Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • Uutiskirje 19.9.2014

  Tapahtumat ja tapaamiset
  29.9. Työelämäsektorin sektoritapaaminen
  20.-21.10. Puheenjohtajien ja pääsihteereiden tapaaminen
  21.-22.10. Koulutuspoliittisen sektorin tapaaminen
  27.-28.10. Sosiaalipoliittisen sektorin tapaaminen

  Tässä Sylofonissa:
  1. OKM:n selvityshanke kartoittaa korkeakoulujärjestelmän kehittämisnäköaloja
  2. Kohti kehitysyhteistyöviikkoa
  3. Jaa tarinasi ja edistä koulutuksellista tasa-arvoa!

  » Jatka lukemista

 • 10.9.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liittossa (SYL) on kuluvan vuoden ajan ollut käynnissä projekti koulutuksellisesta tasa-arvosta. Projektin tavoite on edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja kasvattaa tietoisuutta koulutuksellisesta yhdenvertaisuudesta. Keräämme tasa-arvon edistämiskeinoja yhteen, ja teemme työkalupakin toimivista keinoista.

  Osana projektia julkaisemme loppuvuodesta 2014 artikkelikokoelman, jonka aiheena on koulutuksellisen tasa-arvon tila Suomessa 2010-luvulla. Teoksessa käsitellään koulutuksellisen tasa-arvon ulottuvuuksia, historiallista kehitystä ja nykytilaa. Teoreettisempien kirjoitusten lisäksi keräämme julkaisuun myös tositarinoita elävästä elämästä.

  Keräämme nykyisten ja entisten koululaisten, opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien omakohtaisia kokemuksia, ja toivomme että juuri sinulla olisi tarina kerrottavaksi. Siis: Oletko törmännyt siihen, että koulutusjärjestelmä ei ole kaikille tasa-arvoinen? Istuitko pyörätuolissa kentän laidalla, kun muut pelasivat jalkapalloa? Onko lapsesi päiväkodissa rajattu erikseen tyttöjen ja poikien leikit? Oletko kohdannut opettajia tai opinto-ohjaajia, joilla on vahvoja ennakkoasenteita? Vai olitko kenties perheesi ensimmäinen lukiolainen?

  Jos sinulla on tarina kerrottavana, ja haluaisit osallistua, niin lähetä vapaamuotoinen maksimissaan sivun (fonttikoko 12) pituinen tarinasi meille 1.10.2014 mennessä. Osuvimmat kertomukset poimitaan mukaan kirjaan. Tekstejä käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajan henkilöllisyys käy julkaisusta ilmi. Toimitus pidättää oikeuden muokata tekstejä.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 5.9.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka ilmestyy joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tässä Sylofonissa:

  1. Cecilia Pellosniemi SYL:n uudeksi kansainvälisten asioiden sihteeriksi
  2. Tulevaisuuden yliopisto -pilotti alkaa syyskuussa
  3. Budjettiriihi jätti positiiviset fiilikset
  4. Opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat: eläkejärjestelmä joustaa työkyvyn mukaan
  5. SYL julkaisi arvionsa OKM:n korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiasta
  6. SYL hakee evaluoijaa ylioppilaskuntien yhteiselle vuosien 2013–2014 kehitysyhteistyöviikkohankkeelle
  7. YTHS:n uudeksi toimitusjohtajaksi Katariina Poskiparta
  8. SYL lausui SORA-lainsäädännöstä terveydenhuollossa
  9. SYL lausui STM:lle opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä
  10. SYL lausui erikoistumiskoulutusten uudistamisesta
  11. SYL lausui opintotukilain muutoksista

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 5.9.2014 / Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

  Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden ja hallintotieteiden maisteri Laura Valkeasuo. Toiminnanjohtaja johtaa säätiön tutkimustoimintaa vastaten erityisesti säätiön henkilöstöstä ja taloudesta.

  » Jatka lukemista

 • 140905_SYL_hakijamaksut_blogaus_HilkkaKemppi5.9.2014

  Tästä kaikki alkoi: “EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoiksi hakeville asetetaan hakijan kannalta kohtuullinen hakemusmaksu, joka kattaa hakemusten käsittelykustannukset.”

  Näin linjattiin valtioneuvoston rakennepaketissa marraskuussa 2013, kun päätös hakijamaksujen käyttöönotosta tehtiin. Maaliskuussa 2014 hakijamaksut vietiin kehysriiheen yllätyksenä ilman laajempia selvityksiä kerättävien maksujen vaikutuksista tai käytännön järjestelyjen toteuttamisesta. Alkuvuonna oli vielä epäselvää, mitä hallitus maksuilla tarkoitti, mutta nyt näyttää siltä, että Suomen korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle ja kouluttautumismahdollisuuksille ollaan luomassa jälleen uutta estettä.

  Hakijamaksujen tarkoitus on kattaa hakemisesta koituvia järjestelmän kuluja ja vähentää niin kutsuttujen “turhien hakemusten” määrää. Todellisuudessa moni luokitelluista turhista hakijoista on hakenut koulutukseen esimerkiksi väärinymmärrettyjen kelpoisuusvaatimusten perusteella. Suomessa hakijamaksut osuvat niin suomalaisiin kuin ulkomaalaisiinkin hakijoihin. Ne kaventavat hakijoiden määrää ja sitä kautta heikentävät hakijoiden laatua.

  Suomalaisten kannalta hakijamaksuja ei voi nähdä muuten kuin sakkona kansainvälistymisestä, ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kannalta kyse on ylimääräisen rahallisen kynnyksen asettamisesta hakeutumiselle. Minkä vuoksi Ruotsissa opintonsa aloittanut suomenruotsalainen ystäväni tulisi takaisin Suomen korkeakoulutuksen piiriin, kun hän saa tervetulotoivotusten sijaan käteensä laskun ja voi vain toivoa yhden vuoden hakemiskustannusten riittävän sisäänpääsyyn? Tämän maisterivaiheeseen hakevan opiskelijan kouluttaminen olisi Suomelle erittäin kustannustehokasta. Suomalaisten lahjakkuuksien menettäminen ulkomaille lopullisesti on kohta entistäkin todennäköisempää.

  » Jatka lukemista

 • 140902_SYL_tulevaisuudenyliopisto_pilotti_MariKroger
  Tiedote 2.9.2014

  Millainen on tulevaisuuden yliopisto? Millaista on opetus ja opiskelu tulevaisuudessa? Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) viime vuonna aloittamassa pohdinnassa tulevaisuuden yliopistosta alkaa uusi vaihe. Syyskuun puolivälissä SYL käynnistää yhdessä yliopistojen kanssa Tulevaisuuden yliopisto -pilotin, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja yliopistojen itsensä kartoittamiin kehittämistarpeisiin.

  SYL:n tavoitteena on, että yhteistyössä yliopistojen kanssa edetään kohti sellaista tulevaisuuden yliopistoa, jossa opiskelu on monimuotoista ja monipuolista, ja jossa opiskelijat eivät ole pelkästään tiedon vastaanottajia, vaan aidosti aktiivisia ja yhdenvertaisia yliopistoyhteisön jäseniä.

  “Unelmana on oppimisen renessanssi, kirkastetaan ajatus siitä, että yliopistoon todella mennään oppimaan ja kehittymään. Tärkeimmät kehittämisen kohteet mukaan lähtevissä yliopistoissa lienevät oppimisympäristöjen uudelleen ajattelussa ja toteuttamisessa, saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämisessä sekä opetusteknologioiden ratkaisuissa”, SYL:n hallituksen jäsen Mari Kröger sanoo.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 28.8.2014

  Suomalaiset yliopisto-opiskelijat päästivät budjettiriihen tulosten saavuttua kollektiivisen helpotuksen huokauksen. Valtavat leikkaukset, joita Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoitukseen keväällä aiottiin, saatiin estettyä. Hallitus päätti säilyttää puolet opetus- ja kulttuuriministeriön vuokra-avustuksesta YTHS:lle.

  “Kerrankin saa sanoa rehelliset kiitokset päättäjille. Tietysti olisi parasta, että YTHS:n rahoitusta ei leikattaisi ollenkaan, mutta on hallitukselta suoraselkäistä toimintaa paikata keväällä tekemäänsä päätöstä ja puolittaa leikkaus”, kehuu SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  » Jatka lukemista

 • Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa opasluonnoksesta SORA-lainsäädännön soveltamisesta terveydenhuollossa. SORA eli tuttavallisemmin SOVeltumattomuuden RAtkaisuthan on kokoelma lakipykäliä, joiden tavoitteena on ehkäistä turvallisuus- ja päihdeongelmia toisen ja korkea-asteen koulutuksessa. SYL on ollut jo muutama vuosi sitten tiiviisti mukana lain valmistelussa ja nostamassa esille sen ongelmia ja epäkohtia. Nyt lausunnolla ollut opasluonnos on suunnattu nimenomaan terveydenhuollon käyttöön, joten lausunnossa ei juuri puututa itse lakiin tai esim. korkeakoulujen rooliin sen soveltamisessa.

  SYL pitää erityisen tärkeänä sitä, että hakijan tai opiskelijan terveydentilasta lausunnon antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi ainoastaan sopivuutta koulutukseen, ei terveydentilaa yleensä. Niin ikään terveydenhuollolla tulee olla käytössään kaikki mahdollinen tieto SORA-tutkintoon liittyvästä opiskelusta, harjoittelusta ja työllistymismahdollisuuksista, jotta sopivuutta voidaan oikein perustein arvioida.

  Toisaalta terveydenhuollon tulee kiinnittää huomiota hakijan tai opiskelijan terveydentilaa koskevien arkaluontoisten tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen eteenpäin. Samaten huumausainetestin yhteydessä tehtävä näytteenantajan henkilöllisyyden toteaminen ei voi perustua koulutuksen järjestäjän todistukseen.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5423

 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) toteuttaa yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa ylioppilaskuntien valtakunnallisen kehitysyhteistyöviikon kehittämishankkeen vuosina 2013 ja 2014. Viikkojen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoutta kehitys- ja kehitysmaakysymyksistä, laajentaa kehitysyhteisyöviikoille osallistuvien ylioppilaskuntien määrää ja sekä saada lisää ihmisiä mukaan yliopistojen kehitysyhteistyötoimintaan esimerkiksi osallistamalla ylioppilaskuntien alaisia järjestöjä kehitysyhteistyöviikon tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2013 viikot järjestettiin teemalla ”Työllisyys & kehitys” ja viikkojen järjestämiseen osallistui yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa. Vuoden 2014 teema on ”Koulutus ja kehitys” ja mukana on yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa.

  Nyt SYL etsii evaluoijaa hankkeelle. Hakijalla toivotaan olevan kokemusta hankkeiden evaluoinnin suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.  Ylioppilaskuntatoiminnan, erityisesti ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoiminnan, tunteminen katsotaan hakijan eduksi. Hakijalta odotetaan myös aktiivisuutta, itsenäistä työotetta ja kykyä tuottaa sujuvasti kirjoitettua tekstiä suomeksi.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 25.8.2014

  SYL vetoaa hallitukseen: Älkää leikatko opiskelijoiden terveydestä! #yths #opiskeluterveydenhuolto #budjettiriihi

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) lähettää huolestuneita terveisiä keskiviikkona budjettiriiheen kokoontuvalle valtioneuvostolle. Kevään kehysriihessä hallitus päätti poistaa viidenneksen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoituksesta. Poisto on valtavan suuri ja iskemässä äkkiä: jo ensi vuoden alusta opiskeluterveydenhuollon palvelut heikkenisivät merkittävästi.

  “Minkä tahansa voittoa tavoittelemattoman terveydenhuollon toimijan budjetista viidenneksen poistuma on kriisin paikka. YTHS:lle on kaiken lisäksi jäämässä äärimmäisen lyhyt aika sopeutua asiaan. Tämä on kestämätön tapa tehdä politiikkaa”, huomauttaa SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Uutiskirje 19.9.2014

  Tapahtumat ja tapaamiset
  29.9. Työelämäsektorin sektoritapaaminen
  20.-21.10. Puheenjohtajien ja pääsihteereiden tapaaminen
  21.-22.10. Koulutuspoliittisen sektorin tapaaminen
  27.-28.10. Sosiaalipoliittisen sektorin tapaaminen

  Tässä Sylofonissa:
  1. OKM:n selvityshanke kartoittaa korkeakoulujärjestelmän kehittämisnäköaloja
  2. Kohti kehitysyhteistyöviikkoa
  3. Jaa tarinasi ja edistä koulutuksellista tasa-arvoa!

  » Jatka lukemista

 • 10.9.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liittossa (SYL) on kuluvan vuoden ajan ollut käynnissä projekti koulutuksellisesta tasa-arvosta. Projektin tavoite on edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja kasvattaa tietoisuutta koulutuksellisesta yhdenvertaisuudesta. Keräämme tasa-arvon edistämiskeinoja yhteen, ja teemme työkalupakin toimivista keinoista.

  Osana projektia julkaisemme loppuvuodesta 2014 artikkelikokoelman, jonka aiheena on koulutuksellisen tasa-arvon tila Suomessa 2010-luvulla. Teoksessa käsitellään koulutuksellisen tasa-arvon ulottuvuuksia, historiallista kehitystä ja nykytilaa. Teoreettisempien kirjoitusten lisäksi keräämme julkaisuun myös tositarinoita elävästä elämästä.

  Keräämme nykyisten ja entisten koululaisten, opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien omakohtaisia kokemuksia, ja toivomme että juuri sinulla olisi tarina kerrottavaksi. Siis: Oletko törmännyt siihen, että koulutusjärjestelmä ei ole kaikille tasa-arvoinen? Istuitko pyörätuolissa kentän laidalla, kun muut pelasivat jalkapalloa? Onko lapsesi päiväkodissa rajattu erikseen tyttöjen ja poikien leikit? Oletko kohdannut opettajia tai opinto-ohjaajia, joilla on vahvoja ennakkoasenteita? Vai olitko kenties perheesi ensimmäinen lukiolainen?

  Jos sinulla on tarina kerrottavana, ja haluaisit osallistua, niin lähetä vapaamuotoinen maksimissaan sivun (fonttikoko 12) pituinen tarinasi meille 1.10.2014 mennessä. Osuvimmat kertomukset poimitaan mukaan kirjaan. Tekstejä käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajan henkilöllisyys käy julkaisusta ilmi. Toimitus pidättää oikeuden muokata tekstejä.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 5.9.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka ilmestyy joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tässä Sylofonissa:

  1. Cecilia Pellosniemi SYL:n uudeksi kansainvälisten asioiden sihteeriksi
  2. Tulevaisuuden yliopisto -pilotti alkaa syyskuussa
  3. Budjettiriihi jätti positiiviset fiilikset
  4. Opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat: eläkejärjestelmä joustaa työkyvyn mukaan
  5. SYL julkaisi arvionsa OKM:n korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiasta
  6. SYL hakee evaluoijaa ylioppilaskuntien yhteiselle vuosien 2013–2014 kehitysyhteistyöviikkohankkeelle
  7. YTHS:n uudeksi toimitusjohtajaksi Katariina Poskiparta
  8. SYL lausui SORA-lainsäädännöstä terveydenhuollossa
  9. SYL lausui STM:lle opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä
  10. SYL lausui erikoistumiskoulutusten uudistamisesta
  11. SYL lausui opintotukilain muutoksista

  » Jatka lukemista

 • 140905_SYL_hakijamaksut_blogaus_HilkkaKemppi5.9.2014

  Tästä kaikki alkoi: “EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoiksi hakeville asetetaan hakijan kannalta kohtuullinen hakemusmaksu, joka kattaa hakemusten käsittelykustannukset.”

  Näin linjattiin valtioneuvoston rakennepaketissa marraskuussa 2013, kun päätös hakijamaksujen käyttöönotosta tehtiin. Maaliskuussa 2014 hakijamaksut vietiin kehysriiheen yllätyksenä ilman laajempia selvityksiä kerättävien maksujen vaikutuksista tai käytännön järjestelyjen toteuttamisesta. Alkuvuonna oli vielä epäselvää, mitä hallitus maksuilla tarkoitti, mutta nyt näyttää siltä, että Suomen korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle ja kouluttautumismahdollisuuksille ollaan luomassa jälleen uutta estettä.

  Hakijamaksujen tarkoitus on kattaa hakemisesta koituvia järjestelmän kuluja ja vähentää niin kutsuttujen “turhien hakemusten” määrää. Todellisuudessa moni luokitelluista turhista hakijoista on hakenut koulutukseen esimerkiksi väärinymmärrettyjen kelpoisuusvaatimusten perusteella. Suomessa hakijamaksut osuvat niin suomalaisiin kuin ulkomaalaisiinkin hakijoihin. Ne kaventavat hakijoiden määrää ja sitä kautta heikentävät hakijoiden laatua.

  Suomalaisten kannalta hakijamaksuja ei voi nähdä muuten kuin sakkona kansainvälistymisestä, ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kannalta kyse on ylimääräisen rahallisen kynnyksen asettamisesta hakeutumiselle. Minkä vuoksi Ruotsissa opintonsa aloittanut suomenruotsalainen ystäväni tulisi takaisin Suomen korkeakoulutuksen piiriin, kun hän saa tervetulotoivotusten sijaan käteensä laskun ja voi vain toivoa yhden vuoden hakemiskustannusten riittävän sisäänpääsyyn? Tämän maisterivaiheeseen hakevan opiskelijan kouluttaminen olisi Suomelle erittäin kustannustehokasta. Suomalaisten lahjakkuuksien menettäminen ulkomaille lopullisesti on kohta entistäkin todennäköisempää.

  » Jatka lukemista

 • 140902_SYL_tulevaisuudenyliopisto_pilotti_MariKroger
  Tiedote 2.9.2014

  Millainen on tulevaisuuden yliopisto? Millaista on opetus ja opiskelu tulevaisuudessa? Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) viime vuonna aloittamassa pohdinnassa tulevaisuuden yliopistosta alkaa uusi vaihe. Syyskuun puolivälissä SYL käynnistää yhdessä yliopistojen kanssa Tulevaisuuden yliopisto -pilotin, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja yliopistojen itsensä kartoittamiin kehittämistarpeisiin.

  SYL:n tavoitteena on, että yhteistyössä yliopistojen kanssa edetään kohti sellaista tulevaisuuden yliopistoa, jossa opiskelu on monimuotoista ja monipuolista, ja jossa opiskelijat eivät ole pelkästään tiedon vastaanottajia, vaan aidosti aktiivisia ja yhdenvertaisia yliopistoyhteisön jäseniä.

  “Unelmana on oppimisen renessanssi, kirkastetaan ajatus siitä, että yliopistoon todella mennään oppimaan ja kehittymään. Tärkeimmät kehittämisen kohteet mukaan lähtevissä yliopistoissa lienevät oppimisympäristöjen uudelleen ajattelussa ja toteuttamisessa, saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämisessä sekä opetusteknologioiden ratkaisuissa”, SYL:n hallituksen jäsen Mari Kröger sanoo.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 28.8.2014

  Suomalaiset yliopisto-opiskelijat päästivät budjettiriihen tulosten saavuttua kollektiivisen helpotuksen huokauksen. Valtavat leikkaukset, joita Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoitukseen keväällä aiottiin, saatiin estettyä. Hallitus päätti säilyttää puolet opetus- ja kulttuuriministeriön vuokra-avustuksesta YTHS:lle.

  “Kerrankin saa sanoa rehelliset kiitokset päättäjille. Tietysti olisi parasta, että YTHS:n rahoitusta ei leikattaisi ollenkaan, mutta on hallitukselta suoraselkäistä toimintaa paikata keväällä tekemäänsä päätöstä ja puolittaa leikkaus”, kehuu SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  » Jatka lukemista

 • Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi SYL:lta lausuntoa opasluonnoksesta SORA-lainsäädännön soveltamisesta terveydenhuollossa. SORA eli tuttavallisemmin SOVeltumattomuuden RAtkaisuthan on kokoelma lakipykäliä, joiden tavoitteena on ehkäistä turvallisuus- ja päihdeongelmia toisen ja korkea-asteen koulutuksessa. SYL on ollut jo muutama vuosi sitten tiiviisti mukana lain valmistelussa ja nostamassa esille sen ongelmia ja epäkohtia. Nyt lausunnolla ollut opasluonnos on suunnattu nimenomaan terveydenhuollon käyttöön, joten lausunnossa ei juuri puututa itse lakiin tai esim. korkeakoulujen rooliin sen soveltamisessa.

  SYL pitää erityisen tärkeänä sitä, että hakijan tai opiskelijan terveydentilasta lausunnon antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi ainoastaan sopivuutta koulutukseen, ei terveydentilaa yleensä. Niin ikään terveydenhuollolla tulee olla käytössään kaikki mahdollinen tieto SORA-tutkintoon liittyvästä opiskelusta, harjoittelusta ja työllistymismahdollisuuksista, jotta sopivuutta voidaan oikein perustein arvioida.

  Toisaalta terveydenhuollon tulee kiinnittää huomiota hakijan tai opiskelijan terveydentilaa koskevien arkaluontoisten tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen eteenpäin. Samaten huumausainetestin yhteydessä tehtävä näytteenantajan henkilöllisyyden toteaminen ei voi perustua koulutuksen järjestäjän todistukseen.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5423

 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) toteuttaa yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa ylioppilaskuntien valtakunnallisen kehitysyhteistyöviikon kehittämishankkeen vuosina 2013 ja 2014. Viikkojen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoutta kehitys- ja kehitysmaakysymyksistä, laajentaa kehitysyhteisyöviikoille osallistuvien ylioppilaskuntien määrää ja sekä saada lisää ihmisiä mukaan yliopistojen kehitysyhteistyötoimintaan esimerkiksi osallistamalla ylioppilaskuntien alaisia järjestöjä kehitysyhteistyöviikon tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2013 viikot järjestettiin teemalla ”Työllisyys & kehitys” ja viikkojen järjestämiseen osallistui yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa. Vuoden 2014 teema on ”Koulutus ja kehitys” ja mukana on yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa.

  Nyt SYL etsii evaluoijaa hankkeelle. Hakijalla toivotaan olevan kokemusta hankkeiden evaluoinnin suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.  Ylioppilaskuntatoiminnan, erityisesti ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoiminnan, tunteminen katsotaan hakijan eduksi. Hakijalta odotetaan myös aktiivisuutta, itsenäistä työotetta ja kykyä tuottaa sujuvasti kirjoitettua tekstiä suomeksi.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 22.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus on valinnut kansainvälisten asioiden sihteeriksi Cecilia Pellosniemen, 26.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri kuuluu SYL:n edunvalvontasihteeristöön. Hänen vastuullansa on muun muassa EU-edunvalvonta, kansainväliset järjestösuhteet (erityisesti European Students’ Union ja yhteistyö pohjoismaisten sekä Baltian maiden opiskelijaliittojen kanssa), kansainvälisiä opiskelijoita koskeva edunvalvonta sekä suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen.

  Pellosniemi on suorittanut maisterin tutkinnon College of Europessa EU:n kansainvälisistä suhteista ja opiskelee parhaillaan oikeustieteitä Helsingin yliopistossa. Aiempaa työkokemusta Pellosniemellä on muun muassa europarlamentaarikon avustajan tehtävistä sekä rauhanvälitystehtävistä. Hän on viime vuosien ajan vastannut työssään muun muassa tutkimus-, koulutus- ja nuorisopolitiikasta. Pellosniemellä on myös runsaasti kokemusta toimimisesta eri järjestöissä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä esimerkiksi Suomen YK-nuorisodelegaattina.

  Uudessa tehtävässään Pellosniemi aloittaa syyskuun alusta.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 19.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on laatinut yhdessä ylioppilaskuntien kanssa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen kansainvälistysmisstrategian (2009-2015) toteutumisesta. SYL:n strategia-arvioinnissa on käytetty opiskelijoiden antamaa palautetta, haastateltu yliopistojen hallinnon edustajia ja kuunneltu eri sidosryhmien kokemuksia yliopistojen kansainvälistymisen tilasta.

  Erityisen tärkeänä SYL kokee arvioinnissa esille nostamansa kansainvälistymisen uudet tuulet ja niihin panostamisen. Laaja-alainen viranomaisyhteistyö on välttämätöntä Suomen kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Samoin erityistä huomiota vaatii korkeakoulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja opintojen laatuun keskittyminen. Kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhän panostamalla pääsemme puolestamme mukaan olennaiseen kansainväliseen opetus- ja tutkimusyhteisöön.

  SYL on erityisen huolissaan siitä, että OKM ei tekisi uutta strategiaa vaan sen sijaan tyytyisi päivittämään olemassa olevaa strategiaa. Nykyinen strategia on kirjoitettu kuusi vuotta sitten, jonka jälkeen kansainvälistymisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi suomalaisella korkeakoulukentällä. SYL kokee korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet myös vuoden 2015 jälkeen tärkeinä osoituksina yhteisestä päämäärästä edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä.

  Lue SYL:n arvio kokonaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5400

  Lisätietoja:

  SYL:n hallituksen jäsen Hilkka Kemppi, p. 044 906 5003, etunimi.sukunimi(at)syl.fi

» Selaa uutisia

 • Tiedote 19.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on laatinut yhdessä ylioppilaskuntien kanssa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen kansainvälistysmisstrategian (2009-2015) toteutumisesta. SYL:n strategia-arvioinnissa on käytetty opiskelijoiden antamaa palautetta, haastateltu yliopistojen hallinnon edustajia ja kuunneltu eri sidosryhmien kokemuksia yliopistojen kansainvälistymisen tilasta.

  Erityisen tärkeänä SYL kokee arvioinnissa esille nostamansa kansainvälistymisen uudet tuulet ja niihin panostamisen. Laaja-alainen viranomaisyhteistyö on välttämätöntä Suomen kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Samoin erityistä huomiota vaatii korkeakoulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja opintojen laatuun keskittyminen. Kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhän panostamalla pääsemme puolestamme mukaan olennaiseen kansainväliseen opetus- ja tutkimusyhteisöön.

  SYL on erityisen huolissaan siitä, että OKM ei tekisi uutta strategiaa vaan sen sijaan tyytyisi päivittämään olemassa olevaa strategiaa. Nykyinen strategia on kirjoitettu kuusi vuotta sitten, jonka jälkeen kansainvälistymisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi suomalaisella korkeakoulukentällä. SYL kokee korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet myös vuoden 2015 jälkeen tärkeinä osoituksina yhteisestä päämäärästä edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä.

  Lue SYL:n arvio kokonaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5400

  Lisätietoja:

  SYL:n hallituksen jäsen Hilkka Kemppi, p. 044 906 5003, etunimi.sukunimi(at)syl.fi

 • Lapinrinteen syksy käynnistyi myös lausuntojen osalta. Hallitus hyväksyi 15.8. lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle opiskeluterveydenhuollon kehittämisryhmän raportista. SYL oli itse mukana ryhmän työssä ja sai monia ajatuksiaan läpi jo siinä vaiheessa. Ryhmän painopiste oli lähinnä toisen asten ammatillisen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoissa ja näihin ryhmiin liittyen esitettiinkin hyviä uudistuksia. SYL keskittyi lausunnossaan kuitenkin vain korkeakouluopiskelijoihin ja toi esille lähinnä kaksi seikkaa: YTHS:n asema on turvattava jatkossakin ja myös AMK-opiskelijat on siirrettävä YTHS:n palvelujen piiriin. Tämän lisäksi SYL painotti lausunossaan opiskeluterveydenhuollon riittävän resurssoinnin tärkeyttä.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5383. Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 5152227, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • OKM pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutusten uudistamisesta. Uudistusten tausta-ajatuksena on vastata muuttuvan työelämän haasteisiin ja pitää yllä työntekijöiden osaamista parantamalla erikoistumiskoulutusten saavutettavuutta sekä varmistamalla tarpeellisten erikoistumiskoulutusten järjestäminen.

  SYL pitää tavoitetta sinänsä hyvänä. Erikoistumiskoulutusten lisääminen rahoitusindikaattoriksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin sen sijaan ei ole toimiva ajatus. Erikoistumiskoulutuksessa opiskelevia ei tule rinnastaa korkeakouluissa opiskeleviin perustutkinto-opiskelijoihin. Myös on varmistettava, että erikoistumiskoulutukset ovat saavutettavia kaikilla aloilla palkkatasosta riippumatta. Koko lausunto osoitteessa https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5361 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, tapio.heiskari@syl.fi, 041 515 2231 .

 • SYL lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle 28.5. opintotukilain 1 ja 7 pykäliä koskevista muutoksista. Esitetyt muutokset koskevat ulkomaille harjoitettaviin opintoihin myönnettävää opintotukea sekä Aasian ja Afrikan kielien ja kulttuurin opiskelua varten myönnettävien opintotukikuukausien enimmäismäärän leikkaamista.

  Lausunnossaan SYL kiittää sitä, että ulkomailla harjoitettaviin opintoihin myönnettävän opintotuen edellytyksiä tarkastellaan ja muutetaan siten, että opiskelijalla voisi olla oikeus opintotukeen myös siinä tapauksessa, jos hänellä on todettavissa elinolosuhteisiin liittyviä kiinteitä siteitä Suomeen, vaikka nykyinen asumisehto ei toteutuisikaan. Kiinteiden siteiden arvioinnin kriteereiksi hallitus on esittänyt perhesuhteita, toimeentuloa, ammatillisia ja muita vastaavia elinolosuhteisiin liittyviä seikkoja. SYL pitää erittäin tärkeänä, että nämä kriteerit kiinteille siteille määritellään yksityiskohtaisemmin ja selkeämmin tuen hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. SYL ei kannata hakijan puolison kotimaan painottamista ensisijaisena kriteerinä opintotuen myöntämiselle.

  SYL ei kannata hallituksen esitystä Aasian ja Afrikan kielien ja kulttuurien opintotukikuukausien leikkaamisesta 64 tukikuukaudesta 55 tukikuukauteen. Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit -koulutuksella on SYL:n mukaan vahvat perusteet pidennettyyn opintotukioikeuteen.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5216

  Lisätietoja: SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 0449065004

 • SYL lausui 28.5. työ- ja elinkeinoministeriölle työttömyysturvalakiin esitettävistä lukuisista muutoksista.

  Lausunnossaan SYL kiinnitti huomiota työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviin. SYL:n mielestä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä on hyvä tarkastella valtakunnallisesti, jotta niiden nykyiset resurssit ja toiminnan laajuus kohtaisivat paremmin. SYL pitää erityisen hyvänä, että palveluihin liittyvää byrokratiaa karsitaan, mutta kantaa kuitenkin huolta siitä, miten TE-toimistoilta karsitut tehtävät voidaan laadukkaasti hoitaa myös tulevaisuudessa.

  Erityistä opetus- tai opiskeluhuollon palveluja saaneen henkilön työmarkkinatuen odotusajan poistamista SYL pitää hyvin kannatettavaa. Näin turvataan näiden nuorten työnhakijoiden yhdenvertainen kohtelu muiden työnhakijoiden kanssa.

  SYL ei kannata opiskelupaikan vastaanottamisen ja opiskelujen aloittamisen pakkoa syksyn yhteishakuun vapaaehtoisesti osallistuneiden osalta. Tämä tulee vaikuttamaan kielteisesti syksyn yhteishakuun osallistuvien opiskelijoiden määrään.

  Työn vastaanottamisvelvollisuuden laajentamisen SYL näkee työnhakijan kannalta kohtuuttomana. Vastaanottamisvelvollisuus vaikeuttaa erityisesti heikossa asemassa olevien työnhakijoiden, kuten yksinhuoltajien, arkea.

  SYL pitää erityisen hyvänä esitystä koulutusta vaille olevan nuoren oikeudesta kulukorvaukseen työkokeilun ajalta. Tämä parantaa selkeästi nuoren työnhakijan toimeentuloa ja kannustaa osallistumaan työkokeiluihin.

  Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan SYL:n materiaalipankissa. Suora linkki: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5235

  Lisätietoja: SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 0449065004

 • Lausunto 28.5.2014

   

  SYL lausui 28.5.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle yliopisto-opiskelijoiden opiskeluoikeutta, opiskeluoikeuden jatkamista ja sen menettämistä koskevien säännösten muuttamisesta. OKM:n esitysluonnos koskee yliopistolain 39 § ja 41 §:n muuttamista.

  Lausunnossaan SYL kannatti poissaolokäytäntöjen yhdenmukaistamista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Yhdenmukaisuus turvaa opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun korkeakoulusektorista ja korkeakoulusta riippumatta.

  Muita lakiesitysluonnoksen toimenpiteitä SYL piti tarpeettomina. Ehdotettu tiukennus ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolon myöntökriteereihin lähinnä kuormittaa korkeakouluja ylimääräisellä byrokratialla. Rinnakkain ehdotetun tiukennuksen kanssa valmisteltava opiskelijavalintojen uudistaminen vastaa käytännössä kaikkiin niihin ongelmiin, joihin ehdotetun tiukennuksen katsotaan tehoavan.

  Niin ikään opiskelijan poissaololukukausien määrän vähentäminen pureutuu perin marginaaliseen ongelmaan. Poissaolojen yleisin syy on ansiotyö, jonka aikana opiskelija paitsi maksaa veronsa, ei myöskään millään tavalla kuormita yliopistoa. Yksi sadasta opiskelijasta on poissa yli vuoden ajan “muista syistä”, joten tiukennuksen kohderyhmä on hyvin kapea. Ehdotettu tiukennus sen sijaan tuottaa edelleen lisää hallinnollista työtä yliopistolle. Lisäksi yleisimmästä opiskelijaprofiilista poikkeavat erityisryhmät, kuten perheelliset opiskelijat ja pitkäaikaissairaat, saattavat joutua tiukennuksen myötä vaikeisiin tilanteisiin, joista ei ole hyötyä millekään osapuolelle.

  SYL ei siis näe ehdotetun kaltaista käytäntöjen kiristämistä aiheelliseksi ja epäilee lakimuutoksen tuottavan lähinnä tarpeetonta lisätyötä korkeakoulujen hallinnossa.

   

  Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan SYL:n materiaalipankissa. Suora linkki https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5216 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, 041 515 2231.

 • Lausunto 28.03.2014

  SYL lausui 28.3.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle opintotukiasetuksen muuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys koskee korkeakouluopiskelijoiden edistymisen seurantaa sekä 1.8.2014 voimaan tulevan opintotukilain muuttamisesta (1243/2013) aiheutuvia asetusmuutoksia.

  Lausunnossaan SYL otti voimakkaasti kantaa esityksen vuosittaiseen vähimmäissuoritusvaatimukseen, opintotukikuukausien leikkaamiseen ja tuen kaksiportaisen myöntämisen tiukentamiseen yliopistotutkinnoissa. Vuosittainen vähimmäissuoritusvaatimus vie opintotuesta joustavuuden, aiheuttaa toimeentuloloukkuja muun muassa osaopiskelukykyisille opiskelijoille ja monimutkaistaa opintotuen käyttöä entisestään.

  Opintotukikuukausien leikkaaminen ja entistä voimakkaampi tuen kaksiportaistaminen kiristää opiskelijoiden toimeentulon riittävyyttä. Kandi- ja maisterivaiheen siirtymiin liittyy useita opiskelijoista riippumattomia ongelmia, joita ei ratkaista sillä, että opiskelijat rajataan tuen ulkopuolelle. Asetuksen voimaantulon myötä opiskelijat tulisivat siirtymään entistä enemmän toimeentulotuen piiriin.

  Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan SYL:n materiaalipankissa. https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=4834

  Lisätietoja: Ringa Prauda-Rydgren, ringa.prauda@syl.fi, 041 515 2233

 • SYL lausui 7.2.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista.

  Lausunossa SYL:n näkökulmaksi valittiin lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet ja niiden yhdenvertaisuus, ja totesi tuntijakovaihtoehto C:n täydennettynä yhteisillä opintokokonaisuuksilla nyt esitetyistä malleista parhaaksi vaihtoehdoksi. Muilta osin SYL piti yhteisiä opintokokonaisuuksia lukion tavoitteiden, laajan yleissivistyksen ja kriittisen ajattelun valmiuksien kannalta hyvänä kehityssuuntana, mutta teemaopinnoille ei nähty tarvetta.

  SYL kritisoi työryhmää puutteellisesta vaikutusten arvioinnista, erityisesti koulutuksellisen yhdenvertaisuuden kannalta. Samoin SYL totesi, että toisen asteen ja korkea-asteen kehittämisestä puuttuu vuoropuhelu, ja toisti kantansa, ettei kandidaatin tutkintojen laaja-alaistaminen ja lukiokoultuuksen valinnaisuuden lisäys ole kokonaisuutena toimiva ratkaisu.

  Lausunto on luettavissa kokoanisuudessaan SYL:n materiaalipankissa.

  Lisätietoja: Jarmo Kallunki, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2230

 • SYL lausui 31.1.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakoulujen yhteishausta. SYL oli pääosin tyytyväinen asetusluonnokseen, ja esitti vain yhtä muutosta hakutoivejärjestykseen liittyen.

  Lausunto on luettavissa kokoanisuudessaan SYL:n materiaalipankissa.

  Lisätietoja: Jarmo Kallunki, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2230

 • Suomen nuorisotyö – Allianssi ry on pyytänyt jäsenjärjestöjään kommentoimaan valmisteilla olevan kuntalain kokonaisuudistusta demokratiajaoston kuulemistilaisuuteen. Kuulemistilaisuuden materiaalit ovat luettavissa Valtiovarainministeriön nettisivulta.

  SYL pitää erityisen tärkeänä, että opiskelijoiden tarpeet huomioidaan myös kunta-asioita valmisteltaessa. Opiskelijat ovat kunnissa merkittävä ryhmä, jonka mielipide tulisi huomioida entistä paremmin aina kuntalain valmistelusta paikallistason päätöksiin. Kuntalakiin tulisikin kirjata perusteet siitä, miten opiskelijoille taataan mahdollisuudet vaikuttaa kuntien päätöksentekoon.

  SYL pitää kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteita pääsääntöisesti hyvinä. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen suoralla demokratialla, sähköisten toimintatapojen kehittäminen, monipuoliset osallistumisrakenteet sekä päättäjien ja opiskelijoiden vuorovaikutus ovat omiaan parantamaan nuorten osallistumista asuinkuntansa päätöksentekoon. SYL:n haluaa kuitenkin, että kuntalain valmistelussa kiinnitetään erityishuomiota aloiteoikeuteen, avoimuuteen ja sähköisiin palveluihin. Sähköiset jakelukanavat ovat tätä päivää, eikä niiden merkitystä kuntademokratian kannalta ei tule aliarvioida.

  SYL:n kommentti on kokonaisuudessaan luettavissa  materiaalipankissa.

  #uusikuntalaki

» Selaa uutisia

 • Uutiskirje 19.9.2014

  Tapahtumat ja tapaamiset
  29.9. Työelämäsektorin sektoritapaaminen
  20.-21.10. Puheenjohtajien ja pääsihteereiden tapaaminen
  21.-22.10. Koulutuspoliittisen sektorin tapaaminen
  27.-28.10. Sosiaalipoliittisen sektorin tapaaminen

  Tässä Sylofonissa:
  1. OKM:n selvityshanke kartoittaa korkeakoulujärjestelmän kehittämisnäköaloja
  2. Kohti kehitysyhteistyöviikkoa
  3. Jaa tarinasi ja edistä koulutuksellista tasa-arvoa!

  » Jatka lukemista

 • 10.9.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liittossa (SYL) on kuluvan vuoden ajan ollut käynnissä projekti koulutuksellisesta tasa-arvosta. Projektin tavoite on edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja kasvattaa tietoisuutta koulutuksellisesta yhdenvertaisuudesta. Keräämme tasa-arvon edistämiskeinoja yhteen, ja teemme työkalupakin toimivista keinoista.

  Osana projektia julkaisemme loppuvuodesta 2014 artikkelikokoelman, jonka aiheena on koulutuksellisen tasa-arvon tila Suomessa 2010-luvulla. Teoksessa käsitellään koulutuksellisen tasa-arvon ulottuvuuksia, historiallista kehitystä ja nykytilaa. Teoreettisempien kirjoitusten lisäksi keräämme julkaisuun myös tositarinoita elävästä elämästä.

  Keräämme nykyisten ja entisten koululaisten, opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien omakohtaisia kokemuksia, ja toivomme että juuri sinulla olisi tarina kerrottavaksi. Siis: Oletko törmännyt siihen, että koulutusjärjestelmä ei ole kaikille tasa-arvoinen? Istuitko pyörätuolissa kentän laidalla, kun muut pelasivat jalkapalloa? Onko lapsesi päiväkodissa rajattu erikseen tyttöjen ja poikien leikit? Oletko kohdannut opettajia tai opinto-ohjaajia, joilla on vahvoja ennakkoasenteita? Vai olitko kenties perheesi ensimmäinen lukiolainen?

  Jos sinulla on tarina kerrottavana, ja haluaisit osallistua, niin lähetä vapaamuotoinen maksimissaan sivun (fonttikoko 12) pituinen tarinasi meille 1.10.2014 mennessä. Osuvimmat kertomukset poimitaan mukaan kirjaan. Tekstejä käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajan henkilöllisyys käy julkaisusta ilmi. Toimitus pidättää oikeuden muokata tekstejä.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 5.9.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka ilmestyy joka toinen viikko lukukausien aikana.

  Tässä Sylofonissa:

  1. Cecilia Pellosniemi SYL:n uudeksi kansainvälisten asioiden sihteeriksi
  2. Tulevaisuuden yliopisto -pilotti alkaa syyskuussa
  3. Budjettiriihi jätti positiiviset fiilikset
  4. Opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat: eläkejärjestelmä joustaa työkyvyn mukaan
  5. SYL julkaisi arvionsa OKM:n korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiasta
  6. SYL hakee evaluoijaa ylioppilaskuntien yhteiselle vuosien 2013–2014 kehitysyhteistyöviikkohankkeelle
  7. YTHS:n uudeksi toimitusjohtajaksi Katariina Poskiparta
  8. SYL lausui SORA-lainsäädännöstä terveydenhuollossa
  9. SYL lausui STM:lle opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä
  10. SYL lausui erikoistumiskoulutusten uudistamisesta
  11. SYL lausui opintotukilain muutoksista

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 5.9.2014 / Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

  Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden ja hallintotieteiden maisteri Laura Valkeasuo. Toiminnanjohtaja johtaa säätiön tutkimustoimintaa vastaten erityisesti säätiön henkilöstöstä ja taloudesta.

  » Jatka lukemista

 • 140905_SYL_hakijamaksut_blogaus_HilkkaKemppi5.9.2014

  Tästä kaikki alkoi: “EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoiksi hakeville asetetaan hakijan kannalta kohtuullinen hakemusmaksu, joka kattaa hakemusten käsittelykustannukset.”

  Näin linjattiin valtioneuvoston rakennepaketissa marraskuussa 2013, kun päätös hakijamaksujen käyttöönotosta tehtiin. Maaliskuussa 2014 hakijamaksut vietiin kehysriiheen yllätyksenä ilman laajempia selvityksiä kerättävien maksujen vaikutuksista tai käytännön järjestelyjen toteuttamisesta. Alkuvuonna oli vielä epäselvää, mitä hallitus maksuilla tarkoitti, mutta nyt näyttää siltä, että Suomen korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle ja kouluttautumismahdollisuuksille ollaan luomassa jälleen uutta estettä.

  Hakijamaksujen tarkoitus on kattaa hakemisesta koituvia järjestelmän kuluja ja vähentää niin kutsuttujen “turhien hakemusten” määrää. Todellisuudessa moni luokitelluista turhista hakijoista on hakenut koulutukseen esimerkiksi väärinymmärrettyjen kelpoisuusvaatimusten perusteella. Suomessa hakijamaksut osuvat niin suomalaisiin kuin ulkomaalaisiinkin hakijoihin. Ne kaventavat hakijoiden määrää ja sitä kautta heikentävät hakijoiden laatua.

  Suomalaisten kannalta hakijamaksuja ei voi nähdä muuten kuin sakkona kansainvälistymisestä, ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kannalta kyse on ylimääräisen rahallisen kynnyksen asettamisesta hakeutumiselle. Minkä vuoksi Ruotsissa opintonsa aloittanut suomenruotsalainen ystäväni tulisi takaisin Suomen korkeakoulutuksen piiriin, kun hän saa tervetulotoivotusten sijaan käteensä laskun ja voi vain toivoa yhden vuoden hakemiskustannusten riittävän sisäänpääsyyn? Tämän maisterivaiheeseen hakevan opiskelijan kouluttaminen olisi Suomelle erittäin kustannustehokasta. Suomalaisten lahjakkuuksien menettäminen ulkomaille lopullisesti on kohta entistäkin todennäköisempää.

  » Jatka lukemista

 • 140902_SYL_tulevaisuudenyliopisto_pilotti_MariKroger
  Tiedote 2.9.2014

  Millainen on tulevaisuuden yliopisto? Millaista on opetus ja opiskelu tulevaisuudessa? Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) viime vuonna aloittamassa pohdinnassa tulevaisuuden yliopistosta alkaa uusi vaihe. Syyskuun puolivälissä SYL käynnistää yhdessä yliopistojen kanssa Tulevaisuuden yliopisto -pilotin, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja yliopistojen itsensä kartoittamiin kehittämistarpeisiin.

  SYL:n tavoitteena on, että yhteistyössä yliopistojen kanssa edetään kohti sellaista tulevaisuuden yliopistoa, jossa opiskelu on monimuotoista ja monipuolista, ja jossa opiskelijat eivät ole pelkästään tiedon vastaanottajia, vaan aidosti aktiivisia ja yhdenvertaisia yliopistoyhteisön jäseniä.

  “Unelmana on oppimisen renessanssi, kirkastetaan ajatus siitä, että yliopistoon todella mennään oppimaan ja kehittymään. Tärkeimmät kehittämisen kohteet mukaan lähtevissä yliopistoissa lienevät oppimisympäristöjen uudelleen ajattelussa ja toteuttamisessa, saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämisessä sekä opetusteknologioiden ratkaisuissa”, SYL:n hallituksen jäsen Mari Kröger sanoo.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 28.8.2014

  Suomalaiset yliopisto-opiskelijat päästivät budjettiriihen tulosten saavuttua kollektiivisen helpotuksen huokauksen. Valtavat leikkaukset, joita Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoitukseen keväällä aiottiin, saatiin estettyä. Hallitus päätti säilyttää puolet opetus- ja kulttuuriministeriön vuokra-avustuksesta YTHS:lle.

  “Kerrankin saa sanoa rehelliset kiitokset päättäjille. Tietysti olisi parasta, että YTHS:n rahoitusta ei leikattaisi ollenkaan, mutta on hallitukselta suoraselkäistä toimintaa paikata keväällä tekemäänsä päätöstä ja puolittaa leikkaus”, kehuu SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  » Jatka lukemista

 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) toteuttaa yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa ylioppilaskuntien valtakunnallisen kehitysyhteistyöviikon kehittämishankkeen vuosina 2013 ja 2014. Viikkojen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoutta kehitys- ja kehitysmaakysymyksistä, laajentaa kehitysyhteisyöviikoille osallistuvien ylioppilaskuntien määrää ja sekä saada lisää ihmisiä mukaan yliopistojen kehitysyhteistyötoimintaan esimerkiksi osallistamalla ylioppilaskuntien alaisia järjestöjä kehitysyhteistyöviikon tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2013 viikot järjestettiin teemalla ”Työllisyys & kehitys” ja viikkojen järjestämiseen osallistui yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa. Vuoden 2014 teema on ”Koulutus ja kehitys” ja mukana on yhteensä kahdeksan ylioppilaskuntaa.

  Nyt SYL etsii evaluoijaa hankkeelle. Hakijalla toivotaan olevan kokemusta hankkeiden evaluoinnin suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.  Ylioppilaskuntatoiminnan, erityisesti ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoiminnan, tunteminen katsotaan hakijan eduksi. Hakijalta odotetaan myös aktiivisuutta, itsenäistä työotetta ja kykyä tuottaa sujuvasti kirjoitettua tekstiä suomeksi.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 25.8.2014

  SYL vetoaa hallitukseen: Älkää leikatko opiskelijoiden terveydestä! #yths #opiskeluterveydenhuolto #budjettiriihi

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) lähettää huolestuneita terveisiä keskiviikkona budjettiriiheen kokoontuvalle valtioneuvostolle. Kevään kehysriihessä hallitus päätti poistaa viidenneksen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoituksesta. Poisto on valtavan suuri ja iskemässä äkkiä: jo ensi vuoden alusta opiskeluterveydenhuollon palvelut heikkenisivät merkittävästi.

  “Minkä tahansa voittoa tavoittelemattoman terveydenhuollon toimijan budjetista viidenneksen poistuma on kriisin paikka. YTHS:lle on kaiken lisäksi jäämässä äärimmäisen lyhyt aika sopeutua asiaan. Tämä on kestämätön tapa tehdä politiikkaa”, huomauttaa SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 22.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus on valinnut kansainvälisten asioiden sihteeriksi Cecilia Pellosniemen, 26.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri kuuluu SYL:n edunvalvontasihteeristöön. Hänen vastuullansa on muun muassa EU-edunvalvonta, kansainväliset järjestösuhteet (erityisesti European Students’ Union ja yhteistyö pohjoismaisten sekä Baltian maiden opiskelijaliittojen kanssa), kansainvälisiä opiskelijoita koskeva edunvalvonta sekä suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen.

  Pellosniemi on suorittanut maisterin tutkinnon College of Europessa EU:n kansainvälisistä suhteista ja opiskelee parhaillaan oikeustieteitä Helsingin yliopistossa. Aiempaa työkokemusta Pellosniemellä on muun muassa europarlamentaarikon avustajan tehtävistä sekä rauhanvälitystehtävistä. Hän on viime vuosien ajan vastannut työssään muun muassa tutkimus-, koulutus- ja nuorisopolitiikasta. Pellosniemellä on myös runsaasti kokemusta toimimisesta eri järjestöissä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä esimerkiksi Suomen YK-nuorisodelegaattina.

  Uudessa tehtävässään Pellosniemi aloittaa syyskuun alusta.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia