Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • SYL:n hallitus hyväksyi tänään lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä ns. sote-laiksi (HE 324/2014). SYL:n ja soten yhteinen taival ei ole ollut aivan yhtä pitkä kuin maan hallituksella mutta pitkään mekin olemme viestiämmme toistaneet: sote-uudistuksen on mahdollistettava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hyvä toiminta vastaisuudessakin. Tätä korostimme valiokuntalausunnossammekin.

  SYL on tyytyväinen siihen, että esityksen yleisperusteluissa todetaan, ettei esityksellä aiota muuttaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskevia säädöksiä. Tämä on olennaisen tärkeä periaate. Lausunnossamme painotimme kuitenkin sitä, että uudistuksen toimeenpanovaiheessa on välttämätöntä konkretisoida sote-alueen, tuotantovastuualueen ja YTHS:n yhteistyötavat ja vastuut. SYL esittää, että sote-alue osoittaisi osana järjestämispäätöstä opiskeluterveydenhuollon toteuttamisvastuun YTHS:lle.

  Lausunnossamme painotimme myös sitä, että YTHS tulisi laajentaa palvelemaan myös AMK-opiskelijoita.

  Koko lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6524

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, sini.terava@syl.fi, 041 515 2227

 • Kannanotto 30.1.2015

  Opiskelijaliitot tyrmäävät ajatuksen korkeakoulujen hätäisestä yhdistämisestä. Kiireinen selvitystyö ei käy laatuun! #koulutus #osaaminen #laatu

  Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ovat harmistuneita  tutkimus- ja innovaationeuvoston raportin pohjalta tehdyistä esityksistä. Vaikuttaa siltä, että raportin ja esityksien lähtökohtana on leikkaaminen, ei korkeakoulujärjestelmän laadun parantaminen. On varsin selvää, että ainoastaan säästämällä ei voida luoda laatua. Koko korkeakoulujärjestelmän uudelleen rakentaminen säästöt eikä osaaminen kärkenä on järjenvastaista.

  Korkeakoulujärjestelmä on ollut koko hallituskauden ajan jatkuvassa muutoksessa ja rakenteelliset muutokset ovat olleet erittäin suuria. Korkeakoululakien uudistusprosessit ovat olleet pitkiä, joten muutamassa kuukaudessa tuskin pystytään tuottamaan laadukas pohja korkeakoulujärjestelmän merkittävälle kehittämiselle.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 9.1.2014

  SYL:n hallitus vuodelle 2015 järjestäytyi

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus vuodelle 2015 on järjestäytynyt  ja jakanut kullekin hallituksen jäsenelle omat vastuualueet.

  Lisäksi hallitus on päättänyt kummiylioppilaskunnista. Hyviin perinteisiin käytäntöihin perustuen SYL pitää säännöllisesti yhteyttä jäsenyhteisöihinsä, ylioppilaskuntiin.  Kullekin hallituksen jäsenelle on nimetty omat kummiylioppilaskunnat. Hallituskummien puoleen on ylioppilaskuntien toimijoiden helppo ottaa yhteyttä mieltä askarruttavissa asioissa.

  Vastuualuejako ja yhteystiedot (kummiylioppilaskunnat suluissa):

  Jari Järvenpää, puheenjohtaja, p. 044 906 5007

  Iiris Niinikoski, varapuheenjohtaja, eduskuntavaalit, viestintä (HYY, LTKY), p. 044 906 5005

  Janne Hälinen, kansainvälinen koulutuspolitiikka, koulutusvienti, kehitysyhteistyö (LYY, VYY), p. 044 906 5003

  Lauri Lehtoruusu, opiskelijaterveydenhuolto, eduskuntavaalit, asuminen (AYY, OYY), p. 044 906 5001

  Jussi Nieminen, koulutuspolitiikka, työelämä, kieliasiat (TYY, ÅAS, SHS), p. 044 906 5002

  Paula Martikainen, koulutuspolitiikka, korkeakoulurakenteet,  opiskelukyky, (ISYY, Tamy, TTYY), p. 044 906 5006

  Silja Silvasti, toimeentulo, ympäristö, hyvinvointi, yhdenvertaisuus (JYY, TaiYo, Snellman-korkeakoulu), p. 044 906 5004

   

  Kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@syl.fi

  Lisätietoja: Puheenjohtaja Jari Järvenpää, 044 906 5007

 • Mari Kröger, 25, on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton projektisihteeriksi keväälle 2015. Projektisihteerinä Kröger osaltaan vastaa SYL:n eduskuntavaalikampanjan toteuttamisesta.

  Kröger on suorittanut humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Aiempi kokemus SYL:n hallituksen jäsenen ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan tehtävistä toimii erinomaisena pohjana menestyksekkäälle kampanjatyölle.

  Tehtävässään Kröger aloittaa helmikuun alussa.

  Lisätietoja:
  SYL:n pääsihteeri Juha Töyrylä, p. 041 515 2229
  Mari Kröger, p. 050 358 5194

 • SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin (ESU) liittokokoukseen Azerbaidžanin pääkaupungissa, Bakussa, 30.11.-6.12.2014. Vaikka kokouksessa keskusteltiinkin SYL:lle tärkeistä, ESU:n taloutta ja hallintoa koskevista kysymyksistä, jäi SYL:n edustajilta päällimmäisenä mieleen maan ihmisoikeustilanne, ja asian vaikutus kokouksen ilmapiiriin, sen valmisteluun ja jälkipuinteihin.

  Azerbaidžan on erittäin nuori maa, joka on kokenut voimakkaan talouskasvun viime vuosina. Avajaisseremoniassa puhunut nuoriso- ja urheiluministeri korostikin, että opiskelijoiden asiat kuuluvat maan tärkeimpiin prioriteetteihin, ja maan opiskelijajärjestöt ovat huomattavan lähellä hallitusta. Azerbaidžanin kaksi jäsenjärjestöä ovat olleet ESU:n täysivaltaisia jäseniä vuodesta 2012, ja heille myönnettiin viime vuonna oikeus järjestää ESU:n liittokokous sillä ehdolla, että kokouksen seminaariosuus käsittelee ihmisoikeuksia. Aihe oli erittäin arkaluonteinen, sillä maan hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin viime vuosina. Vaikka suoranaista vastakkainasettelua vältettiin kovasti, mainittiin keskusteluissa mm. poliittisten vankien tilanne ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamat vaikeudet. Paikalliset liitot vastasivat asiaan voimakkain sanankääntein, mikä aiheutti kiusallisen tilanteen kokoussalissa.

  » Jatka lukemista

 • Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on rikki. Yli sadasta erilaisesta etuusmuodosta koostettu tilkkutäkki on vuosien saatossa muuttunut niin vaikeaselkoiseksi, että tuen tarvitsijan on vaikea tietää oikeuksiaan. Noin puolelta toimeentulotukeen oikeutetuista jää tuki saamatta esimerkiksi tiedonpuutteen vuoksi. Turvaverkko ei enää kannattele sen varaan joutuneita.

  Vähimmäisturvan varaan päädyttäessä on myös ansiotuloilla oman toimeentulonsa parantaminen tehty liki mahdottomaksi sosiaaliturvajärjestelmän kannustinloukkujen vuoksi. Pähkinänkuoressa: Jos esimerkiksi saat työmarkkinatukea, yleistä asumistukea ja toimeentulotukea ja otat vastaan osa-aikaisen työn, josta tienaat 500 € kuukaudessa, voi käteen tuosta ansiotulosta jäädä verojen ja etuuksien leikkautumisen jälkeen alle 100 €.

  Nämä ongelmat on poliittisessa keskustelussa tunnistettu jo moneen otteeseen, mutta ratkaisujen etsiminen on usein johtanut vain vaisuihin kompromisseihin, kuten vuonna 2007 työnsä aloittaneen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta pohtineen Sata-komitean tapauksessa.

  SYL on ollut liittokokouksesta 2013 asti mukana kasvavassa joukossa tahoja, jotka kannattavat perustuloa ratkaisuksi sosiaaliturvajärjestelmän ongelmakohtiin. Kaikille suomalaisen sosiaaliturvan piirissä oleville aikuisille maksettava perustulo mahdollistaisi ansiotulojen ja sosiaaliturvan paremman yhdistämisen, vähentäisi tukiviidakosta aiheutuvaa byrokratiaa ja parantaisi erityisesti pienituloisten asemaa yhteiskunnassa.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 12.12.2014

  Sylofoni jää lomalle, seuraava ilmestyy tammikuussa 2015.

  Tässä Sylofonissa:
  1. Liittokokous valitsi Jari Järvenpään SYL:n puheenjohtajaksi
  2. Lukukausimaksut eivät toteudu
  3. Tuore julkaisu Erkanevat koulutuspolut tarkastelee koulutuksen tasa-arvon nykytilaa
  4. SYL:n toimisto joululomailee ja lähettää sesonkiluonteisia terveisiä
  5. SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin liittokokoukseen Bakussa
  6. SYL:n kehitysyhteistyössä painopiste entistä vahvemmin koulutukseen
  7. Kehitysyhteistyöviikko keräsi runsaasti osallistujia
  8. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana opintotukilaista
  9. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistoindeksin puolittamisesta
  10. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana erikoistumiskoulutusten uudistamisesta
  11. SYL lausui OKM:lle erikoistumiskoulutukseen liittyvistä asetusmuutoksista
  12. SYL lausui OKM:lle lukukausimaksuja koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta
  13. SYL kommentoi OKM:lle eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tulevaisuuslinjauksista
  14. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle opiskelijavalintauudistuksesta
  15. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle erikoislääkärikoulutuksesta

  » Jatka lukemista

 • joulupallot_kuvituskuva_morguefile_540x362px_netti12.12.2014

  SYL:n toimisto vetäytyy viettämään joulua ja välipäiviä viikon 51 aikana, osa toimiston väestä jää lomalle jo
  alkuviikosta pitämään pois tuntikertymiä. SYL:n hallitus pitää viimeisen kokouksensa perjantaina 19.12. ja siirtyy sen jälkeen loman viettoon.

  Tohina toimistolla alkaa jälleen viikolla 2, kun uusi hallitus starttailee toimintaansa loppiaisen jälkeen, eli keskiviikkona 7. tammikuuta lähtien. Sihteeristöstä osa palaa joululomilta viikon 2 aikana ja osa viikon 3 alussa.

  SYL:n toimiston väki kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein hyvää, rauhallista ja rentouttavaa joulun aikaa sekä mitä erinomaisinta uutta vuotta!

  » Jatka lukemista

 • Guatemala4_web_540x343pxTiedote 10.12.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on päivittänyt kehityspoliittisen strategiansa vuosille 2015–2019. Seuraavan viisivuotiskauden aikana kehitysyhteistyöhankkeiden painopisteenä on nykyistä vahvemmin koulutus ja sen kehittäminen.

  SYL uskoo kehitysyhteistyössäkin koulutuksen yksilöä voimaannuttavaan sekä yhteiskuntaa kehittävään vaikutukseen. Tämän vuoksi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeissa keskitytään jatkossa koulutuksen saavutettavuuteen ja koulutusjärjestelmän kattavuuden parantamiseen kehittyvissä maissa.

  ”Globaalin vastuun kantaminen on yksi merkittävä tapa, jolla ylioppilasliike valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen yliopistolain määrittämällä tavalla. SYL:n tekemä kehitysyhteistyö täydentää hyvin muuta julkisin varoin tehtävää kehitysyhteistyötä”, kommentoi hallituksen kehitysyhteistyövastaava Petra Peltonen.

  » Jatka lukemista

 • SYL kävi tänään eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana viimeisimmistä opintotukilakiin ehdotetuista muutoksista. Toimme muun muassa esille toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamisesitykseen (pykälä 6a) liittyvät ongelmat ja painotimme, että tämän säästöesityksen hyväksyminen rajaisi yksilöiden mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen eikä sen tekeminen nykyisen epävarman työllisyystilanteen vuoksi ole järkevää. Emme kannata hallituksen esitystä ja emmekä hyväksy sitä, että hallitus esittää opintotukioikeuden menettämistä myös siinä tapauksessa, jossa opiskelija ei ole käyttänyt ensimmäiseenkään tutkintoonsa yhtään tukikuukautta. Opiskelijoilla tulisi olla oikeus päättää, mihin tutkintoon he tukea käyttävät. Muistutimme valiokuntaa myös siitä, että opintotuen muutoksilla ei muuteta korkeakoulutuksen järjestämistä. Kerroimme, että amk- ja yliopistotutkinnot poikkeavat toisistaan ja niihin tulisi myöntää tukea erikseen. Nyt hallituksen esityksessä esimerkiksi amk-tutkinto ja yliopiston kanditutkinto rinnastetaan toisiinsa.

  Valiokunnassa käytiin hyvä keskustelu aiheesta. SYL:oa kuulemistilaisuudessa edusti sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva.

  Lue koko lausunto aiheesta täältä https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6129

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233

» Selaa uutisia

 • SYL:n hallitus hyväksyi tänään lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä ns. sote-laiksi (HE 324/2014). SYL:n ja soten yhteinen taival ei ole ollut aivan yhtä pitkä kuin maan hallituksella mutta pitkään mekin olemme viestiämmme toistaneet: sote-uudistuksen on mahdollistettava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hyvä toiminta vastaisuudessakin. Tätä korostimme valiokuntalausunnossammekin.

  SYL on tyytyväinen siihen, että esityksen yleisperusteluissa todetaan, ettei esityksellä aiota muuttaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskevia säädöksiä. Tämä on olennaisen tärkeä periaate. Lausunnossamme painotimme kuitenkin sitä, että uudistuksen toimeenpanovaiheessa on välttämätöntä konkretisoida sote-alueen, tuotantovastuualueen ja YTHS:n yhteistyötavat ja vastuut. SYL esittää, että sote-alue osoittaisi osana järjestämispäätöstä opiskeluterveydenhuollon toteuttamisvastuun YTHS:lle.

  Lausunnossamme painotimme myös sitä, että YTHS tulisi laajentaa palvelemaan myös AMK-opiskelijoita.

  Koko lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6524

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, sini.terava@syl.fi, 041 515 2227

 • Tiedote 9.1.2014

  SYL:n hallitus vuodelle 2015 järjestäytyi

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus vuodelle 2015 on järjestäytynyt  ja jakanut kullekin hallituksen jäsenelle omat vastuualueet.

  Lisäksi hallitus on päättänyt kummiylioppilaskunnista. Hyviin perinteisiin käytäntöihin perustuen SYL pitää säännöllisesti yhteyttä jäsenyhteisöihinsä, ylioppilaskuntiin.  Kullekin hallituksen jäsenelle on nimetty omat kummiylioppilaskunnat. Hallituskummien puoleen on ylioppilaskuntien toimijoiden helppo ottaa yhteyttä mieltä askarruttavissa asioissa.

  Vastuualuejako ja yhteystiedot (kummiylioppilaskunnat suluissa):

  Jari Järvenpää, puheenjohtaja, p. 044 906 5007

  Iiris Niinikoski, varapuheenjohtaja, eduskuntavaalit, viestintä (HYY, LTKY), p. 044 906 5005

  Janne Hälinen, kansainvälinen koulutuspolitiikka, koulutusvienti, kehitysyhteistyö (LYY, VYY), p. 044 906 5003

  Lauri Lehtoruusu, opiskelijaterveydenhuolto, eduskuntavaalit, asuminen (AYY, OYY), p. 044 906 5001

  Jussi Nieminen, koulutuspolitiikka, työelämä, kieliasiat (TYY, ÅAS, SHS), p. 044 906 5002

  Paula Martikainen, koulutuspolitiikka, korkeakoulurakenteet,  opiskelukyky, (ISYY, Tamy, TTYY), p. 044 906 5006

  Silja Silvasti, toimeentulo, ympäristö, hyvinvointi, yhdenvertaisuus (JYY, TaiYo, Snellman-korkeakoulu), p. 044 906 5004

   

  Kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@syl.fi

  Lisätietoja: Puheenjohtaja Jari Järvenpää, 044 906 5007

 • SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin (ESU) liittokokoukseen Azerbaidžanin pääkaupungissa, Bakussa, 30.11.-6.12.2014. Vaikka kokouksessa keskusteltiinkin SYL:lle tärkeistä, ESU:n taloutta ja hallintoa koskevista kysymyksistä, jäi SYL:n edustajilta päällimmäisenä mieleen maan ihmisoikeustilanne, ja asian vaikutus kokouksen ilmapiiriin, sen valmisteluun ja jälkipuinteihin.

  Azerbaidžan on erittäin nuori maa, joka on kokenut voimakkaan talouskasvun viime vuosina. Avajaisseremoniassa puhunut nuoriso- ja urheiluministeri korostikin, että opiskelijoiden asiat kuuluvat maan tärkeimpiin prioriteetteihin, ja maan opiskelijajärjestöt ovat huomattavan lähellä hallitusta. Azerbaidžanin kaksi jäsenjärjestöä ovat olleet ESU:n täysivaltaisia jäseniä vuodesta 2012, ja heille myönnettiin viime vuonna oikeus järjestää ESU:n liittokokous sillä ehdolla, että kokouksen seminaariosuus käsittelee ihmisoikeuksia. Aihe oli erittäin arkaluonteinen, sillä maan hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin viime vuosina. Vaikka suoranaista vastakkainasettelua vältettiin kovasti, mainittiin keskusteluissa mm. poliittisten vankien tilanne ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamat vaikeudet. Paikalliset liitot vastasivat asiaan voimakkain sanankääntein, mikä aiheutti kiusallisen tilanteen kokoussalissa.

  » Jatka lukemista

 • Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on rikki. Yli sadasta erilaisesta etuusmuodosta koostettu tilkkutäkki on vuosien saatossa muuttunut niin vaikeaselkoiseksi, että tuen tarvitsijan on vaikea tietää oikeuksiaan. Noin puolelta toimeentulotukeen oikeutetuista jää tuki saamatta esimerkiksi tiedonpuutteen vuoksi. Turvaverkko ei enää kannattele sen varaan joutuneita.

  Vähimmäisturvan varaan päädyttäessä on myös ansiotuloilla oman toimeentulonsa parantaminen tehty liki mahdottomaksi sosiaaliturvajärjestelmän kannustinloukkujen vuoksi. Pähkinänkuoressa: Jos esimerkiksi saat työmarkkinatukea, yleistä asumistukea ja toimeentulotukea ja otat vastaan osa-aikaisen työn, josta tienaat 500 € kuukaudessa, voi käteen tuosta ansiotulosta jäädä verojen ja etuuksien leikkautumisen jälkeen alle 100 €.

  Nämä ongelmat on poliittisessa keskustelussa tunnistettu jo moneen otteeseen, mutta ratkaisujen etsiminen on usein johtanut vain vaisuihin kompromisseihin, kuten vuonna 2007 työnsä aloittaneen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta pohtineen Sata-komitean tapauksessa.

  SYL on ollut liittokokouksesta 2013 asti mukana kasvavassa joukossa tahoja, jotka kannattavat perustuloa ratkaisuksi sosiaaliturvajärjestelmän ongelmakohtiin. Kaikille suomalaisen sosiaaliturvan piirissä oleville aikuisille maksettava perustulo mahdollistaisi ansiotulojen ja sosiaaliturvan paremman yhdistämisen, vähentäisi tukiviidakosta aiheutuvaa byrokratiaa ja parantaisi erityisesti pienituloisten asemaa yhteiskunnassa.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 12.12.2014

  Sylofoni jää lomalle, seuraava ilmestyy tammikuussa 2015.

  Tässä Sylofonissa:
  1. Liittokokous valitsi Jari Järvenpään SYL:n puheenjohtajaksi
  2. Lukukausimaksut eivät toteudu
  3. Tuore julkaisu Erkanevat koulutuspolut tarkastelee koulutuksen tasa-arvon nykytilaa
  4. SYL:n toimisto joululomailee ja lähettää sesonkiluonteisia terveisiä
  5. SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin liittokokoukseen Bakussa
  6. SYL:n kehitysyhteistyössä painopiste entistä vahvemmin koulutukseen
  7. Kehitysyhteistyöviikko keräsi runsaasti osallistujia
  8. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana opintotukilaista
  9. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistoindeksin puolittamisesta
  10. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana erikoistumiskoulutusten uudistamisesta
  11. SYL lausui OKM:lle erikoistumiskoulutukseen liittyvistä asetusmuutoksista
  12. SYL lausui OKM:lle lukukausimaksuja koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta
  13. SYL kommentoi OKM:lle eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tulevaisuuslinjauksista
  14. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle opiskelijavalintauudistuksesta
  15. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle erikoislääkärikoulutuksesta

  » Jatka lukemista

 • joulupallot_kuvituskuva_morguefile_540x362px_netti12.12.2014

  SYL:n toimisto vetäytyy viettämään joulua ja välipäiviä viikon 51 aikana, osa toimiston väestä jää lomalle jo
  alkuviikosta pitämään pois tuntikertymiä. SYL:n hallitus pitää viimeisen kokouksensa perjantaina 19.12. ja siirtyy sen jälkeen loman viettoon.

  Tohina toimistolla alkaa jälleen viikolla 2, kun uusi hallitus starttailee toimintaansa loppiaisen jälkeen, eli keskiviikkona 7. tammikuuta lähtien. Sihteeristöstä osa palaa joululomilta viikon 2 aikana ja osa viikon 3 alussa.

  SYL:n toimiston väki kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein hyvää, rauhallista ja rentouttavaa joulun aikaa sekä mitä erinomaisinta uutta vuotta!

  » Jatka lukemista

 • SYL kävi tänään eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana viimeisimmistä opintotukilakiin ehdotetuista muutoksista. Toimme muun muassa esille toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamisesitykseen (pykälä 6a) liittyvät ongelmat ja painotimme, että tämän säästöesityksen hyväksyminen rajaisi yksilöiden mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen eikä sen tekeminen nykyisen epävarman työllisyystilanteen vuoksi ole järkevää. Emme kannata hallituksen esitystä ja emmekä hyväksy sitä, että hallitus esittää opintotukioikeuden menettämistä myös siinä tapauksessa, jossa opiskelija ei ole käyttänyt ensimmäiseenkään tutkintoonsa yhtään tukikuukautta. Opiskelijoilla tulisi olla oikeus päättää, mihin tutkintoon he tukea käyttävät. Muistutimme valiokuntaa myös siitä, että opintotuen muutoksilla ei muuteta korkeakoulutuksen järjestämistä. Kerroimme, että amk- ja yliopistotutkinnot poikkeavat toisistaan ja niihin tulisi myöntää tukea erikseen. Nyt hallituksen esityksessä esimerkiksi amk-tutkinto ja yliopiston kanditutkinto rinnastetaan toisiinsa.

  Valiokunnassa käytiin hyvä keskustelu aiheesta. SYL:oa kuulemistilaisuudessa edusti sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva.

  Lue koko lausunto aiheesta täältä https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6129

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi, aiheena erikoistumiskoulutusten uudistaminen. SYL lausui aiheesta jo luonnosvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriölle heinäkuussa 2014.

  SYL on pääosin tyytyväinen lakiesityksen tavoitteisiin ja toteutustapoihin. Erityisesti opiskelijan oikeusturvan huomioiminen ja koulutusten julkinen listaus nähtiin hyvänä. Sen sijaan SYL:n mielestä erikoistumiskoulutuksia ei tulisi lisätä yliopistojen rahoitusmalliin rahoitusindikaattoriksi. Myös opiskelijalta perittävien maksujen suuruus on ongelmallinen, ja SYL toivoikin määritettäväksi jonkinlaista kattosummaa, jonka puitteissa valtioneuvosto voisi asetuksella säätää yksilöön kohdistuvan maksun maksimisuuruudesta.

  Kirjallinen lausunto nähtävissä SYL:n materiaalipankissa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6030 .

 • 21.11.2014

  SYL:n liittokokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa http://new.livestream.com/muunne/SYL.

  Lisäksi liittokokouksen kulusta päivitetään tuoreimmat käänteet SYL:n Facebook-sivulle (http://www.facebook.com/SYL.FIN) ja Twitteriin (http://www.twitter.com/SYL_FIN). Aihetunnuksena sosiaalisessa mediassa on #SYLliittari.

   

   

 • Uutiskirje 13.11.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tapahtumat ja tapaamiset
  21.–22.11. SYL:n liittokokous (Korpilampi, Espoo)

  Tässä Sylofonissa
  1. Tulevaisuuden yliopisto -hanke etenee vauhdikkaasti
  2. Liittokokous lähestyy!
  3. SYL otti kantaa toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamista vastaan
  4. SYL lausui valtiovarainvaliokunnalle opiskeluterveydenhuollosta
  5. Opiskelijoiden etupalvelu Frank hakee toimitusjohtajaa

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • SYL:n hallitus hyväksyi tänään lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä ns. sote-laiksi (HE 324/2014). SYL:n ja soten yhteinen taival ei ole ollut aivan yhtä pitkä kuin maan hallituksella mutta pitkään mekin olemme viestiämmme toistaneet: sote-uudistuksen on mahdollistettava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hyvä toiminta vastaisuudessakin. Tätä korostimme valiokuntalausunnossammekin.

  SYL on tyytyväinen siihen, että esityksen yleisperusteluissa todetaan, ettei esityksellä aiota muuttaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskevia säädöksiä. Tämä on olennaisen tärkeä periaate. Lausunnossamme painotimme kuitenkin sitä, että uudistuksen toimeenpanovaiheessa on välttämätöntä konkretisoida sote-alueen, tuotantovastuualueen ja YTHS:n yhteistyötavat ja vastuut. SYL esittää, että sote-alue osoittaisi osana järjestämispäätöstä opiskeluterveydenhuollon toteuttamisvastuun YTHS:lle.

  Lausunnossamme painotimme myös sitä, että YTHS tulisi laajentaa palvelemaan myös AMK-opiskelijoita.

  Koko lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6524

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, sini.terava@syl.fi, 041 515 2227

 • SYL kävi tänään eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana viimeisimmistä opintotukilakiin ehdotetuista muutoksista. Toimme muun muassa esille toisen samantasoisen tutkinnon opintotukioikeuden poistamisesitykseen (pykälä 6a) liittyvät ongelmat ja painotimme, että tämän säästöesityksen hyväksyminen rajaisi yksilöiden mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen eikä sen tekeminen nykyisen epävarman työllisyystilanteen vuoksi ole järkevää. Emme kannata hallituksen esitystä ja emmekä hyväksy sitä, että hallitus esittää opintotukioikeuden menettämistä myös siinä tapauksessa, jossa opiskelija ei ole käyttänyt ensimmäiseenkään tutkintoonsa yhtään tukikuukautta. Opiskelijoilla tulisi olla oikeus päättää, mihin tutkintoon he tukea käyttävät. Muistutimme valiokuntaa myös siitä, että opintotuen muutoksilla ei muuteta korkeakoulutuksen järjestämistä. Kerroimme, että amk- ja yliopistotutkinnot poikkeavat toisistaan ja niihin tulisi myöntää tukea erikseen. Nyt hallituksen esityksessä esimerkiksi amk-tutkinto ja yliopiston kanditutkinto rinnastetaan toisiinsa.

  Valiokunnassa käytiin hyvä keskustelu aiheesta. SYL:oa kuulemistilaisuudessa edusti sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva.

  Lue koko lausunto aiheesta täältä https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6129

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, soile.koriseva@syl.fi, 041 515 2233

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi yliopistoindeksin puolittamisesta. SYL on aiemmin ottanut asiaan kantaa tänä vuonna lausunnoissaan ja kannanotoissaan koskien valtion talousarviota vuodelle 2015.

  SYL ymmärtää yliopistoindeksin taittamisen vaikeassa taloustilanteessa. On kuitenkin huomattava koulutusjärjestelmään ja yliopistoihin kuluneella vaalikaudella kohdistuneet merkittävät säästöt. Yliopistoindeksin puolituksella leikataan korkeimmasta koulutuksesta jälleen, ja leikkausten vaikutukset näkyvät vielä pitkään tulevaisuudessa. Yliopistoindeksi tulisikin jatkossa säilyttää täysimääräisenä, kuten yliopistolaissa säädetään.

  Koko kirjallinen lausunto on luettavissa osoitteessa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6012 .

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:n kuultavaksi, aiheena erikoistumiskoulutusten uudistaminen. SYL lausui aiheesta jo luonnosvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriölle heinäkuussa 2014.

  SYL on pääosin tyytyväinen lakiesityksen tavoitteisiin ja toteutustapoihin. Erityisesti opiskelijan oikeusturvan huomioiminen ja koulutusten julkinen listaus nähtiin hyvänä. Sen sijaan SYL:n mielestä erikoistumiskoulutuksia ei tulisi lisätä yliopistojen rahoitusmalliin rahoitusindikaattoriksi. Myös opiskelijalta perittävien maksujen suuruus on ongelmallinen, ja SYL toivoikin määritettäväksi jonkinlaista kattosummaa, jonka puitteissa valtioneuvosto voisi asetuksella säätää yksilöön kohdistuvan maksun maksimisuuruudesta.

  Kirjallinen lausunto nähtävissä SYL:n materiaalipankissa : https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6030 .

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutuksen uudistamista koskeviin asetusmuutoksiin. Muutokset liittyvät tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävään lainsäädäntöön, josta SYL on lausunut jo aiemmin heinäkuussa 2014.

  Keskeisintä asetusmuutoksissa on erikoistumiskoulutuksista sekä avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävien maksujen enimmäissuuruuden korottaminen. SYL hyväksyy korotukset, mutta painottaa, että yksilöön kohdistuvien maksujen korotuksen täytyy näkyä lupausten mukaisesti sekä koulutuksen tarjonnan laajuudessa että laadussa.

  Koko lausunto löytyy osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=6132 .

 • Lausunto 21.11.2014

  Opetus- ja kulttuuriministeriölle
  Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta yliopistolain ja ammattikorkea- koululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämisestä
  Viite: Dnro OKM/68/010/2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014) täydentämiseksi, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

  Tiivistelmä

  Suomen ylioppilaskuntien liitto:
  1.    tuomitsee ehdotetut muutokset ankarasti, sillä ne rikkovat maksuttoman koulutuksen periaatteen, joka on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän peruspilari,
  2.    pitää esityksen lainsäädännöllistä asemaa kyseenalaisena ja vaarallisena, ja
  3.    toteaa esityksen perustelut sepitteeksi ja vaikutusten arvioinnin vajaaksi.

  » Jatka lukemista

 • Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi SYL:lta kirjallista lausuntoa ensi vuoden budjettiesityksestä ja erityisesti opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta. Terveydenhuollon kenttä on kaikkinensa niin suuressa myllerryksessä, ettei opiskeluterveydenhuoltoakaan voi lyhyesti käsitellä. Keskityimme lausunnossamme neljään seikkaan:

  - YTHS:n rahoitus on turvattava ja OKM:n vuokra-avustus YTHS:lle säilytettävä täysimääräisenä tai edes vuodelle 2015 esitetyllä tasolla
  - olemme pettyneitä, kun budjettiin ei varattu rahoja YTHS:n laajentamiselle AMK-opiskelijoille
  - YTHS:n asema on turvattava sote-uudistuksessa
  - terveydenhuollon rahoitusta uudistettaessa YTHS:n on voitava toimia vastakin.

  Näemme toimivan opiskeluterveydenhuollon välttämättömänä edellytyksenä hyvälle opiskelukyvylle ja sitä kautta hyvälle työkyvylle. Pidennettäessä työuria on tärkeä pitää huolta opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista.

  Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5818

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto pyysi SYL:lta lausuntoa vuoden 2015 budjettiesityksen asumisasioista. Koska korkeakouluopiskelijoiden näkemykset asumisesta ja asumispolitiikasta ovat niin yhtenäiset, päätimme tehdä sisarjärjestömme SAMOKin kanssa yhteisen lausunnon. Lausunossamme keskityimme erityisesti erityisryhmien investointiavustusmäärärahoihin ja opiskelija-asuntokohteiden avustusprosenttiin. Toimme esiin myös huolemme vähenevistä korjausavustusmäärärahoista. Lausunnossa käsitellään hieman laajemminkin näkemyksiämme siitä, miten kohtuuhintaista asumista voisi tukea eli kommentoimme mm. rakennuskohteiden käynnistysavustuksia sekä tonttitarjontaa.

  Koko lausunto löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5727

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • SYL toimitti sosiaali- ja terveysministeriöön lausuntonsa hallituksen esityksestä sote-laiksi. Lakiin on kirjattu sote-ryhmän ja sote-sovun tuloksia. Aiheen suuren laajuuden vuoksi on ymmärrettävää, että kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole hioutuneet valmiiksi. SYL muistutti lausunnossaan juuri tällaisesta: pykälätasolle saakka on kirjattava, miten YTHS:n toimintaedellytykset turvataan sote-uudistuksen jälkeenkin. Tämä periaate nimittäin mainitaan lakiesityksen perusteluissa mutta pykäliin sitä ei vielä ole sorvattu. SYL:lla on tähän helppo ratkaisuehdotus. Kirjataan sote-lakiin sama pykälä kuin on nykyisessä terveydenhuoltolaissa:

  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan sote-alueen suostumuksella järjestää myös muulla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla.

  SYL kommentoi lausunnossaan vain toimivan opiskeluterveydenhuollon tärkeyttä eikä ottanut kantaa esitykseen muuten. Koko lausunto on luettavissa täällä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5705. Dokumenttiin on koottu vain ne STM:n lausuntokysymyslomakkeen kysymykset, joihin SYL vastasi.

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • Lausunto 2.10.2014

  SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle nuorisotakuusta ja sen osana koulutustakuusta yleisesti. Erityistä huomioita halusimme kiinnittää korkeakoulutettujen työllistymispalveluihin. Lausuntomme keskeinen sisältö oli:

  -   Nuorisotakuun edistämiseksi tehtävää työtä tulee jatkaa riittävin resursoinnein ensi hallituskaudella. Nuoriso- ja koulutustakuun vaikutukset työllisyyteen ovat nähtävissä vasta pidemmän ajan jälkeen.

  -   Koulutustakuun toteutumiseen ja sen yhdenvertaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

  -   Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen nuorten työllistymispalveluiden erityisiä tarpeita ei saa unohtaa.

  Lausunnon kokonaisuudessaan voit lukea täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5656

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Kannanotto 30.1.2015

  Opiskelijaliitot tyrmäävät ajatuksen korkeakoulujen hätäisestä yhdistämisestä. Kiireinen selvitystyö ei käy laatuun! #koulutus #osaaminen #laatu

  Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ovat harmistuneita  tutkimus- ja innovaationeuvoston raportin pohjalta tehdyistä esityksistä. Vaikuttaa siltä, että raportin ja esityksien lähtökohtana on leikkaaminen, ei korkeakoulujärjestelmän laadun parantaminen. On varsin selvää, että ainoastaan säästämällä ei voida luoda laatua. Koko korkeakoulujärjestelmän uudelleen rakentaminen säästöt eikä osaaminen kärkenä on järjenvastaista.

  Korkeakoulujärjestelmä on ollut koko hallituskauden ajan jatkuvassa muutoksessa ja rakenteelliset muutokset ovat olleet erittäin suuria. Korkeakoululakien uudistusprosessit ovat olleet pitkiä, joten muutamassa kuukaudessa tuskin pystytään tuottamaan laadukas pohja korkeakoulujärjestelmän merkittävälle kehittämiselle.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 9.1.2014

  SYL:n hallitus vuodelle 2015 järjestäytyi

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus vuodelle 2015 on järjestäytynyt  ja jakanut kullekin hallituksen jäsenelle omat vastuualueet.

  Lisäksi hallitus on päättänyt kummiylioppilaskunnista. Hyviin perinteisiin käytäntöihin perustuen SYL pitää säännöllisesti yhteyttä jäsenyhteisöihinsä, ylioppilaskuntiin.  Kullekin hallituksen jäsenelle on nimetty omat kummiylioppilaskunnat. Hallituskummien puoleen on ylioppilaskuntien toimijoiden helppo ottaa yhteyttä mieltä askarruttavissa asioissa.

  Vastuualuejako ja yhteystiedot (kummiylioppilaskunnat suluissa):

  Jari Järvenpää, puheenjohtaja, p. 044 906 5007

  Iiris Niinikoski, varapuheenjohtaja, eduskuntavaalit, viestintä (HYY, LTKY), p. 044 906 5005

  Janne Hälinen, kansainvälinen koulutuspolitiikka, koulutusvienti, kehitysyhteistyö (LYY, VYY), p. 044 906 5003

  Lauri Lehtoruusu, opiskelijaterveydenhuolto, eduskuntavaalit, asuminen (AYY, OYY), p. 044 906 5001

  Jussi Nieminen, koulutuspolitiikka, työelämä, kieliasiat (TYY, ÅAS, SHS), p. 044 906 5002

  Paula Martikainen, koulutuspolitiikka, korkeakoulurakenteet,  opiskelukyky, (ISYY, Tamy, TTYY), p. 044 906 5006

  Silja Silvasti, toimeentulo, ympäristö, hyvinvointi, yhdenvertaisuus (JYY, TaiYo, Snellman-korkeakoulu), p. 044 906 5004

   

  Kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@syl.fi

  Lisätietoja: Puheenjohtaja Jari Järvenpää, 044 906 5007

 • Mari Kröger, 25, on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton projektisihteeriksi keväälle 2015. Projektisihteerinä Kröger osaltaan vastaa SYL:n eduskuntavaalikampanjan toteuttamisesta.

  Kröger on suorittanut humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Aiempi kokemus SYL:n hallituksen jäsenen ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan tehtävistä toimii erinomaisena pohjana menestyksekkäälle kampanjatyölle.

  Tehtävässään Kröger aloittaa helmikuun alussa.

  Lisätietoja:
  SYL:n pääsihteeri Juha Töyrylä, p. 041 515 2229
  Mari Kröger, p. 050 358 5194

 • SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin (ESU) liittokokoukseen Azerbaidžanin pääkaupungissa, Bakussa, 30.11.-6.12.2014. Vaikka kokouksessa keskusteltiinkin SYL:lle tärkeistä, ESU:n taloutta ja hallintoa koskevista kysymyksistä, jäi SYL:n edustajilta päällimmäisenä mieleen maan ihmisoikeustilanne, ja asian vaikutus kokouksen ilmapiiriin, sen valmisteluun ja jälkipuinteihin.

  Azerbaidžan on erittäin nuori maa, joka on kokenut voimakkaan talouskasvun viime vuosina. Avajaisseremoniassa puhunut nuoriso- ja urheiluministeri korostikin, että opiskelijoiden asiat kuuluvat maan tärkeimpiin prioriteetteihin, ja maan opiskelijajärjestöt ovat huomattavan lähellä hallitusta. Azerbaidžanin kaksi jäsenjärjestöä ovat olleet ESU:n täysivaltaisia jäseniä vuodesta 2012, ja heille myönnettiin viime vuonna oikeus järjestää ESU:n liittokokous sillä ehdolla, että kokouksen seminaariosuus käsittelee ihmisoikeuksia. Aihe oli erittäin arkaluonteinen, sillä maan hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin viime vuosina. Vaikka suoranaista vastakkainasettelua vältettiin kovasti, mainittiin keskusteluissa mm. poliittisten vankien tilanne ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamat vaikeudet. Paikalliset liitot vastasivat asiaan voimakkain sanankääntein, mikä aiheutti kiusallisen tilanteen kokoussalissa.

  » Jatka lukemista

 • Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on rikki. Yli sadasta erilaisesta etuusmuodosta koostettu tilkkutäkki on vuosien saatossa muuttunut niin vaikeaselkoiseksi, että tuen tarvitsijan on vaikea tietää oikeuksiaan. Noin puolelta toimeentulotukeen oikeutetuista jää tuki saamatta esimerkiksi tiedonpuutteen vuoksi. Turvaverkko ei enää kannattele sen varaan joutuneita.

  Vähimmäisturvan varaan päädyttäessä on myös ansiotuloilla oman toimeentulonsa parantaminen tehty liki mahdottomaksi sosiaaliturvajärjestelmän kannustinloukkujen vuoksi. Pähkinänkuoressa: Jos esimerkiksi saat työmarkkinatukea, yleistä asumistukea ja toimeentulotukea ja otat vastaan osa-aikaisen työn, josta tienaat 500 € kuukaudessa, voi käteen tuosta ansiotulosta jäädä verojen ja etuuksien leikkautumisen jälkeen alle 100 €.

  Nämä ongelmat on poliittisessa keskustelussa tunnistettu jo moneen otteeseen, mutta ratkaisujen etsiminen on usein johtanut vain vaisuihin kompromisseihin, kuten vuonna 2007 työnsä aloittaneen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta pohtineen Sata-komitean tapauksessa.

  SYL on ollut liittokokouksesta 2013 asti mukana kasvavassa joukossa tahoja, jotka kannattavat perustuloa ratkaisuksi sosiaaliturvajärjestelmän ongelmakohtiin. Kaikille suomalaisen sosiaaliturvan piirissä oleville aikuisille maksettava perustulo mahdollistaisi ansiotulojen ja sosiaaliturvan paremman yhdistämisen, vähentäisi tukiviidakosta aiheutuvaa byrokratiaa ja parantaisi erityisesti pienituloisten asemaa yhteiskunnassa.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 12.12.2014

  Sylofoni jää lomalle, seuraava ilmestyy tammikuussa 2015.

  Tässä Sylofonissa:
  1. Liittokokous valitsi Jari Järvenpään SYL:n puheenjohtajaksi
  2. Lukukausimaksut eivät toteudu
  3. Tuore julkaisu Erkanevat koulutuspolut tarkastelee koulutuksen tasa-arvon nykytilaa
  4. SYL:n toimisto joululomailee ja lähettää sesonkiluonteisia terveisiä
  5. SYL:n delegaatio osallistui European Students’ Unionin liittokokoukseen Bakussa
  6. SYL:n kehitysyhteistyössä painopiste entistä vahvemmin koulutukseen
  7. Kehitysyhteistyöviikko keräsi runsaasti osallistujia
  8. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana opintotukilaista
  9. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistoindeksin puolittamisesta
  10. SYL sivistysvaliokunnan kuultavana erikoistumiskoulutusten uudistamisesta
  11. SYL lausui OKM:lle erikoistumiskoulutukseen liittyvistä asetusmuutoksista
  12. SYL lausui OKM:lle lukukausimaksuja koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta
  13. SYL kommentoi OKM:lle eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tulevaisuuslinjauksista
  14. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle opiskelijavalintauudistuksesta
  15. SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle erikoislääkärikoulutuksesta

  » Jatka lukemista

 • joulupallot_kuvituskuva_morguefile_540x362px_netti12.12.2014

  SYL:n toimisto vetäytyy viettämään joulua ja välipäiviä viikon 51 aikana, osa toimiston väestä jää lomalle jo
  alkuviikosta pitämään pois tuntikertymiä. SYL:n hallitus pitää viimeisen kokouksensa perjantaina 19.12. ja siirtyy sen jälkeen loman viettoon.

  Tohina toimistolla alkaa jälleen viikolla 2, kun uusi hallitus starttailee toimintaansa loppiaisen jälkeen, eli keskiviikkona 7. tammikuuta lähtien. Sihteeristöstä osa palaa joululomilta viikon 2 aikana ja osa viikon 3 alussa.

  SYL:n toimiston väki kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein hyvää, rauhallista ja rentouttavaa joulun aikaa sekä mitä erinomaisinta uutta vuotta!

  » Jatka lukemista

 • Guatemala4_web_540x343pxTiedote 10.12.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on päivittänyt kehityspoliittisen strategiansa vuosille 2015–2019. Seuraavan viisivuotiskauden aikana kehitysyhteistyöhankkeiden painopisteenä on nykyistä vahvemmin koulutus ja sen kehittäminen.

  SYL uskoo kehitysyhteistyössäkin koulutuksen yksilöä voimaannuttavaan sekä yhteiskuntaa kehittävään vaikutukseen. Tämän vuoksi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeissa keskitytään jatkossa koulutuksen saavutettavuuteen ja koulutusjärjestelmän kattavuuden parantamiseen kehittyvissä maissa.

  ”Globaalin vastuun kantaminen on yksi merkittävä tapa, jolla ylioppilasliike valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen yliopistolain määrittämällä tavalla. SYL:n tekemä kehitysyhteistyö täydentää hyvin muuta julkisin varoin tehtävää kehitysyhteistyötä”, kommentoi hallituksen kehitysyhteistyövastaava Petra Peltonen.

  » Jatka lukemista

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA5.12.2014

  Opiskelijajärjestöt ovat näkyvästi edustettuina tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla lauantaina 6.12.2014. Myös Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtajalla Piia Kuosmasella on ilo olla kutsuttujen joukossa.

  Piia Kuosmaselle itsenäisyyspäivä on hyvä muistutus ennen kaikkea siitä, että jokainen on taustastaan riippumatta yhteiskunnan arvostettu ja täysivaltainen jäsen. Suomelle ehdoton vahvuus on se, että jokainen saa kouluttautua niin pitkälle kuin kyvyt ja motivaatio riittävät.

  “Suomi on hieno maa, ja se pitää antaa tuleville sukupolville yhtä hyvässä – ja paremmassa – kunnossa kuin sen on itse saanut”, Piia Kuosmanen sanoo.

  » Jatka lukemista

 • Kommentti 3.12.2014

  Sekä mediassa että sosiaalisessa mediassa on tänään levinnyt tieto, että valtioneuvosto ei ole tällä hallituskaudella esittämässä lukukausimaksuja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille.[1] Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry ovat onnellisia tästä päätöksestä.

  “Tämä on hieno uutinen! Kiitos valtioneuvostolle! Nämä lukukausimaksut olisivat olleet myrkkyä niin korkeakoulujen rahoitukselle ja kansainvälistymiselle kuin koko kansantaloudelle. Olen tyytyväinen että valtioneuvosto hylkäsi maksut”, kiittelee SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  “Toivottavasti seuraavissa hallitusneuvotteluissa puolueet ovat yhtä viisaita ja säilyttävät koulutuksen maksuttomana myös tulevaisuudessa“, toivoo SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen.

  Lausuntokierroksella marraskuussa ollut hallituksen esityksen luonnos lukukausimaksuista sai voimakasta kritiikkiä korkeakoulujen henkilökunnalta ja opiskelijoilta, ja korkeakoulut suhtautuivat esitykseen ristiriitaisesti.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia