Suomen ylioppilaskuntien liitto

Pinnalla

 • Tiedote 19.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on laatinut yhdessä ylioppilaskuntien kanssa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen kansainvälistysmisstrategian (2009-2015) toteutumisesta. SYL:n strategia-arvioinnissa on käytetty opiskelijoiden antamaa palautetta, haastateltu yliopistojen hallinnon edustajia ja kuunneltu eri sidosryhmien kokemuksia yliopistojen kansainvälistymisen tilasta.

  Erityisen tärkeänä SYL kokee arvioinnissa esille nostamansa kansainvälistymisen uudet tuulet ja niihin panostamisen. Laaja-alainen viranomaisyhteistyö on välttämätöntä Suomen kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Samoin erityistä huomiota vaatii korkeakoulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja opintojen laatuun keskittyminen. Kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhän panostamalla pääsemme puolestamme mukaan olennaiseen kansainväliseen opetus- ja tutkimusyhteisöön.

  SYL on erityisen huolissaan siitä, että OKM ei tekisi uutta strategiaa vaan sen sijaan tyytyisi päivittämään olemassa olevaa strategiaa. Nykyinen strategia on kirjoitettu kuusi vuotta sitten, jonka jälkeen kansainvälistymisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi suomalaisella korkeakoulukentällä. SYL kokee korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet myös vuoden 2015 jälkeen tärkeinä osoituksina yhteisestä päämäärästä edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä.

  Lue SYL:n arvio kokonaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5400

  Lisätietoja:

  SYL:n hallituksen jäsen Hilkka Kemppi, p. 044 906 5003, etunimi.sukunimi(at)syl.fi

 • Kannanotto 19.8.2014

  Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat, että meneillään olevissa työeläkeneuvotteluissa muistetaan rakenteellisten muutosten lisäksi myös työelämän laatua parantavat toimenpiteet. Keskeisin keino pidentää työuria on se, että työelämä joustaa työkyvyn ja työssä jaksamisen mukaan. Uuden eläkeratkaisun tulee edelleen ottaa huomioon yksilölliset erot ihmisten työurissa ja mahdollistaa eläkkeelle jääminen joustavasti.

  » Jatka lukemista

 • Lapinrinteen syksy käynnistyi myös lausuntojen osalta. Hallitus hyväksyi 15.8. lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle opiskeluterveydenhuollon kehittämisryhmän raportista. SYL oli itse mukana ryhmän työssä ja sai monia ajatuksiaan läpi jo siinä vaiheessa. Ryhmän painopiste oli lähinnä toisen asten ammatillisen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoissa ja näihin ryhmiin liittyen esitettiinkin hyviä uudistuksia. SYL keskittyi lausunnossaan kuitenkin vain korkeakouluopiskelijoihin ja toi esille lähinnä kaksi seikkaa: YTHS:n asema on turvattava jatkossakin ja myös AMK-opiskelijat on siirrettävä YTHS:n palvelujen piiriin. Tämän lisäksi SYL painotti lausunossaan opiskeluterveydenhuollon riittävän resurssoinnin tärkeyttä.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5383. Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 5152227, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • OKM pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutusten uudistamisesta. Uudistusten tausta-ajatuksena on vastata muuttuvan työelämän haasteisiin ja pitää yllä työntekijöiden osaamista parantamalla erikoistumiskoulutusten saavutettavuutta sekä varmistamalla tarpeellisten erikoistumiskoulutusten järjestäminen.

  SYL pitää tavoitetta sinänsä hyvänä. Erikoistumiskoulutusten lisääminen rahoitusindikaattoriksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin sen sijaan ei ole toimiva ajatus. Erikoistumiskoulutuksessa opiskelevia ei tule rinnastaa korkeakouluissa opiskeleviin perustutkinto-opiskelijoihin. Myös on varmistettava, että erikoistumiskoulutukset ovat saavutettavia kaikilla aloilla palkkatasosta riippumatta. Koko lausunto osoitteessa https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5361 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, tapio.heiskari@syl.fi, 041 515 2231 .

 • Kannanotto 16.7.2014
  Vapaa julkaistavaksi

  Porissa järjestettävän SuomiAreenan kantavana teemana on tänä vuonna asuminen ja ympäristö. SYL haluaa SuomiAreenassa kiinnittää huomion opiskelijan asumistilanteen lukuisiin ongelmakohtiin.

  Opetus- ja kulttuuriministeriön tuore Opiskelijatutkimus 2014 osoittaa, että asumisen kustannukset muodostavat jo lähes puolet opiskelijan menoista. Mediaanivuokra opiskelijalla on tutkimuksen mukaan 400 euroa kuukaudessa. Opintotuen asumislisää on nostettu viimeksi vuonna 2005. Tämän jälkeen yleinen vuokrataso on noussut yli 20 prosentilla.

  “Ei tarvita kummoista päättelyä huomatakseen, että opiskelijan asumisen tuki on jäänyt auttamattomasti jälkeen nousevista vuokrakuluista. Tämä näkyy ja tuntuu suoraan opiskelijan arjessa. Varsinkaan isoissa kaupungeissa on turha kuvitella asumistuen riittävän lähellekään tuen tarkoittamaa 80 prosentin osuutta vuokrakuluista. Valtioneuvostolla on loistava mahdollisuus tarkistaa tuen tasoa, kun asumistukijärjestelmää uudistetaan ensi talvena”, sanoo SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  Kesäisin opiskelijoiden toimeentulo kiristyy entisestään, kun opintorahan lisäksi myös opintotuen asumislisä katkeaa. Vaihtelevien kesäopiskelumahdollisuuksien ja heikon työllisyystilanteen vuoksi opiskelija jää helposti tyhjän päälle kesäkuukausiksi. SYL vaatiikin opintotuen asumislisän ympärivuotistamista.

  “Se tuskin tulee uutisena kenellekään, ettei opiskelijan asunnontarve poistu kesän ajaksi. Muina vuodenaikoina myönnettävää tukea vuokrakuluihin ei kuitenkaan kesällä tipu, eikä siirtyminen yleisen asumistuen piiriin ole mahdollista. Asumisen tukeminen ympärivuotisesti olisi tärkeä parannus opiskelijan niukkaan toimeentuloon”, muistuttaa SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm.

  Opiskelijan ja laajemminkin pienituloisten asemaa SYL vaatii parannettavaksi myös vuokra-asuntotuotantoa tukemalla. Asuntopula ja kohtuuttomuutta hipova vuokrataso erityisesti pääkaupunkiseudulla iskee varsinkin ulkomailta Suomeen muuttavia opiskelijoita vasten kasvoja. Asunnottomuusjaksot eivät ole tavattomia opintonsa aloittaville uuteen kaupunkiin muuttaville opiskelijoille. On välttämätöntä, että uusia opiskelija-asuntokohteita rakennetaan ja vanhojen kunnosta pidetään huolta. Opiskelijoista kolmannes asuu opiskelija-asunnossa. Valtion ja kuntien on tuettava uusien opiskelija-asuntokohteiden rakentamista, eikä yksikään opiskelija saa enää jäädä ilman kotia.

  Lisätietoja:
  SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007
  SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 044 906 5004
  etunimi.sukunimi@syl.fi

 • Hakuilmoitus 1.7.2014

  Oy OSS-Järjestöpalvelut Ab hakee palvelukseensa toimistosihteeriä äitiysloman sijaiseksi kokopäiväiseen työsuhteeseen 1.9.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan.

  OSS-Järjestöpalvelut on osakeyhtiö, jonka omistavat valtakunnalliset sitoutumattomat korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontajärjestöt Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL), Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. Yhtiö omistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan toimitilan, jossa toimivat OLL, SAMOK, SYL sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Yhtiö tuottaa järjestöille keskitetysti kiinteistö-, käännös-, tilahallinto-, toimisto- ja ict-palveluita.

  Haemme nelihenkiseen tiimiimme TOIMISTOSIHTEERIÄ, joka haluaa olla mukana luomassa toimistolle hyvää henkeä ja työviihtyvyyttä. Sinun tehtäviisi kuuluisivat mm. aulapalvelut, toimistotilojen tarvike- ja huoltotilaukset, postitukset, kokousjärjestelyt sekä laskutuksen ja kirjanpidon avustavat työtehtävät. Toivomme Sinulta tarmokasta työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä yhteistyötaitoja. Edellytämme Sinulta ymmärrystä laskutuksen ja kirjanpidon perusasioista.

  Me tarjoamme Sinulle työyhteisöksi oman tiimisi lisäksi toimiston täynnä innokkaita opiskelijajärjestöjen asiantuntijoita. Työsuhteesi edut ovat hyvät ja mahdollisuudet vaikuttaa oman työsi aikatauluttamiseen ovat joustavat.

  Hakemukset palkkatoiveineen voi toimittaa OSS-Järjestöpalveluille 11.8.2014 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen maria.teikari(at)oss-jarjestopalvelut.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä viikolla 34.

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Maria Teikari, maria.teikari(at)oss-jarjestopalvelut.fi, p. 044 7800 202
  Toimistosihteeri Salla Ihanus, salla.ihanus(at)oss-jarjestopalvelut.fi, p. 044 7800 207

 • Kannanotto 25.6.2014
  Vapaa julkaistavaksi

  Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestää koko maassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Palvelun tulevaisuus riippuu sote-uudistuksen tulevista suuntaviivoista ja YTHS:n laadukas ja kustannustehokas toiminta on taattava myös jatkossa.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta saatiin tänään sovittua järjestämislain keskeinen sisältö. Kuntayhtymämallilla toimivat sote-alueet toimivat ennakoidusti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä. Sote-laissa tullaan määrittelemään tuottamisvastuun edellytykset, jonka perusteella sote-alueet itse määrittelevät kunnat ja kuntayhtymät, joille tuottamisvastuu myönnetään. Tuotantoa voidaan täydentää esimerkiksi järjestöjen ja yksityisen sektorin tuottamilla palveluilla ja teemallisilla kuntayhtymillä.

  Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestää koko maassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Opiskelijat ovat YTHS:n palveluihin tutkitusti erittäin tyytyväisiä. YTHS on kustannustehokas järjestäjä, joka noudattaa opiskeluterveydenhuollolle asetettuja velvoitteita. YTHS huolehtii opiskelijasta kokonaisuutena: terveyden edistäminen, sujuva yhteistyö esimerkiksi perusterveydenhuollon ja mielenterveyden palvelujen välillä sekä jatkuva yhteydenpito asiakkaiden kanssa ovat YTHS:n toiminnan arkea. Kunnallisessa opiskeluterveydenhuollossa taas on STM:n vuoden 2012 selvityksen perusteella paljon puutteita ja ongelmia sekä suuria alueellisia eroja palveluiden laadussa.

  “YTHS on yksi parhaiten toimivia perusterveydenhuollon osia. YTHS:n toiminta on mahdollista, koska nykyisellään sairausvakuutuslain mukaan opiskeluterveydenhuollosta vastuussa oleva kunta voi siirtää järjestämisvastuun YTHS:lle. Toivommekin päättäjiltä, että opiskelijoiden terveydenhuolto säilytetään toimivana myös tässä uudistuksessa,” vetoavat SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen, SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen ja OLL:n puheenjohtaja Hanna Huumonen.

  “Jos opiskelijoiden terveyteen ja opiskelukykyyn sekä siten tulevaisuuden työkykyyn halutaan panostaa, tulee YTHS:n toimintaedellytykset varmistaa jatkossakin. Kenenkään etu ei ole hajottaa toimivia palvelukokonaisuuksia. Sote-mallin on mahdollistettava se, että sote-alue voi hankkia opiskeluterveydenhuollon palvelut suoraan YTHS:ltä ilman kilpailutusta. Opiskelijoiden terveydestä huolehtiminen on panostamista tulevaisuuden työuriin. Tämän on oltava mahdollista myös sote-uudistuksen jälkeen”, puheenjohtajat vaativat.

   

  Lisätiedot:

  Piia Kuosmanen, SYL:n puheenjohtaja, puh. 044 906 5007

  Toni Asikainen, SAMOK:n puheenjohtaja, puh. 050 389 1000

  Hanna Huumonen, OLL:n puheenjohtaja, puh. 044 780 0211

 • we_love_vaaka

  SYL osallistuu tänäkin vuonna HelsinkiPride-tapahtumaan, joka järjestetään 23.-29.6. Helsingissä. HelsinkiPride on viikon mittainen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma, joka sisältää monipuolisesti ohjelmaa paneelikeskusteluista performanssitaiteeseen ja työpajoihin. Pride-viikon teema on tänä vuonna työelämä.

  Yksi viikon suurimpia tapahtumia on Pride-kulkue, jossa SYL on mukana perinteiseen tapaan. SYL:n kanssa kulkueessa marssivat muun muassa Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK), Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL), Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY).

  Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/571680559615232/

  Lisätietoja: 

  Hallituksen jäsen Mari Kröger, p. 044 906 5006, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • Hakuilmoitus 23.6.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. hakee tiimiinsä kansainvälisten asioiden sihteeriä vakinaiseen työsuhteeseen 1.9.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan. Etsimme mukavaa työkaveria ja innokasta tekijää kehittämään eurooppalaisen tason poliittista vaikuttamistoimintaa sekä huolehtimaan SYL:n kansainvälisistä järjestösuhteista.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri kuuluu SYL:n edunvalvontasihteeristöön. Hänen vastuullansa SYL:ssa on muun muassa EU-tason koulutuspolitiikka, kansainväliset järjestösuhteet, kansainvälisiä opiskelijoita koskeva edunvalvonta, suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen sekä yhteydenpito ylioppilaskuntiin ja muihin sidosryhmiin oman vastuualueensa asioissa.

  Valittavalta henkilöltä edellytetään korkeakouluopintoja ja perehtyneisyyttä kansainväliseen, erityisesti eurooppalaiseen toimintaympäristöön. Arvostamme aiempaa kokemusta EU-asioista, ylioppilaskunta- tai järjestötoiminnasta sekä kansainvälistyvästä koulutuspolitiikasta. Lisäksi toivomme kansainvälisten asioiden sihteeriltä vahvoja valmiuksia oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä priorisointitaitoja ja paineensietokykyä.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri käyttää työkielenään säännöllisesti myös englantia. Samoin ruotsin kielen taito voi olla järjestöyhteistyössä hyödyllistä. Työtehtävien hoitoon kuuluu melko paljon kokous- ja seminaarimatkustamista.

  SYL tarjoaa työntekijälle mukavan ja innostuneen työympäristön, erinomaiset työsuhteen edut sekä mielenkiintoisen, itsenäisen ja haastavan tehtävänkuvan.

  Tehtävän lähtöpalkka SYL:n työehtosopimuksen mukaan on 2 439 €/kk mahdollisine kokemus- ja koulutuslisineen. Hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava Suomen ylioppilaskuntien liittoon 6.8.2014 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset(at)syl.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä tiistaina 19.8. ja keskiviikkona 20.8. iltapäivällä.

  Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

  Lisätietoja:
  Pääsihteeri Juha Töyrylä, etunimi.sukunimi(at)syl.fi, p. 041 515 2229

  15 jäsenjärjestöä ja 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 • Kannanotto 18.6.2014

  Opiskelijoiden terveiset minihallitusohjelmaneuvotteluihin 18.6.2014:

  Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry haluavat lähettää terveiset minihallitusohjelmaneuvotteluihin kokoontuneille päättäjille. Työllisyyden edistäminen ja työurien pidentäminen ovat olleet tapetilla minihallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Kun rakennetaan työllisyyttä, aikajänteen tulee olla pitkä. Opiskelijat muistuttavat neuvottelijoita siitä, että panostamalla nykypäivän opiskelijoihin rakennetaan pitkää ja kestävää työuraa.

  “Suomi seisoo tai kaatuu osaamisemme mukana. Tulevan kasvun ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta tuhannen taalan kysymys on se, kuinka laadukasta koulutuksemme on ja kuinka opiskelijat – tulevaisuuden työntekijät – voivat“, huomauttaa SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Tiedote 19.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on laatinut yhdessä ylioppilaskuntien kanssa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen kansainvälistysmisstrategian (2009-2015) toteutumisesta. SYL:n strategia-arvioinnissa on käytetty opiskelijoiden antamaa palautetta, haastateltu yliopistojen hallinnon edustajia ja kuunneltu eri sidosryhmien kokemuksia yliopistojen kansainvälistymisen tilasta.

  Erityisen tärkeänä SYL kokee arvioinnissa esille nostamansa kansainvälistymisen uudet tuulet ja niihin panostamisen. Laaja-alainen viranomaisyhteistyö on välttämätöntä Suomen kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Samoin erityistä huomiota vaatii korkeakoulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja opintojen laatuun keskittyminen. Kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhän panostamalla pääsemme puolestamme mukaan olennaiseen kansainväliseen opetus- ja tutkimusyhteisöön.

  SYL on erityisen huolissaan siitä, että OKM ei tekisi uutta strategiaa vaan sen sijaan tyytyisi päivittämään olemassa olevaa strategiaa. Nykyinen strategia on kirjoitettu kuusi vuotta sitten, jonka jälkeen kansainvälistymisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi suomalaisella korkeakoulukentällä. SYL kokee korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet myös vuoden 2015 jälkeen tärkeinä osoituksina yhteisestä päämäärästä edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä.

  Lue SYL:n arvio kokonaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5400

  Lisätietoja:

  SYL:n hallituksen jäsen Hilkka Kemppi, p. 044 906 5003, etunimi.sukunimi(at)syl.fi

 • Lapinrinteen syksy käynnistyi myös lausuntojen osalta. Hallitus hyväksyi 15.8. lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle opiskeluterveydenhuollon kehittämisryhmän raportista. SYL oli itse mukana ryhmän työssä ja sai monia ajatuksiaan läpi jo siinä vaiheessa. Ryhmän painopiste oli lähinnä toisen asten ammatillisen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoissa ja näihin ryhmiin liittyen esitettiinkin hyviä uudistuksia. SYL keskittyi lausunnossaan kuitenkin vain korkeakouluopiskelijoihin ja toi esille lähinnä kaksi seikkaa: YTHS:n asema on turvattava jatkossakin ja myös AMK-opiskelijat on siirrettävä YTHS:n palvelujen piiriin. Tämän lisäksi SYL painotti lausunossaan opiskeluterveydenhuollon riittävän resurssoinnin tärkeyttä.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5383. Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 5152227, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • OKM pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutusten uudistamisesta. Uudistusten tausta-ajatuksena on vastata muuttuvan työelämän haasteisiin ja pitää yllä työntekijöiden osaamista parantamalla erikoistumiskoulutusten saavutettavuutta sekä varmistamalla tarpeellisten erikoistumiskoulutusten järjestäminen.

  SYL pitää tavoitetta sinänsä hyvänä. Erikoistumiskoulutusten lisääminen rahoitusindikaattoriksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin sen sijaan ei ole toimiva ajatus. Erikoistumiskoulutuksessa opiskelevia ei tule rinnastaa korkeakouluissa opiskeleviin perustutkinto-opiskelijoihin. Myös on varmistettava, että erikoistumiskoulutukset ovat saavutettavia kaikilla aloilla palkkatasosta riippumatta. Koko lausunto osoitteessa https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5361 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, tapio.heiskari@syl.fi, 041 515 2231 .

 • Hakuilmoitus 1.7.2014

  Oy OSS-Järjestöpalvelut Ab hakee palvelukseensa toimistosihteeriä äitiysloman sijaiseksi kokopäiväiseen työsuhteeseen 1.9.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan.

  OSS-Järjestöpalvelut on osakeyhtiö, jonka omistavat valtakunnalliset sitoutumattomat korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontajärjestöt Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL), Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. Yhtiö omistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan toimitilan, jossa toimivat OLL, SAMOK, SYL sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Yhtiö tuottaa järjestöille keskitetysti kiinteistö-, käännös-, tilahallinto-, toimisto- ja ict-palveluita.

  Haemme nelihenkiseen tiimiimme TOIMISTOSIHTEERIÄ, joka haluaa olla mukana luomassa toimistolle hyvää henkeä ja työviihtyvyyttä. Sinun tehtäviisi kuuluisivat mm. aulapalvelut, toimistotilojen tarvike- ja huoltotilaukset, postitukset, kokousjärjestelyt sekä laskutuksen ja kirjanpidon avustavat työtehtävät. Toivomme Sinulta tarmokasta työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä yhteistyötaitoja. Edellytämme Sinulta ymmärrystä laskutuksen ja kirjanpidon perusasioista.

  Me tarjoamme Sinulle työyhteisöksi oman tiimisi lisäksi toimiston täynnä innokkaita opiskelijajärjestöjen asiantuntijoita. Työsuhteesi edut ovat hyvät ja mahdollisuudet vaikuttaa oman työsi aikatauluttamiseen ovat joustavat.

  Hakemukset palkkatoiveineen voi toimittaa OSS-Järjestöpalveluille 11.8.2014 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen maria.teikari(at)oss-jarjestopalvelut.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä viikolla 34.

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Maria Teikari, maria.teikari(at)oss-jarjestopalvelut.fi, p. 044 7800 202
  Toimistosihteeri Salla Ihanus, salla.ihanus(at)oss-jarjestopalvelut.fi, p. 044 7800 207

 • Uutiskirje 12.6.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan lukukausien aikana joka toinen viikko.

  Tässä Sylofonissa:
  1. SYL julkisti visionsa tulevaisuuden yliopistosta
  2. Opiskelukykytyö jatkuu vaikka projekti päättyy
  3. SYL otti kantaa ilmastolain puolesta
  4. Kesälomakauden päivystykset SYL:ssa
  5. SYL lausui korkeakouluopiskelijoiden poissaolokäytäntöjen tiukentamisesta
  6. SYL lausui työttömyysturvalain muutoksista
  7. SYL lausui opintotukilain 1 ja 7 §:n muutoksista

  » Jatka lukemista

 • 12.6.2014

  Kun pääsykokeet ovat vilkkaimmillaan, on hyvä miettiä yleisesti koulutuksellista tasa-arvoa. Koulutuksellinen tasa-arvo on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä kulmakivistä. Useassa tasa-arvon ulottuvuudessa onnistumme, ja kansainvälisesti vertaillen meillä menee hyvin. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on kuitenkin katsottu, että osaamisperustassamme on halkeamia ja oppimistuloksissa tultu alaspäin. Erityistä huolta tulisi kantaa sukupuolittuneisuudesta, koska Suomi on harvinaisen segregoitunut maa koulutuksessa ja työelämässä.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 28.5.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan lukukausien aikana joka toinen viikko.

  Tässä Sylofonissa:
  1. SYL ja SAMOK vaativat avoimuutta EU-politiikkaan
  2. “Älä lähde vaihtoon”, kirjoittaa varapuheenjohtaja blogissa
  3. SYL ACA:n opiskelijaliikkuvuusseminaarissa Brysselissä
  4. SYL:n tärkeissä sidosryhmissä johtajavaihdoksia
  5. Opiskeluterveydenhuollon kehittämisryhmän raportti julkaistu – mukana SYL:n eriävä mielipide
  6. KV-opiskelijoiden asumista käsittelevässä seminaarissa asiaa lukukausimaksuista

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 27.5.2014

  Suomen ylioppilaksuntien liitto (SYL) julkisti visionsa tulevaisuuden yliopistosta Lappeenrannan PedaForum-päivillä. Visiota on työstetty viime vuonna perustetun blogin kirjoitusten sekä SYL:n järjestämissä seminaareissa ja työpajoissa käytyjen keskustelujen pohjalta. Visio koostuu seitsemästä teema-alueesta, joiden alle on listattu ne ominaisuudet ja toimintatavat, jotka edustavat tulevaisuuden yliopistoa.

  Samaan aikaan lanseerattiin myös Tulevaisuuden yliopisto -pilotti, jonka tarkoitus on viedä visio käytäntöön sekä kehittää yliopistoa vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan luomiin tarpeisiin. Pilottiin osallistuvat yliopistot valitsevat teeman ja tavoitteen, jonka toteuttamiseksi ne tekevät suunnitelman. Suunnitelmaan ja siten kehittämiseen sitoutumalla yliopistoilla on mahdollisuus olla Tulevaisuuden yliopistoja.

  Tulevaisuuden yliopisto -visio

  » Jatka lukemista

 • Eli jatko-osan jatko-osa jännitysnäytelmään Kun Maailma ja Politiikkatoimet eivät kohtaa

  Meillä suomalaisilla on itsepintainen taipumus jäädä pyörimään järjestelmä- ja normitasolle. Ajatellaan, että kun riittävästi puristetaan, säädetään ja paperisoditaan, niin kyllä se siitä. Nyt jo jonkin aikaa läheltä katsomani yliopistomaailma on tästä erinomainen esimerkki. Siis erinomainen esimerkki siitä, että ajattelussa on virhe. Väitän siis, että Maailma ja Politiikkatoimet eivät kohtaa.

  Asia on sen verran monitahoinen, että sitä on helpoin käsitellä esimerkin kautta. Ottakaamme tarkasteltavaksi caseksi opintoaikojen lyhentämisen, koska se on tietenkin lempilapseni, taas ajankohtainen ja julkisesta keskustelusta päätellen toki valtionhallinnon erityisessä kaitselmuksessa oleva asia.

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 16.5.2014

  Tapahtumat ja tapaamiset
  19.–20.5. SYL:n viestintätapaaminen (Helsinki)
  19.–20.5. Pääsihteereiden ja ylioppilaskuntien hallintohenkilöstön päivät (Helsinki, Tallinna)

  Tässä Sylofonissa
  1. SYL otti kantaa opiskelijatutkimuksen 2014 tuloksiin opiskelijoiden toimeentulosta
  2. Nuorten eläkeneuvotteluiden tulos – Askelia työelämän tulevaisuuteen
  3. SYL:n delegaatio osallistui CoSMiCE-seminaariin ja ESU:n 66. liittokokoukseen
  4. Hei, kuule EU! – Opiskelijoiden Eurooppa näkyy ja kuuluu sosiaalisessa mediassa

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia

 • Tiedote 19.8.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on laatinut yhdessä ylioppilaskuntien kanssa arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen kansainvälistysmisstrategian (2009-2015) toteutumisesta. SYL:n strategia-arvioinnissa on käytetty opiskelijoiden antamaa palautetta, haastateltu yliopistojen hallinnon edustajia ja kuunneltu eri sidosryhmien kokemuksia yliopistojen kansainvälistymisen tilasta.

  Erityisen tärkeänä SYL kokee arvioinnissa esille nostamansa kansainvälistymisen uudet tuulet ja niihin panostamisen. Laaja-alainen viranomaisyhteistyö on välttämätöntä Suomen kansainvälisen osaamisen vahvistamiseksi. Samoin erityistä huomiota vaatii korkeakoulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja opintojen laatuun keskittyminen. Kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhän panostamalla pääsemme puolestamme mukaan olennaiseen kansainväliseen opetus- ja tutkimusyhteisöön.

  SYL on erityisen huolissaan siitä, että OKM ei tekisi uutta strategiaa vaan sen sijaan tyytyisi päivittämään olemassa olevaa strategiaa. Nykyinen strategia on kirjoitettu kuusi vuotta sitten, jonka jälkeen kansainvälistymisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi suomalaisella korkeakoulukentällä. SYL kokee korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet myös vuoden 2015 jälkeen tärkeinä osoituksina yhteisestä päämäärästä edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä.

  Lue SYL:n arvio kokonaan: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5400

  Lisätietoja:

  SYL:n hallituksen jäsen Hilkka Kemppi, p. 044 906 5003, etunimi.sukunimi(at)syl.fi

 • Lapinrinteen syksy käynnistyi myös lausuntojen osalta. Hallitus hyväksyi 15.8. lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle opiskeluterveydenhuollon kehittämisryhmän raportista. SYL oli itse mukana ryhmän työssä ja sai monia ajatuksiaan läpi jo siinä vaiheessa. Ryhmän painopiste oli lähinnä toisen asten ammatillisen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoissa ja näihin ryhmiin liittyen esitettiinkin hyviä uudistuksia. SYL keskittyi lausunnossaan kuitenkin vain korkeakouluopiskelijoihin ja toi esille lähinnä kaksi seikkaa: YTHS:n asema on turvattava jatkossakin ja myös AMK-opiskelijat on siirrettävä YTHS:n palvelujen piiriin. Tämän lisäksi SYL painotti lausunossaan opiskeluterveydenhuollon riittävän resurssoinnin tärkeyttä.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5383. Lisätiedot: sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, p. 041 5152227, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • OKM pyysi SYL:lta lausuntoa erikoistumiskoulutusten uudistamisesta. Uudistusten tausta-ajatuksena on vastata muuttuvan työelämän haasteisiin ja pitää yllä työntekijöiden osaamista parantamalla erikoistumiskoulutusten saavutettavuutta sekä varmistamalla tarpeellisten erikoistumiskoulutusten järjestäminen.

  SYL pitää tavoitetta sinänsä hyvänä. Erikoistumiskoulutusten lisääminen rahoitusindikaattoriksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin sen sijaan ei ole toimiva ajatus. Erikoistumiskoulutuksessa opiskelevia ei tule rinnastaa korkeakouluissa opiskeleviin perustutkinto-opiskelijoihin. Myös on varmistettava, että erikoistumiskoulutukset ovat saavutettavia kaikilla aloilla palkkatasosta riippumatta. Koko lausunto osoitteessa https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5361 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, tapio.heiskari@syl.fi, 041 515 2231 .

 • SYL lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle 28.5. opintotukilain 1 ja 7 pykäliä koskevista muutoksista. Esitetyt muutokset koskevat ulkomaille harjoitettaviin opintoihin myönnettävää opintotukea sekä Aasian ja Afrikan kielien ja kulttuurin opiskelua varten myönnettävien opintotukikuukausien enimmäismäärän leikkaamista.

  Lausunnossaan SYL kiittää sitä, että ulkomailla harjoitettaviin opintoihin myönnettävän opintotuen edellytyksiä tarkastellaan ja muutetaan siten, että opiskelijalla voisi olla oikeus opintotukeen myös siinä tapauksessa, jos hänellä on todettavissa elinolosuhteisiin liittyviä kiinteitä siteitä Suomeen, vaikka nykyinen asumisehto ei toteutuisikaan. Kiinteiden siteiden arvioinnin kriteereiksi hallitus on esittänyt perhesuhteita, toimeentuloa, ammatillisia ja muita vastaavia elinolosuhteisiin liittyviä seikkoja. SYL pitää erittäin tärkeänä, että nämä kriteerit kiinteille siteille määritellään yksityiskohtaisemmin ja selkeämmin tuen hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. SYL ei kannata hakijan puolison kotimaan painottamista ensisijaisena kriteerinä opintotuen myöntämiselle.

  SYL ei kannata hallituksen esitystä Aasian ja Afrikan kielien ja kulttuurien opintotukikuukausien leikkaamisesta 64 tukikuukaudesta 55 tukikuukauteen. Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit -koulutuksella on SYL:n mukaan vahvat perusteet pidennettyyn opintotukioikeuteen.

  Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5216

  Lisätietoja: SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 0449065004

 • SYL lausui 28.5. työ- ja elinkeinoministeriölle työttömyysturvalakiin esitettävistä lukuisista muutoksista.

  Lausunnossaan SYL kiinnitti huomiota työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviin. SYL:n mielestä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä on hyvä tarkastella valtakunnallisesti, jotta niiden nykyiset resurssit ja toiminnan laajuus kohtaisivat paremmin. SYL pitää erityisen hyvänä, että palveluihin liittyvää byrokratiaa karsitaan, mutta kantaa kuitenkin huolta siitä, miten TE-toimistoilta karsitut tehtävät voidaan laadukkaasti hoitaa myös tulevaisuudessa.

  Erityistä opetus- tai opiskeluhuollon palveluja saaneen henkilön työmarkkinatuen odotusajan poistamista SYL pitää hyvin kannatettavaa. Näin turvataan näiden nuorten työnhakijoiden yhdenvertainen kohtelu muiden työnhakijoiden kanssa.

  SYL ei kannata opiskelupaikan vastaanottamisen ja opiskelujen aloittamisen pakkoa syksyn yhteishakuun vapaaehtoisesti osallistuneiden osalta. Tämä tulee vaikuttamaan kielteisesti syksyn yhteishakuun osallistuvien opiskelijoiden määrään.

  Työn vastaanottamisvelvollisuuden laajentamisen SYL näkee työnhakijan kannalta kohtuuttomana. Vastaanottamisvelvollisuus vaikeuttaa erityisesti heikossa asemassa olevien työnhakijoiden, kuten yksinhuoltajien, arkea.

  SYL pitää erityisen hyvänä esitystä koulutusta vaille olevan nuoren oikeudesta kulukorvaukseen työkokeilun ajalta. Tämä parantaa selkeästi nuoren työnhakijan toimeentuloa ja kannustaa osallistumaan työkokeiluihin.

  Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan SYL:n materiaalipankissa. Suora linkki: https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5235

  Lisätietoja: SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 0449065004

 • Lausunto 28.5.2014

   

  SYL lausui 28.5.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle yliopisto-opiskelijoiden opiskeluoikeutta, opiskeluoikeuden jatkamista ja sen menettämistä koskevien säännösten muuttamisesta. OKM:n esitysluonnos koskee yliopistolain 39 § ja 41 §:n muuttamista.

  Lausunnossaan SYL kannatti poissaolokäytäntöjen yhdenmukaistamista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Yhdenmukaisuus turvaa opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun korkeakoulusektorista ja korkeakoulusta riippumatta.

  Muita lakiesitysluonnoksen toimenpiteitä SYL piti tarpeettomina. Ehdotettu tiukennus ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolon myöntökriteereihin lähinnä kuormittaa korkeakouluja ylimääräisellä byrokratialla. Rinnakkain ehdotetun tiukennuksen kanssa valmisteltava opiskelijavalintojen uudistaminen vastaa käytännössä kaikkiin niihin ongelmiin, joihin ehdotetun tiukennuksen katsotaan tehoavan.

  Niin ikään opiskelijan poissaololukukausien määrän vähentäminen pureutuu perin marginaaliseen ongelmaan. Poissaolojen yleisin syy on ansiotyö, jonka aikana opiskelija paitsi maksaa veronsa, ei myöskään millään tavalla kuormita yliopistoa. Yksi sadasta opiskelijasta on poissa yli vuoden ajan “muista syistä”, joten tiukennuksen kohderyhmä on hyvin kapea. Ehdotettu tiukennus sen sijaan tuottaa edelleen lisää hallinnollista työtä yliopistolle. Lisäksi yleisimmästä opiskelijaprofiilista poikkeavat erityisryhmät, kuten perheelliset opiskelijat ja pitkäaikaissairaat, saattavat joutua tiukennuksen myötä vaikeisiin tilanteisiin, joista ei ole hyötyä millekään osapuolelle.

  SYL ei siis näe ehdotetun kaltaista käytäntöjen kiristämistä aiheelliseksi ja epäilee lakimuutoksen tuottavan lähinnä tarpeetonta lisätyötä korkeakoulujen hallinnossa.

   

  Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan SYL:n materiaalipankissa. Suora linkki https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=5216 .

  Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, 041 515 2231.

 • Lausunto 28.03.2014

  SYL lausui 28.3.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle opintotukiasetuksen muuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys koskee korkeakouluopiskelijoiden edistymisen seurantaa sekä 1.8.2014 voimaan tulevan opintotukilain muuttamisesta (1243/2013) aiheutuvia asetusmuutoksia.

  Lausunnossaan SYL otti voimakkaasti kantaa esityksen vuosittaiseen vähimmäissuoritusvaatimukseen, opintotukikuukausien leikkaamiseen ja tuen kaksiportaisen myöntämisen tiukentamiseen yliopistotutkinnoissa. Vuosittainen vähimmäissuoritusvaatimus vie opintotuesta joustavuuden, aiheuttaa toimeentuloloukkuja muun muassa osaopiskelukykyisille opiskelijoille ja monimutkaistaa opintotuen käyttöä entisestään.

  Opintotukikuukausien leikkaaminen ja entistä voimakkaampi tuen kaksiportaistaminen kiristää opiskelijoiden toimeentulon riittävyyttä. Kandi- ja maisterivaiheen siirtymiin liittyy useita opiskelijoista riippumattomia ongelmia, joita ei ratkaista sillä, että opiskelijat rajataan tuen ulkopuolelle. Asetuksen voimaantulon myötä opiskelijat tulisivat siirtymään entistä enemmän toimeentulotuen piiriin.

  Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan SYL:n materiaalipankissa. https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=4834

  Lisätietoja: Ringa Prauda-Rydgren, ringa.prauda@syl.fi, 041 515 2233

 • SYL lausui 7.2.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista.

  Lausunossa SYL:n näkökulmaksi valittiin lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet ja niiden yhdenvertaisuus, ja totesi tuntijakovaihtoehto C:n täydennettynä yhteisillä opintokokonaisuuksilla nyt esitetyistä malleista parhaaksi vaihtoehdoksi. Muilta osin SYL piti yhteisiä opintokokonaisuuksia lukion tavoitteiden, laajan yleissivistyksen ja kriittisen ajattelun valmiuksien kannalta hyvänä kehityssuuntana, mutta teemaopinnoille ei nähty tarvetta.

  SYL kritisoi työryhmää puutteellisesta vaikutusten arvioinnista, erityisesti koulutuksellisen yhdenvertaisuuden kannalta. Samoin SYL totesi, että toisen asteen ja korkea-asteen kehittämisestä puuttuu vuoropuhelu, ja toisti kantansa, ettei kandidaatin tutkintojen laaja-alaistaminen ja lukiokoultuuksen valinnaisuuden lisäys ole kokonaisuutena toimiva ratkaisu.

  Lausunto on luettavissa kokoanisuudessaan SYL:n materiaalipankissa.

  Lisätietoja: Jarmo Kallunki, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2230

 • SYL lausui 31.1.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakoulujen yhteishausta. SYL oli pääosin tyytyväinen asetusluonnokseen, ja esitti vain yhtä muutosta hakutoivejärjestykseen liittyen.

  Lausunto on luettavissa kokoanisuudessaan SYL:n materiaalipankissa.

  Lisätietoja: Jarmo Kallunki, etunimi.sukunimi@syl.fi, 041 515 2230

 • Suomen nuorisotyö – Allianssi ry on pyytänyt jäsenjärjestöjään kommentoimaan valmisteilla olevan kuntalain kokonaisuudistusta demokratiajaoston kuulemistilaisuuteen. Kuulemistilaisuuden materiaalit ovat luettavissa Valtiovarainministeriön nettisivulta.

  SYL pitää erityisen tärkeänä, että opiskelijoiden tarpeet huomioidaan myös kunta-asioita valmisteltaessa. Opiskelijat ovat kunnissa merkittävä ryhmä, jonka mielipide tulisi huomioida entistä paremmin aina kuntalain valmistelusta paikallistason päätöksiin. Kuntalakiin tulisikin kirjata perusteet siitä, miten opiskelijoille taataan mahdollisuudet vaikuttaa kuntien päätöksentekoon.

  SYL pitää kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteita pääsääntöisesti hyvinä. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen suoralla demokratialla, sähköisten toimintatapojen kehittäminen, monipuoliset osallistumisrakenteet sekä päättäjien ja opiskelijoiden vuorovaikutus ovat omiaan parantamaan nuorten osallistumista asuinkuntansa päätöksentekoon. SYL:n haluaa kuitenkin, että kuntalain valmistelussa kiinnitetään erityishuomiota aloiteoikeuteen, avoimuuteen ja sähköisiin palveluihin. Sähköiset jakelukanavat ovat tätä päivää, eikä niiden merkitystä kuntademokratian kannalta ei tule aliarvioida.

  SYL:n kommentti on kokonaisuudessaan luettavissa  materiaalipankissa.

  #uusikuntalaki

» Selaa uutisia

 • Kannanotto 19.8.2014

  Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat, että meneillään olevissa työeläkeneuvotteluissa muistetaan rakenteellisten muutosten lisäksi myös työelämän laatua parantavat toimenpiteet. Keskeisin keino pidentää työuria on se, että työelämä joustaa työkyvyn ja työssä jaksamisen mukaan. Uuden eläkeratkaisun tulee edelleen ottaa huomioon yksilölliset erot ihmisten työurissa ja mahdollistaa eläkkeelle jääminen joustavasti.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 16.7.2014
  Vapaa julkaistavaksi

  Porissa järjestettävän SuomiAreenan kantavana teemana on tänä vuonna asuminen ja ympäristö. SYL haluaa SuomiAreenassa kiinnittää huomion opiskelijan asumistilanteen lukuisiin ongelmakohtiin.

  Opetus- ja kulttuuriministeriön tuore Opiskelijatutkimus 2014 osoittaa, että asumisen kustannukset muodostavat jo lähes puolet opiskelijan menoista. Mediaanivuokra opiskelijalla on tutkimuksen mukaan 400 euroa kuukaudessa. Opintotuen asumislisää on nostettu viimeksi vuonna 2005. Tämän jälkeen yleinen vuokrataso on noussut yli 20 prosentilla.

  “Ei tarvita kummoista päättelyä huomatakseen, että opiskelijan asumisen tuki on jäänyt auttamattomasti jälkeen nousevista vuokrakuluista. Tämä näkyy ja tuntuu suoraan opiskelijan arjessa. Varsinkaan isoissa kaupungeissa on turha kuvitella asumistuen riittävän lähellekään tuen tarkoittamaa 80 prosentin osuutta vuokrakuluista. Valtioneuvostolla on loistava mahdollisuus tarkistaa tuen tasoa, kun asumistukijärjestelmää uudistetaan ensi talvena”, sanoo SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

  Kesäisin opiskelijoiden toimeentulo kiristyy entisestään, kun opintorahan lisäksi myös opintotuen asumislisä katkeaa. Vaihtelevien kesäopiskelumahdollisuuksien ja heikon työllisyystilanteen vuoksi opiskelija jää helposti tyhjän päälle kesäkuukausiksi. SYL vaatiikin opintotuen asumislisän ympärivuotistamista.

  “Se tuskin tulee uutisena kenellekään, ettei opiskelijan asunnontarve poistu kesän ajaksi. Muina vuodenaikoina myönnettävää tukea vuokrakuluihin ei kuitenkaan kesällä tipu, eikä siirtyminen yleisen asumistuen piiriin ole mahdollista. Asumisen tukeminen ympärivuotisesti olisi tärkeä parannus opiskelijan niukkaan toimeentuloon”, muistuttaa SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm.

  Opiskelijan ja laajemminkin pienituloisten asemaa SYL vaatii parannettavaksi myös vuokra-asuntotuotantoa tukemalla. Asuntopula ja kohtuuttomuutta hipova vuokrataso erityisesti pääkaupunkiseudulla iskee varsinkin ulkomailta Suomeen muuttavia opiskelijoita vasten kasvoja. Asunnottomuusjaksot eivät ole tavattomia opintonsa aloittaville uuteen kaupunkiin muuttaville opiskelijoille. On välttämätöntä, että uusia opiskelija-asuntokohteita rakennetaan ja vanhojen kunnosta pidetään huolta. Opiskelijoista kolmannes asuu opiskelija-asunnossa. Valtion ja kuntien on tuettava uusien opiskelija-asuntokohteiden rakentamista, eikä yksikään opiskelija saa enää jäädä ilman kotia.

  Lisätietoja:
  SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007
  SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 044 906 5004
  etunimi.sukunimi@syl.fi

 • Kannanotto 25.6.2014
  Vapaa julkaistavaksi

  Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestää koko maassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Palvelun tulevaisuus riippuu sote-uudistuksen tulevista suuntaviivoista ja YTHS:n laadukas ja kustannustehokas toiminta on taattava myös jatkossa.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta saatiin tänään sovittua järjestämislain keskeinen sisältö. Kuntayhtymämallilla toimivat sote-alueet toimivat ennakoidusti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä. Sote-laissa tullaan määrittelemään tuottamisvastuun edellytykset, jonka perusteella sote-alueet itse määrittelevät kunnat ja kuntayhtymät, joille tuottamisvastuu myönnetään. Tuotantoa voidaan täydentää esimerkiksi järjestöjen ja yksityisen sektorin tuottamilla palveluilla ja teemallisilla kuntayhtymillä.

  Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestää koko maassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Opiskelijat ovat YTHS:n palveluihin tutkitusti erittäin tyytyväisiä. YTHS on kustannustehokas järjestäjä, joka noudattaa opiskeluterveydenhuollolle asetettuja velvoitteita. YTHS huolehtii opiskelijasta kokonaisuutena: terveyden edistäminen, sujuva yhteistyö esimerkiksi perusterveydenhuollon ja mielenterveyden palvelujen välillä sekä jatkuva yhteydenpito asiakkaiden kanssa ovat YTHS:n toiminnan arkea. Kunnallisessa opiskeluterveydenhuollossa taas on STM:n vuoden 2012 selvityksen perusteella paljon puutteita ja ongelmia sekä suuria alueellisia eroja palveluiden laadussa.

  “YTHS on yksi parhaiten toimivia perusterveydenhuollon osia. YTHS:n toiminta on mahdollista, koska nykyisellään sairausvakuutuslain mukaan opiskeluterveydenhuollosta vastuussa oleva kunta voi siirtää järjestämisvastuun YTHS:lle. Toivommekin päättäjiltä, että opiskelijoiden terveydenhuolto säilytetään toimivana myös tässä uudistuksessa,” vetoavat SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen, SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen ja OLL:n puheenjohtaja Hanna Huumonen.

  “Jos opiskelijoiden terveyteen ja opiskelukykyyn sekä siten tulevaisuuden työkykyyn halutaan panostaa, tulee YTHS:n toimintaedellytykset varmistaa jatkossakin. Kenenkään etu ei ole hajottaa toimivia palvelukokonaisuuksia. Sote-mallin on mahdollistettava se, että sote-alue voi hankkia opiskeluterveydenhuollon palvelut suoraan YTHS:ltä ilman kilpailutusta. Opiskelijoiden terveydestä huolehtiminen on panostamista tulevaisuuden työuriin. Tämän on oltava mahdollista myös sote-uudistuksen jälkeen”, puheenjohtajat vaativat.

   

  Lisätiedot:

  Piia Kuosmanen, SYL:n puheenjohtaja, puh. 044 906 5007

  Toni Asikainen, SAMOK:n puheenjohtaja, puh. 050 389 1000

  Hanna Huumonen, OLL:n puheenjohtaja, puh. 044 780 0211

 • we_love_vaaka

  SYL osallistuu tänäkin vuonna HelsinkiPride-tapahtumaan, joka järjestetään 23.-29.6. Helsingissä. HelsinkiPride on viikon mittainen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma, joka sisältää monipuolisesti ohjelmaa paneelikeskusteluista performanssitaiteeseen ja työpajoihin. Pride-viikon teema on tänä vuonna työelämä.

  Yksi viikon suurimpia tapahtumia on Pride-kulkue, jossa SYL on mukana perinteiseen tapaan. SYL:n kanssa kulkueessa marssivat muun muassa Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK), Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL), Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY).

  Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/571680559615232/

  Lisätietoja: 

  Hallituksen jäsen Mari Kröger, p. 044 906 5006, etunimi.sukunimi@syl.fi

 • Hakuilmoitus 23.6.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. hakee tiimiinsä kansainvälisten asioiden sihteeriä vakinaiseen työsuhteeseen 1.9.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan. Etsimme mukavaa työkaveria ja innokasta tekijää kehittämään eurooppalaisen tason poliittista vaikuttamistoimintaa sekä huolehtimaan SYL:n kansainvälisistä järjestösuhteista.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri kuuluu SYL:n edunvalvontasihteeristöön. Hänen vastuullansa SYL:ssa on muun muassa EU-tason koulutuspolitiikka, kansainväliset järjestösuhteet, kansainvälisiä opiskelijoita koskeva edunvalvonta, suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen sekä yhteydenpito ylioppilaskuntiin ja muihin sidosryhmiin oman vastuualueensa asioissa.

  Valittavalta henkilöltä edellytetään korkeakouluopintoja ja perehtyneisyyttä kansainväliseen, erityisesti eurooppalaiseen toimintaympäristöön. Arvostamme aiempaa kokemusta EU-asioista, ylioppilaskunta- tai järjestötoiminnasta sekä kansainvälistyvästä koulutuspolitiikasta. Lisäksi toivomme kansainvälisten asioiden sihteeriltä vahvoja valmiuksia oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä priorisointitaitoja ja paineensietokykyä.

  Kansainvälisten asioiden sihteeri käyttää työkielenään säännöllisesti myös englantia. Samoin ruotsin kielen taito voi olla järjestöyhteistyössä hyödyllistä. Työtehtävien hoitoon kuuluu melko paljon kokous- ja seminaarimatkustamista.

  SYL tarjoaa työntekijälle mukavan ja innostuneen työympäristön, erinomaiset työsuhteen edut sekä mielenkiintoisen, itsenäisen ja haastavan tehtävänkuvan.

  Tehtävän lähtöpalkka SYL:n työehtosopimuksen mukaan on 2 439 €/kk mahdollisine kokemus- ja koulutuslisineen. Hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava Suomen ylioppilaskuntien liittoon 6.8.2014 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset(at)syl.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä tiistaina 19.8. ja keskiviikkona 20.8. iltapäivällä.

  Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

  Lisätietoja:
  Pääsihteeri Juha Töyrylä, etunimi.sukunimi(at)syl.fi, p. 041 515 2229

  15 jäsenjärjestöä ja 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 • Kannanotto 18.6.2014

  Opiskelijoiden terveiset minihallitusohjelmaneuvotteluihin 18.6.2014:

  Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry haluavat lähettää terveiset minihallitusohjelmaneuvotteluihin kokoontuneille päättäjille. Työllisyyden edistäminen ja työurien pidentäminen ovat olleet tapetilla minihallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Kun rakennetaan työllisyyttä, aikajänteen tulee olla pitkä. Opiskelijat muistuttavat neuvottelijoita siitä, että panostamalla nykypäivän opiskelijoihin rakennetaan pitkää ja kestävää työuraa.

  “Suomi seisoo tai kaatuu osaamisemme mukana. Tulevan kasvun ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta tuhannen taalan kysymys on se, kuinka laadukasta koulutuksemme on ja kuinka opiskelijat – tulevaisuuden työntekijät – voivat“, huomauttaa SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen.

  » Jatka lukemista

 • Tiedote 13.6.2014

  Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoima opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävä Kyky-projekti päättyy kesäkuun lopussa, mutta opiskelukykytyö jatkuu. Vuonna 2011 alkaneen projektin aikana on kehitetty opiskelijoiden integroitumista, osallisuutta ja opiskelijajärjestötoimintaa sekä vakiinnutettu opiskelukyvyn edistäminen osaksi yliopistoyhteisöjen toimintaa.

  “Opiskelukykyä voidaan edistää tukipalveluilla, mutta tärkeintä on opetus, joka vaikuttaa kaikkiin opiskelijoihin. Siksi keskeisessä asemassa onkin opetussuunnitelma ja sen johtaminen. Sillä vaikutetaan opiskelutaitoihin, yhteisöllisyyteen ja varmistetaan opintopolkujen esteettömyys”, projektipäällikkö Laura Heinonen sanoo ja jatkaa: “Parhaisiin tuloksiin johtaa suunnitelmallinen ja organisoitu opiskelukyvyn edistämistyö, mikä edellyttää yliopiston johdon sitoutumista ja edistymisen seurantaa.”

  Työn tueksi projektissa on luotu kaikkien yhteiseen käyttöön opiskelukyky.fi-sivusto, jonne opiskelukykytyötä tukevat materiaalit on koottu vapaasti hyödynnettäviksi. Uutta materiaalia on muun muassa opiskeluympäristöjen saavutettavuudesta ja tiedonhankinnan ohjauksesta. Myös opintoihin kiinnittymisen itsearviointikysely (Nexus-kysely) on julkaistu kaikille avoimena versiona.

  Uusinta uutta on juuri valmistunut Tussitaikurien tekemä video opiskelukyvystä. Video havainnollistaa tiiviisti opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä ja luo positiivista kuvaa oppimisesta. Se sopii näytettäväksi esimerkiksi uusille opiskelijoille.

  Katso video:

  » Jatka lukemista

 • Uutiskirje 12.6.2014

  Sylofoni on SYL:n uutiskirje, joka julkaistaan lukukausien aikana joka toinen viikko.

  Tässä Sylofonissa:
  1. SYL julkisti visionsa tulevaisuuden yliopistosta
  2. Opiskelukykytyö jatkuu vaikka projekti päättyy
  3. SYL otti kantaa ilmastolain puolesta
  4. Kesälomakauden päivystykset SYL:ssa
  5. SYL lausui korkeakouluopiskelijoiden poissaolokäytäntöjen tiukentamisesta
  6. SYL lausui työttömyysturvalain muutoksista
  7. SYL lausui opintotukilain 1 ja 7 §:n muutoksista

  » Jatka lukemista

 • 12.6.2014

  Kun pääsykokeet ovat vilkkaimmillaan, on hyvä miettiä yleisesti koulutuksellista tasa-arvoa. Koulutuksellinen tasa-arvo on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä kulmakivistä. Useassa tasa-arvon ulottuvuudessa onnistumme, ja kansainvälisesti vertaillen meillä menee hyvin. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on kuitenkin katsottu, että osaamisperustassamme on halkeamia ja oppimistuloksissa tultu alaspäin. Erityistä huolta tulisi kantaa sukupuolittuneisuudesta, koska Suomi on harvinaisen segregoitunut maa koulutuksessa ja työelämässä.

  » Jatka lukemista

 • Kannanotto 11.6.2014

  Suomalaisen koulutuksen brändi on rakennettava siitä, missä olemme jo vahvoja ja tunnettuja.

  Koulutusvienti on jälleen noussut julkiseen keskusteluun. Keskustelu kuitenkin on taas jumiutunut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuihin. Valtakunnalliset sitoutumattomat ja poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt näkevät koulutusviennin Suomelle mahdollisuutena, kun sitä toteutetaan järkevästi. Puhe koulutusviennin esteistä on harhaista, sillä käytännössä ainoa, mikä ei ole jo sallittua, on maksujen periminen yksilöiltä tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

  “Koulutusviennissä on paljon mahdollisuuksia: tarvitaan rohkeutta ja visionääristä ajattelua.
  Suomen vahvuuksia ovat opettajankoulutus-, koulutusjärjestelmä-, hyvinvointipalvelu- ja julkishallinto-osaaminen. Näiden varaan voidaan rakentaa vahvaa koulutusvientiä ja liiketoimintaa, yksilömaksut eivät ole tässä kuviossa tarpeelliset eivätkä kannattavat”, järjestöjen puheenjohtajat sanovat.

  » Jatka lukemista

» Selaa uutisia