen poistuma on kriisin paikka. YTHS:lle on kaiken lisäksi jäämässä äärimmäisen lyhyt aika sopeutua asiaan. Tämä on kestämätön tapa tehdä politiikkaa”, huomauttaa SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 22.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus on valinnut kansainvälisten asioiden sihteeriksi Cecilia Pellosniemen, 26.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri kuuluu SYL:n edunvalvontasihteeristöön. Hänen vastuullansa on muun muassa EU-edunvalvonta, kansainväliset järjestösuhteet (erityisesti European Students’ Union ja yhteistyö pohjoismaisten sekä Baltian maiden opiskelijaliittojen kanssa), kansainvälisiä opiskelijoita koskeva edunvalvonta sekä suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen.

  Pellosniemi on suorittanut maisterin tutkinnon College of Europessa EU:n kansainvälisistä suhteista ja opiskelee parhaillaan oikeustieteitä Helsingin yliopistossa. Aiempaa työkokemusta Pellosniemellä on muun muassa europarlamentaarikon avustajan tehtävistä sekä rauhanvälitystehtävistä. Hän on viime vuosien ajan vastannut työssään muun muassa tutkimus-, koulutus- ja nuorisopolitiikasta. Pellosniemellä on myös runsaasti kokemusta toimimisesta eri järjestöissä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä esimerkiksi Suomen YK-nuorisodelegaattina.

  Uudessa tehtävässään Pellosniemi aloittaa syyskuun alusta.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 19.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on laatinut yhdessä ylioppilaskuntien kanssa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen kansainvälistysmisstrategian (2009-2015) toteutumisesta. SYL:n strategia-arvioinnissa on käytetty opiskelijoiden antamaa palautetta, haastateltu yliopistojen hallinnon edustajia ja kuunneltu eri sidosryhmien kokemuksia yliopistojen kansainvälistymisen tilasta.

  Erityisen tärkeänä SYL kokee arvioinnissa esille nostamansa kansainvälistymisen uudet tuulet ja niihin panostamisen. Laaja-alainen viranomaisyhteistyö on välttämätöntä Suomen kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Samoin erityistä huomiota vaatii korkeakoulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja opintojen laatuun keskittyminen. Kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhän panostamalla pääsemme puolestamme mukaan olennaiseen kansainväliseen opetus- ja tutkimusyhteisöön.

  SYL on erityisen huolissaan siitä, että OKM ei tekisi uutta strategiaa vaan sen sijaan tyytyisi päivittämään olemassa olevaa strategiaa. Nykyinen strategia on kirjoitettu kuusi vuotta sitten, jonka jälkeen kansainvälistymisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi suomalaisella korkeakoulukentällä. SYL kokee korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet myös vuoden 2015 jälkeen tärkeinä osoituksina yhteisestä päämäärästä edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä.

  Lue SYL:n arvio kokonaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5400

  Lisätietoja:

  SYL:n hallituksen jäsen Hilkka Kemppi, p. 044 906 5003, etunimi.sukunimi(at)syl.fi

 • Kannanotto 19.8.2014

  Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat, että meneillään olevissa työeläkeneuvotteluissa muistetaan rakenteellisten muutosten lisäksi myös työelämän laatua parantavat toimenpiteet. Keskeisin keino pidentää työuria on se, että työelämä joustaa työkyvyn ja työssä jaksamisen mukaan. Uuden eläkeratkaisun tulee edelleen ottaa huomioon yksilölliset erot ihmisten työurissa ja mahdollistaa eläkkeelle jääminen joustavasti.

  » Jatka lukemista

 • Lapinrinteen syksy käynnistyi myös lausuntojen osalta. Hallitus hyväksyi 15.8. lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle opiskeluterveydenhuollon kehittämisryhmän raportista. SYL oli itse mukana ryhmän työssä ja sai monia ajatuksiaan läpi jo siinä vaiheessa. Ryhmän painopiste oli lähinnä toisen asten ammatillisen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoissa ja näihin ryhmiin liittyen esitettiinkin hyviä uudistuksia. SYL keskittyi lausunnossaan kuitenkin vain korkeakouluopiskelijoihin ja toi esille lähinnä kaksi seikkaa: YTHS:n asema on turvattava jatkossakin ja myös AMK-opiskelijat on siirrettävä YTHS:n palvelujen piiriin. Tämän lisäksi SYL painotti lausunossaan opiskeluterveydenhuollon riittävän resurssoinnin tärkeyttä.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5383. Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 5152227, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • OKM pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutusten uudistamisesta. Uudistusten tausta-ajatuksena on vastata muuttuvan työelämän haasteisiin ja pitää yllä työntekijöiden osaamista parantamalla erikoistumiskoulutusten saavutettavuutta sekä varmistamalla tarpeellisten erikoistumiskoulutusten järjestäminen.

  SYL pitää tavoitetta sinänsä hyvänä. Erikoistumiskoulutusten lisääminen rahoitusindikaattoriksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin sen sijaan ei ole toimiva ajatus. Erikoistumiskoulutuksessa opiskelevia ei tule rinnastaa korkeakouluissa opiskeleviin perustutkinto-opiskelijoihin. Myös on varmistettava, että erikoistumiskoulutukset ovat saavutettavia kaikilla aloilla palkkatasosta riippumatta. Koko lausunto osoitteessa https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5361 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, tapio.heiskari@syl.fi, 041 515 2231 .

» Selaa uutisia

 • 140902_SYL_tulevaisuudenyliopisto_pilotti_MariKroger
  Tiedote 2.9.2014

  Millainen on tulevaisuuden yliopisto? Millaista on opetus ja opiskelu tulevaisuudessa? Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) viime vuonna aloittamassa pohdinnassa tulevaisuuden yliopistosta alkaa uusi vaihe. Syyskuun puolivälissä SYL käynnistää yhdessä yliopistojen kanssa Tulevaisuuden yliopisto -pilotin, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja yliopistojen itsensä kartoittamiin kehittämistarpeisiin.

  SYL:n tavoitteena on, että yhteistyössä yliopistojen kanssa edetään kohti sellaista tulevaisuuden yliopistoa, jossa opiskelu on monimuotoista ja monipuolista, ja jossa opiskelijat eivät ole pelkästään tiedon vastaanottajia, vaan aidosti aktiivisia ja yhdenvertaisia yliopistoyhteisön jäseniä.

  “Unelmana on oppimisen renessanssi, kirkastetaan ajatus siitä, että yliopistoon todella mennään oppimaan ja kehittymään. Tärkeimmät kehittämisen kohteet mukaan lähtevissä yliopistoissa lienevät oppimisympäristöjen uudelleen ajattelussa ja toteuttamisessa, saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämisessä sekä opetusteknologioiden ratkaisuissa”, SYL:n hallituksen jäsen Mari Kröger sanoo.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 28.8.2014

  Suomalaiset yliopisto-opiskelijat päästivät budjettiriihen tulosten saavuttua kollektiivisen helpotuksen huokauksen. Valtavat leikkaukset, joita Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoitukseen keväällä aiottiin, saatiin estettyä. Hallitus päätti säilyttää puolet opetus- ja kulttuuriministeriön vuokra-avustuksesta YTHS:lle.

  “Kerrankin saa sanoa rehelliset kiitokset päättäjille. Tietysti olisi parasta, että YTHS:n rahoitusta ei leikattaisi ollenkaan, mutta on hallitukselta suoraselkäistä toimintaa paikata keväällä tekemäänsä päätöstä ja puolittaa leikkaus”, kehuu SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  » Jatka lukemista

 • Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa opasluonnoksesta SORA-lainsäädännön soveltamisesta terveydenhuollossa. SORA eli tuttavallisemmin SOVeltumattomuuden RAtkaisuthan on kokoelma lakipykäliä, joiden tavoitteena on ehkäistä turvallisuus- ja päihdeongelmia toisen ja korkea-asteen koulutuksessa. SYL on ollut jo muutama vuosi sitten tiiviisti mukana lain valmistelussa ja nostamassa esille sen ongelmia ja epäkohtia. Nyt lausunnolla ollut opasluonnos on suunnattu nimenomaan terveydenhuollon käyttöön, joten lausunnossa ei juuri puututa itse lakiin tai esim. korkeakoulujen rooliin sen soveltamisessa.

  SYL pitää erityisen tärkeänä sitä, että hakijan tai opiskelijan terveydentilasta lausunnon antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi ainoastaan sopivuutta koulutukseen, ei terveydentilaa yleensä. Niin ikään terveydenhuollolla tulee olla käytössään kaikki mahdollinen tieto SORA-tutkintoon liittyvästä opiskelusta, harjoittelusta ja työllistymismahdollisuuksista, jotta sopivuutta voidaan oikein perustein arvioida.

  Toisaalta terveydenhuollon tulee kiinnittää huomiota hakijan tai opiskelijan terveydentilaa koskevien arkaluontoisten tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen eteenpäin. Samaten huumausainetestin yhteydessä tehtävä näytteenantajan henkilöllisyyden toteaminen ei voi perustua koulutuksen järjestäjän todistukseen.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5423

 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) toteuttaa yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa ylioppilaskuntien valtakunnallisen kehitysyhteistyöviikon kehittämishankkeen vuosina 2013 ja 2014. Viikkojen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoutta kehitys- ja kehitysmaakysymyksistä, laajentaa kehitysyhteisyöviikoille osallistuvien ylioppilaskuntien määrää ja sekä saada lisää ihmisiä mukaan yliopistojen kehitysyhteistyötoimintaan esimerkiksi osallistamalla ylioppilaskuntien alaisia järjestöjä kehitysyhteistyöviikon tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2013 viikot järjestettiin teemalla ”Työllisyys & kehitys” ja viikkojen järjestämiseen osallistui yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa. Vuoden 2014 teema on ”Koulutus ja kehitys” ja mukana on yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa.

  Nyt SYL etsii evaluoijaa hankkeelle. Hakijalla toivotaan olevan kokemusta hankkeiden evaluoinnin suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.  Ylioppilaskuntatoiminnan, erityisesti ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoiminnan, tunteminen katsotaan hakijan eduksi. Hakijalta odotetaan myös aktiivisuutta, itsenäistä työotetta ja kykyä tuottaa sujuvasti kirjoitettua tekstiä suomeksi.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 22.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus on valinnut kansainvälisten asioiden sihteeriksi Cecilia Pellosniemen, 26.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri kuuluu SYL:n edunvalvontasihteeristöön. Hänen vastuullansa on muun muassa EU-edunvalvonta, kansainväliset järjestösuhteet (erityisesti European Students’ Union ja yhteistyö pohjoismaisten sekä Baltian maiden opiskelijaliittojen kanssa), kansainvälisiä opiskelijoita koskeva edunvalvonta sekä suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen.

  Pellosniemi on suorittanut maisterin tutkinnon College of Europessa EU:n kansainvälisistä suhteista ja opiskelee parhaillaan oikeustieteitä Helsingin yliopistossa. Aiempaa työkokemusta Pellosniemellä on muun muassa europarlamentaarikon avustajan tehtävistä sekä rauhanvälitystehtävistä. Hän on viime vuosien ajan vastannut työssään muun muassa tutkimus-, koulutus- ja nuorisopolitiikasta. Pellosniemellä on myös runsaasti kokemusta toimimisesta eri järjestöissä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä esimerkiksi Suomen YK-nuorisodelegaattina.

  Uudessa tehtävässään Pellosniemi aloittaa syyskuun alusta.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 19.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on laatinut yhdessä ylioppilaskuntien kanssa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen kansainvälistysmisstrategian (2009-2015) toteutumisesta. SYL:n strategia-arvioinnissa on käytetty opiskelijoiden antamaa palautetta, haastateltu yliopistojen hallinnon edustajia ja kuunneltu eri sidosryhmien kokemuksia yliopistojen kansainvälistymisen tilasta.

  Erityisen tärkeänä SYL kokee arvioinnissa esille nostamansa kansainvälistymisen uudet tuulet ja niihin panostamisen. Laaja-alainen viranomaisyhteistyö on välttämätöntä Suomen kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Samoin erityistä huomiota vaatii korkeakoulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja opintojen laatuun keskittyminen. Kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhän panostamalla pääsemme puolestamme mukaan olennaiseen kansainväliseen opetus- ja tutkimusyhteisöön.

  SYL on erityisen huolissaan siitä, että OKM ei tekisi uutta strategiaa vaan sen sijaan tyytyisi päivittämään olemassa olevaa strategiaa. Nykyinen strategia on kirjoitettu kuusi vuotta sitten, jonka jälkeen kansainvälistymisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi suomalaisella korkeakoulukentällä. SYL kokee korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet myös vuoden 2015 jälkeen tärkeinä osoituksina yhteisestä päämäärästä edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä.

  Lue SYL:n arvio kokonaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5400

  Lisätietoja:

  SYL:n hallituksen jäsen Hilkka Kemppi, p. 044 906 5003, etunimi.sukunimi(at)syl.fi

 • Lapinrinteen syksy käynnistyi myös lausuntojen osalta. Hallitus hyväksyi 15.8. lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle opiskeluterveydenhuollon kehittämisryhmän raportista. SYL oli itse mukana ryhmän työssä ja sai monia ajatuksiaan läpi jo siinä vaiheessa. Ryhmän painopiste oli lähinnä toisen asten ammatillisen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoissa ja näihin ryhmiin liittyen esitettiinkin hyviä uudistuksia. SYL keskittyi lausunnossaan kuitenkin vain korkeakouluopiskelijoihin ja toi esille lähinnä kaksi seikkaa: YTHS:n asema on turvattava jatkossakin ja myös AMK-opiskelijat on siirrettävä YTHS:n palvelujen piiriin. Tämän lisäksi SYL painotti lausunossaan opiskeluterveydenhuollon riittävän resurssoinnin tärkeyttä.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5383. Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 5152227, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • OKM pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutusten uudistamisesta. Uudistusten tausta-ajatuksena on vastata muuttuvan työelämän haasteisiin ja pitää yllä työntekijöiden osaamista parantamalla erikoistumiskoulutusten saavutettavuutta sekä varmistamalla tarpeellisten erikoistumiskoulutusten järjestäminen.

  SYL pitää tavoitetta sinänsä hyvänä. Erikoistumiskoulutusten lisääminen rahoitusindikaattoriksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin sen sijaan ei ole toimiva ajatus. Erikoistumiskoulutuksessa opiskelevia ei tule rinnastaa korkeakouluissa opiskeleviin perustutkinto-opiskelijoihin. Myös on varmistettava, että erikoistumiskoulutukset ovat saavutettavia kaikilla aloilla palkkatasosta riippumatta. Koko lausunto osoitteessa https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5361 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, tapio.heiskari@syl.fi, 041 515 2231 .

 • Hakuilmoitus 1.7.2014

  Oy OSS-Järjestöpalvelut Ab hakee palvelukseensa toimistosihteeriä äitiysloman sijaiseksi kokopäiväiseen työsuhteeseen 1.9.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan.

  OSS-Järjestöpalvelut on osakeyhtiö, jonka omistavat valtakunnalliset sitoutumattomat korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontajärjestöt Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL), Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. Yhtiö omistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan toimitilan, jossa toimivat OLL, SAMOK, SYL sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Yhtiö tuottaa järjestöille keskitetysti kiinteistö-, käännös-, tilahallinto-, toimisto- ja ict-palveluita.

  Haemme nelihenkiseen tiimiimme TOIMISTOSIHTEERIÄ, joka haluaa olla mukana luomassa toimistolle hyvää henkeä ja työviihtyvyyttä. Sinun tehtäviisi kuuluisivat mm. aulapalvelut, toimistotilojen tarvike- ja huoltotilaukset, postitukset, kokousjärjestelyt sekä laskutuksen ja kirjanpidon avustavat työtehtävät. Toivomme Sinulta tarmokasta työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä yhteistyötaitoja. Edellytämme Sinulta ymmärrystä laskutuksen ja kirjanpidon perusasioista.

  Me tarjoamme Sinulle työyhteisöksi oman tiimisi lisäksi toimiston täynnä innokkaita opiskelijajärjestöjen asiantuntijoita. Työsuhteesi edut ovat hyvät ja mahdollisuudet vaikuttaa oman työsi aikatauluttamiseen ovat joustavat.

  Hakemukset palkkatoiveineen voi toimittaa OSS-Järjestöpalveluille 11.8.2014 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen maria.teikari(at)oss-jarjestopalvelut.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä viikolla 34.

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Maria Teikari, maria.teikari(at)oss-jarjestopalvelut.fi, p. 044 7800 202
  Toimistosihteeri Salla Ihanus, salla.ihanus(at)oss-jarjestopalvelut.fi, p. 044 7800 207

 • Uutiskirje 12.6.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan lukukausien aikana joka toinen viikko.

  Tässä Sylofonissa:
  1. SYL julkisti visionsa tulevaisuuden yliopistosta
  2. Opiskelukykytyö jatkuu vaikka projekti päättyy
  3. SYL otti kantaa ilmastolain puolesta
  4. Kesälomakauden päivystykset SYL:ssa
  5. SYL lausui korkeakouluopiskelijoiden poissaolokäytäntöjen tiukentamisesta
  6. SYL lausui työttömyysturvalain muutoksista
  7. SYL lausui opintotukilain 1 ja 7 §:n muutoksista

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Tiedote 19.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on laatinut yhdessä ylioppilaskuntien kanssa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen kansainvälistysmisstrategian (2009-2015) toteutumisesta. SYL:n strategia-arvioinnissa on käytetty opiskelijoiden antamaa palautetta, haastateltu yliopistojen hallinnon edustajia ja kuunneltu eri sidosryhmien kokemuksia yliopistojen kansainvälistymisen tilasta.

  Erityisen tärkeänä SYL kokee arvioinnissa esille nostamansa kansainvälistymisen uudet tuulet ja niihin panostamisen. Laaja-alainen viranomaisyhteistyö on välttämätöntä Suomen kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Samoin erityistä huomiota vaatii korkeakoulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja opintojen laatuun keskittyminen. Kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhän panostamalla pääsemme puolestamme mukaan olennaiseen kansainväliseen opetus- ja tutkimusyhteisöön.

  SYL on erityisen huolissaan siitä, että OKM ei tekisi uutta strategiaa vaan sen sijaan tyytyisi päivittämään olemassa olevaa strategiaa. Nykyinen strategia on kirjoitettu kuusi vuotta sitten, jonka jälkeen kansainvälistymisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi suomalaisella korkeakoulukentällä. SYL kokee korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet myös vuoden 2015 jälkeen tärkeinä osoituksina yhteisestä päämäärästä edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä.

  Lue SYL:n arvio kokonaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5400

  Lisätietoja:

  SYL:n hallituksen jäsen Hilkka Kemppi, p. 044 906 5003, etunimi.sukunimi(at)syl.fi

 • Lapinrinteen syksy käynnistyi myös lausuntojen osalta. Hallitus hyväksyi 15.8. lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle opiskeluterveydenhuollon kehittämisryhmän raportista. SYL oli itse mukana ryhmän työssä ja sai monia ajatuksiaan läpi jo siinä vaiheessa. Ryhmän painopiste oli lähinnä toisen asten ammatillisen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoissa ja näihin ryhmiin liittyen esitettiinkin hyviä uudistuksia. SYL keskittyi lausunnossaan kuitenkin vain korkeakouluopiskelijoihin ja toi esille lähinnä kaksi seikkaa: YTHS:n asema on turvattava jatkossakin ja myös AMK-opiskelijat on siirrettävä YTHS:n palvelujen piiriin. Tämän lisäksi SYL painotti lausunossaan opiskeluterveydenhuollon riittävän resurssoinnin tärkeyttä.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5383. Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 5152227, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • OKM pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutusten uudistamisesta. Uudistusten tausta-ajatuksena on vastata muuttuvan työelämän haasteisiin ja pitää yllä työntekijöiden osaamista parantamalla erikoistumiskoulutusten saavutettavuutta sekä varmistamalla tarpeellisten erikoistumiskoulutusten järjestäminen.

  SYL pitää tavoitetta sinänsä hyvänä. Erikoistumiskoulutusten lisääminen rahoitusindikaattoriksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin sen sijaan ei ole toimiva ajatus. Erikoistumiskoulutuksessa opiskelevia ei tule rinnastaa korkeakouluissa opiskeleviin perustutkinto-opiskelijoihin. Myös on varmistettava, että erikoistumiskoulutukset ovat saavutettavia kaikilla aloilla palkkatasosta riippumatta. Koko lausunto osoitteessa https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5361 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, tapio.heiskari@syl.fi, 041 515 2231 .

 • SYL lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle 28.5. opintotukilain 1 ja 7 pykäliä koskevista muutoksista. Esitetyt muutokset koskevat ulkomaille harjoitettaviin opintoihin myönnettävää opintotukea sekä Aasian ja Afrikan kielien ja kulttuurin opiskelua varten myönnettävien opintotukikuukausien enimmäismäärän leikkaamista.

  Lausunnossaan SYL kiittää sitä, että ulkomailla harjoitettaviin opintoihin myönnettävän opintotuen edellytyksiä tarkastellaan ja muutetaan siten, että opiskelijalla voisi olla oikeus opintotukeen myös siinä tapauksessa, jos hänellä on todettavissa elinolosuhteisiin liittyviä kiinteitä siteitä Suomeen, vaikka nykyinen asumisehto ei toteutuisikaan. Kiinteiden siteiden arvioinnin kriteereiksi hallitus on esittänyt perhesuhteita, toimeentuloa, ammatillisia ja muita vastaavia elinolosuhteisiin liittyviä seikkoja. SYL pitää erittäin tärkeänä, että nämä kriteerit kiinteille siteille määritellään yksityiskohtaisemmin ja selkeämmin tuen hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. SYL ei kannata hakijan puolison kotimaan painottamista ensisijaisena kriteerinä opintotuen myöntämiselle.

  SYL ei kannata hallituksen esitystä Aasian ja Afrikan kielien ja kulttuurien opintotukikuukausien leikkaamisesta 64 tukikuukaudesta 55 tukikuukauteen. Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit -koulutuksella on SYL:n mukaan vahvat perusteet pidennettyyn opintotukioikeuteen.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5216

  Lisätietoja: SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 0449065004

 • SYL lausui 28.5. työ- ja elinkeinoministeriölle työttömyysturvalakiin esitettävistä lukuisista muutoksista.

  Lausunnossaan SYL kiinnitti huomiota työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviin. SYL:n mielestä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä on hyvä tarkastella valtakunnallisesti, jotta niiden nykyiset resurssit ja toiminnan laajuus kohtaisivat paremmin. SYL pitää erityisen hyvänä, että palveluihin liittyvää byrokratiaa karsitaan, mutta kantaa kuitenkin huolta siitä, miten TE-toimistoilta karsitut tehtävät voidaan laadukkaasti hoitaa myös tulevaisuudessa.

  Erityistä opetus- tai opiskeluhuollon palveluja saaneen henkilön työmarkkinatuen odotusajan poistamista SYL pitää hyvin kannatettavaa. Näin turvataan näiden nuorten työnhakijoiden yhdenvertainen kohtelu muiden työnhakijoiden kanssa.

  SYL ei kannata opiskelupaikan vastaanottamisen ja opiskelujen aloittamisen pakkoa syksyn yhteishakuun vapaaehtoisesti osallistuneiden osalta. Tämä tulee vaikuttamaan kielteisesti syksyn yhteishakuun osallistuvien opiskelijoiden määrään.

  Työn vastaanottamisvelvollisuuden laajentamisen SYL näkee työnhakijan kannalta kohtuuttomana. Vastaanottamisvelvollisuus vaikeuttaa erityisesti heikossa asemassa olevien työnhakijoiden, kuten yksinhuoltajien, arkea.

  SYL pitää erityisen hyvänä esitystä koulutusta vaille olevan nuoren oikeudesta kulukorvaukseen työkokeilun ajalta. Tämä parantaa selkeästi nuoren työnhakijan toimeentuloa ja kannustaa osallistumaan työkokeiluihin.

  Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan SYL:n materiaalipankissa. Suora linkki: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5235

  Lisätietoja: SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 0449065004

 • Lausunto 28.5.2014

   

  SYL lausui 28.5.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle yliopisto-opiskelijoiden opiskeluoikeutta, opiskeluoikeuden jatkamista ja sen menettämistä koskevien säännösten muuttamisesta. OKM:n esitysluonnos koskee yliopistolain 39 § ja 41 §:n muuttamista.

  Lausunnossaan SYL kannatti poissaolokäytäntöjen yhdenmukaistamista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Yhdenmukaisuus turvaa opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun korkeakoulusektorista ja korkeakoulusta riippumatta.

  Muita lakiesitysluonnoksen toimenpiteitä SYL piti tarpeettomina. Ehdotettu tiukennus ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolon myöntökriteereihin lähinnä kuormittaa korkeakouluja ylimääräisellä byrokratialla. Rinnakkain ehdotetun tiukennuksen kanssa valmisteltava opiskelijavalintojen uudistaminen vastaa käytännössä kaikkiin niihin ongelmiin, joihin ehdotetun tiukennuksen katsotaan tehoavan.

  Niin ikään opiskelijan poissaololukukausien määrän vähentäminen pureutuu perin marginaaliseen ongelmaan. Poissaolojen yleisin syy on ansiotyö, jonka aikana opiskelija paitsi maksaa veronsa, ei myöskään millään tavalla kuormita yliopistoa. Yksi sadasta opiskelijasta on poissa yli vuoden ajan “muista syistä”, joten tiukennuksen kohderyhmä on hyvin kapea. Ehdotettu tiukennus sen sijaan tuottaa edelleen lisää hallinnollista työtä yliopistolle. Lisäksi yleisimmästä opiskelijaprofiilista poikkeavat erityisryhmät, kuten perheelliset opiskelijat ja pitkäaikaissairaat, saattavat joutua tiukennuksen myötä vaikeisiin tilanteisiin, joista ei ole hyötyä millekään osapuolelle.

  SYL ei siis näe ehdotetun kaltaista käytäntöjen kiristämistä aiheelliseksi ja epäilee lakimuutoksen tuottavan lähinnä tarpeetonta lisätyötä korkeakoulujen hallinnossa.

   

  Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan SYL:n materiaalipankissa. Suora linkki https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5216 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, 041 515 2231.

 • Lausunto 28.03.2014

  SYL lausui 28.3.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle opintotukiasetuksen muuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys koskee korkeakouluopiskelijoiden edistymisen seurantaa sekä 1.8.2014 voimaan tulevan opintotukilain muuttamisesta (1243/2013) aiheutuvia asetusmuutoksia.

  Lausunnossaan SYL otti voimakkaasti kantaa esityksen vuosittaiseen vähimmäissuoritusvaatimukseen, opintotukikuukausien leikkaamiseen ja tuen kaksiportaisen myöntämisen tiukentamiseen yliopistotutkinnoissa. Vuosittainen vähimmäissuoritusvaatimus vie opintotuesta joustavuuden, aiheuttaa toimeentuloloukkuja muun muassa osaopiskelukykyisille opiskelijoille ja monimutkaistaa opintotuen käyttöä entisestään.

  Opintotukikuukausien leikkaaminen ja entistä voimakkaampi tuen kaksiportaistaminen kiristää opiskelijoiden toimeentulon riittävyyttä. Kandi- ja maisterivaiheen siirtymiin liittyy useita opiskelijoista riippumattomia ongelmia, joita ei ratkaista sillä, että opiskelijat rajataan tuen ulkopuolelle. Asetuksen voimaantulon myötä opiskelijat tulisivat siirtymään entistä enemmän toimeentulotuen piiriin.

  Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan SYL:n materiaalipankissa. https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=4834

  Lisätietoja: Ringa Prauda-Rydgren, ringa.prauda@syl.fi, 041 515 2233

 • SYL lausui 7.2.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista.

  Lausunossa SYL:n näkökulmaksi valittiin lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet ja niiden yhdenvertaisuus, ja totesi tuntijakovaihtoehto C:n täydennettynä yhteisillä opintokokonaisuuksilla nyt esitetyistä malleista parhaaksi vaihtoehdoksi. Muilta osin SYL piti yhteisiä opintokokonaisuuksia lukion tavoitteiden, laajan yleissivistyksen ja kriittisen ajattelun valmiuksien kannalta hyvänä kehityssuuntana, mutta teemaopinnoille ei nähty tarvetta.

  SYL kritisoi työryhmää puutteellisesta vaikutusten arvioinnista, erityisesti koulutuksellisen yhdenvertaisuuden kannalta. Samoin SYL totesi, että toisen asteen ja korkea-asteen kehittämisestä puuttuu vuoropuhelu, ja toisti kantansa, ettei kandidaatin tutkintojen laaja-alaistaminen ja lukiokoultuuksen valinnaisuuden lisäys ole kokonaisuutena toimiva ratkaisu.

  Lausunto on luettavissa kokoanisuudessaan SYL:n materiaalipankissa.

  Lisätietoja: Jarmo Kallunki, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2230

 • SYL lausui 31.1.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakoulujen yhteishausta. SYL oli pääosin tyytyväinen asetusluonnokseen, ja esitti vain yhtä muutosta hakutoivejärjestykseen liittyen.

  Lausunto on luettavissa kokoanisuudessaan SYL:n materiaalipankissa.

  Lisätietoja: Jarmo Kallunki, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2230

 • Suomen nuorisotyö – Allianssi ry on pyytänyt jäsenjärjestöjään kommentoimaan valmisteilla olevan kuntalain kokonaisuudistusta demokratiajaoston kuulemistilaisuuteen. Kuulemistilaisuuden materiaalit ovat luettavissa Valtiovarainministeriön nettisivulta.

  SYL pitää erityisen tärkeänä, että opiskelijoiden tarpeet huomioidaan myös kunta-asioita valmisteltaessa. Opiskelijat ovat kunnissa merkittävä ryhmä, jonka mielipide tulisi huomioida entistä paremmin aina kuntalain valmistelusta paikallistason päätöksiin. Kuntalakiin tulisikin kirjata perusteet siitä, miten opiskelijoille taataan mahdollisuudet vaikuttaa kuntien päätöksentekoon.

  SYL pitää kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteita pääsääntöisesti hyvinä. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen suoralla demokratialla, sähköisten toimintatapojen kehittäminen, monipuoliset osallistumisrakenteet sekä päättäjien ja opiskelijoiden vuorovaikutus ovat omiaan parantamaan nuorten osallistumista asuinkuntansa päätöksentekoon. SYL:n haluaa kuitenkin, että kuntalain valmistelussa kiinnitetään erityishuomiota aloiteoikeuteen, avoimuuteen ja sähköisiin palveluihin. Sähköiset jakelukanavat ovat tätä päivää, eikä niiden merkitystä kuntademokratian kannalta ei tule aliarvioida.

  SYL:n kommentti on kokonaisuudessaan luettavissa  materiaalipankissa.

  #uusikuntalaki

» Selaa uutisia

 • 140902_SYL_tulevaisuudenyliopisto_pilotti_MariKroger
  Tiedote 2.9.2014

  Millainen on tulevaisuuden yliopisto? Millaista on opetus ja opiskelu tulevaisuudessa? Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) viime vuonna aloittamassa pohdinnassa tulevaisuuden yliopistosta alkaa uusi vaihe. Syyskuun puolivälissä SYL käynnistää yhdessä yliopistojen kanssa Tulevaisuuden yliopisto -pilotin, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja yliopistojen itsensä kartoittamiin kehittämistarpeisiin.

  SYL:n tavoitteena on, että yhteistyössä yliopistojen kanssa edetään kohti sellaista tulevaisuuden yliopistoa, jossa opiskelu on monimuotoista ja monipuolista, ja jossa opiskelijat eivät ole pelkästään tiedon vastaanottajia, vaan aidosti aktiivisia ja yhdenvertaisia yliopistoyhteisön jäseniä.

  “Unelmana on oppimisen renessanssi, kirkastetaan ajatus siitä, että yliopistoon todella mennään oppimaan ja kehittymään. Tärkeimmät kehittämisen kohteet mukaan lähtevissä yliopistoissa lienevät oppimisympäristöjen uudelleen ajattelussa ja toteuttamisessa, saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämisessä sekä opetusteknologioiden ratkaisuissa”, SYL:n hallituksen jäsen Mari Kröger sanoo.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 28.8.2014

  Suomalaiset yliopisto-opiskelijat päästivät budjettiriihen tulosten saavuttua kollektiivisen helpotuksen huokauksen. Valtavat leikkaukset, joita Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoitukseen keväällä aiottiin, saatiin estettyä. Hallitus päätti säilyttää puolet opetus- ja kulttuuriministeriön vuokra-avustuksesta YTHS:lle.

  “Kerrankin saa sanoa rehelliset kiitokset päättäjille. Tietysti olisi parasta, että YTHS:n rahoitusta ei leikattaisi ollenkaan, mutta on hallitukselta suoraselkäistä toimintaa paikata keväällä tekemäänsä päätöstä ja puolittaa leikkaus”, kehuu SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  » Jatka lukemista

 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) toteuttaa yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa ylioppilaskuntien valtakunnallisen kehitysyhteistyöviikon kehittämishankkeen vuosina 2013 ja 2014. Viikkojen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoutta kehitys- ja kehitysmaakysymyksistä, laajentaa kehitysyhteisyöviikoille osallistuvien ylioppilaskuntien määrää ja sekä saada lisää ihmisiä mukaan yliopistojen kehitysyhteistyötoimintaan esimerkiksi osallistamalla ylioppilaskuntien alaisia järjestöjä kehitysyhteistyöviikon tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2013 viikot järjestettiin teemalla ”Työllisyys & kehitys” ja viikkojen järjestämiseen osallistui yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa. Vuoden 2014 teema on ”Koulutus ja kehitys” ja mukana on yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa.

  Nyt SYL etsii evaluoijaa hankkeelle. Hakijalla toivotaan olevan kokemusta hankkeiden evaluoinnin suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.  Ylioppilaskuntatoiminnan, erityisesti ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoiminnan, tunteminen katsotaan hakijan eduksi. Hakijalta odotetaan myös aktiivisuutta, itsenäistä työotetta ja kykyä tuottaa sujuvasti kirjoitettua tekstiä suomeksi.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 25.8.2014

  SYL vetoaa hallitukseen: Älkää leikatko opiskelijoiden terveydestä! #yths #opiskeluterveydenhuolto #budjettiriihi

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) lähettää huolestuneita terveisiä keskiviikkona budjettiriiheen kokoontuvalle valtioneuvostolle. Kevään kehysriihessä hallitus päätti poistaa viidenneksen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoituksesta. Poisto on valtavan suuri ja iskemässä äkkiä: jo ensi vuoden alusta opiskeluterveydenhuollon palvelut heikkenisivät merkittävästi.

  “Minkä tahansa voittoa tavoittelemattoman terveydenhuollon toimijan budjetista viidenneksen poistuma on kriisin paikka. YTHS:lle on kaiken lisäksi jäämässä äärimmäisen lyhyt aika sopeutua asiaan. Tämä on kestämätön tapa tehdä politiikkaa”, huomauttaa SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 22.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus on valinnut kansainvälisten asioiden sihteeriksi Cecilia Pellosniemen, 26.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri kuuluu SYL:n edunvalvontasihteeristöön. Hänen vastuullansa on muun muassa EU-edunvalvonta, kansainväliset järjestösuhteet (erityisesti European Students’ Union ja yhteistyö pohjoismaisten sekä Baltian maiden opiskelijaliittojen kanssa), kansainvälisiä opiskelijoita koskeva edunvalvonta sekä suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen.

  Pellosniemi on suorittanut maisterin tutkinnon College of Europessa EU:n kansainvälisistä suhteista ja opiskelee parhaillaan oikeustieteitä Helsingin yliopistossa. Aiempaa työkokemusta Pellosniemellä on muun muassa europarlamentaarikon avustajan tehtävistä sekä rauhanvälitystehtävistä. Hän on viime vuosien ajan vastannut työssään muun muassa tutkimus-, koulutus- ja nuorisopolitiikasta. Pellosniemellä on myös runsaasti kokemusta toimimisesta eri järjestöissä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä esimerkiksi Suomen YK-nuorisodelegaattina.

  Uudessa tehtävässään Pellosniemi aloittaa syyskuun alusta.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 19.8.2014

  Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat, että meneillään olevissa työeläkeneuvotteluissa muistetaan rakenteellisten muutosten lisäksi myös työelämän laatua parantavat toimenpiteet. Keskeisin keino pidentää työuria on se, että työelämä joustaa työkyvyn ja työssä jaksamisen mukaan. Uuden eläkeratkaisun tulee edelleen ottaa huomioon yksilölliset erot ihmisten työurissa ja mahdollistaa eläkkeelle jääminen joustavasti.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 16.7.2014
  Vapaa julkaistavaksi

  Porissa järjestettävän SuomiAreenan kantavana teemana on tänä vuonna asuminen ja ympäristö. SYL haluaa SuomiAreenassa kiinnittää huomion opiskelijan asumistilanteen lukuisiin ongelmakohtiin.

  Opetus- ja kulttuuriministeriön tuore Opiskelijatutkimus 2014 osoittaa, että asumisen kustannukset muodostavat jo lähes puolet opiskelijan menoista. Mediaanivuokra opiskelijalla on tutkimuksen mukaan 400 euroa kuukaudessa. Opintotuen asumislisää on nostettu viimeksi vuonna 2005. Tämän jälkeen yleinen vuokrataso on noussut yli 20 prosentilla.

  “Ei tarvita kummoista päättelyä huomatakseen, että opiskelijan asumisen tuki on jäänyt auttamattomasti jälkeen nousevista vuokrakuluista. Tämä näkyy ja tuntuu suoraan opiskelijan arjessa. Varsinkaan isoissa kaupungeissa on turha kuvitella asumistuen riittävän lähellekään tuen tarkoittamaa 80 prosentin osuutta vuokrakuluista. Valtioneuvostolla on loistava mahdollisuus tarkistaa tuen tasoa, kun asumistukijärjestelmää uudistetaan ensi talvena”, sanoo SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  Kesäisin opiskelijoiden toimeentulo kiristyy entisestään, kun opintorahan lisäksi myös opintotuen asumislisä katkeaa. Vaihtelevien kesäopiskelumahdollisuuksien ja heikon työllisyystilanteen vuoksi opiskelija jää helposti tyhjän päälle kesäkuukausiksi. SYL vaatiikin opintotuen asumislisän ympärivuotistamista.

  “Se tuskin tulee uutisena kenellekään, ettei opiskelijan asunnontarve poistu kesän ajaksi. Muina vuodenaikoina myönnettävää tukea vuokrakuluihin ei kuitenkaan kesällä tipu, eikä siirtyminen yleisen asumistuen piiriin ole mahdollista. Asumisen tukeminen ympärivuotisesti olisi tärkeä parannus opiskelijan niukkaan toimeentuloon”, muistuttaa SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm.

  Opiskelijan ja laajemminkin pienituloisten asemaa SYL vaatii parannettavaksi myös vuokra-asuntotuotantoa tukemalla. Asuntopula ja kohtuuttomuutta hipova vuokrataso erityisesti pääkaupunkiseudulla iskee varsinkin ulkomailta Suomeen muuttavia opiskelijoita vasten kasvoja. Asunnottomuusjaksot eivät ole tavattomia opintonsa aloittaville uuteen kaupunkiin muuttaville opiskelijoille. On välttämätöntä, että uusia opiskelija-asuntokohteita rakennetaan ja vanhojen kunnosta pidetään huolta. Opiskelijoista kolmannes asuu opiskelija-asunnossa. Valtion ja kuntien on tuettava uusien opiskelija-asuntokohteiden rakentamista, eikä yksikään opiskelija saa enää jäädä ilman kotia.

  Lisätietoja:
  SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007
  SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 044 906 5004
  etunimi.sukunimi@syl.fi

 • Kannanotto 25.6.2014
  Vapaa julkaistavaksi

  Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestää koko maassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Palvelun tulevaisuus riippuu sote-uudistuksen tulevista suuntaviivoista ja YTHS:n laadukas ja kustannustehokas toiminta on taattava myös jatkossa.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta saatiin tänään sovittua järjestämislain keskeinen sisältö. Kuntayhtymämallilla toimivat sote-alueet toimivat ennakoidusti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä. Sote-laissa tullaan määrittelemään tuottamisvastuun edellytykset, jonka perusteella sote-alueet itse määrittelevät kunnat ja kuntayhtymät, joille tuottamisvastuu myönnetään. Tuotantoa voidaan täydentää esimerkiksi järjestöjen ja yksityisen sektorin tuottamilla palveluilla ja teemallisilla kuntayhtymillä.

  Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestää koko maassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Opiskelijat ovat YTHS:n palveluihin tutkitusti erittäin tyytyväisiä. YTHS on kustannustehokas järjestäjä, joka noudattaa opiskeluterveydenhuollolle asetettuja velvoitteita. YTHS huolehtii opiskelijasta kokonaisuutena: terveyden edistäminen, sujuva yhteistyö esimerkiksi perusterveydenhuollon ja mielenterveyden palvelujen välillä sekä jatkuva yhteydenpito asiakkaiden kanssa ovat YTHS:n toiminnan arkea. Kunnallisessa opiskeluterveydenhuollossa taas on STM:n vuoden 2012 selvityksen perusteella paljon puutteita ja ongelmia sekä suuria alueellisia eroja palveluiden laadussa.

  “YTHS on yksi parhaiten toimivia perusterveydenhuollon osia. YTHS:n toiminta on mahdollista, koska nykyisellään sairausvakuutuslain mukaan opiskeluterveydenhuollosta vastuussa oleva kunta voi siirtää järjestämisvastuun YTHS:lle. Toivommekin päättäjiltä, että opiskelijoiden terveydenhuolto säilytetään toimivana myös tässä uudistuksessa,” vetoavat SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen, SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen ja OLL:n puheenjohtaja Hanna Huumonen.

  “Jos opiskelijoiden terveyteen ja opiskelukykyyn sekä siten tulevaisuuden työkykyyn halutaan panostaa, tulee YTHS:n toimintaedellytykset varmistaa jatkossakin. Kenenkään etu ei ole hajottaa toimivia palvelukokonaisuuksia. Sote-mallin on mahdollistettava se, että sote-alue voi hankkia opiskeluterveydenhuollon palvelut suoraan YTHS:ltä ilman kilpailutusta. Opiskelijoiden terveydestä huolehtiminen on panostamista tulevaisuuden työuriin. Tämän on oltava mahdollista myös sote-uudistuksen jälkeen”, puheenjohtajat vaativat.

   

  Lisätiedot:

  Piia Kuosmanen, SYL:n puheenjohtaja, puh. 044 906 5007

  Toni Asikainen, SAMOK:n puheenjohtaja, puh. 050 389 1000

  Hanna Huumonen, OLL:n puheenjohtaja, puh. 044 780 0211

 • we_love_vaaka

  SYL osallistuu tänäkin vuonna HelsinkiPride-tapahtumaan, joka järjestetään 23.-29.6. Helsingissä. HelsinkiPride on viikon mittainen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma, joka sisältää monipuolisesti ohjelmaa paneelikeskusteluista performanssitaiteeseen ja työpajoihin. Pride-viikon teema on tänä vuonna työelämä.

  Yksi viikon suurimpia tapahtumia on Pride-kulkue, jossa SYL on mukana perinteiseen tapaan. SYL:n kanssa kulkueessa marssivat muun muassa Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK), Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL), Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY).

  Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/571680559615232/

  Lisätietoja: 

  Hallituksen jäsen Mari Kröger, p. 044 906 5006, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • Hakuilmoitus 23.6.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. hakee tiimiinsä kansainvälisten asioiden sihteeriä vakinaiseen työsuhteeseen 1.9.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan. Etsimme mukavaa työkaveria ja innokasta tekijää kehittämään eurooppalaisen tason poliittista vaikuttamistoimintaa sekä huolehtimaan SYL:n kansainvälisistä järjestösuhteista.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri kuuluu SYL:n edunvalvontasihteeristöön. Hänen vastuullansa SYL:ssa on muun muassa EU-tason koulutuspolitiikka, kansainväliset järjestösuhteet, kansainvälisiä opiskelijoita koskeva edunvalvonta, suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen sekä yhteydenpito ylioppilaskuntiin ja muihin sidosryhmiin oman vastuualueensa asioissa.

  Valittavalta henkilöltä edellytetään korkeakouluopintoja ja perehtyneisyyttä kansainväliseen, erityisesti eurooppalaiseen toimintaympäristöön. Arvostamme aiempaa kokemusta EU-asioista, ylioppilaskunta- tai järjestötoiminnasta sekä kansainvälistyvästä koulutuspolitiikasta. Lisäksi toivomme kansainvälisten asioiden sihteeriltä vahvoja valmiuksia oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä priorisointitaitoja ja paineensietokykyä.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri käyttää työkielenään säännöllisesti myös englantia. Samoin ruotsin kielen taito voi olla järjestöyhteistyössä hyödyllistä. Työtehtävien hoitoon kuuluu melko paljon kokous- ja seminaarimatkustamista.

  SYL tarjoaa työntekijälle mukavan ja innostuneen työympäristön, erinomaiset työsuhteen edut sekä mielenkiintoisen, itsenäisen ja haastavan tehtävänkuvan.

  Tehtävän lähtöpalkka SYL:n työehtosopimuksen mukaan on 2 439 €/kk mahdollisine kokemus- ja koulutuslisineen. Hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava Suomen ylioppilaskuntien liittoon 6.8.2014 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset(at)syl.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä tiistaina 19.8. ja keskiviikkona 20.8. iltapäivällä.

  Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

  Lisätietoja:
  Pääsihteeri Juha Töyrylä, etunimi.sukunimi(at)syl.fi, p. 041 515 2229

  15 jäsenjärjestöä ja 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

» Selaa uutisia