Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • SYL lausui ja kävi sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kuultavana opiskelijoiden asumistukisiirtoa koskevaan lainsäädäntöön liittyen.

  Linkki lausuntoon: SYLn lausunto koskien opiskelijoiden siirrosta yleiseen asumistukeen (ID 11830)

 • Länsimaissa keskustellaan vilkkaasti nuorten huonosta asemasta työmarkkinoilla, nuorisotyöttömyydestä ja heikoista tulevaisuuden näköaloista. Onkin entistä todennäköisempää, että nuoret eivät tule saamaan samanlaista elintason nousua kuin edellinen sukupolvi. Sukupolvesta toiseen jatkunut elintason nousu näyttää nyt nuorten kotitalouksien kohdalla olevan uhattuna myös Suomessa.

  - Pitkään jatkunut taantuma on heikentänyt erityisesti nuorten työmarkkinatilannetta Suomessa kuten muuallakin Euroopassa. Nuorten tulotason kasvu on heikkoa ja heidän on vaikea päästä rakentamaan omaa elämäänsä. Taloudellisen aseman lisäksi tämä lisää näköalattomuutta ja näkyy esimerkiksi poliittisen populismin kasvuna tai osaltaan syntyvyyden laskuna. Tämä kaikki on otettava vakavasti ja niihin tulisi puuttua poliittisin toimin, vaatii STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

  » Jatka lukemista

 • Yliopistot kokevat pian suuren muutoksen. Koulutus ei ole enää maksutonta, vaan Suomen hallitus on linjannut lukukausimaksujen perimisestä EU ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. Mikäli lukukausimaksut johtavat hakijamäärien rajuun putoamiseen, kuten esimerkiksi Ruotsissa, myös talous kärsii. Kansainvälisten opiskelijoiden jääminen Suomeen opintojen jälkeen tuo kulutuksen ja osaamisen kautta parhaimmillaan 200 000 euron nettohyödyn per opiskelija (VATT).

  SYL selvitti jäsenjärjestöjensä avulla, mitä lukukausimaksuille kuuluu. Ovatko korkeakoulut keksineet, kuinka maksullisesta koulutuksesta tehdään jatkossa houkuttelevaa? Miten stipendijärjestelmät rakentuvat? Entä kuinka suuria maksuja yliopistoihin kaavaillaan? 12 ylioppilaskuntaa vastasi kyselyyn; aihe on tärkeä opiskelijoille.

  » Jatka lukemista

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen työryhmä on valmistellut lähes vuoden ajan lainsäädäntömuutoksia, jotta kolme Tampereella toimivaa korkeakoulua voisivat muodostaa yhden korkeakoulukonsernin. Työ etenee ilman avoimuutta ja julkista keskustelua. Samalla tyylillä on valmistelu lainsäädäntömuutoksia muidenkin korkeakoulujen yhteistyön tarpeisiin.

  » Jatka lukemista

 • YK:n yleiskokouksessa keskustellaan parhaillaan kestävän kehityksen tavoitteista. Niiden saavuttamiseksi tarvitaan sitoutumista, rohkeutta puuttua epäkohtiin ja resursseja. Syksyllä 47 suomalaista kansalaisjärjestöä muotoili yhteiset suositukset tavoitteiden toteuttamiseksi. SYL oli mukana etenkin koulutusta käsittelevän tavoitteen muotoilemisessa. Tulevina vuosina järjestöjen varjoraporteissa seurataan, miten Suomi on onnistunut tavoitteiden edistämisessä.

  YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi Suomen on muun muassa ohjattava 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysyhteistyöhön kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti. Suomen on myös johdonmukaisesti edistettävä ulko-, kehitys- ja kauppapolitiikassaan kansalaisoikeuksien toteutumista ja vapaata kansalaistoimintaa. Järjestöt vaativat eriarvoistumiskehityksen pysäyttämistä. Myös ympäristökysymykset huomioidaan suosituksissa, ja kansalaisjärjestöt vaativat esimerkiksi Suomen merellisten kansallispuistojen verkoston laajentamista, sekä suojelua vähintään 17 prosentille kaikista elinympäristöistä.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote
  7.10.2016

  150205_SYL_kuva_JariJarvenpaa_studio_vari_120x180px_webSuomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry esittää ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kannattaa humanististen tieteiden kandidaatti Jari Järvenpäätä Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssin varapuheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle. Järvenpää opiskelee historiaa Tampereella ja työskentelee media-alalla. Hän on aiemmin toiminut mm. Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana ja  Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana. Tällä hetkellä Järvenpää on aktiivinen Allianssin hallituksen varajäsen.

  » Jatka lukemista

 • Lokakuun toisella viikolla on opiskelijoilla ympäri Suomea jälleen mahdollisuus osallistua kehitysyhteistyön teemaviikon monipuoliseen ohjelmaan. Luvassa on muun muassa paneelikeskusteluja, elokuvanäytöksiä, teemaluentoja, konsertteja, työpajoja, valokuvanäyttelyitä ja paljon muuta. Teemaviikon ohjelma rakentuu yhteisen teeman ympärille: Tänä vuonna pohditaan maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita, jotka tunnetaan myös nimellä Agenda2030.

  » Jatka lukemista

 • Syyskuun 20. päivä tehtiin historiaa, kun Lapinrinteellä perustettiin noin 40 osallistujan voimin SYL:n oma alumniyhdistys. Paikalla oli alumneja ja nykytoimijoita yli 60 vuoden ajalta ja keskustelu niin yhdistyksen toiminnasta, säännöistä kuin hallituksen kokoonpanostakin oli sen mukaista. Oli upeaa nähdä, kuinka opiskelijan paremman huomisen edistäminen on sydämen asia SYL:läisille vielä vuosikymmenien jälkeenkin.

  » Jatka lukemista

 • #Kehyviikko 10.–16.10.2016

  Ylioppilaskuntien valtakunnallinen kehitysyhteistyön teemaviikko (#kehyviikko) järjestetään jälleen Helsingin, Jyväskylän, Turun, Oulun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston ylioppilaskuntien yhteisvoimin 10.–16. lokakuuta. Viikon teemana on tänä vuonna maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka tunnetaan myös nimellä Agenda2030.

  Millainen on maailma vuonna 2030? Millainen haluaisimme sen olevan? Tule mukaan kokemaan, keskustelemaan, viihtymään ja löytämään uusia näkökulmia!

  Alla poimintoja jokaisen kahdeksan hankkeessa mukana olevan ylioppilaskunnan ohjelmasta sekä linkit ylioppilaskuntakohtaisille tiedotuskanaville.

  » Jatka lukemista

 • Toukokuisena iltapäivänä vuonna 2016 joukko intohimoisesti oppimisen edistämiseen suhtautuvia ylioppilasliikkeen aktiiveja kokoontui kruununhakalaiseen opiskelijakämppään. Irtonaisia ajatuksia, satunnaisia nimiä ja pulpahtelevaa intoa lenteli tuona iltana. Hanke, joka oli käynnistynyt rahoitushakemuksen jättämisenä valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hankkeelle, otti ensimmäisiä konkreettisia askeleitaan. Alkukesästä muodostettiin ensimmäinen varsinainen tiimi viemään asiaa eteenpäin, ja kesän aikana haettiin lisää rahoitusta, tavattiin lukemattomia ihmisiä, benchmarkattiin jokaiseen ilmansuuntaan, visioitiin ja ennen kaikkea testattiin ideoita eri ihmisillä. Syntyi hyvä kasa post-iteilla kuorrutettuja fläppejä, kymmeniä Drive-tiedostoja, laajeneva käsitys oppimisen kentän toimijoista ja teemoista, konseptin ensimmäinen versio sekä tapahtuman nimi: Dare.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • SYL lausui ja kävi sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kuultavana opiskelijoiden asumistukisiirtoa koskevaan lainsäädäntöön liittyen.

  Linkki lausuntoon: SYLn lausunto koskien opiskelijoiden siirrosta yleiseen asumistukeen (ID 11830)

 • Länsimaissa keskustellaan vilkkaasti nuorten huonosta asemasta työmarkkinoilla, nuorisotyöttömyydestä ja heikoista tulevaisuuden näköaloista. Onkin entistä todennäköisempää, että nuoret eivät tule saamaan samanlaista elintason nousua kuin edellinen sukupolvi. Sukupolvesta toiseen jatkunut elintason nousu näyttää nyt nuorten kotitalouksien kohdalla olevan uhattuna myös Suomessa.

  - Pitkään jatkunut taantuma on heikentänyt erityisesti nuorten työmarkkinatilannetta Suomessa kuten muuallakin Euroopassa. Nuorten tulotason kasvu on heikkoa ja heidän on vaikea päästä rakentamaan omaa elämäänsä. Taloudellisen aseman lisäksi tämä lisää näköalattomuutta ja näkyy esimerkiksi poliittisen populismin kasvuna tai osaltaan syntyvyyden laskuna. Tämä kaikki on otettava vakavasti ja niihin tulisi puuttua poliittisin toimin, vaatii STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

  » Jatka lukemista

 • Yliopistot kokevat pian suuren muutoksen. Koulutus ei ole enää maksutonta, vaan Suomen hallitus on linjannut lukukausimaksujen perimisestä EU ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. Mikäli lukukausimaksut johtavat hakijamäärien rajuun putoamiseen, kuten esimerkiksi Ruotsissa, myös talous kärsii. Kansainvälisten opiskelijoiden jääminen Suomeen opintojen jälkeen tuo kulutuksen ja osaamisen kautta parhaimmillaan 200 000 euron nettohyödyn per opiskelija (VATT).

  SYL selvitti jäsenjärjestöjensä avulla, mitä lukukausimaksuille kuuluu. Ovatko korkeakoulut keksineet, kuinka maksullisesta koulutuksesta tehdään jatkossa houkuttelevaa? Miten stipendijärjestelmät rakentuvat? Entä kuinka suuria maksuja yliopistoihin kaavaillaan? 12 ylioppilaskuntaa vastasi kyselyyn; aihe on tärkeä opiskelijoille.

  » Jatka lukemista

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen työryhmä on valmistellut lähes vuoden ajan lainsäädäntömuutoksia, jotta kolme Tampereella toimivaa korkeakoulua voisivat muodostaa yhden korkeakoulukonsernin. Työ etenee ilman avoimuutta ja julkista keskustelua. Samalla tyylillä on valmistelu lainsäädäntömuutoksia muidenkin korkeakoulujen yhteistyön tarpeisiin.

  » Jatka lukemista

 • YK:n yleiskokouksessa keskustellaan parhaillaan kestävän kehityksen tavoitteista. Niiden saavuttamiseksi tarvitaan sitoutumista, rohkeutta puuttua epäkohtiin ja resursseja. Syksyllä 47 suomalaista kansalaisjärjestöä muotoili yhteiset suositukset tavoitteiden toteuttamiseksi. SYL oli mukana etenkin koulutusta käsittelevän tavoitteen muotoilemisessa. Tulevina vuosina järjestöjen varjoraporteissa seurataan, miten Suomi on onnistunut tavoitteiden edistämisessä.

  YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi Suomen on muun muassa ohjattava 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysyhteistyöhön kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti. Suomen on myös johdonmukaisesti edistettävä ulko-, kehitys- ja kauppapolitiikassaan kansalaisoikeuksien toteutumista ja vapaata kansalaistoimintaa. Järjestöt vaativat eriarvoistumiskehityksen pysäyttämistä. Myös ympäristökysymykset huomioidaan suosituksissa, ja kansalaisjärjestöt vaativat esimerkiksi Suomen merellisten kansallispuistojen verkoston laajentamista, sekä suojelua vähintään 17 prosentille kaikista elinympäristöistä.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote
  7.10.2016

  150205_SYL_kuva_JariJarvenpaa_studio_vari_120x180px_webSuomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry esittää ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kannattaa humanististen tieteiden kandidaatti Jari Järvenpäätä Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssin varapuheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle. Järvenpää opiskelee historiaa Tampereella ja työskentelee media-alalla. Hän on aiemmin toiminut mm. Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana ja  Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana. Tällä hetkellä Järvenpää on aktiivinen Allianssin hallituksen varajäsen.

  » Jatka lukemista

 • Lokakuun toisella viikolla on opiskelijoilla ympäri Suomea jälleen mahdollisuus osallistua kehitysyhteistyön teemaviikon monipuoliseen ohjelmaan. Luvassa on muun muassa paneelikeskusteluja, elokuvanäytöksiä, teemaluentoja, konsertteja, työpajoja, valokuvanäyttelyitä ja paljon muuta. Teemaviikon ohjelma rakentuu yhteisen teeman ympärille: Tänä vuonna pohditaan maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita, jotka tunnetaan myös nimellä Agenda2030.

  » Jatka lukemista

 • Syyskuun 20. päivä tehtiin historiaa, kun Lapinrinteellä perustettiin noin 40 osallistujan voimin SYL:n oma alumniyhdistys. Paikalla oli alumneja ja nykytoimijoita yli 60 vuoden ajalta ja keskustelu niin yhdistyksen toiminnasta, säännöistä kuin hallituksen kokoonpanostakin oli sen mukaista. Oli upeaa nähdä, kuinka opiskelijan paremman huomisen edistäminen on sydämen asia SYL:läisille vielä vuosikymmenien jälkeenkin.

  » Jatka lukemista

 • #Kehyviikko 10.–16.10.2016

  Ylioppilaskuntien valtakunnallinen kehitysyhteistyön teemaviikko (#kehyviikko) järjestetään jälleen Helsingin, Jyväskylän, Turun, Oulun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston ylioppilaskuntien yhteisvoimin 10.–16. lokakuuta. Viikon teemana on tänä vuonna maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka tunnetaan myös nimellä Agenda2030.

  Millainen on maailma vuonna 2030? Millainen haluaisimme sen olevan? Tule mukaan kokemaan, keskustelemaan, viihtymään ja löytämään uusia näkökulmia!

  Alla poimintoja jokaisen kahdeksan hankkeessa mukana olevan ylioppilaskunnan ohjelmasta sekä linkit ylioppilaskuntakohtaisille tiedotuskanaville.

  » Jatka lukemista

 • Toukokuisena iltapäivänä vuonna 2016 joukko intohimoisesti oppimisen edistämiseen suhtautuvia ylioppilasliikkeen aktiiveja kokoontui kruununhakalaiseen opiskelijakämppään. Irtonaisia ajatuksia, satunnaisia nimiä ja pulpahtelevaa intoa lenteli tuona iltana. Hanke, joka oli käynnistynyt rahoitushakemuksen jättämisenä valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hankkeelle, otti ensimmäisiä konkreettisia askeleitaan. Alkukesästä muodostettiin ensimmäinen varsinainen tiimi viemään asiaa eteenpäin, ja kesän aikana haettiin lisää rahoitusta, tavattiin lukemattomia ihmisiä, benchmarkattiin jokaiseen ilmansuuntaan, visioitiin ja ennen kaikkea testattiin ideoita eri ihmisillä. Syntyi hyvä kasa post-iteilla kuorrutettuja fläppejä, kymmeniä Drive-tiedostoja, laajeneva käsitys oppimisen kentän toimijoista ja teemoista, konseptin ensimmäinen versio sekä tapahtuman nimi: Dare.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • SYL tervehtii ilolla OKM:n lakiehdotusta tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Laki viitekehyksestä parantaisi suomalaisten opiskelijoiden liikkuvuutta muualle Eurooppaan ja selkeyttäisi koko suomalaista koulutusjärjestelmää. Käytännössähän Suomen tutkintosysteemi on jo sopeutettu yleiseurooppalaiseen järjestelmään, mutta tämä pitkään odotettu viitekehys helpottaa entisestään suomalasiten tutkintojen vertailua eurooppalaisiin.

  Viitekehys, kavereiden kesken NQF, ei ole vielä täydellinen. Sitä pitäisi vielä kehittää kuvaamaan muutakin osaamista kuin tutkintoja. SYL on mielellään mukana tulevassa kehitystyössä.

  Koko lausuntoon voi tutustua täällä: Lausunto OKM:lle kansallisesta tutkintojen ja osaamisen viitekehyksestä

 • Sipilän hallitus päätti hallitusohjelmassaan leikata korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta 150 miljoonaa euroa. Leikkauspäätöstä tarkennettiin kehysriihessä keväällä 2016 ja tarkennettujen poliittisten askelmerkkien pohjalta valmisteltu ehdotus uudeksi opintotukilaiksi lähti lausuntokierrokselle heinäkuun alussa.

  Tiivistetysti ehdotettu opintotukilaki muuttaisi korkeakouluopiskelijan opintotukea seuraavilla tavoilla:

  • 1.8.2017 alkaen kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä laskee 250,28 euroon kuukaudessa
  • 1.8.2017 opintonsa aloittavien opiskelijoiden käytössä on kaikkiin korkeakouluopintoihin 54 opintotukikuukautta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen voi saada enimmillään 48 tukikuukautta
  • Opintolainan valtiontakauksen määrä kasvaa kaikilla opiskelijoilla 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalta korkeakouluopiskelijalta. Ulkomailla suoritettaviin opintoihin myönnettävän lainantakauksen määrä nousee 700 eurosta 800 euroon.
  • Opiskelijalle myönnettävän opintolainan määrän kasvaessa opintolainahyvitys heikkenee. Opintolainahyvityksessä ja -vähennyksessä huomioon otettava lainan määrä pysyy nykyisellään: lainanhyvitystä myönnettäessä otetaan huomioon vain 400 euroa opintolainaa kuukaudessa, vaikka opintolainaa voi tulevaisuudessa nostaa 650 euroa kuukaudessa. Opintolainahyvitysjärjestelmän 2500 euron omavastuu pysyy ennallaan.
  • opintotuen tulorajat sidotaan ansiotuloindeksiin
  • opintotuen takaisinperinnän korotus kohtuullistetaan 15 prosentista 7,5 prosenttiin

  SYL lausui opintotukilain muutoksista. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

  Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto opintotuki-lain ja tuloverolain muuttamisesta (ID 11390) (ID 11393)

   

 • Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SYL:lta lausuntoa kansainvälisen liikkuvuuden keskus CIMO:n ja Opetushallituksen yhdistämiseen. SYL:n mielestä yhdistämistä ei kannata toteuttaa, koska sillä ei ole riittäviä rahoitukseen tai toimintaan liittyviä perusteita. Sen sijaan yhdistäminen vaarantaa kansainvälisyyden edistämisen tulevaisuudessa. Myös Koulutuksen arviointikeskuksen eli KARVI:n sulauttamista Opetushallitukseen ehdotetaan, mikä on sekin SYL:n mielestä huono ajatus.

  Lausunto kokonaisuudessaan täällä: 160602 – Lausunto sivistysvaliokunnalle CIMOn ja Opetushallituksen yhdistämisestä (ID 11026) .

 • SYL lausui sivistysvaliokunnalle vuosien 2017-2020 julkisen talouden suunnitelman selonteosta sen korkeakoulupolitiikkaa käsitteleviltä osin. SYL:lle olennaisin osa julkisen talouden suunnitelmaa oli siihen kirjatut opintotukileikkaukset. Alla SYL:n lausunto sivistysvaliokunnalle kokonaisuudessaan.

  » Jatka lukemista

 • SYL suhtautuu kielteisesti kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n yhdistämiseen Opetushallitukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SYL:n lausuntoa aiheesta.

  CIMO on erityisesti korkeakoulutuksen, mutta ylipäätään kansainvälistymisen kannalta merkittävä toimija Suomessa. Sen yhdistäminen Opetushallitukseen vaarantaisi kansainvälistymisen tulevaisuuden. SYL ei näe virastojen yhdistämisellä olevan toiminnallisia eikä taloudellisia perusteita. Sama pätee myös lakiluonnoksessa mainittuun Koulutuksen arviointikeskukseen.

  » Jatka lukemista

 • Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislaiksi

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä Sisäministeriölle, ja toteaa sen osalta kunnioittavasti seuraavaa.
  Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia, kansalaisuuslakia, rajavartiolakia sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia.SYL pitää esitystä tiettyjen maahanmuuttohallinnon tehtävien siirrosta poliisilta ja Rajavartiolaitokselta Maahanmuuttovirastolle kannatettavana. Maahantulijoiden kannalta on selkeää, mikäli kansalaisuusasioissa vastuu on kokonaisvaltaisesti yhdellä lupaviranomaisella.

  » Jatka lukemista

 • SYL lausui eilen opetus- ja kulttuuriministeriölle nuorisolain uudistamista pohtineen työryhmän esityksestä uudeksi nuorisolaiksi. SYL lausui nuorisolakiesityksestä, sillä nuorisolailla on suuri vaikutus myös SYL:n toimintaympäristöön sekä nuorisopolitiikkaan ja -työhön.

  Yhteenveto lausunnosta:

  • SYL on huolissaan siitä, että nuorisolain uudistaminen ei ole noussut nuorisojärjestökentän tarpeista tai epäkohdista, vaan puhtaasti hallinnosta käsin. Prosessin missään vaiheessa nuorten edustajille ei tyhjentävästi selitetty uudistustarvetta.
  • Esitetyn nuorisolain tavoitteet ja niiden lähtökohdat ovat hyviä. SYL korostaa erityisesti nuorten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, kansainvälisten sopimuksien mukaista oikeuksien toteutumista sekä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden merkitystä.
  • SYL pitää yläikärajan nostamista selkeyttävänä ja hyvänä muutoksena. SYL näkee nuorisolain soveltamisalan alaikärajan määrittelemisen alkavaksi 7 ikävuodesta erityisen haasteelliseksi, sillä nykyinen nuorisolaki vahvistaa lasten ja nuorten oikeutta tulla kuulluksi, joka turvataan myös perustuslaissa. Epäselväksi jää, miten tämä lakiluonnos tulisi takaamaan alle 7-vuotiaiden lasten yhdenvertaisten osallistumisoikeuksien toteutumisen.
  • SYL näkee, että avustustoimikunnan vastuuna tulevaisuudessakin olisi esityksen antaminen nuorisojärjestöjen osalta.
  • SYL haluaa, että nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen kirjataan lakiin nykyistä luonnosta velvoittavammin.

  » Jatka lukemista

 • SYL lausui viime viikolla opiskelija-asumiseen liittyvistä budjettiasioista valtionvarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaokselle. SYL esitti, että talousarviosta tulisi poistaa huomiot erityisryhmien avustuksien kohdentamisista näiden ryhmien sisällä, sillä hallitus on päättänyt säilyttää opiskelija- ja nuorisoasuntojen oikeuden erityisryhmien investointiavustukseen eikä avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia tulla muuttamaan. SYL toivoi, etteivät erityisryhmät joutuisi keskenään kilpailemaan rahasta, sillä kaikkien ryhmien asuntotilanteessa on parannettavaa. Investointiavustuksen riittävällä määrällä tulee turvata kaikkien ryhmien mahdollisuus laadukkaaseen asumiseen

  Samalla SYL esitti kehitysehdotuksiaan opiskelija-asuntotuotannon lisäämiseksi. Ottamalla opiskelija-asunnot mukaan kaupunkiseutujen MAL-ohjelmiin ja luomalla sitovat tavoitteet kaupungeille opiskelija-asuntotuotannon vauhdittamiseksi voidaan samalla vähentää kilpailua yleisillä vuokramarkkinoilla. Tämä on perusteltua myös sillä, että opiskelija-asuntotuotanto vaatii yhteistä suunnittelua mm. opiskelija-asuntosäätiöiden, kaupunkien ja valtion välillä esimerkiksi tonttipolitiikassa. SYL esittää, että opiskelija-asuntojen uusien opiskelija-asuntojen tuotantotavoitteen saavuttamiseksi tulisi aloittaa ohjelma nuoriso- ja opiskelija-asumisen kehittämiseksi. Ohjelma tukisi tavoitteita kohdentaa valtion tukeman asuntotuotannon painopiste kasvukeskuksiin, sillä opiskelijoiden asunnontarve keskittyy väistämättä suuriin kasvukeskuksiin, joissa oppilaitokset sijaitsevat.

  SYL:n lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=7684

  Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Turkka Sinisalo, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2227.

 • SYL:ssa ollaan syksyn aikana ihmetelty Juha Sipilän hallituksen koulutuksen kehittämisen suuntaa tai pikemminkin sen puutetta. Myös me lausuimme Opetus – ja kulttuuriministeriölle hallituksen aikeista luopua kokonaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta eli Kesusta:sta. Katsomme, että sekä koulutuspolitiikkaa tekevillä poliitikoilla ja virkamiehillä että koulutuspolitiikan kohteina olevilla opetuksen järjestäjillä, opiskelijoilla ja oppilailla tulee olla selkeä käsitys koulutuksen tulevaisuudesta

  Sinänsä paperin nimellä ei ole mitään väliä. Nyt jos koskaan olisi kuitenkin tärkeää määritellä ne suuntaviivat, joilla koulutusta kehitetään seuraavien vuosien aikana. Korkeakoulujen muutosta määrittävät mm. rakenteellinen kehittäminen, rahoitusleikkaukset ja toisaalta ihan uudet toimintatavat esimerkiksi digitalisaation ja kansainvälistymisen myötä. Nämä ovat isoja asioita, jotka tulevat vaikuttamaan paitsi koulutuksen sisältöihin myös ihmisten tekemään työhön.

  Muutosjohtamisessa tärkeää on ymmärtää, että muutoksen tekevät aina ihmiset, tässä tapauksessa, opettajat, tutkijat, opiskelijat ja hallintoväki eli siis koko yliopistoyhteisö. Kun tekijöitä ei osallisteta muutokseen eikä heidän toiveita tai huolia kuunnella, syntyy vastarintaa. Tarvitsemme yhteistä näkemystä, osallistavaa, asiantuntevaa suunnittelua ja sitoutumista siihen, että tavoitteena on jatkossakin maailman paras koulutusjärjestelmä.

  Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle: kesu_lausunto_SYL (ID 7702)

  Niina Jurva

  SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri

 • SYL ja SAMOK lausuivat tänään ympäristöministeriölle avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain suunnitelluista muutoksista. Opiskelijajärjestöiltä ei asiaan pyydetty lausuntoa, lakimuutoksella olisi kuitenkin merkittäviä vaikutuksia opiskelijoiden asumistilanteen kannalta, että päätimme tuoda esiin näkemyksemme esitetystä lakimuutoksesta.

  Yhteenveto lausunnosta:

  • SYL ja SAMOK ovat pettyneitä ja huolissaan esityksestä poistaa opiskelija-asuntokohteiden oikeus erityisryhmien investointiavustukseen. Esitys vaikuttaisi suoraan sekä opiskelijoiden asuntotilanteeseen että opiskelija-asuntojen vuokriin.
  • Merkittävin syy tukea opiskelija-asumista investointiavustuksin on oman pääoman avustus, jonka osalta investointiavustuksen poistamisen vaikutuksia ei ole lainkaan arvioitu. Kyseessä on selkeä puute lainvalmistelussa, kun merkittävimmän muutoksen osalta vaikutusten arviointi on jätetty kokonaan tekemättä.
  • Opiskelija-asuntojen uudistuotanto vaatii pitkäjänteistä tukipolitiikkaa, eikä suhdanneluonteisilla tuilla voida kompensoida erityisryhmien investointiavustusta.
  • SYL ja SAMOK edellyttävät, että opiskelijoiden asema erityisryhmänä säilytetään ja että laissa mainitaan vastakin erityisryhmänä opiskelijat. Opiskelijat itsessään ovat sellainen ryhmä, että sen asuminen tarvitsee tukea, sillä opiskelijoiden tulot ovat poikkeuksellisen alhaiset ja asumistilanne heikko.
  • Kokonaisuuden kannalta on järkevää tukea opiskelija-asuntojen rakentamista. Kohtuuhintainen asunto helpottaa sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä opintoihin. Samalla voidaan vähentää kilpailua yleisillä vuokramarkkinoilla.
  • Opiskelijoiden asumistilanteen heikentäminen on tulevaisuuden kannalta kestämätöntä politiikkaa.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Tiedote
  7.10.2016

  150205_SYL_kuva_JariJarvenpaa_studio_vari_120x180px_webSuomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry esittää ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kannattaa humanististen tieteiden kandidaatti Jari Järvenpäätä Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssin varapuheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle. Järvenpää opiskelee historiaa Tampereella ja työskentelee media-alalla. Hän on aiemmin toiminut mm. Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana ja  Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana. Tällä hetkellä Järvenpää on aktiivinen Allianssin hallituksen varajäsen.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 6.10.2016

  Vapaa julkaistavaksi

  Ylioppilaskuntien valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko (#kehyviikko) järjestetään Helsingin, Jyväskylän, Turun, Oulun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistojen (Joensuun kampus) sekä Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston kampuksilla viikolla 41, 10.–16.10.2016. Tänä vuonna viikon teemana on Agenda 2030, eli maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet.

  YK:n 70. yleiskokouksen avajaisten yhteydessä syyskuussa 2015 järjestetyssä huippukokouksessa maailman päättäjät sopivat uusista globaaleista kestävän kehityksen tavoitteista vuosille 2016–2030. Tavoitteiden päämäärä on kunnianhimoinen – köyhyyden poistaminen maailmasta kokonaan. Niissä kiinnitetään erityistä huomiota kehityksen perustavanlaatuisiin edellytyksiin: rauhaan ja turvallisuuteen, ympäristön hyvinvointiin ja talouskasvun oikeudenmukaiseen jakautumiseen.

  » Jatka lukemista

 • Hakuilmoitus

  Graafisen suunnittelijan tehtäviin kuuluvat julkaisujen ja sähköisten materiaalien suunnittelu ja taittaminen, graafisen ilmeen kehittämiseen osallistuminen, valokuvaaminen sekä viestinnän muut tehtävät. Käytännössä kyseessä ovat esimerkiksi erilaiset esitteet, käyntikortit, kuvituskuvat sosiaaliseen mediaan, infografiikka ja uutiskirje. Arvostamme myös videokuvaustaitoja ja editointiohjelmistojen hallintaa sekä kokemusta järjestötoiminnasta. Web-osaaminen katsotaan myös eduksi.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote

  20.9.2016

   

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n alumnit ovat perustaneet SYL-alumni ry -nimisen yhdistyksen. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alumnien yhdyssiteenä ja tarjota mahdollisuuksia tiivistää yhteydenpitoa niin entisten kuin nykyisten toimijoiden välillä.

   

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto, julkaisuvapaa 1.9.2016

  Suomen ylioppilaskuntien liitto kiittää hallitusta päätöksestä siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin. Siirron myötä vähäiset asumisen tuet kohdistuvat pääsääntöisesti eniten niitä tarvitseville. Yleisen asumistuen piiriin siirtyminen ei kuitenkaan saa monimutkaistaa tuen hakemista. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on oltava yksilökohtainen ja yksinkertainen asumistukijärjestelmä.

  “Opiskelijoiden tuen siirto samaan järjestelmään muiden asumistukia saavien kanssa on askel oikeaan suuntaan. Kiitos tästä kuuluu koko hallitukselle. Me SYL:ssa ja ylioppilaskunnissa olemme innolla mukana myös lain toimeenpanovaiheessa. On tärkeää, että etuuden hakeminen on opiskelijoille vaivatonta. Etuusjärjestelmän tulee ottaa huomioon opiskelijaelämän omaleimaisuuden kuten vaihtelevat tulot ja asumismuodot”, toteaa SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto
  Vapaa julkaistavaksi 30.8.2016

  Suomen hallitus kokoontuu Kesärantaan 31.8.-1.9. päättämään tulevan vuoden budjetista. Budjettiriihessä sinetöidään opiskelijoiden toimeentuloon tehtävät massiiviset opintotukileikkaukset, joista hallitus sopi kevään kehysriihessä. Samaisessa kehysriihessä hallitus päätti opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin.  Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Suomen Lukiolaisten Liitto vaativat, että hallitus vahvistaa budjettiesityksessään kehysriihessä sovitun siirron.

  “Hallituksen päätös leikata rajusti korkea-asteen opiskelijoiden opintotukea on lain hyväksymistä vaille valmis. Kehysriihipäätöksen mukaan hallituksen esitys opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin piti olla valmis budjettiriiheen mennessä. Konkreettisia esityksiä ei kuitenkaan ole tähän mennessä nähty. Onko hallitus taas pettämässä opiskelijoille antamaansa lupauksen?” kysyy SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote

  frank

  Frank App -applikaation myötä opiskelijuuden voi jatkossa todistaa nopeasti ja luotettavasti digitaalisella opiskelijakortilla.

  Opiskelijoiden oma etupalvelu ja opiskelijatunnisteiden tuottaja Frank lanseeraa tänään maanantaina 22.8. Frank App -mobiiliapplikaation iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. Frank App toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

  “Perinteinen opiskelijakortti, jonka voimassaolo todennetaan tarralla, ei ole juuri muuttunut vuosikymmeniin ja sen saaminen vie 2–3 viikkoa. Nyt opiskelijajärjestön jäsenmaksun maksanut saa digitaalisen kortin käyttöönsä kaikkine etuineen parissa minuutissa.Tunniste on aina ajan tasalla ja kortti kulkee mukana puhelimessa”, kertoo Frankin toimitusjohtaja Tiia Lehtola.

  Ilmainen Frank App on vapaasti ladattavissa Google play -kaupasta ja App Storesta. Opiskelijan on oltava opiskelijajärjestön (opiskelijakunta, ylioppilaskunta, SAKKI tai Suomen Lukiolaisten liitto) jäsen ja läsnäoleva kuluvalla lukukaudella voidakseen aktivoida digitaalisen opiskelijakortin ja hyödyntääkseen opiskelija-alennukset.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote

  Vapaa julkaistavaksi heti

  Huominen ilman pelkoa – Järjestäytynyt rasismi rikoslakiin -kampanjan tukijat vaativat kansanedustajia toimimaan sen puolesta, että järjestäytynyt rasismi kielletään ja siihen osallistuminen kriminalisoidaan Suomen lainsäädännössä. Järjestöt kannustavat kaikkia suomalaisia allekirjoittamaan kampanjan vetoomuksen asian puolesta. Järjestöt kattavat noin puoli miljoonaa suomalaista.

  - Haluamme yhdessä huomisen ilman pelkoa. Haluamme huomisen, jossa pelottelu ja ahdasmielisyys eivät hallitse asenteita yhteiskunnassamme. Huomisen, jossa järjestäytyneille rasistisille joukoille voidaan sanoa yksiselitteisesti ei ja viranomaiset voivat puuttua niiden toimintaan. Rasistiselle toiminnalle ei saa antaa tuumaakaan periksi, vaativat kampanjaa tukevien järjestöjen puheenjohtajat.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 17.8.2016

  Vapaa julkaistavaksi heti
  Valtiovarainministeriö julkaisi 12.8. valtion talousarvioesityksensä vuodelle 2017. Budjettiesityksessä korkeakoulusektorille kohdistetaan 21 miljoonan euron säästö kilpailukykysopimuksen tuomien työnantajakustannusten alenemiseen vedoten.

  Säästöpäätöstä on kritisoitu laajalta rintamalta niin työnantaja- kuin työntekijäpuoleltakin. Myös Suomen yliopistot Unifi ry pitää säästöpäätöstä kilpailukykysopimuksen vastaisena.  Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry sekä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lähettävät terveisensä hallituksen budjettiriiheen: turvatkaa korkeakoulujen kilpailukyky ja perukaa VM:n kaavailemat säästöt!

  “Sipilän hallitus on toteuttanut ennätykselliset koulutusleikkaukset. Korkeakoulut ovat luottaneet siihen, että työnantajakustannusten alenemisesta koituvat säästöt myös jäävät korkeakouluihin ja sitä kautta edes hiukan helpottavat leikkausten keskellä painivia koulutuslaitoksia”, SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä toteaa.

  “Hallituksella on nyt paikka osoittaa luottamuksensa korkeakouluja kohtaan. Kiky-miljoonia todella tarvitaan, ja korkeakoulut vastaavat itse kilpailukykynsä parantamisesta. Jättäkää säästöt tekemättä!”, SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen tiivistää opiskelijajärjestöjen viestin.

  Lisätietoja:

  Heikki Koponen, SYL:n puheenjohtaja, puh. 044 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

  Jemi Heinilä, SAMOKin puheenjohtaja, puh.050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi

   

 • Kannanotto
  Vapaa julkaistavaksi 17.8.2016

  Korkeakoulukaupungeissa opiskelijat etsivät nyt syksyllä kuumeisesti koteja. Uusien opiskelijoiden asuntopula on vuosittain toistuva ilmiö, joka ei osoita laantumisen merkkejä. Opiskelija-asuntojen hakijamäärät ovat tänä vuonna lisääntyneet muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Erilaisia opiskelijoiden hätämajoituksia järjestetään esimerkiksi Tampereella, Turussa ja Joensuussa.

  ”Opiskelija-asuntotuotannon lisääminen tarkoittaisi lisää vapaita asuntoja kasvukeskuksiin. Tämä puolestaan helpottaa sekä Sipilän hallituksen että kasvukeskusten kuntien tavoitteita asuntorakentamisen lisäämisen ja työvoiman liikkuvuuden osalta. SYL on kehittänyt konkreettisia ratkaisuja ja haluaa tarjota keinoja avuksi hallitukselle ja kasvukeskusten kunnille”, toteaa Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Heikki Koponen.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia